Проект локальноСЧ мережСЦ для школи

дипломная работа: Информатика, программирование

Документы: [1]   Word-141729.doc Страницы: Назад 1 Вперед














Курсова робота

на тему:

ВлПроект локальноСЧ мережСЦ для школи»



Вступ


КомунСЦкацСЦйнСЦ технологСЦСЧ, якСЦ використовувалися в 90-х роках СЦ ранСЦше, припускали прокладку окремих, спецСЦалСЦзованих мереж для передачСЦ голосу, вСЦдео СЦ комп'ютерних даних. Для доступу до кожноСЧ мережСЦ необхСЦднСЦ були окремСЦ пристроСЧ. Телефони, телевСЦзори СЦ комп'ютери передавали данСЦ з використанням спецСЦалСЦзованих технологСЦй СЦ мережевих структур. Проте, всСЦм хотСЦлося б дСЦстати доступ до таких мережевих служб одночасно, бажано з одного пристрою.

СучаснСЦ технологСЦСЧ дозволили створити мережу нового типу, що надаСФ декСЦлька видСЦв послуг. На вСЦдмСЦну вСЦд спецСЦалСЦзованих мереж, новСЦ, об'СФднанСЦ системи можуть передавати голос, вСЦдеозображення СЦ данСЦ з використанням одного СЦ того ж каналу зв'язки або мережевоСЧ структури.

На ринку з'являються новСЦ товари з пСЦдтримкою можливостей об'СФднаних СЦнформацСЦйних мереж. З'явилася можливСЦсть дивитися ефСЦрнСЦ вСЦдеопрограми на монСЦторСЦ комп'ютера, телефонувати через СЦнтернет або шукати СЦнформацСЦю в РЖнтернетСЦ, використовуючи екран телевСЦзора. Все це зробили об'СФднанСЦ мережСЦ.


 1. Роль комптАЩютерСЦв в мережСЦ


ВсСЦ комп'ютери, що пСЦдключенСЦ до мережСЦ СЦ безпосередньо беруть участь в обмСЦнСЦ даними, вважаються вузлами. Вузли можуть приймати СЦ вСЦдправляти повСЦдомлення по мережСЦ. У модемних мережах комп'ютернСЦ вузли можуть працювати як клСЦСФнти, сервери, або СЦ те, СЦ СЦнше. Роль комп'ютера в мережСЦ визначаСФться програмним забезпеченням. Сервери - це вузли зСЦ встановленим програмним забезпеченням, що дозволяСФ надавати СЦншим мережевим вузлам СЦнформацСЦю (наприклад, доступ до електронноСЧ пошти або веб-сторСЦнок). Для роботи кожноСЧ служби необхСЦдне окреме серверне програмне забезпечення. Наприклад, для роботи веб-служб в мережСЦ на вузлСЦ повинно бути встановлено ПО веб-сервера. КлСЦСФнти - це комп'ютернСЦ вузли зСЦ встановленим програмним забезпеченням, що дозволяСФ запрошувати СЦ вСЦдображати отриману з сервера СЦнформацСЦю. Прикладом клСЦСФнтського програмного забезпечення СФ веб-оглядач, наприклад, Internet Explorer.

Комп'ютер з серверним програмним забезпеченням може одночасно обслуговувати один або декСЦлька клСЦСФнтСЦв.

КрСЦм того, на одному комп'ютерСЦ можна паралельно встановити декСЦлька типСЦв серверного ПО. У домашнСЦх або невеликих корпоративних мережах одному комп'ютеру доводиться виступати як файловий сервер, веб-сервера СЦ сервера електронноСЧ пошти.

КрСЦм того, на одному комп'ютерСЦ можна запускати декСЦлька типСЦв клСЦСФнтського програмного забезпечення. НеобхСЦдно встановити клСЦСФнтське ПО для кожноСЧ служби. За наявностСЦ декСЦлькох клСЦСФнтСЦв вузол зможе одночасно пСЦдключатися до декСЦлькох серверСЦв. Наприклад, у користувача СФ можливСЦсть одночасно перевСЦряти електронну пошту, проглядати веб-сторСЦнку, обмСЦнюватися миттСФвими повСЦдомленнями СЦ слухати РЖнтернет-радСЦо.

Звичайне клСЦСФнтське СЦ серверне програмне забезпечення запускаСФться на рСЦзних комп'ютерах, але цСЦ ролСЦ може грати СЦ один комп'ютер. У невеликих корпоративних СЦ домашнСЦх мережах багато комп'ютерСЦв працюють СЦ як сервери, СЦ як клСЦСФнти. ТакСЦ мережСЦ називаються одноранговими. Проста однорангова мережа складаСФться з двох безпосередньо пСЦдключених один до одного (з використанням дротяного або бездротового зв'язку) комп'ютерСЦв. КрСЦм того, можна з'СФднати декСЦлька ПК СЦ створити крупнСЦшу однорангову мережу, але для цього буде потрСЦбно мережевий пристрСЦй, наприклад концентратор. Основний недолСЦк однорангового середовища полягаСФ в тому, що при одночаснСЦй роботСЦ як клСЦСФнт СЦ сервер вузол працюСФ повСЦльнСЦше. У крупних корпоративних мережах з великою кСЦлькСЦстю мережевого трафСЦку часто доводиться встановлювати спецСЦалСЦзованСЦ сервери, здатнСЦ одночасно обробляти багато запитСЦв.

У простСЦй мережСЦ з декСЦлькох комп'ютерСЦв чСЦтко видно, як сполученСЦ мСЦж собою рСЦзнСЦ компоненти. Чим бСЦльше розростаСФться мережа, тим складнСЦше вСЦдстежувати мСЦiеположення кожного компоненту СЦ його зв'язку з мережею. У дротянСЦй мережСЦ для пСЦдключення до всСЦх вузлСЦв використовуСФться безлСЦч кабелСЦв СЦ мережевих пристроСЧв.

При монтажСЦ мереж складаСФться карта фСЦзичноСЧ топологСЦСЧ, на якСЦй вказано положення кожного вузла СЦ його пСЦдключення до мережСЦ. КрСЦм того, там помСЦченСЦ всСЦ дроти СЦ мережевСЦ пристроСЧ, що сполучають вузли. На топологСЦчнСЦй картСЦ фСЦзичнСЦ пристроСЧ представленСЦ у виглядСЦ значкСЦв. Щоб полегшити монтаж СЦ усунення неполадок в майбутньому, важливо своСФчасно оновлювати топологСЦчнСЦ карти. КрСЦм топологСЦчноСЧ карти фСЦзичних пристроСЧв, СЦнодСЦ доводиться будувати логСЦчне представлення топологСЦСЧ мережСЦ. На логСЦчнСЦй топологСЦчнСЦй картСЦ вузли групуються по методах використання мережСЦ, незалежно вСЦд мСЦiеположення. На такСЦй картСЦ можна вказати СЦмена СЦ адреси вузлСЦв, СЦнформацСЦю про групи СЦ додатки.

Основне завдання будь-якоСЧ мережСЦ - передача СЦнформацСЦСЧ. СпСЦлкування украй важливе для розвитку будь-якоСЧ людськоСЧ СЦстоти, вСЦд пСЦтекантропа до самих просунутих учених сучасностСЦ.

Будь-який обмСЦн СЦнформацСЦСФю починаСФться з повСЦдомлення, яке потрСЦбно передати вСЦд однСЦСФСЧ людини або пристрою до СЦншого. З часом, в процесСЦ вдосконалення технологСЦй, методи вСЦдправки, отримання СЦ СЦнтерпретацСЦСЧ повСЦдомлень мСЦняються.

У всСЦх методСЦв зв'язку СФ три загальнСЦ елементи. Перший - це джерело повСЦдомлення, або вСЦдправник. ВСЦдправником може бути людина або електронний пристрСЦй, якому потрСЦбно послати повСЦдомлення СЦншоСЧ людини або пристрою. Другий елемент - це адресат, або приймач повСЦдомлення. Адресат отримуСФ СЦ СЦнтерпретуСФ повСЦдомлення. ТретСЦй елемент, що СЦменуСФться каналом, це шлях, по якому повСЦдомлення йде вСЦд джерела до адресата.

У будь-якСЦй бесСЦдСЦ мСЦж двома людьми СФ багато правив, або протоколСЦв, яким зобов'язано слСЦдувати обох спСЦвбесСЦдникСЦв для того, щоб повСЦдомлення було успСЦшно доставлене СЦ зрозумСЦло. До категорСЦСЧ протоколСЦв обмСЦну СЦнформацСЦСФю мСЦж людьми вСЦдноситься:

 • СЦдентифСЦкацСЦя вСЦдправника СЦ одержувача;
 • вибраний засСЦб або канал зв'язку (особиста розмова, телефон, лист, фотографСЦя);
 • вСЦдповСЦдний режим обмСЦну даними (усна або письмова мова, СЦлюстрацСЦСЧ, СЦнтерактивний або одностороннСЦй зв'язок);
 • спСЦльна мова;
 • граматична структура СЦ структура пропозицСЦй;
 • швидкСЦсть СЦ час доставки.

ВибСЦр протоколСЦв залежить вСЦд характеристик джерела, каналу СЦ адресата повСЦдомлення. Правила спСЦлкування за допомогою одного засобу зв'язку, наприклад, телефону, не обов'язково спСЦвпадають з правилами СЦншого засобу зв'язку, наприклад, пошти.

Протоколи визначають те, як передаСФться СЦ доставляСФться повСЦдомлення. Вони визначають наступне:

 • формат повСЦдомлення;
 • розмСЦр повСЦдомлення;
 • час доставки;
 • спосСЦб пСЦдготовки;
 • кодування;
 • схему стандартного повСЦдомлення.


 1. СтандартизацСЦя протоколСЦв


Коли мережСЦ ще тСЦльки почали з'являтися, всСЦ постачальники використовували своСЧ "аснСЦ, проприСФтарнСЦ методи зв'язку мережевих пристроСЧв СЦ мережевСЦ протоколи. Устаткування вСЦд одного постачальника не в змозСЦ було обмСЦнюватися даними з устаткуванням СЦншого.

У мСЦру розповсюдження мереж розроблялися стандартнСЦ правила роботи мережевого устаткування рСЦзних виробникСЦв. СтандартизацСЦя принесла мережам багато користСЦ:

 • спростилася конструкцСЦя мереж;
 • спростилася розробка продукцСЦСЧ;
 • з'явилися новСЦ можливостСЦ для конкуренцСЦСЧ;
 • з'явилася можливСЦсть зв'язувати рСЦзнСЦ пристроСЧ;
 • спростилося навчання;
 • розширився вибСЦр постачальникСЦв.

ОфСЦцСЦйно прийнятого протоколу локальних мереж не СЦснуСФ, але з часом особливо розповсюдилася одна технологСЦя, пСЦд назвою Ethernet. Вона перетворилася на стандарт де-факто.

РЖнститут СЦнженерСЦв по електронСЦцСЦ СЦ електротехнСЦцСЦ, або IEEE (вимовляСФться як "ай-трСЦ СЦ») займаСФться мережевими стандартами, включаючи Ethernet СЦ стандарти бездротових мереж. КомСЦтети IEEE вСЦдповСЦдають за твердження СЦ оновлення стандартСЦв пСЦдключення, вимог до середовища передачСЦ СЦ протоколСЦв зв'язку. Кожному технологСЦчному стандарту привласнюСФться номер, вСЦдповСЦдний номеру вСЦдповСЦдального за твердження СЦ оновлення комСЦтету. Стандартами Ethernet займаСФться комСЦтет 802.3.

З моменту створення Ethernet в 1973Вар. стандарти удосконалилися, слСЦдуючи за появою швидших СЦ гнучкСЦших версСЦй технологСЦСЧ. ЗдСЦбнСЦсть стандарту Ethernet до розвитку - одна з основних причин його популярностСЦ. Для кожноСЧ версСЦСЧ мережСЦ Ethernet СФ свСЦй стандарт. Наприклад, 802.3 100BASE-T - це стандарт 100-мегабитноСЧ мережСЦ Ethernet з використанням кабелю з витою парою. Назва стандарту розшифровуСФться таким чином:

 • 100 - швидкСЦсть в мегабСЦтах в секунду
 • BASE - монополосный в основнСЦй смузСЦ частот
 • T - тип кабелю, в даному випадку, витаючи пара.

ШвидкСЦсть раннСЦх версСЦй Ethernet була порСЦвняно низькою, всього 10 Мбит/сек. НовСЦтнСЦ версСЦСЧ мережСЦ Ethernet працюють СЦз швидкСЦстю 10 гигабСЦт в секунду СЦ бСЦльш. УявСЦть собСЦ, наскСЦльки збСЦльшилася швидкСЦсть з моменту створення перших мереж Ethernet.

Для будь-якого обмСЦну даними необхСЦдний спосСЦб СЦдентифСЦкацСЦСЧ джерела СЦ адресата. При спСЦлкуваннСЦ мСЦж людьми використовуються СЦмена.

Якщо окликнути когось по СЦменСЦ, вСЦн почуСФ СЦ вСЦдповСЦсть. РЖншСЦ люди, якСЦ знаходяться в тСЦй же кСЦмнатСЦ, теж почують повСЦдомлення, але не звернуть на нього уваги, оскСЦльки воно адресоване не ним. У мережСЦ Ethernet використовуСФться схожий метод СЦдентифСЦкацСЦСЧ вузлСЦв-джерел СЦ адресатСЦв. Кожному пСЦдключеному до Ethernet вузлу привласнюСФться фСЦзична адреса, яка служить СЦдентифСЦкатором.

В процесСЦ виготовлення всСЦм мережевим СЦнтерфейсам Ethernet даються фСЦзичнСЦ адреси. ВСЦн називаСФться адресою управлСЦння доступом до середовища (MAC-адресою). MAC-адреса СЦдентифСЦкуСФ кожне джерело СЦ кожного адресата в мережСЦ.

МережСЦ Ethernet прокладаються за допомогою мСЦдних або оптоволоконних кабелСЦв, що сполучають вузли СЦ мережевСЦ пристроСЧ. Вони СФ каналом зв'язку мСЦж вузлами.

Коли пСЦдключений до Ethernet вузол включаСФться в обмСЦн даними, вСЦн розсилаСФ кадри з своСФю MAC-адресою в полСЦ джерела СЦ MAC-адресою передбачуваного одержувача в полСЦ адресата. ВсСЦ приймаючСЦ вузли декодують кадр СЦ прочитують MAC-адресу одержувача. Якщо вСЦн вСЦдповСЦдаСФ настроювальнСЦй MAC-адресСЦ мережевоСЧ СЦнтерфейсноСЧ плати, вона обробляСФ СЦ зберСЦгаСФ повСЦдомлення. Якщо MAC-адреса одержувача не вСЦдповСЦдаСФ MAC-адресСЦ вузла, мережевий адаптер СЦгноруСФ повСЦдомлення.

СтандартнСЦ протоколи Ethernet визначають багато аспектСЦв мережевого обмСЦну даними, включаючи формат СЦ розмСЦр кадру, час СЦ кодування. Коли пСЦдключенСЦ до мережСЦ Ethernet вузли вСЦдправляють повСЦдомлення, вони СЧх укладають в кадр, вСЦдповСЦдний стандартам. Кадри СЦнакше називають протокольними блоками даних (PDU).

Формат кадрСЦв Ethernet визначаСФ положення MAC-адрес одержувача СЦ джерела СЦ додаткову СЦнформацСЦю, зокрема:

 • початковСЦ данСЦ послСЦдовностСЦ СЦ часу;
 • початок роздСЦльника кадрСЦв;
 • довжину СЦ тип кадру;
 • послСЦдовнСЦсть перевСЦрки кадру (для виявлення помилок передачСЦ).

Максимальний розмСЦр кадрСЦв Ethernet складаСФ 1518 байт, мСЦнСЦмальний, - 64 байти. Не вхСЦднСЦ в цей дСЦапазон кадри приймаючСЦ вузли не обробляють. КрСЦм форматСЦв, розмСЦрСЦв СЦ часу передачСЦ кадру стандарти Ethernet визначають кодування бСЦт кадру при передачСЦ по каналу. По мСЦдному кабелю бСЦти передаються у виглядСЦ електричних СЦмпульсСЦв, по оптоволоконному кабелю - у виглядСЦ свСЦтлових СЦмпульсСЦв.

УявСЦть собСЦ, як ускладнилася б система зв'язку, якби повСЦдомлення можна б було вСЦдправляти, указуючи тСЦльки СЦм'я адресата. Якби на конвертСЦ не було вулицСЦ, мСЦста або краСЧни, було б практично неможливо доставити лист в потрСЦбну точку миру СЦ потрСЦбнСЦй особСЦ.

У мережСЦ Ethernet MAC-адреса вузла граСФ приблизно ту ж роль, що СЦ СЦм'я людини. ВСЦн СЦдентифСЦкуСФ конкретний вузол, але не указуСФ, в якСЦй мСЦiСЦ мережСЦ вСЦн знаходиться. Якби у всСЦх вузлСЦв (а СЧх бСЦльше 400 мСЦльйонСЦв) була тСЦльки унСЦкальна MAC-адреса, знайти один з них було б украй складно.

КрСЦм того, при обмСЦнСЦ даними мСЦж вузлами технологСЦя Ethernet генеруСФ багато широкомовного трафСЦку. ШирокомовнСЦ розсилки вСЦдправляються всСЦм вузлам, пСЦдключеним до однСЦСФСЧ мережСЦ. Вони займають частину смуги пропускання СЦ уповСЦльнюють роботу мережСЦ. Щоб би трапилося, якби мСЦльйони пСЦдключених до РЖнтернету вузлСЦв входили в одну мережу Ethernet СЦ використовували широкомовнСЦ розсилки?

Тому великСЦ мережСЦ Ethernet, що полягають СЧх багатьох вузлСЦв, неефективнСЦ. КрупнСЦ мережСЦ краще роздСЦлити на дрСЦбнСЦшСЦ СЦ бСЦльш керованСЦ частинСЦ. Один СЦз способСЦв дСЦлення припускаСФ використання СЦСФрархСЦчноСЧ моделСЦ конструкцСЦСЧ.

При створеннСЦ мереж СЦСФрархСЦчна конструкцСЦя дозволяСФ групувати пристроСЧ по декСЦлькох мережах, органСЦзовуючи рСЦвнСЦ. Вони складаються з менших бСЦльш керованих груп, в яких локальний трафСЦк залишаСФться локальним. На верхнСЦй рСЦвень потрапляСФ тСЦльки трафСЦк, призначений для СЦнших мереж. РЖСФрархСЦчна, рСЦвнева конструкцСЦя пСЦдвищуСФ ефективнСЦсть, оптимСЦзуСФ систему СЦ збСЦльшуСФ швидкСЦсть. Вона дозволяСФ масштабувати мережу в мСЦру необхСЦдностСЦ, дозволяючи додавати локальнСЦ мережСЦ, не знижуючи ефективностСЦ тих, що СЦснують.

У СЦСФрархСЦчнСЦй конструкцСЦСЧ СФ три базовСЦ рСЦвнСЦ:

 • рСЦвень доступу - сполучаСФ вузли в локальнСЦй мережСЦ Ethernet;
 • рСЦвень розподСЦлу - сполучаСФ невеликСЦ локальнСЦ мережСЦ;
 • РСЦвень ядра - високошвидкСЦсне з'СФднання мСЦж пристроями рСЦвня розподСЦлу.

У такСЦй СЦСФрархСЦчнСЦй конструкцСЦСЧ необхСЦдна схема логСЦчноСЧ адресацСЦСЧ, яка дозволяСФ визначити положення вузла. Така схема адресацСЦСЧ називаСФться РЖнтернет-протоколом (IP).

Як правило, СЦм'я людини не мСЦняСФться. Адреса ж залежить вСЦд мСЦiя проживання СЦ може змСЦнитися. MAC-адреса вузла не мСЦняСФться, фСЦзично привласнений мережевому адаптеру СЦ вСЦдомий як фСЦзична адреса. ВСЦн залишаСФться тим самим, незалежно вСЦд розташування вузла в мережСЦ.

IP-адреса схожа на адресу мСЦiя проживання людини. ВСЦн називаСФться логСЦчною адресою, оскСЦльки привласнюСФться логСЦчно, залежно вСЦд мСЦiезнаходження вузла. IP-адреса, або мережева адреса, привласнюСФ вузлу мережевий адмСЦнСЦстратор, на основСЦ характеристик локальноСЧ мережСЦ.

IP-адреси складаються з двох частин. Одна з них СФ СЦдентифСЦкатором локальноСЧ мережСЦ. Мережева частина IP-адреси загальна у всСЦх вузлСЦв в однСЦй локальнСЦй мережСЦ. Друга частина IP-адреси СФ СЦдентифСЦкатором конкретного вузла. Частина IP-адреси, що вСЦдноситься до вузла, в однСЦй локальнСЦй мережСЦ не повторюСФться.

ФСЦзична MAC-адреса СЦ логСЦчна IP-адреса необхСЦднСЦ комп'ютеру для обмСЦну даними в СЦСФрархСЦчнСЦй мережСЦ точно так, як СЦ для вСЦдправки листа необхСЦдне СЦм'я СЦ адреса людини.


 1. РСЦвнСЦ СЦ пристроСЧ доступу СЦ розподСЦлу


IP-трафСЦк розподСЦляСФться залежно вСЦд характеристик СЦ пристроСЧв кожного з трьох рСЦвнСЦв: доступ, розподСЦл СЦ центр. IP-адреса дозволяСФ визначити, чи залишиться трафСЦк локальним або перемСЦститься на наступний рСЦвень СЦСФрархСЦчноСЧ мережСЦ.


РСЦвень доступу

РСЦвень доступу сполучаСФ пристроСЧ кСЦнцевих користувачСЦв з мережею СЦ дозволяСФ декСЦльком вузлам пСЦдключатися до СЦнших вузлСЦв через мережевий пристрСЦй, зазвичай концентратор або комутатор. Зазвичай мережева частина IP-адреси всСЦх пристроСЧв одного СЦ того ж рСЦвня доступу спСЦвпадаСФ. Якщо повСЦдомлення призначене локальному вузлу, воно залишаСФться на локальному рСЦвнСЦ (це залежить вСЦд мережевоСЧ частини IP-адреси). Якщо повСЦдомлення призначене для СЦншоСЧ мережСЦ, воно передаСФться на рСЦвень розподСЦлу. Концентратори СЦ комутатори забезпечують зв'язок з пристроями рСЦвня розподСЦлу, зазвичай з маршрутизаторами.

РСЦвень розподСЦлу

РСЦвень розподСЦлу сполучаСФ рСЦзнСЦ мережСЦ СЦ контролюСФ потоки СЦнформацСЦСЧ мСЦж мережами. Зазвичай комутатори цього рСЦвня могутнСЦшСЦ, нСЦж на рСЦвнСЦ доступу. КрСЦм того, для маршрутизацСЦСЧ даних мСЦж мережами використовуються маршрутизатори. ПристроСЧ рСЦвня розподСЦлу контролюють тип СЦ кСЦлькСЦсть трафСЦку, що йде з рСЦвня доступу до центрального рСЦвня.

Центральний рСЦвень

Центральним називаСФться основний високошвидкСЦсний рСЦвень з дублюючими (резервними) з'СФднаннями. На цьому рСЦвнСЦ великСЦ об'СФми даних передаються мСЦж декСЦлькома мережами. Зазвичай на центральному рСЦвнСЦ знаходяться дуже могутнСЦ, високошвидкСЦснСЦ комутатори СЦ маршрутизатори. Основне завдання центрального рСЦвня - швидка передача даних.

РСЦвень доступу - це базова частина мережСЦ. Саме звСЦдси люди пСЦдключаються до СЦнших вузлСЦв СЦ використовують загальний доступ до файлСЦв СЦ принтерСЦв. РСЦвень доступу складаСФться з вузлСЦв СЦ першого рСЦвня мережевих пристроСЧв, до яких вони пСЦдключаються.

МережевСЦ пристроСЧ дозволяють численним вузлам пСЦдключатися один до одного СЦ дСЦставати доступ до мережевих служб. На вСЦдмСЦну вСЦд простСЦй мережСЦ, яка складаСФться з двох сполучених одним кабелем вузлСЦв, на рСЦвнСЦ доступу кожен вузол пСЦдключаСФться до мережевого пристрою.

У мережСЦ Ethernet кожен вузол може безпосередньо з'СФднуватися з мережевим пристроСФм рСЦвня доступу за допомогою двоточкового кабелю. ТакСЦ кабелСЦ проводяться вСЦдповСЦдно до конкретних стандартСЦв Ethernet. Кожен кабель вставляСФться в роз'СФм мережевого адаптера вузла СЦ в порт мережевого пристрою. Для пСЦдключення вузлСЦв на рСЦвнСЦ доступу (включаючи концентратори СЦ комутатори Ethernet) використовуСФться декСЦлька типСЦв мережевих пристроСЧв.

Комутатор Ethernet використовуСФться на рСЦвнСЦ доступу. Як СЦ концентратор, комутатор сполучаСФ декСЦлька вузлСЦв з мережею. На вСЦдмСЦну вСЦд концентратора, комутатор в змозСЦ передати повСЦдомлення конкретного вузла. Коли вузол вСЦдправляСФ повСЦдомлення СЦншого вузла через комутатор, той приймаСФ СЦ декодуСФ кадри СЦ прочитуСФ фСЦзичну (MAC) адресу повСЦдомлення.

У таблицСЦ комутатора, яка називаСФться таблицею MAC-адрес, знаходиться список активних портСЦв СЦ адрес пСЦдключених до них вузлСЦв. Коли вузли обмСЦнюються повСЦдомленнями, комутатор перевСЦряСФ, чи СФ в таблицСЦ MAC-адреса. Якщо так, комутатор встановлюСФ мСЦж джерелом СЦ адресатом тимчасове з'СФднання, яке називаСФться лСЦнСЦСФю. Ця нова лСЦнСЦя СФ спецСЦалСЦзованим каналом, по якому два вузли обмСЦнюються даними. РЖншСЦ вузли, пСЦдключенСЦ до комутатора, працюють на рСЦзних смугах пропускання каналу СЦ не приймають повСЦдомлення, адресованСЦ не СЧм. Для кожного нового з'СФднання мСЦж вузлами створюСФться нова лСЦнСЦя. ТакСЦ лСЦнСЦСЧ дозволяють встановлювати декСЦлька зв'язкСЦв одночасно, без зСЦткнень.

У мСЦру розширення часто доводиться дСЦлити одну локальну мережу на декСЦлька мереж рСЦвня доступу. Це можна зробити по-рСЦзному, на основСЦ рСЦзних критерСЦСЧв, зокрема:

 • фСЦзичне мСЦiеположення;
 • логСЦчна функцСЦя;
 • вимоги безпеки;
 • вимоги додатку.

РСЦвень розподСЦлу сполучаСФ цСЦ незалежнСЦ локальнСЦ мережСЦ СЦ контролюСФ обмСЦн трафСЦком. ВСЦн вСЦдповСЦдаСФ за те, щоб трафСЦк мСЦж вузлами локальноСЧ мережСЦ залишався локальним. НазовнСЦ передаСФться тСЦльки трафСЦк, направлений в СЦншСЦ мережСЦ. КрСЦм того, рСЦвень розподСЦлу може фСЦльтрувати вхСЦдний СЦ витСЦкаючий трафСЦк в цСЦлях безпеки СЦ управлСЦння.

МережевСЦ пристроСЧ рСЦвня розподСЦлу покликанСЦ зв'язувати не окремСЦ вузли, а мережСЦ. ОкремСЦ вузли пСЦдключаються до мережСЦ через пристроСЧ рСЦвня доступу, наприклад, комутатори СЦ концентратори. ПристроСЧ рСЦвня доступу зв'язуються один з одним через пристроСЧ рСЦвня розподСЦлу, наприклад, маршрутизатори.

Маршрутизатор - це мережевий пристрСЦй, що зв'язуСФ локальнСЦ мережСЦ. На рСЦвнСЦ розподСЦлу вони направляють трафСЦк СЦ виконують СЦншСЦ важливСЦ для ефективноСЧ роботи мережСЦ функцСЦСЧ. Як СЦ комутатори, маршрутизатори можуть декодувати СЦ читати отриманСЦ повСЦдомлення.

На вСЦдмСЦну вСЦд комутаторСЦв, якСЦ декодують тСЦльки кадри з MAC-адресою, маршрутизатори декодують пакети, що знаходяться усерединСЦ кадру.

У пакетСЦ мСЦстяться IP-адреси вСЦдправника СЦ одержувача СЦ данСЦ повСЦдомлення, що пересилаСФться. Маршрутизатор прочитуСФ мережеву частину IP-адреси одержувача СЦ з СЧСЧ допомогою визначаСФ, по якСЦй з пСЦдключених мереж краще всього переслати повСЦдомлення адресата.

Якщо мережева частина IP-адреси вСЦдправника СЦ адресата не спСЦвпадаСФ, для пересилки повСЦдомлення необхСЦдно використовувати маршрутизатор. Якщо вузол, що знаходиться в мережСЦ 1.1.1.0, повинен вСЦдправити повСЦдомлення вузла до мереж 5.5.5.0, воно переправляСФться маршрутизатору. ВСЦн отримуСФ повСЦдомлення, розпаковуСФ СЦ прочитуСФ IP-адресу одержувача. ПотСЦм вСЦн визначаСФ, куди переправити повСЦдомлення. ПотСЦм маршрутизатор знову упаковуСФ пакет в кадр СЦ переправляСФ його за призначенням.

Кожен порт, або СЦнтерфейс, маршрутизатора пов'язаний з своСФю локальною мережею. У кожного маршрутизатора СФ таблиця локально пСЦдключених мереж СЦ СЧх СЦнтерфейсСЦв. КрСЦм того, в цих таблицях маршрутизацСЦСЧ буваСФ СЦнформацСЦя про маршрути, або шляхи для пСЦдключення до СЦнших локально пСЦдключених видалених мереж.

Прийнявши кадр, маршрутизатор декодуСФ його СЦ отримуСФ пакет з IP-адресою одержувача. Цю адресу вСЦн порСЦвнюСФ з даними всСЦх мереж з таблицСЦ маршрутизацСЦСЧ. Якщо адреса мережСЦ одержувача СФ в таблицСЦ, маршрутизатор СЦнкапсулюСФ пакет в новий кадр СЦ вСЦдправляСФ. Цей новий кадр прямуСФ в мережу одержувача через СЦнтерфейс, що вСЦдноситься до вибраного шляху. Процес перенаправлення пакетСЦв в мережу одержувача називаСФться маршрутизацСЦСФю. РЖнтерфейси маршрутизатора не перенаправляють повСЦдомлення по MAC-адресСЦ широкомовноСЧ розсилки. Тому розсилки локальнСЦй мережСЦ не потрапляють в СЦншСЦ мережСЦ через маршрутизатор.


 1. Локальна мережа(LAN)


ТермСЦн "локальна мережа» (ЛМ) вСЦдноситься до групи взаСФмозв'язаних локальних мереж, якими управляСФ один СЦ той же адмСЦнСЦстратор. Коли мережСЦ тСЦльки починали з'являтися, пСЦд ЛМ подразумевалСЦсь невеликСЦ мережСЦ, фСЦзично розташованСЦ в одному СЦ тому ж мСЦiСЦ. Хоча ЛМ можна назвати СЦ одну домашню або офСЦсну локальну мережу, саме визначення розширилося СЦ тепер припускаСФ наявнСЦсть взаСФмозв'язаних мереж, якСЦ складаються з декСЦлькох сотень вузлСЦв, встановлених в рСЦзних будСЦвлях.

Важливо пам'ятати, що всСЦ локальнСЦ мережСЦ, що входять в ЛМ, управляються одним адмСЦнСЦстратором. КрСЦм того, зазвичай в ЛМ використовуються бездротовСЦ протоколи або Ethernet СЦ пСЦдтримуСФться висока швидкСЦсть передачСЦ даних. ПриватнСЦ ЛМ, належнСЦ органСЦзацСЦСЧ СЦ доступнСЦ тСЦльки для СЧСЧ членСЦв, спСЦвробСЦтникСЦв СЦ СЦнших допущених осСЦб, часто називають "РЖнтранет».

У ЛМ всСЦ вузли можуть знаходитися в однСЦй локальнСЦй мережСЦ або розподСЦлятися мСЦж декСЦлькома мережами, зв'язаними на рСЦвнСЦ розподСЦлу. Це залежить вСЦд бажаного результату. Якщо всСЦ вузли знаходяться в однСЦй мережСЦ, вони можуть обмСЦнюватися даними. РСЦч у тому, що вони утворюють один широкомовний домен СЦ вузли знаходять один одного з використанням протоколу ARP.

При простСЦй конструкцСЦСЧ мережСЦ, можливо, краще залишити всСЦ вузли в однСЦй локальнСЦй мережСЦ. Проте у мСЦру того, як розмСЦр мережСЦ росте, трафСЦк збСЦльшуСФться, а ефективнСЦсть СЦ швидкСЦсть мережСЦ знижуСФться. У такому разСЦ деякСЦ вузли варто перемСЦстити у видалену мережу.

Це понизить ефект вСЦд збСЦльшення трафСЦку. Проте вузли з однСЦСФСЧ мережСЦ не зможуть обмСЦнюватися даними з вузлами з СЦншоСЧ мережСЦ без використання маршрутизацСЦСЧ. Маршрутизатори ускладнюють конфСЦгурацСЦю мережСЦ СЦ в деяких випадках створюють тимчасовСЦ вСЦдстрочення при обмСЦнСЦ пакетами мСЦж мережами.

БСЦльшСЦсть локальних мереж створена на основСЦ технологСЦСЧ Ethernet. У правильно розробленСЦй СЦ сконструйованСЦй мережСЦ вона працюСФ швидко СЦ ефективно. Основна передумова для створення якСЦсноСЧ мережСЦ - попереднСФ планування. Для початку потрСЦбного зСЦбрати СЦнформацСЦю про те, як використовуватиметься нова мережа. Сюди входить:

 • кСЦлькСЦсть СЦ тип вузлСЦв, що пСЦдключаються;
 • використовуванСЦ додатки;
 • вимоги до загального доступу СЦ пСЦдключення до РЖнтернету;
 • питання безпеки СЦ конфСЦденцСЦйностСЦ;
 • очСЦкуваний ступСЦнь надСЦйностСЦ СЦ час безвСЦдмовноСЧ роботи;
 • вимоги до пСЦдключення, зокрема, вибСЦр дротяного або бездротового зв'язку.

При плануваннСЦ мережСЦ необхСЦдно прийняти до уваги багато що. Перед покупкою мережевого устаткування СЦ пСЦдключенням вузлСЦв слСЦд побудувати логСЦчнСЦ СЦ фСЦзичнСЦ топологСЦчнСЦ карти мережСЦ. Зокрема, необхСЦдно врахувати наступне:

ФСЦзичне середовище встановлення мережСЦ:

 • контроль температури: у всСЦх пристроСЧв СФ специфСЦчнСЦ вимоги до температури СЦ вологостСЦ;
 • наявнСЦсть СЦ розташування розеток.

ФСЦзична конфСЦгурацСЦя мережСЦ:

 • фСЦзичне розташування пристроСЧв, наприклад, маршрутизаторСЦв, комутаторСЦв СЦ вузлСЦв;
 • з'СФднання пристроСЧв;
 • розташування СЦ довжина всСЦх кабелСЦв;
 • апаратна конфСЦгурацСЦя кСЦнцевих пристроСЧв, наприклад, вузлСЦв СЦ серверСЦв.

ЛогСЦчна конфСЦгурацСЦя мережСЦ:

 • розташування СЦ розмСЦр широкомовних доменСЦв СЦ доменСЦв колСЦзСЦй;
 • схема IP-адресацСЦСЧ;
 • схема призначення СЦмен;
 • конфСЦгурацСЦя загального доступу;
 • дозволи.

Для бСЦльшостСЦ домашнСЦх СЦ невеликих корпоративних мереж не потрСЦбнСЦ могутнСЦ пристроСЧ, якСЦ використовують крупнСЦ пСЦдприСФмства. ЦСЦлком достатньо буде менших пристроСЧв. При цьому вони повиннСЦ виконувати тСЦ ж функцСЦСЧ маршрутизацСЦСЧ СЦ комутування. Для задоволення такоСЧ потреби були розробленСЦ вироби, що виконують функцСЦСЧ декСЦлькох мережевих пристроСЧв, наприклад, що комутують маршрутизатори СЦ бездротовСЦ точки доступу. У даному курсСЦ ми називатиме багатофункцСЦональнСЦ пристроСЧ СЦнтегрованими маршрутизаторами. Це можуть бути невеликСЦ пристроСЧ для домашнСЦх офСЦсСЦв СЦ невеликих компанСЦй або могутнСЦшСЦ пристроСЧ для фСЦлСЦалСЦв крупних корпорацСЦй.

РЖнтегрований маршрутизатор - це практично декСЦлька рСЦзних пристроСЧв в одному корпусСЦ. Наприклад, у такому разСЦ комутатор пСЦдключаСФться до маршрутизатора, але усерединСЦ пристрою. Коли на порт комутатора поступаСФ широкомовна розсилка, СЦнтегрований маршрутизатор передаСФ СЧСЧ всСЦм портам, у тому числСЦ СЦ своСФму. Вбудований маршрутизатор не пропускаСФ розсилку далСЦ.

РЖснують недорогСЦ багатофункцСЦональнСЦ пристроСЧ для домашнСЦх СЦ невеликих корпоративних мереж з СЦнтегрованими функцСЦями маршрутизацСЦСЧ, комутування, бездротового зв'язку СЦ безпеки. Прикладом пристрою такого типу СФ бездротовСЦй маршрутизатор Linksys. ЦСЦ простСЦ по конструкцСЦСЧ пристроСЧ, для яких зазвичай не потрСЦбнСЦ зовнСЦшнСЦ компоненти. ЗамСЦнити один несправний компонент неможливо. Фактично вСЦн може зламатися тСЦльки цСЦлком, оптимСЦзацСЦя який-небудь однСЦй функцСЦСЧ не передбачена.

СучаснСЦ локальнСЦ мережСЦ будуються на основСЦ топологСЦСЧ "зСЦрка» з використанням концентраторСЦв (хабСЦв), комутаторСЦв (свСЦтчСЦв) та кабелю UTP чи STP 5СЧ категорСЦСЧ (Влвита пара»). Дана технологСЦя (вона носить назву Fast Ethernet) дозволяСФ проводити обмСЦн СЦнформацСЦСФю на швидкостСЦ вище 100МбСЦт/с. Ця величина достатня для того, щоб задовольнити бСЦльшСЦсть потреб користувачСЦв мережСЦ.

Ще один приклад - це СЦнтегрований маршрутизатор Cisco, або ISR. У сСЦмейство Cisco ISR входять найрСЦзноманСЦтнСЦшСЦ товари, призначенСЦ як для невеликих офСЦсних СЦ домашнСЦх мереж, так СЦ для великих мереж. Багато пристроСЧв ISR сконструйовано за модульним принципом, СЦ кожну функцСЦю виконуСФ окремий компонент (наприклад, вбудований маршрутизатор СЦ комутатор). ВСЦдповСЦдно, при необхСЦдностСЦ можна додавати, замСЦнювати СЦ оновлювати компоненти.

ВсСЦ пристроСЧ, пСЦдключенСЦ до портСЦв комутатора, повиннСЦ входити в один СЦ той же широкомовний домен. Це означаСФ, що IP-адреси всСЦх пристроСЧв повиннСЦ вСЦдноситися до однСЦСФСЧ СЦ тСЦСФСЧ ж мережСЦ. Пристрою з СЦншими мережевими частинами IP-адреси не зможуть обмСЦнюватися даними.

КрСЦм того, Microsoft Windows СЦдентифСЦкуСФ СЦншСЦ пристроСЧ в мережСЦ по СЦменах комп'ютера. Щоб спростити усунення неполадок в майбутньому, важливо використовувати при плануваннСЦ СЦ документуваннСЦ СЦнформацСЦю про цСЦ СЦмена СЦ IP-адреси.

Для вСЦдображення поточноСЧ конфСЦгурацСЦСЧ IP в Microsoft Windows використовуСФться команда ipconfig. ДокладнСЦшу СЦнформацСЦю, включаючи СЦм'я вузла, вСЦдображаСФ команда ipconfig /all. Документуйте всю СЦнформацСЦю про пСЦдключення СЦ конфСЦгурацСЦю.

В процесСЦ обмСЦну даними мСЦж мережевими вузлами важливо документувати продуктивнСЦсть. Цей процес називаСФться визначенням базовСЦ показники мережСЦ. РЖнформацСЦя використовуСФться як показник нормальноСЧ роботи. В майбутньому, порСЦвнюючи продуктивнСЦсть мережСЦ з базовою лСЦнСЦСФю, можна з'ясувати, чи СФ проблеми.


 1. БездротовСЦ технологСЦСЧ та пристроСЧ(WLAN)


ОкрСЦм дротяних мереж СЦснують рСЦзнСЦ технологСЦСЧ передачСЦ СЦнформацСЦСЧ мСЦж вузлами без кабелСЦв. ТакСЦ технологСЦСЧ називаються бездротовими. БездротовСЦ технологСЦСЧ передбачають передачу СЦнформацСЦСЧ мСЦж пристроями за допомогою електромагнСЦтних хвиль. ЕлектромагнСЦтна хвиля переносить радСЦосигнали без проводСЦв. У спектр електромагнСЦтних хвиль входять смуги частот радСЦо- СЦ телепередач, видиме свСЦтло, рентгенСЦвське випромСЦнювання СЦ гамма-випромСЦнювання. У кожноСЧ з цих частот своя довжина хвилСЦ СЦ вСЦдповСЦдний енергетичний рСЦвень, як показано на дСЦаграмСЦ.

ДеякСЦ електромагнСЦтнСЦ хвилСЦ неприйнятнСЦ для передачСЦ даних. Решта областей цього спектру регламентуСФться урядами СЦ надаСФться рСЦзним органСЦзацСЦям за лСЦцензСЦСФю для певноСЧ мети. ДеякСЦ областСЦ спектру видСЦленСЦ для мереж загального користування, можуть використовуватися без обмежень СЦ без необхСЦдностСЦ отримання спецСЦальних дозволСЦв. Для загальнодоступних бездротових мереж використовуСФться СЦнфрачервоний спектр СЦ частина радСЦочастотного (РЧ) дСЦапазону.

РадСЦочастотний дСЦапазон (RF)


РадСЦохвилСЦ можуть проникати через стСЦни СЦ СЦншСЦ перешкоди, що дозволяСФ добитися бСЦльшого радСЦусу дСЦСЧ, чим у РЖч - випромСЦнюванню.

ДеякСЦ областСЦ радСЦочастотного дСЦапазону зарезервованСЦ для роботи таких нелСЦцензСЦйованих систем, як бездротовСЦ локальнСЦ мережСЦ, бездротовСЦ телефони СЦ периферСЦйнСЦ пристроСЧ комп'ютерСЦв. Це пристроСЧ працюють в дСЦапазонах частот 900 Мгц, 2,4 Ггц СЦ 5 Ггц. ЦСЦ смуги називаються ISM-смугами (Industrial, Scientific, Medical) СЦ використовуються з дуже незначними обмеженнями.

До СЦнших технологСЦй, що використовують смуги частот 2,4 Ггц СЦ 5 Ггц, вСЦдносяться сучаснСЦ технологСЦСЧ бездротових локальних мереж, що вСЦдповСЦдають вимогам рСЦзних стандартСЦв IEEE 802.11

В порСЦвняннСЦ з традицСЦйними дротяними мережами бездротова технологСЦя маСФ цСЦлий ряд переваг. ОднСЦСФю з головних переваг СФ можливСЦсть встановлення зв'язку у будь-який час СЦ з будь-якоСЧ крапки. Широке розповсюдження бездротових мереж в суспСЦльних мСЦiях, таких як РЖнтернет-кафе, дозволяСФ встановлювати зв'язок з мережею РЖнтернет, завантажувати СЦнформацСЦю, обмСЦнюватися електронною поштою СЦ файлами.

Бездротова технологСЦя досить проста СЦ недорога в установцСЦ. ВартСЦсть домашнСЦх СЦ комерцСЦйних бездротових пристроСЧв продовжуСФ знижуватися. При цьому, не дивлячись на зниження вартостСЦ, швидкСЦсть передачСЦ даних збСЦльшуСФться, а функцСЦональнСЦсть цих пристроСЧв стаСФ бСЦльш здСЦйсненою, що забезпечуСФ вищу швидкСЦсть СЦ надСЦйнСЦсть зв'язку.

Бездротова технологСЦя розширюСФ межСЦ мереж без обмежень, "астивих кабельним з'СФднанням. Вона дозволяСФ швидко СЦ зручно встановлювати мережевСЦ з'СФднання числу користувачСЦв, що постСЦйно росте.

Не дивлячись на гнучкСЦсть СЦ значнСЦ переваги, для бездротових мереж "астивСЦ деякСЦ обмеження СЦ ризики.

По-перше, в технологСЦях бездротових локальних мереж (WLAN) використовуються нелСЦцензСЦйованСЦ областСЦ радСЦочастотного спектру. ОскСЦльки цСЦ областСЦ дСЦапазону не регламентуються, в них використовуСФться безлСЦч рСЦзних пристроСЧв. Це приводить до переповнювання областей спектру СЦ перешкод вСЦд рСЦзних пристроСЧв. КрСЦм того, цСЦ частоти використовуються багатьма пристроями, наприклад, мСЦкрохвильовими печами СЦ бездротовими телефонами, якСЦ можуть створювати перешкоди роботСЦ бездротових локальних мереж.

РЖнша проблема бездротового зв'язку - безпека. Доступ в бездротовСЦ мережСЦ вСЦдкритий. Кожен може дСЦстати доступ даним, передаваних в сеансСЦ широкомовноСЧ розсилки. При цьому рСЦвень захисту даних в бездротовСЦй мережСЦ також обмежений. Кожен може перехоплювати потоки даних навСЦть ненавмисно. Для забезпечення безпеки даних в бездротових мережах були розробленСЦ ряд методСЦв, таких як шифрування СЦ аутентифСЦкацСЦя.

БездротовСЦ мережСЦ дСЦляться на три основнСЦ категорСЦСЧ: персональнСЦ мережСЦ (Wireless Personal Area), бездротовСЦ локальнСЦ мережСЦ (Wireless Local Area, WLAN) СЦ глобальнСЦ бездротовСЦ мережСЦ (Wireless Wide Area, WWAN).

Не дивлячись на цСЦ чСЦткСЦ категорСЦСЧ, важко розмежувати рамки реалСЦзацСЦСЧ бездротових технологСЦй. Це пов'язано з тим, що на вСЦдмСЦну вСЦд дротяних мереж для бездротових мереж не потрСЦбнСЦ чСЦтко певнСЦ межСЦ. ДСЦапазон передачСЦ даних в бездротових мережах може мСЦнятися пСЦд впливом рСЦзних чинникСЦв. БездротовСЦ мережСЦ чутливСЦ до зовнСЦшнСЦх джерел перешкод - природних або штучних. Перепади температури СЦ вологостСЦ можуть значно впливати на зону покриття бездротових мереж. Перепони в середовищСЦ бездротових мереж також впливають на дСЦапазон СЧх дСЦСЧ.

МережСЦ WLAN розширюють межСЦ локальних дротяних мереж (LAN). МережСЦ WLAN використовують технологСЦю радСЦочастотного доступу (RF) СЦ вСЦдповСЦдають вимогам стандартСЦв IEEE 802.11. У таких мережах користувачСЦ можуть пСЦдключатися до дротяноСЧ мережСЦ за допомогою пристроСЧв, що СЦменуються точками доступу (Access Point, AP). Точка доступу забезпечуСФ зв'язок мСЦж бездротовими вузлами СЦ вузлами в дротянСЦй мережСЦ Ethernet.

ВзаСФмодСЦя бездротових пристроСЧв регламентуСФться цСЦлою поряд стандартСЦв. У них указуСФться спектр радСЦочастотного дСЦапазону, швидкСЦсть передачСЦ даних, спосСЦб передачСЦ даних СЦ СЦнша СЦнформацСЦя. Головним розробником технСЦчних стандартСЦв бездротового зв'язку СФ органСЦзацСЦя IEEE.

Стандарт IEEE 802.11 регламентуСФ роботу пристроСЧв в мережах WLAN. З урахуванням рСЦзних характеристик бездротового зв'язку до стандарту IEEE 802.11 було внесено чотири поправки. На сьогоднСЦшнСЦй день дСЦють наступнСЦ поправки - 802.11a, 802.11b, 802.11g СЦ 802.11n (поправка 802.11n не ратифСЦкована на момент написання матерСЦалу). ВсСЦ цСЦ технологСЦСЧ вСЦднесенСЦ до категорСЦСЧ Wi-Fi (Wireless Fidelity).

ОрганСЦзацСЦя "Wi-Fi Alliance» вСЦдповСЦдаСФ за тестування пристроСЧв для локальних мереж (LAN) вСЦд рСЦзних виробникСЦв. Логотип Wi-Fi на корпусСЦ пристрою означаСФ, що це устаткування може взаСФмодСЦяти з СЦншими пристроями того ж стандарту.

Стандарти бездротових локальних мереж

802.11a:

 • використовуСФ дСЦапазон частот 5 Ггц;
 • не сумСЦстимо СЦз спектром частот 2,4 Ггц, тобто з пристроями стандарту
 • 802.11 b/g/n;
 • дСЦапазон дСЦСЧ приблизно 33% вСЦд такого для пристроСЧв 802.11 b/g;
 • вСЦдносно дорогою в реалСЦзацСЦСЧ в порСЦвняннСЦ з СЦншими технологСЦями;
 • устаткування, вСЦдповСЦдне вимогам стандарту 802.11a, зустрСЦчаСФться все рСЦдше.

802.11b:

 • перша з технологСЦй 2,4 Ггц;
 • максимальна швидкСЦсть передачСЦ даних 11 Мбит/с;
 • дСЦапазон дСЦСЧ близько 46Вам усерединСЦ примСЦщення СЦ 96Вам поза примСЦщеннями.

802.11g:

 • технологСЦСЧ 2,4 Ггц;
 • максимальна швидкСЦсть передачСЦ даних збСЦльшена до 54 Мбит/с;
 • той же дСЦапазон, що СЦ для 802.11b;
 • зворотна сумСЦснСЦсть з 802.11b.

802.11n:

 • новСЦтнСЦй стандарт у стадСЦСЧ розробки;
 • технологСЦСЧ 2,4 Ггц (у проектСЦ стандарту передбачаСФться пСЦдтримка смуги 5 Ггц);
 • розширена область дСЦСЧ СЦ пропускна спроможнСЦсть пропускна спроможнСЦсть;
 • зворотна сумСЦснСЦсть з устаткуванням СЦснуючих стандартСЦв 802.11g СЦ 802.11b (у проектСЦ стандарту передбачаСФться пСЦдтримка 802.11a).


 1. Обладняння D-Link


 • D-Link DES-1026G:

Опис:

DES-1026G - некерований комутатор 10/100 Мбит/с, розроблений для пСЦдвищення продуктивностСЦ робочоСЧ групи, забезпечуСФ високий рСЦвень гнучкостСЦ мережСЦ. НаявнСЦсть 24-х портСЦв 10/100 Мбит/с для пСЦдключення робочих станцСЦй СЦ двох мСЦдних гигабСЦтних портСЦв для пСЦдключення серверСЦв дозволяють задовольнити потреби у великСЦй пропускнСЦй спроможностСЦ мережСЦ СЦ понизити час вСЦдгуку.

24 порти 10/100 Мбит/с для пСЦдключення робочих станцСЦй

Комутатор оснащений 24 портами 10/100 Мбит/с СЦ може використовуватися для пСЦдключення до мережСЦ невеликоСЧ робочоСЧ групи. ЦСЦ порти пСЦдтримують автоузгодження швидкостей 100BASE-TX СЦ 10BASE-T СЦ автовизначення режимСЦв повного СЦ напСЦвдуплексу.

2 порти Gigabit Ethernet по мСЦдСЦ

2 порти 1000BASE-T Gigabit Ethernet СФ недорогою альтернативою рСЦшенню на волоконно-оптичному кабелСЦ. Використання СЦснуючоСЧ витоСЧ пари категорСЦСЧ 5 як середовище передачСЦ дозволяСФ вСЦдразу ж пСЦдключити сервери до портСЦв Gigabit Ethernet, не вимагаючи прокладки нового оптичного кабелю. ДанСЦ порти пСЦдтримують автоузгодження швидкостей 10/100/1000 Мбит/с СЦ автовизначення.

УправлСЦння потоком для пСЦдвищення надСЦйностСЦ передачСЦ даних

ВсСЦ порти пСЦдтримують управлСЦння потоком методом "зворотного тиску» СЦ IEEE 802.3x. ЦСЦ функцСЦСЧ дозволяють уникнути втрати пакетСЦв при переповнюваннСЦ буфера порту приймаючого пристрою.

Автовизначення полярностСЦ кабелю MDI/MDIX

ВсСЦ порти пСЦдтримують автоматичне визначення полярностСЦ кабелю MDI/MDIX. Це виключаСФ необхСЦднСЦсть у використаннСЦ кроссированних кабелСЦв або портСЦв uplink. До будь-якого порту можна пСЦдключити сервер, маршрутизатор або комутатор, використовуючи прямий кабель на основСЦ витоСЧ пари

ФункцСЦя "Plug-and-Play»

Комутатор з 26 портами "plug-and-play» СФ СЦдеальним вибором для робочих груп з метою пСЦдвищення продуктивностСЦ додаткСЦв "клСЦСФнт/сервер».

Характеристики:

Стандарти

 • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (мСЦдна вита пара)
 • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (мСЦдна вита пара)
 • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (мСЦдна вита пара)
 • ANSI/IEEE 802.3 NWay автовизначення
 • УправлСЦння потоком IEEE 802.3x


Протокол ТопологСЦя Мережевий кабель

CSMA/CD ЗСЦрка 10BASE-T:

UTP Cat. 3, 4, 5 (100Вам макс.)

EIA/TIA-568 100 Ом STP (100Вам макс.)

100BASE-TX, 1000BASE-T:

UTP Cat. 5, Cat. 5e (100Вам макс.)

EIA/TIA-568 100 Ом STP (100Вам макс.)

 • ШвидкСЦсть передачСЦ даних

Ethernet:

 • 10 Мбит/с (дуплекс)
 • 20 Мбит/с (напСЦвдуплекс)

Fast Ethernet:

  • 100 Мбит/с (напСЦвдуплекс)
  • 200 Мбит/с (дуплекс)

Gigabit Ethernet:

  • 2000 Мбит/с (дуплекс)
 • КСЦлькСЦсть портСЦв
  • 24 порти 10/100 Мбит/с
  • 2 порти 10/100/1000 Мбит/c
 • РозширенСЦ можливостСЦ СЦнтерфейсу
 • Автовизначення полярностСЦ кабелю MDI/MDI-X на кожному порту

ПродуктивнСЦсть

 • Метод комутацСЦСЧ
  • Store-and-forward
 • КомутацСЦйна фабрика
  • 8,8 Гбит/с
 • Таблиця MAC-адрес
  • 8К записСЦв на пристрСЦй
 • Вивчення MAC-адрес
  • Автоматичне оновлення таблицСЦ MAC-адрес
 • ШвидкСЦсть фСЦльтрацСЦСЧ пакетСЦв
  • 10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (напСЦвдуплекс)
  • 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (напСЦвдуплекс)
  • Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
 • ШвидкСЦсть комутацСЦСЧ пакетСЦв
  • 10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (напСЦвдуплекс)
  • 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (напСЦвдуплекс)
  • Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
 • Буфер RAM
  • 320Кбайт на пристрСЦй

ФСЦзичнСЦ параметри

 • Живлення
 • 100 - 240 ВА, 50/60 Гц, 0.3A
 • ВнутрСЦшнСФ унСЦверсальне джерело живлення
 • Споживана потужнСЦсть
 • 15,68 Вт
 • Вентилятор
 • 40 х 40Вамм з живленням по постСЦйному струму х 1
 • РобочСЦ температури
 • 0o-40o C
 • СертифСЦкати електромагнСЦтноСЧ сумСЦсностСЦ
 • FCC Class A
 • CE Class A
 • VCCI Class A
 • C-Tick
 • СертифСЦкати безпеки
 • CUL
 • D-Link DGS-1216T/GE:

Опис:

Комутатори D-Link Gigabit Ethernet наступного поколСЦння серСЦСЧ Web smart СФ економСЦчно ефективним рСЦшенням для мереж малого СЦ середнього бСЦзнесу (SMB) СЦ забезпеченСЦ дружнСЦм користувачевСЦ Web-СЦнтерфейсом управлСЦння, що забезпечуСФ простоту настройки. Завдяки гнучкому вибору кСЦлькостСЦ портСЦв, серСЦя DGS-12XXT/GE може бути використана в мережах рСЦзного масштабу. Як правило, вентилятори СФ основними споживачем енергСЦСЧ. Комутатор DGS-1216T/GE володСЦСФ СЦнновацСЦйним дизайном без використання вентиляторСЦв. Даний комутатор виконаний в металевому корпусСЦ 19» СЦ оснащений СЦндикаторами на переднСЦй панелСЦ. Цей пристрСЦй пСЦдтримуСФ розширенСЦ функцСЦСЧ, включаючи:

 • Два або чотири оптичнСЦ комбо-порти SFP
 • ФункцСЦСЧ мережевоСЧ безпеки
 • СегментацСЦя трафСЦку
 • QOS
 • ГнучкСЦсть управлСЦння

ТехнологСЦя Think Green

Комутатори Gigabit Ethernet D-Link серСЦСЧ Web smart забезпечують захист навколишнього середовища, завдяки застосуванню новоСЧ енергозберСЦгаючоСЧ технологСЦСЧ. Комутатори DGS-12XXT/GE з пСЦдтримкою технологСЦСЧ Green Ethernet дозволяють захистити екосистему, скорочуючи енергоспоживання СЦ тепловидСЦлення СЦ володСЦючи при цьому високою продуктивнСЦстю, функцСЦональнСЦстю СЦ вартСЦсною ефективнСЦстю. При виключеннСЦ живлення на пристроСЧ комутатор скорочуСФ електроенергСЦю, що подаСФться на цей порт, що приводить до збереження енергСЦСЧ. Також можна вимкнути живлення на пристроСЧ через Web-СЦнтерфейс GUI при виникненнСЦ проблеми на нСЦм.

Збереження енергСЦСЧ

ТехнологСЦя Green Ethernet дозволяСФ СЦстотно полСЦпшити ефективнСЦсть споживання електроенергСЦСЧ. Для набору мСЦкросхем комутаторСЦв Gigabit Ethernet серСЦСЧ web smart нового поколСЦння використовуСФться техпроцесс 90 нм, що забезпечуСФ замовникам розширений функцСЦонал СЦ дозволяСФ скоротити споживання енергСЦСЧ.

ГнучкСЦсть управлСЦння

Комутатори Gigabit Ethernet серСЦСЧ web smart пропонують бСЦзнесу, що росте, просте СЦ ефективне рСЦшення по управлСЦнню мережСЦ з використанням СЦнтуСЧтивно-зрозумСЦлоСЧ утилСЦти SmartConsole або Web-СЦнтерфейсу управлСЦння, що дозволяСФ адмСЦнСЦстраторам видалено управляти комутатором до рСЦвня портовl. УтилСЦта SmartConsole легко дозволяСФ замовникам виявити комутатори D-Link серСЦСЧ Web smart, що належать одному СЦ тому ж сегменту мережСЦ L2, пСЦдключеному до локального комп'ютера користувача.

Використовуючи цю утилСЦту, користувачам немаСФ необхСЦдностСЦ змСЦнювати IP-адресу комп'ютера, а також забезпечуСФться простота первинноСЧ установки комутаторСЦв серСЦСЧ smart. Комутатори, що належать одному сегменту мережСЦ L2, пСЦдключеному до персонального комп'ютера користувача, постСЦйно вСЦдображаються на екранСЦ. Це дозволяСФ виконувати широкий набСЦр настройок, включаючи базовСЦ конфСЦгурацСЦСЧ виявлених пристроСЧв, як, наприклад, змСЦна пароля СЦ оновлення програмного забезпечення.

Характеристики:

 • Стандарти СЦ функцСЦСЧ
 • IEEE 802.3 10Base-T (мСЦдний кабель на витСЦй парСЦ)
 • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (мСЦдний кабель на витСЦй парСЦ)
 • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (мСЦдний кабель на витСЦй парСЦ)
 • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3
 • Автоузгодження NWay
 • УправлСЦння потоком IEEE 802.3x
 • КСЦлькСЦсть портСЦв
 • 14 портСЦв 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порти 10/100/1000BASE-T/SFP *При використаннСЦ SFP вСЦдповСЦднСЦ порти 10/100/1000BASE-T блокуються
 • ШвидкСЦсть передачСЦ даних Ethernet:
 • 10 Мбит/с (напСЦвдуплексний режим)
 • 20 Мбит/с (повнодуплексний режим) Fast Ethernet:
 • 100 Мбит/с (напСЦвдуплексний режим)
 • 200 Мбит/с (повнодуплексний режим) Gigabit Ethernet:
 • 2000 Мбит/с (повнодуплексний режим)
 • ТопологСЦя: ЗСЦрка
 • МережевСЦ кабелСЦ
 • UTP Кат. 5, Кат. 5e (100Вам макс.)
 • EIA/TIA-568 100-Ом STP (100Вам макс.)
 • Полный/полудуплекс
 • Полный/полу дуплекс для швидкостСЦ
 • 10/100 Мбит/с
 • Повний дуплекс для швидкостСЦ Gigabit
 • VLAN
 • Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)
 • До 256 статичних груп VLAN
 • ПСЦдтримка VLAN, що управляСФ (Management VLAN)
 • ПСЦдтримка Asymmetric VLAN
 • ЯкСЦсть обслуговування (QOS)
 • Черги прСЦоритетСЦв 802.1p
 • До 4 черг прСЦоритетСЦв на порт
 • QOS на основСЦ DSCP
 • ПСЦдтримка двох режимСЦв обробки черг: Strict СЦ WRR
 • Безпека
 • УправлСЦння доступом 802.1x на основСЦ портСЦв
 • УправлСЦння широкомовним штормом: порогова величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду
 • D-Link Safeguard Engine для захисту CPU вСЦд широковещательной/ многоадреснойВа/ одноадресной розсилки
 • ДовСЦрений хост (Trusted host)
 • ФункцСЦя дСЦагностики кабелю
 • D-Link DAP-2553:

Опис:

ДвохдСЦапазонна точка доступу AirPremier N DAP-2553 з пСЦдтримкою POE призначена для побудови локальних мереж пСЦдприСФмств (LAN) на основСЦ стандарту 802.11n (проект). СпецСЦально розроблена для мереж бСЦзнес-класса, ця точка доступу пропонуСФ мережевим адмСЦнСЦстраторам набСЦр функцСЦй для побудови захищених СЦ керованих бездротових локальних мереж з пСЦдтримкою роботи в двох дСЦапазонах частот.

УнСЦверсальна Точка Доступу

Три знСЦмнСЦ двохдСЦапазоннСЦ антени забезпечують оптимальний радСЦус дСЦСЧ мережСЦ як в дСЦапазонСЦ частот 2,4 Ггц (802.11g СЦ 802.11n draft 2.0), так СЦ в дСЦапазонСЦ 5 Ггц (802.11а СЦ 802.11n draft 2.0). Завдяки пСЦдтримцСЦ 802.3af Power over Ethernet (POE), цю високошвидкСЦсну Точку Доступу можна встановлювати в труднодоступних мСЦiях, де розетки живлення недоступнСЦ.

ЗбСЦльшення продуктивностСЦ

DAP-2553 забезпечуСФ безвСЦдмовну роботу з максимальною швидкСЦстю передачСЦ бездротового сигналу до 300 Мбит/с в будь-якому з дСЦапазонСЦв частот 2,4 Ггц або 5 Ггц. ПСЦдтримка функцСЦй QOS WMM (Wi-Fi Multimedia) робить цю точку доступу СЦдеальним рСЦшенням для аудСЦо, вСЦдео СЦ голосових додаткСЦв. Також DAP-2553 пСЦдтримуСФ функцСЦю балансування навантаження, забезпечуючи максимальну продуктивнСЦсть.

Безпека

Для забезпечення безпеки бездротовоСЧ мережСЦ Точка Доступу AirPremier N DAP-2553 пСЦдтримуСФ останнСЦ технологСЦСЧ захисту бездротових мереж, використовуючи обидвСЦ версСЦСЧ шифрування даних Personal СЦ Enterprise WPA/WPA2 (802.11i) з пСЦдтримкою RADIUS-сервера. Також ця точка доступу пСЦдтримуСФ СЦ СЦншСЦ функцСЦСЧ забезпечення безпеки, включаючи фСЦльтрацСЦю МАС-адрес, сегментацСЦю бездротових LAN, вСЦдключення режиму SSID Broadcast, виявлення несанкцСЦонованих пСЦдключень до АР СЦ включенняВа/ виключення розкладСЦв. ДвохдСЦапазонна точка доступу AirPremier N з пСЦдтримкою POE пСЦдтримуСФ до 8 VLAN для здСЦйснення функцСЦСЧ Multiple SSID, щоб здСЦйснювати сегментацСЦю мережСЦ. Також DAP-2553 пСЦдтримуСФ механСЦзм СЦзоляцСЦСЧ клСЦСФнтСЦв бездротовоСЧ мережСЦ, що дозволяСФ обмежити пряме з'СФднання клСЦСФнт-клСЦСФнт.

ДекСЦлька режимСЦв роботи

Для оптимСЦзацСЦСЧ продуктивностСЦ мережСЦ DAP-2553 може бути настроСФна в будь-якому з режимСЦв роботи: Точка Доступу, Wireless Distribution System (WDS) з точкою доступу, WDS/Мост (No AP Broadcasting) СЦ Бездротовою клСЦСФнт. Завдяки пСЦдтримцСЦ WDS, мережевСЦ адмСЦнСЦстратори можуть легко встановлювати декСЦлька точок доступу DAP-2553 СЦ набудувати СЧх в режимСЦ моста, забезпечуючи при цьому доступ в мережу приватним клСЦСФнтам. Також пСЦдтримуСФться Spanning Tree Protocol, який забезпечуСФ велику ефективнСЦсть передачСЦ даних, дозволяючи уникнути широкомовних штормСЦв в режимСЦ WDS.

Мережеве управлСЦння

МережевСЦ адмСЦнСЦстратори можуть управляти настройками точки доступу DAP-2553 через Web-СЦнтерфейс (НТТР), Secure Sockets Later (SSL, що забезпечуСФ безпечне з'СФднання з РЖнтернет), Secure Shell (SSH, що забезпечуСФ безпечну передачу даних мСЦж локальним СЦ видаленим комп'ютерами) СЦ Telnet (двонаправлений, мережевий комунСЦкацСЦйний протокол). ПО D-Link AP Manager II або D-View SNMPv3 даСФ можливСЦсть адмСЦнСЦстраторам автоматично проводити перевСЦрки.

Характеристики:

 • Стандарти
 • IEEE Draft 2.0 802.11n
 • IEEE 802.11g
 • IEEE 802.3af
 • IEEE 802.3 яАл
 • IEEE 802.11a
 • IEEE 802.3ab
 • IEEE 802.3u Мережеве
 • управлСЦння
 • РЖнтерфейс командного рядка
 • Telnet
 • Secure (SSH) Telnet
 • ПСЦдтримка SNMP
 • D-View Module
 • Private MIB
 • Web-СЦнтерфейс користувача
 • НТТР
 • Secure HTTP (HTTPS)
 • AP Manager II
 • Безпека
 • WPAтДв-Personal
 • WPA2тДв-Personal
 • 64/128-битовое WEP-шифрування
 • УправлСЦння доступу МАС-адрес
 • WPATM-Enterprise
 • WPA2TM-Enterprise
 • ВСЦдключення SSID Broadcast
 • ДСЦапазон частот бездротових сетей2
 • 2.4ГГц (вСЦд 2.4ГГц до 2.4835ГГц)
 • 5ГГц (вСЦд 5.15ГГц до 5.35ГГц СЦ вСЦд 5.47ГГц до 5.85ГГц)
 • Режими роботи
 • Точка доступу (АР)
 • WDS з точкою доступу
 • WDS
 • Бездротовою клСЦСФнт
 • Тип антени
 • Дипольна антена: 3dBi для 2.4ГГЦ/5dBi для 5ГГц
 • СертифСЦкати
 • FCC
 • CE
 • C-Tick
 • IC
 • CSA
 • Wi-FiВо
 • D-Link DSL-200/RU:

Опис:

Широкосмуговий модем DSL-200 забезпечуСФ високошвидкСЦсне пСЦдключення персонального комп'ютера в РЖнтернет через лСЦнСЦю ADSL. Модем пСЦдключаСФться до комп'ютера через USB-СЦнтерфейс, надаючи користувачам кращСЦ можливостСЦ зв'язку, чим традицСЦйнСЦ аналоговСЦ модеми, модем DSL-200 розроблений для забезпечення високошвидкСЦсного прийому/передачСЦ вСЦдео, даних СЦ доступу в РЖнтернет.

ШвидкСЦсть до 8Mбит/с

ADSL-модем пСЦдтримуСФ модуляцСЦю G.dmt для швидкостей до 8 Мбит/с низхСЦдного потоку СЦ до 1 Мбит/с висхСЦдного. Також пСЦдтримуСФться G.lite з швидкостями до 1,5 Мбит/с низхСЦдного потоку СЦ 512 Кбит/с висхСЦдного. На даний момент G.lite достатнСЦй для бСЦльшостСЦ РЖнтернет - додаткСЦв СЦ не вимагаСФ установки частотного роздСЦльника з боку абонента. РЖнтерфейс ADSL автоматично визначаСФ тип пСЦдключення СЦ вибираСФ оптимальну схему модуляцСЦСЧ, G.dmt або G.lite, використовуючи протокол G.hs (установка з'СФднання).

Смуга пропускання, що не роздСЦляСФться

На вСЦдмСЦну вСЦд традицСЦйних СЦ кабельних модемСЦв, ADSL не використовуСФ роздСЦлення смуги пропускання мСЦж декСЦлькома пСЦдключеними користувачами. При використаннСЦ технологСЦСЧ ADSL вся смуга пропускання видСЦляСФться СФдиному з'СФднанню.

Використання СЦснуючоСЧ телефонноСЧ лСЦнСЦСЧ

Для своСФСЧ роботи ADSL-модем використовуСФ СЦснуючСЦ телефоннСЦ дроти СЦ не вимагаСФ нСЦякий СЦншого фСЦзичного середовища передачСЦ. Використовуючи стандартну телефонну лСЦнСЦю на основСЦ мСЦдних проводСЦв, модем забезпечуСФ можливСЦсть надання високошвидкСЦсних мультимедСЦйних сервСЦсСЦв, доступу в РЖнтернет СЦ органСЦзацСЦСЧ вСЦдеоконференцСЦй.

Максимальне використання ресурсСЦв

ЗвичайнСЦ телефоннСЦ сервСЦси використовують тСЦльки невелику частину фактичноСЧ мСЦсткостСЦ традицСЦйних телефонних лСЦнСЦй, тодСЦ як ADSL використовуСФ смугу пропускання для високошвидкСЦсноСЧ передачСЦ даних, що залишаСФться. Це досягаСФться установкою рСЦзних частотних каналСЦв для рСЦзних функцСЦй, таким чином, що передача голосу здСЦйснюСФться в нижньому дСЦапазонСЦ частотного спектру, а передача даних вСЦдбуваСФться на високих частотах.

ПСЦдвищення продуктивностСЦ

ТехнологСЦя ADSL дозволяСФ одночасно передавати голос СЦ данСЦ. Це даСФ користувачам можливСЦсть швидко завантажувати великСЦ документи СЦ графСЦчнСЦ файли.

USB - СЦнтерфейс

Модем маСФ USB-СЦнтерфейс для пСЦдключення до комп'ютера з USB-портом. У комплект постачання модему входить USB кабель для пСЦдключення до порту USB комп'ютера.

Характеристики:

Стандарти

 • ANSI T1.413 issue 2
 • ITU G.992.1 (G.dmt)
 • ITU G.992.2 (G.lite)
 • ITU G.994.1 (G.hs)
 • СпецифСЦкацСЦя USB 1.1

ШвидкСЦсть

 • G.dmt, низхСЦдний потСЦк: до 8 Мбит/с
 • G.dmt, висхСЦдний потСЦк: до 1 Мбит/с
 • G.lite, низхСЦдний потСЦк: до 1.5 Мбит/с
 • G.lite, висхСЦдний потСЦк: до 512 Кбит/с

РЖнтерфейси

 • ADSL: 1 роз'СЧм RJ-11 для пСЦдключення до телефонноСЧ лСЦнСЦСЧ
 • USB: Порт типа B для висхСЦдного пСЦдключення вузла USB

Протоколи

 • RFC 2364 PPP over АТМ Adaptation Layer 5
 • RFC 2516 PPP over Ethernet
 • RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over АТМ Adaptation Layer 5
 1. Проект, схема мережСЦ


ДанСЦ:

 • Будинок З-х поверховий, на поверсСЦ 15 кл.
 • На першому поверсСЦ 3 примСЦщення: дирекцСЦя, викладацька, та адмСЦнСЦстрацСЦя.
 • По 1 компютерному класСЦ на поверх, 25 мСЦсть в класСЦ.
 • 3 сервери
 • 3 WLAN для адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, викладачСЦв, дирекцСЦСЧ.
 • internet швидкСЦсть до 8 МбСЦт/с
 • до серверСЦв 1 ГбСЦт/с
 • мережева швидкСЦсть для адмСЦнСЦстрацСЦСЧ, та виклад. 100 МбСЦт/с
 • в комптАЩютерних класах 10 МбСЦт/с
 • КСЦлькСЦсть робочих мСЦсть
 • в дирекцСЦСЧ - 2
 • в адмСЦнСЦстрацСЦСЧ - 5
 • у викладацькСЦй - 30


Схема мережСЦ

Активне мережеве обладнання

ПристрСЦй

Модель

Призначення

ОрСЦСФнтовна цСЦна за од.

К1-К3

D-Link DES-1026G

Некерований комутатор з 24 портами 10/100Base-TX та 2 портами 10/100/1000Base-T

120 у.о.

К4

D-Link DGS-1216T/GE

Керований комутатор з 14 портами 10/100/1000Base-T та 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) и функцСЦСФю енергозберСЦгання

230 у.о.

М1

D-Link DSL-200/RU

ADSL модем з USB СЦнтерфейсом.

ПСЦдтримуСФ модуляцСЦю для швидкостей до 8 МбСЦт/с.

20 у.о.

ТД1-ТД3

D-Link DAP-2553

ДводСЦапазонна безпровСЦдна 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступу з пСЦдтримкою PoE, до 300 МбСЦт/с

220 у.о.


АдресацСЦя

ПристрСЦй

IP - Адреса(и)

Маска пСЦдмережСЦ

Шлюз

ПК1 - ПК75

192.168.0.1 - 192.168.0.75

255.255.255.128

192.168.0.126

ПК76 - ПК112

192.168.0.129 - 192.168.0.166

255.255.255.192

192.168.0.190

ТД1 - ТД3

192.168.0.187 - 192.168.0.189

255.255.255.192

192.168.0.190

C1 - C2

192.168.0.193 - 192.168.0.194

255.255.255.248

192.168.0.198

К4

192.168.0.197

255.255.255.248

192.168.0.198

C3

192.168.0.126

192.168.0.190

192.168.0.198

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.248



Опис

Локальна мережа школи побудована згСЦдно топологСЦСЧ розподСЦлена зСЦрка. Для адресацСЦСЧ використовуСФться адресний простСЦр класу C (192.168.0.0/24) розбитий на три вСЦртуальнСЦ мережСЦ (VLAN) з метою забезпечення гнучкого контролю доступу мСЦж пСЦдмережами класСЦв, серверСЦв, адмСЦнСЦстративних примСЦщень та РЖнтернет. ФункцСЦю маршрутизацСЦСЧ та надання доступу до РЖнтернет, з метою економСЦСЧ, покладено на операцСЦйну систему одного з серверСЦв (С3).

Максимальне завантаження маршрутизатора К4 3-ма точками доступу - 900 МбСЦт (згСЦдно специфСЦкацСЦСЧ D-Link DAP-2553) а 75 учнСЦвських ПК - 750 МбСЦт. Тому для забезпечення належноСЧ швидкодСЦСЧ маршрутизатора вибираСФмо пСЦдключення сервера С3 до комутатора К4 3-ма окремими мережевими картами з пСЦдтримкою Gigabit Ethernet (1000Base-T) комутуючи ними сервер з кожним з VLAN.

МотивацСЦя вибору обладнання

Комутатори К1-К3 обрано з огляду на наявнСЦсть в них портСЦв Gigabit Ethernet, оскСЦльки сумарне завантаження комутатора 25-ма ПК кожного класу рСЦвне 250 МбСЦт. Один з портСЦв що пСЦдтримуСФ 10/100/1000Base-T використовуСФмо для ПК, СЦнший для пСЦдтАЩСФднання до К4.

Комутатор К4 маСФ оптимальну для наших потреб кСЦлькСЦсть портСЦв Gigabit Ethernet. К4 СФ керованим, зокрема, СФ можливСЦсть налаштувати належнСЦсть його портСЦв до рСЦзних VLAN.

Модем М1 СФ найдешевшим з лСЦнСЦйки DSL пристроСЧв якСЦ пСЦдтримують задану швидкСЦсть пСЦдключення до РЖнтернет. Через обмежену функцСЦональнСЦсть модему, для регулювання доступу до РЖнтернет, на серверСЦ С3 можливо встановити проксСЦ-сервер. Якщо для сервера С3 в якостСЦ ОС обрати ПЗ з вСЦдкритим кодом (Linux, Unix, FreeBSD) - регулювання доступу можна забезпечити без зайвих фСЦнансових витрат.

Точки доступу ТД1 - ТД3 обрано дводСЦапазонними з огляду на велику кСЦлькСЦсть людей (37) якСЦ вони повиннСЦ обслуговувати. При заданих вимогах до кСЦлькостСЦ обладнання - таке вирСЦшення СФ найвужчим мСЦiем в мережСЦ. При наявних в нас 3х точках доступу, за умови однорСЦдного розподСЦлу користувачСЦв мСЦж ними, та при вСЦдсутностСЦ користувачСЦв з безпровСЦдними карточкам в режимСЦ 802.11b можливо досягнути теоретичноСЧ швидкостСЦ пСЦдтАЩСФднання до ТД 24МбСЦт (900МбСЦт на 37 людей). При наявностСЦ хоча б одноСЧ карточки 802.11b ТД автоматично знижуСФ швидкСЦсть пСЦдтАЩСФднання кожного з СЧСЧ користувачСЦв до 10МбСЦт. НаявнСЦсть 802.3af Power over Ethernet (PoE) даСФ можливСЦсть встановлювати СЧх в мСЦiях, де пСЦдключення до мережСЦ живлення СФ важкодоступним, а також можливСЦсть незалежного налаштування кожноСЧ з ТД СФ перевагами.



Висновок


РЖнформацСЦйнСЦ мережСЦ можуть передавати голосовСЦ повСЦдомлення, вСЦдеозображення СЦ даннСЦ. МережСЦ обмСЦну даними складаються з периферСЦйних пристроСЧв, вузлСЦв, мережевих пристроСЧв СЦ носСЦСЧв. Для вСЦдображення логСЦчноСЧ СЦ фСЦзичноСЧ побудови мережСЦ використовуються топологСЦчнСЦ схеми. МережевСЦ вузли можуть виконувати роль клСЦСФнта, сервера або того СЦ СЦншого.

ВсСЦ процеси обмСЦну повСЦдомленнями мають вСЦдправника, отримувача СЦ канал передачСЦ даних. ОбмСЦн даними мСЦж комптАЩютерами пСЦдлягаСФ спецСЦальним правилам, так званим протоколам. Протоколи визначають особливостСЦ повСЦдомлення, включаючи шифрування, формат, СЦнкапсулювання даними, розмСЦр, синхронСЦзацСЦю СЦ спосСЦб розсилання.

Маршрутизатори з СЦнтегрованими службами СЦ СЦншСЦ мультифункцСЦональнСЦ пристроСЧ зтАЩСФднують мережу СЦ мережСЦ пСЦдприСФмств малого бСЦзнесу з цСЦллю надання сумСЦсного доступу до ресурсСЦв СЦ виходу в РЖнтернет на декСЦлька вузлСЦв. МережевСЦ пристроСЧ, це спрощений не дорогий пристрСЦй, що використовуСФться для розгортання невеликих мереж. ПристроСЧ такого типу, як правило, одночасно виконують функцСЦСЧ комутатора, маршрутизатора СЦ бездротовоСЧ точки доступу.



ЛСЦтература


 1. CISCO Networking Academy (ссылка на сайт удаленаa>)
 2. КоуровВаЛ.В.ВаИнформационные технологии. Минск, "Амалфея», 2000, с.Ва116-143
 3. РЖнтернет (ссылка на сайт удаленаua/products/)
Страницы: Назад 1 Вперед