ЗбройнСЦ сили

контрольная работа: Военная кафедра

Документы: [1]   Word-212470.doc Страницы: Назад 1 Вперед

1. РЖсторСЦя


ЗбройнСЦ сили УкраСЧни - озброСФна органСЦзацСЦя, покликана захищати суверенСЦтет СЦ територСЦальну цСЦлСЦснСЦсть украСЧнськоСЧ держави, забезпечувати безпеку СЧСЧ громадян. КомплектуСФться за рахунок призову на строкову службу чоловСЦкСЦв 18-25 рокСЦв. РЗСЧ чисельнСЦсть на лютий 2010 року становить 200 000 чоловСЦк

ПСЦсля розпаду Радянського Союзу СЦ проголошення в 1991 роцСЦ незалежностСЦ УкраСЧна успадкувала одну з найбСЦльш потужних угруповань вСЦйськ в РДвропСЦ, оснащену ядерною зброСФю СЦ досить сучасними зразками озброСФння СЦ вСЦйськовоСЧ технСЦки.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УкраСЧни прийняла рСЦшення про взяття пСЦд свою юрисдикцСЦю всСЦх розташованих на УкраСЧнСЦ вСЦйськових формувань Збройних Сил СРСР, СЦ про створення одного з ключових вСЦдомств - МСЦнСЦстерства оборони УкраСЧни.

З 24 серпня 1991Вар. пСЦд юрисдикцСЦю УкраСЧни перейшли: 14 мотострСЦлкових, 4 танковСЦ, 3 артилерСЦйських дивСЦзСЦСЧ СЦ 8 артилерСЦйських бригад, 4 бригади спецназу, 2 повСЦтрянодесантнСЦ бригади, 9 бригад ППО, 7 полкСЦв бойових вертольотСЦв, три повСЦтряних армСЦСЧ (близько 1100 бойових лСЦтакСЦв) СЦ окрема армСЦя ППО. СтратегСЦчнСЦ ядернСЦ сили, дислокованСЦ на територСЦСЧ УкраСЧни, мали 176 мСЦжконтинентальних балСЦстичних ракет, а також близько 2 600 одиниць тактичноСЧ ядерноСЧ зброСЧ. На час проголошення УкраСЧною незалежностСЦ чисельнСЦсть вСЦйськ на УкраСЧнСЦ налСЦчувала близько 700 000 чоловСЦк. При цьому в сСЦчнСЦ 1992Вар з УкраСЧни (Мукачево) в БСЦлорусСЦю (пСЦд росСЦйську юрисдикцСЦю) було викрадено 6 бойових лСЦтакСЦв Су-24. РЗх екСЦпажСЦ вСЦдмовилися прийняти присягу на вСЦрнСЦсть УкраСЧнСЦ СЦ таким чином висловили свСЦй протест. При цьому, начальником штабу полку було вивезено Бойовий Прапор вСЦйськовоСЧ частини.

Уряд УкраСЧни приступив до створення Збройних Сил. Характерними ознаками того перСЦоду були одночасне формування правовоСЧ основи дСЦяльностСЦ Збройних Сил, реорганСЦзацСЦя СЧх структур, створення вСЦдповСЦдних систем керування, забезпечення та СЦнших елементСЦв, необхСЦдних для СЧх функцСЦонування. КрСЦм того, становлення збройних Сил УкраСЧни супроводжувався значним скороченням вСЦйськових структур, чисельностСЦ особового складу, кСЦлькостСЦ озброСФнь СЦ вСЦйськовоСЧ технСЦки.

В основу процесу створення були закладенСЦ полСЦтичнСЦ рСЦшення керСЦвництва УкраСЧни щодо без'ядерного СЦ позаблокового статусу держави. При цьому враховувалися також обмеження, пов'язанСЦ з ратифСЦкацСЦСФю Договору Про звичайнСЦ збройнСЦ сили в РДвропСЦ» СЦ виконанням Ташкентського Угоди 1992 року, якими встановлювалися не лише максимальнСЦ рСЦвнСЦ озброСФння для кожноСЧ держави колишнього СРСР, але СЦ для так званого "флангового району». На УкраСЧнСЦ в нього входили МиколаСЧвська, Херсонська, ЗапорСЦзька областСЦ та автономна РеспублСЦка Крим.

У стислСЦ термСЦни Верховною Радою УкраСЧни був прийнятий пакет законодавчих актСЦв щодо вСЦйськовоСЧ сфери: КонцепцСЦя оборони та збройних Сил УкраСЧни, постанова "Про Раду оборони УкраСЧни, Закони УкраСЧни "Про оборону УкраСЧни», "Про ЗбройнСЦ Сили УкраСЧни», ВоСФнна доктрина УкраСЧни тощо.

На тСЦ ж роки припадаСФ та реалСЦзацСЦя ядерного роззброСФння УкраСЧни. Воно СФ одним з найбСЦльш значних СЦсторичних подСЦй кСЦнця ХХ-го столСЦття. Вперше в СЦсторСЦСЧ людства держава добровСЦльно вСЦдмовилася вСЦд володСЦння ядерною зброСФю. На 1 червня 1996 року на територСЦСЧ УкраСЧни не залишилося жодного ядерного боСФзаряду або боСФприпасу.

Так були закладенСЦ основи нацСЦональних збройних сил незалежноСЧ держави: за короткий термСЦн були створенСЦ МСЦнСЦстерство оборони, Генеральний штаб, види Збройних Сил, системи керування, пСЦдготовки та всебСЦчного забезпечення вСЦйськ (сил) тощо.

В даний час украСЧнське вСЦйсько активно бере участь в миротворчих операцСЦях. Участь УкраСЧни в миротворчих операцСЦях почалося з ухваленням Верховною Радою УкраСЧни Постанови вСЦд 3 липня 1992 року №2538-XII "Про участь батальйонСЦв Збройних Сил УкраСЧни в Миротворчих Силах ОрганСЦзацСЦСЧ Об'СФднаних НацСЦй в зонах конфлСЦктСЦв на територСЦСЧ колишньоСЧ ЮгославСЦСЧ». На даний час понад 20000 вСЦйськовослужбовцСЦв Збройних Сил УкраСЧни беруть участь в операцСЦях з пСЦдтримки миру в бСЦльше нСЦж 10 краСЧнах свСЦту.

ПершСЦ бойовСЦ дСЦСЧ пСЦдроздСЦлСЦв ЗС УкраСЧни вСЦдбулися в липнСЦ 1992 року в ходСЦ вСЦйни в БоснСЦСЧ. ПСЦсля прибуття 240-го окремого спецСЦального батальйону миротворчих вСЦйськ ООН (УКРБАТ-1) до м. СараСФво, БоснСЦя СЦ Герцеговина пСЦдроздСЦли батальйону були неодноразово атакованСЦ ворогуючими сторонами.

Бойова дСЦяльнСЦсть украСЧнських миротворчих пСЦдроздСЦлСЦв здСЦйснювалася з застосуванням штатного зброСЧ у вСЦдповСЦдь на напади мСЦiевих збройних формувань для деблокування позицСЦй батальйону, знищення снайперСЦв СЦ забезпечення евакуацСЦСЧ загиблих СЦ поранених.

19 квСЦтня в СараСФво прибув 60 окремий спецСЦальний батальйон ЗС УкраСЧни (УКРБАТ-2), який 24 квСЦтня 1994 року разом з опергрупою в 240 осСЦб, пСЦдроздСЦлами НД ВеликобританСЦСЧ, ФранцСЦСЧ, НорвегСЦСЧ, РосСЦСЧ та РДгипту увСЦйшов до зони активних бойових дСЦй мСЦж сербськими СЦ мусульманськими пСЦдроздСЦлами в анклавСЦ ГораждСЦ. Напад з обох сторСЦн зазнала 1 спецСЦальна рота 60 осСЦб.

На початку червня 1994 року пСЦдроздСЦли 60 осСЦб були перекинутСЦ з ГораждСЦ в р. Глина, ХорватСЦя, де батальйон брав безпосередню участь у бойових дСЦях з метою захисту позицСЦй батальйону СЦ зони безпеки ООН в анклавСЦ БСЦхач. У вереснСЦ 1994 року збройнСЦ напади були здСЦйсненСЦ на 11 СЦ 12 спостережнСЦ пункти зСЦ складу 1-ой спецСЦальноСЧ роти батальйону. На особовий склад було скоСФно збройний напад з боку пСЦдроздСЦлСЦв як боснСЦйських сербСЦв (Другого КраСЧнского корпусу СЦ пСЦдроздСЦлСЦв спецпризначення Генштабу), так СЦ пСЦдроздСЦлСЦв АрмСЦСЧ БоснСЦСЧ СЦ Герцеговини (505-й бригади 5 АрмСЦйського корпусу). Особовий склад 11 СП було захоплено в заручники боснСЦйськими сербами. Особовий склад 12 СП протягом тижня перебував у зонСЦ активних бойових дСЦй пСЦдроздСЦлСЦв АрмСЦСЧ БСЦг СЦ бригад зСЦ складу армСЦСЧ боснСЦйських сербСЦв. Отримав важкСЦ поранення один украСЧнський вСЦйськовослужбовець, позицСЦя пСЦдроздСЦлу була знищена.

У липнСЦ 1995 року штаб украСЧнськоСЧ роти ВСЦтковичСЦ в анклавСЦ ГораждСЦ був атакований батальйонами мусульманськоСЧ ОГ "ГораждСЦ», з метою примусу украСЧнського пСЦдроздСЦлу вСЦддати важку зброю СЦ бронетехнСЦку. ПозицСЦСЧ роти обстрСЦлювалися з мСЦнометСЦв, безоткатных гармат, гранатометСЦв, важкого СЦ стрСЦлецькоСЧ зброСЧ. Протягом декСЦлькох годин украСЧнська рота вела бСЦй проти переважаючих за чисельнСЦстю мусульманських пСЦдроздСЦлСЦв, в ходСЦ бою важкСЦ поранення отримали кСЦлька украСЧнських миротворцСЦв.

У липнСЦ 1995 року в анклавСЦ Жепа, БСЦГ вСЦдбулася найуспСЦшнСЦша бойова операцСЦя в СЦсторСЦСЧ ЗС УкраСЧни. ПСЦдроздСЦл з 79 украСЧнських миротворцСЦв було атаковано боснСЦйско-сербським корпусом "ДрСЦна» СЦ мусульманськими пСЦдроздСЦлами ОГ "Жепа». Результатом украСЧнськоСЧ операцСЦСЧ, незважаючи на вСЦдсутнСЦсть пСЦдтримки з боку ООН СЦ НАТО, стало порятунок, без втрат серед украСЧнцСЦв, бСЦльше дев'яти тисяч осСЦб цивСЦльного населення Жепи СЦ бСЦженцСЦв.

Перший бСЦй в ходСЦ вСЦйни в РЖраку регулярного пСЦдроздСЦли збройних Сил УкраСЧни вСЦдбувся 6 квСЦтня 2004Вар. в мСЦстСЦ Аль-Кут (РЖрак), коли украСЧнський миротворчий з'СФднання було атаковано бойовиками "АрмСЦСЧ МахдСЦ». УкраСЧнцСЦ взяли бСЦй СЦ протягом декСЦлькох годин утримували дорученСЦ пСЦд СЧх охорону об'СФкти. На наступний день миротворцСЦ були змушенСЦ залишити мСЦсто, втративши 1 людини загинули СЦ 5 пораненими (дивись також УкраСЧнськСЦ миротворцСЦ в РЖраку).

У нСЦч на 5 квСЦтня 2011Вар. пСЦд час громадянськоСЧ вСЦйни в Кот Д'СЦвуарСЦ два вертольоти МСЦ-24, якСЦ входять до складу украСЧнського миротворчого контингенту в Кот Д'СЦвуар, обстрСЦляли з гармат вСЦйськову технСЦку СЦ склад зСЦ зброСФю сил президента Лорана Гбагбо в АбСЦджанСЦ, виконуючи завдання, поставлене командування миротворчих сил ООН.


2. КерСЦвництво


Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил УкраСЧни СФ Президент УкраСЧни. ВСЦн, вСЦдповСЦдно до статтСЦ 106 КонституцСЦСЧ УкраСЧни, призначаСФ на посади та звСЦльняСФ з посад вище командування Збройних сил УкраСЧни, СЦнших вСЦйськових формувань; здСЦйснюСФ керСЦвництво у сферах нацСЦональноСЧ безпеки та оборони держави. МСЦноборони УкраСЧни пСЦд час виконання покладених на нього завдань взаСФмодСЦСФ з центральними СЦ мСЦiевими органами виконавчоСЧ "ади, органами мСЦiевого самоврядування, а також з вСЦдповСЦдними органами СЦноземних держав.

МСЦнСЦстерство оборони УкраСЧни очолюСФ МСЦнСЦстр оборони УкраСЧни. МСЦнСЦстерство оборони УкраСЧни, у пСЦдпорядкуваннСЦ якого перебувають збройнСЦ сили УкраСЧни, бере участь у реалСЦзацСЦСЧ державноСЧ полСЦтики з питань оборони СЦ вСЦйськового будСЦвництва, координуСФ дСЦяльнСЦсть державних органСЦв та органСЦв мСЦiевого самоврядування з пСЦдготовки держави до оборони. Це мСЦнСЦстерство також маСФ аналСЦзувати вСЦйськово-полСЦтичну обстановку, визначати рСЦвень вСЦйськовоСЧ загрози нацСЦональнСЦй безпецСЦ УкраСЧни, забезпечувати функцСЦонування Збройних сил СЦ СЧх готовнСЦсть до виконання покладених функцСЦй СЦ завдань тощо. МСЦноборони здСЦйснюСФ керСЦвництво через ряд департаментСЦв.

БезпосереднСФ керСЦвництво Збройними силами УкраСЧни у мирний СЦ воСФнний час здСЦйснюСФ Головнокомандувач Збройних сил УкраСЧни. Головнокомандуючим Збройних сил УкраСЧни СФ за посадою начальник Генерального штабу Збройних Сил УкраСЧни якого призначаСФ СЦ звСЦльняСФ в установленому порядку Президент УкраСЧни.

МСЦнСЦстерство Оборони здСЦйснюСФ керСЦвництво через ряд управлСЦнь:

 • Головне управлСЦння кадровоСЧ полСЦтики;
 • Головне управлСЦння розвСЦдки;
 • Головне фСЦнансово-економСЦчне та правове управлСЦння;
 • Департамент мСЦжнародного спСЦвробСЦтництва;
 • Головне управлСЦння виховноСЧ роботи;
 • Головне управлСЦння вСЦйськовоСЧ освСЦти;
 • Головна СЦнспекцСЦя;
 • Головне управлСЦння розквартирування вСЦйськ та капСЦтального будСЦвництва;
 • УправлСЦння начальника вСЦйськ радСЦацСЦйного, хСЦмСЦчного СЦ бСЦологСЦчного захисту;
 • ВСЦйськово-наукове управлСЦння;
 • Центр вСЦйськового спСЦвробСЦтництва та верифСЦкацСЦСЧ;
 • ВСЦйськово-оркестрова служба.3. Структура


ВСЦйськове управлСЦння Збройними силами здСЦйснюСФ Генеральний штаб.

ОрганСЦзацСЦйно ЗбройнСЦ сили УкраСЧни складаються з органСЦв вСЦйськового управлСЦння, об'СФднань, з'СФднань, вСЦйськових частин, вСЦйськових навчальних закладСЦв, установ СЦ органСЦзацСЦй.

До складу Збройних сил УкраСЧни належать також об'СФднання, з'СФднання, вСЦйськовСЦ частини, вСЦйськовСЦ навчальнСЦ заклади, установи та органСЦзацСЦСЧ, якСЦ не належать до зазначених вище видСЦв.

збройний суверенСЦтет безпека СЦСФрархСЦя

3.1 СухопутнСЦ вСЦйська


СухопутнСЦ вСЦйська УкраСЧни були сформованСЦ у складСЦ Збройних Сил УкраСЧни на пСЦдставСЦ Указу Президента УкраСЧни у вСЦдповСЦдностСЦ зСЦ статтею 4 Закону УкраСЧни "Про ЗбройнСЦ Сили УкраСЧни» в 1996 роцСЦ.

СухопутнСЦ вСЦйська Збройних Сил УкраСЧни СФ головним носСЦСФм бойового могутностСЦ збройних Сил УкраСЧни.

НаземнСЦ вСЦйська нараховують 93 000 чоловСЦк (4 танковСЦ бригади, 15 механСЦзованих бригад, 3 аеромобСЦльнСЦ бригади, 1 повСЦтрянодесантна бригада, 15 артилерСЦйських бригад, 2 ракетнСЦ бригади, 1 аеромобСЦльний полк СЦ рСЦзнСЦ частини пСЦдтримки).

26 листопада 1997 року в рамках украСЧнсько-польського угоди був сформований польсько-украСЧнський миротворчий батальйон, який використовуСФться в Косово.

За своСЧм призначенням СЦ обсягом покладених на них завдань вони вСЦдСЦграють вирСЦшальну роль у виконаннСЦ збройними Силами УкраСЧни своСЧх функцСЦй як у мирний час, так СЦ воСФнний час. Вони включають оперативнСЦ командування:

 • ЗахСЦдне оперативне командування.
 • ПСЦвденне оперативне командування.

Роду вСЦйськ Сухопутних вСЦйськ Збройних Сил УкраСЧни:

  1. МеханСЦзованСЦ СЦ танковСЦ вСЦйська.
  2. АеромобСЦльнСЦ вСЦйська.
  3. РакетнСЦ вСЦйська СЦ артилерСЦя.
  4. АрмСЦйська авСЦацСЦя.
  5. ВСЦйська протиповСЦтряноСЧ оборони.


3.1.1 МеханСЦзованСЦ СЦ танковСЦ вСЦйська

СухопутнСЦ вСЦйська УкраСЧни були сформованСЦ у складСЦ Збройних Сил УкраСЧни на пСЦдставСЦ Указу Президента УкраСЧни у вСЦдповСЦдностСЦ зСЦ статтею 4 Закону УкраСЧни "Про ЗбройнСЦ Сили УкраСЧни» в 1996 роцСЦ.

СухопутнСЦ вСЦйська Збройних Сил УкраСЧни СФ головним носСЦСФм бойового могутностСЦ збройних Сил УкраСЧни.

НаземнСЦ вСЦйська нараховують 73 000 чоловСЦк (2 танковСЦ бригади, 10 механСЦзованих бригад, 2 аеромобСЦльнСЦ бригади, 1 повСЦтрянодесантна бригада, 5 артилерСЦйських бригад, 2 ракетнСЦ бригади, 1 аеромобСЦльний полк СЦ рСЦзнСЦ частини пСЦдтримки

26 листопада 1997 року в рамках украСЧнсько-польського угоди був сформований польсько-украСЧнський миротворчий батальйон, який використовуСФться в Косово.

За своСЧм призначенням СЦ обсягом покладених на них завдань вони вСЦдСЦграють вирСЦшальну роль у виконаннСЦ збройними Силами УкраСЧни своСЧх функцСЦй як у мирний час, так СЦ воСФнний час. Вони включають оперативнСЦ командування: ЗахСЦдне оперативне командування ПСЦвденне оперативне командування.


3.1.2 АеромобСЦльнСЦ вСЦйська

АеромобСЦльнСЦ вСЦйська - високо мобСЦльний вид сухопутних вСЦйськ, призначений для дСЦй в тилу супротивника, ведення антитерористичних, спецСЦальних та миротворчих операцСЦй, а також для виконання тих завдань, якСЦ не можуть бути виконанСЦ СЦншими силами СЦ засобами.

АеромобСЦльнСЦ вСЦйська дСЦляться на "асне аеромобСЦльний компонент СЦ повСЦтрянодесантний компонент. Склад: 25 окрема повСЦтрянодесантна бригада (мСЦiе дислокацСЦСЧ: смт.ВаГвардСЦйське, ДнСЦпропетровська обл.); 80 окремий аеромобСЦльний полк (мСЦiе дислокацСЦСЧ: м. ЛьвСЦв); 95 окрема аеромобСЦльна бригада (мСЦiе дислокацСЦСЧ: м. Житомир); 79 окрема аеромобСЦльна бригада (мСЦiе дислокацСЦСЧ: м. МиколаСЧв); 28 окремий навчальний батальйон аеромобСЦльних вСЦйськ (мСЦiе дислокацСЦСЧ: смт. Десна).


3.1.3 РакетнСЦ вСЦйська СЦ артилерСЦя

РакетнСЦ вСЦйська СЦ артилерСЦя Сухопутних вСЦйськ складаються з з'СФднань тактичних ракет, з'СФднань СЦ частин гаубичноСЧ, гарматноСЧ, реактивноСЧ СЦ протитанковоСЧ артилерСЦСЧ, артилерСЦйськоСЧ розвСЦдки, мСЦнометних пСЦдроздСЦлСЦв СЦ пСЦдроздСЦлСЦв протитанкових керованих ракет. Вони призначенСЦ для ураження живоСЧ сили, танкСЦв, артилерСЦСЧ, протитанкових засобСЦв противника, авСЦацСЦСЧ, об'СФктСЦв ППО та СЦнших важливих об'СФктСЦв при веденнСЦ загальновСЦйськовоСЧ операцСЦСЧ (бою).


3.1.4 АрмСЦйська авСЦацСЦя

АрмСЦйська авСЦацСЦя СФ найбСЦльш маневреним родом Сухопутних вСЦйськ, призначеним для виконання завдань у рСЦзноманСЦтних умовах загальновСЦйськового бою. Частини СЦ пСЦдроздСЦли армСЦйськоСЧ авСЦацСЦСЧ ведуть розвСЦдку, знищують бойову технСЦку СЦ живу силу супротивника, здСЦйснюють вогняну пСЦдтримку пСЦд час настання або контратаки, висаджують тактичнСЦ десанти, доставляють в зазначенСЦ райони бойову технСЦку СЦ особовий склад, виконують СЦншСЦ важливСЦ завдання.


3.1.5 ВСЦйська протиповСЦтряноСЧ оборони

ВСЦйська протиповСЦтряноСЧ оборони Сухопутних вСЦйськ призначенСЦ для прикриття вСЦйськ вСЦд ударСЦв супротивника з повСЦтря у всСЦх видах бойових дСЦй, при перегрупування СЦ розташування СЧх на мСЦiСЦ.


3.2 ПовСЦтрянСЦ сили


ПовСЦтрянСЦ сили УкраСЧни - один з головних носСЦСЧв бойового потенцСЦалу Збройних Сил УкраСЧни. Цей високоманеврений вид збройних Сил призначений для охорони повСЦтряного простору держави, поразки з повСЦтря об'СФктСЦв супротивника, авСЦацСЦйноСЧ пСЦдтримки своСЧх вСЦйськ (сил), висадки повСЦтряних десантСЦв, повСЦтряного перевезення вСЦйськ СЦ матерСЦальних засобСЦв та ведення повСЦтряноСЧ розвСЦдки.

У складСЦ ВПС УкраСЧни 67,9 тисяч людей. Мають 408 бойовими СЦ 67 транспортними лСЦтаками.

ОсновнСЦ завдання ПовСЦтряних Сил УкраСЧни:

 • охорона повСЦтряного простору краСЧни;
 • завоювання переваг у повСЦтрСЦ;
 • прикриття угруповань вСЦйськ СЦ об'СФктСЦв вСЦд ударСЦв супротивника з повСЦтря;
 • авСЦацСЦйна пСЦдтримка Сухопутних вСЦйськ СЦ забезпечення бойових дСЦй ВСЦйськово-морських Сил, зрив маневрСЦв вСЦйськ противника СЦ його перевезень
 • висадка повСЦтряних десантСЦв СЦ боротьба з десантами супротивника на землСЦ СЦ в повСЦтрСЦ;
 • ведення повСЦтряноСЧ розвСЦдки;
 • здСЦйснення повСЦтряних перевезень своСЧх вСЦйськ СЦ матерСЦальних засобСЦв;
 • руйнування СЦ знищення вСЦйськових, вСЦйськово-промислових, енергетичних об'СФктСЦв, вузлСЦв СЦ комунСЦкацСЦй супротивника.

ПовСЦтрянСЦ Сили УкраСЧни включають роди вСЦйськ:

 • Бомбардувальна авСЦацСЦя - маСФ на озброСФннСЦ лСЦтак Су-24М. РД основним ударним засобом Впс СЦ призначена для ураження угруповань вСЦйськ, авСЦацСЦСЧ, ВМС, руйнування важливих вСЦйськових, вСЦйськово-промислових, енергетичних об'СФктСЦв у стратегСЦчнСЦй СЦ оперативноСЧ глибинСЦ.
 • Штурмова авСЦацСЦя - маСФ на озброСФннСЦ лСЦтаки Су-25. РД засобом авСЦацСЦйноСЧ пСЦдтримки вСЦйськ СЦ призначена для ураження наземних вСЦйськ, (морських) об'СФктСЦв переважно на передньому краСЧ у тактичноСЧ глибинСЦ.
 • Винищувальна авСЦацСЦя - маСФ на озброСФннСЦ лСЦтаки Су-27, МСЦг-29. РД одним з основних засобСЦв боротьби з повСЦтряним супротивником СЦ призначена для ураження лСЦтакСЦв, вертольотСЦв, крилатих ракет в повСЦтрСЦ, а також ураження наземних (морських) об'СФктСЦв.
 • РозвСЦдувальна авСЦацСЦя - маСФ на озброСФннСЦ лСЦтаки Су-24МР. Призначена для ведення повСЦтряноСЧ розвСЦдки супротивника, мСЦiевостСЦ та погоди.
 • Транспортна авСЦацСЦя - маСФ на озброСФннСЦ лСЦтаки РЖл-76, Ан-24, Ан-26. Призначена для десантування повСЦтряних десантСЦв, перевезення вСЦйськ СЦ матерСЦальних засобСЦв повСЦтрям.
 • РадСЦотехнСЦчнСЦ вСЦйська - мають на озброСФння рСЦзнСЦ радСЦолокацСЦйнСЦ СЦ радСЦотехнСЦчнСЦ засоби контролю повСЦтряноСЧ обстановки.
 • ЗенСЦтнСЦ годинне число-ракетнСЦ вСЦйська - мають на озброСФннСЦ зенСЦтнСЦ годинне число-ракетнСЦ комплекси середньоСЧ СЦ великоСЧ дальностСЦ, призначенСЦ для охорони повСЦтряного простору УкраСЧни.


3.3 ВСЦйськово-морськСЦ сили УкраСЧни


ВСЦйськово-морськСЦ сили Збройних Сил УкраСЧни призначенСЦ для захисту суверенСЦтету СЦ державних СЦнтересСЦв УкраСЧни на море, розгрому угруповань ВМС супротивника у своСЧй операцСЦйнСЦй зонСЦ самостСЦйно СЦ у взаСФмодСЦСЧ з СЦншими видами Збройних Сил УкраСЧни, сприяння Сухопутних вСЦйськ УкраСЧни на приморському напрямку.

У складСЦ ВМС УкраСЧни 30000 осСЦб (36 великих вСЦйськових кораблСЦв, 18 протичовнових вертольотСЦв, 14 протичовнових бойових лСЦтаки)

ОрганСЦзацСЦйно ВСЦйськово-морськСЦ Сили включають:

 • командування;
 • ескадру рСЦзнорСЦдних сил;
 • двСЦ вСЦйськово-морських бази (ПСЦвденна СЦ ЗахСЦдна);
 • морську авСЦацСЦйну бригаду;
 • бригади береговоСЧ оборони;
 • частини СЦ пСЦдроздСЦли спецСЦального призначення;
 • частини та установи бойового, технСЦчного, тилового СЦ медичного забезпечення;
 • АкадемСЦя вСЦйськово-морських сил СЦменСЦ П.С. НахСЦмова, навчальний СЦ науковий центри.

ОперацСЦйна зона ВМС ЗС УкраСЧни включаСФ акваторСЦСЧ Чорного СЦ Азовського морСЦв, рСЦчок Дунай, ДнСЦстер, ДнСЦпро, а також СЦншСЦ райони морСЦв, якСЦ визначаються СЦнтересами держави.

Головна база ВСЦйськово-морських Сил - Севастополь. ОсновнСЦ пункти базування ВМС ЗС УкраСЧни: Одеса, Новоозерне, Саки.

ВСЦйськово-морськСЦ Сили Збройних Сил УкраСЧни складаються з п'яти родСЦв вСЦйськ:

 • НадводнСЦ сили;
 • ПСЦдводнСЦ сили;
 • АвСЦацСЦя ВМС;
 • БереговСЦ ракетно-артилерСЦйськСЦ вСЦйська;
 • Морська пСЦхота.4. ПрофесСЦйнСЦ вСЦйськовСЦ свята


В УкраСЧнСЦ професСЦйними вСЦйськовими святами СФ наступнСЦ:

 • 14 лютого - День вСЦйськ радСЦацСЦйного, хСЦмСЦчного СЦ бСЦологСЦчного захисту;
 • 23 лютого - День захисника ВСЦтчизни;
 • 29 травня - День топографСЦчноСЧ служби Збройних Сил УкраСЧни;
 • 8 липня - День ВСЦйськ ПротиповСЦтряноСЧ оборони ЗС УкраСЧни;
 • Першу недСЦлю липня - День ВСЦйськово-морських Сил ЗС УкраСЧни;
 • Першу недСЦлю серпня - День ПовСЦтряних сил ЗС УкраСЧни;
 • 2 серпня - День аеромобСЦльних вСЦйськ;
 • 8 серпня - День вСЦйськ звтАЩязку УкраСЧни;
 • 7 вересня - День вСЦйськовоСЧ розвСЦдки;
 • Другу недСЦлю вересня - День танкСЦстСЦв;
 • 14 вересня - День мобСЦлСЦзацСЦйного працСЦвника;
 • 29 жовтня - День вСЦйськового фСЦнансиста;
 • 3 листопада: День ракетних вСЦйськ СЦ артилерСЦСЧ та День СЦнженерних вСЦйськ;
 • 6 грудня - День Збройних Сил УкраСЧни;
 • 12 грудня - День Сухопутних вСЦйськ ЗС УкраСЧни;
 • 23 грудня - День вСЦйськовослужбовцСЦв оперативного управлСЦння (вСЦддСЦлу, вСЦддСЦлень) штабСЦв всСЦх рСЦвнСЦв Збройних Сил УкраСЧни.5. Склад Збройних сил УкраСЧни


Таблиця 1. ЗбройнСЦ сили УкраСЧни на 1 сСЦчня 2001Вар.

Позначення формування або частини

ПСЦдпорядкованСЦсть

МСЦiе розташування

1

2

3

4

МСЦнСЦстерство оборони УкраСЧниКиСЧв

210 понтонно-мостова бригада

МО УкраСЧни


КиСЧв

20 бригада РХБЗ

МО УкраСЧни


ХаркСЦв

101 окрема бригада охорони

МО УкраСЧни


КиСЧв

НацСЦональна академСЦя оборони УкраСЧни

МО УкраСЧни


КиСЧв

КиСЧвський ВИ управлСЦння СЦ зв'язку

МО УкраСЧни


КиСЧв

Полтавський ВИ зв'язку

МО УкраСЧни


Полтава

ВСЦйськово-СЦнженерний СЦнститут ПДАТА

МО УкраСЧни


Кам'янець-ПодСЦльський

90 об'СФднаний навчальний центр

МО УкраСЧни


Котовськ

131 центр пСЦдготовки резерву СЦнженерних вСЦйськ

МО УкраСЧни


Охтирка

1500 центр пСЦдготовки СЦнженерних вСЦйськ

МО УкраСЧни


Кам'янець-ПодСЦльський

865 навчальний центр

МО УкраСЧни


ШепетСЦвка

1282 центральна база резерву танкСЦв

МО УкраСЧни


АртемСЦвськ

3206 центральна база резерву танкСЦв

МО УкраСЧни


Кривий РСЦг

3621 центральна артилерСЦйська база озброСФння

МО УкраСЧни


Кам'янець-ПодСЦльський

1448 центральна артилерСЦйська база озброСФння

МО УкраСЧни


Клевань

323 центральна артилерСЦйська база озброСФння

МО УкраСЧни


Сарни

1827 артилерСЦйська база озброСФння

МО УкраСЧни


НСЦжин

2588 артилерСЦйська база озброСФння

МО УкраСЧни


ДнСЦпропетровськ

7 бронетанковий ремонтний завод

МО УкраСЧни


КиСЧв

17 бронетанковий ремонтний завод

МО УкраСЧни


ЛьвСЦв

115 бронетанковий ремонтний завод

МО УкраСЧни


ХаркСЦв

141 бронетанковий ремонтний завод

МО УкраСЧни


Житомир

346 бронетанковий ремонтний завод

МО УкраСЧни


МиколаСЧв

369 центральний ремонтний завод озброСФння

МО УкраСЧни


ШепетСЦвка

Командування Сухопутних вСЦйськ (КМД Св УкраСЧни)

МО УкраСЧни


КиСЧв

1 ракетна дивСЦзСЦя

КМД СВ

МО УкраСЧни

Хмельницький

19 ракетна бригада

1 РД

КМД СВ

Хмельницький

107 ракетна бригада

1 РД

КМД СВ

Кременчук

199 ракетна бригада

1 РД

КМД СВ

Жовква

281 навчальна артилерСЦйська бригада

КМД СВ

МО УкраСЧни

ДСЦвички

1 окремого полку спецСЦального призначення

КМД СВ

МО УкраСЧни

КиСЧв

ХаркСЦвський СЦнститут танкових вСЦйськ

КМД СВ

МО УкраСЧни

ХаркСЦв

ВСЦйськовий СЦнститут артилерСЦСЧ СГУ

КМД СВ

МО УкраСЧни

Суми

Кафедра вСЦйськовоСЧ пСЦдготовки НАУ

КМД СВ

МО УкраСЧни

КиСЧв
ЛСЦтература


 1. Електронний ресурс: ссылка на сайт удаленаwiki/Вооружённые_силы_Украины
 2. Електронний ресурс: ссылка на сайт удаленаindex.php? go=10793
 3. А.ВаБабинец, Е.ВаСоболев. Армия Украины: люди вместо денег.


Размещено на Allbest.ru

Страницы: Назад 1 Вперед