История Беларуси - тема 7

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине История

Содержание

УВОДЗIНЫ 3
1. ЛЮБЛІНСКАЯ ЎНІЯ І СТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 4
2. ВКЛ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. УНУТРАНАЯ І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА Ў КАНЦЫ XVI – ПАЧАТКУ XVII СТ. 9
3. РЭЛІГІЙНАЯ СІТУАЦЫЯ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ 13
ЗАКЛЮЧЭННЕ 17
СПІС ЛІТАРАТУРЫ 18

Введение

Наша гiсторыя пераканаўча сведчыць, што Беларусь - еўрапейская краiна з бага-тай i слаўнай мiнуўшчынай.
Больш за тысячу гадоў налiчвае традыцыя беларускай дзяржаўнасцi. Яна бярэ па-чатак ад Полацкага княства - моцнай старажытнай дзяржавы, якая займала большую част-ку абшару сучаснай Беларусi i мела выйсце да Балтыйскага мора.
У XIII стагоддзi нашы землi сталi стваральным ядром новай дзяржавы - Вялiкага Княства Лiтоўскага, дзе панавала беларуская культура, а наша мова была дзяржаўнай.
Аб'яднаўшыся, беларускiя княствы, адрозна ад расейскiх, пазбеглi мангола-татарскага прыгнёту. Айчына нашых продкаў паспяхова баранiла сваю незалежнасць ад захопнiкаў з захаду i з усходу. Беларускiя ваяры здабылi вечную славу ў пераможных бiтвах пад Грунвальдам i Воршай.
Беларусь была арганiчнай часткаю агульнаеўрапейскай цывiлiзацыi. Нашы гарады, як i ва ўсёй Еўропе, жылi паводле магдэбургскага права. Вялiкае Княства стала ўсходнiм аванпостам Рэнесансу. Дзякуючы выдатнаму...


Объем: 18

Год выполнения и защиты - 2009