ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Управление персоналом

Содержание

1. ВВЕДЕННЯ. Створення державної служби зайнятості.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА. Діяльність служби зайнятості щодо профорієнтації незайнятого населення.
2.1.Сутність, мета і основні принципи профорієнтації незайнятого населення.
2.2. Основні елементи профорієнтації.
2.3. Обсяг роботи щодо професійної орієнтації.
2.4. Мета і основні принципи професійного навчання незайнятого населення.
2.5. Види та терміни професійного навчання.
3. ЗАКЛЮЧЕННЯ.
4.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Введение

1 липня 2003 р. минуло дванадцять років з того часу, як у міських і районних центрах зайнятості було офіційно розпочато реєстрацію безробітних в Україні, тобто в державі почав формуватися і діяти ринок праці. Регулювання ринку праці, соціальний захист громадян у разі вимушеного безробіття — один із важливих обов'язків держави, яка будує керовану, соціально орієнтовану ринкову економіку. Саме тому наприкінці 1990 р. уряд України визнав за доцільне перетворити службу працевлаштування, що існувала в системі Міністерства праці України, на державну службу зайнятості, тобто централізовану систему спеціальних державних органів, які б комплексно вирішували питання, пов'язані з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, перенавчанням, працевлаштуванням, соціальною підтримкою громадян, які тимчасово не працюють.
Закон України "Про зайнятість населення", прийнятий Верховною Радою України 1 березня 1991 р., низка положень щодо практичної реалізації цього закону, а також...


Объем: 25

Год выполнения и защиты - 2009