ВАРІАНТ 2

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Статистика

Содержание

1. Статистичне спостереження: поняття, мета, завдання та основні організаційні форми.

2. Помилки вибіркового спостереження: суть, види, способи обчислення.

3. Дані про кількість засуджених за крадіжки по області наведені в таблиці.
Обчислити базисним і ланцюговим способами:
1) абсолютний приріст засуджених;
2) темпи динаміки (зростання);
3) темпи приросту чисельності засуджених.
Зробити висновки.

4. Дані про кількість засуджених та їх вік наведені в таблиці.
Обчислити середній і модальний вік засудженого.
5. Використана література.

Введение

1. Статистичне спостереження: поняття, мета, завдання та основні організаційні форми.
Перший етап статистичного дослідження — статистичне спостереження.
Воно являє собою планомірне, науково обґрунтоване збирання даних про різноманітні явища і процеси життя суспільства.
Статистичне спостереження (збирання інформації) — складний і трудомісткий процес, що виконується силами багатьох працівників, під час якого формуються вихідні статистичні матеріали.
Будь-яке юридично-статистичне дослідження починається з:
• одержання вихідної інформації, тобто урахування кількості злочинів, правопорушень, цивільних суперечок, судових рішень, видів покарання та інших юридично значущих фактів;
• узагальнення врахованих фактів у відповідну суму, масив, сукупність.
Це єдиний процес обліку та звітності. Спочатку враховуються цивільні або кримінальні справи, звинувачувані або відповідачі за якимись важливими ознаками, а потім отримані факти відбиваються в...


Объем: 20

Год выполнения и защиты - 2009