Варіант 1

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Делопроизводство

Содержание

1. Охарактеризуйте нормативно-методичні документи, що регламентують ведення діловодства на сучасному етапі.
2. Підготуйте заяву про звільнення з роботи.
3. Складіть довідку службового характеру.
4. Вхідні, вихідні і внутрішні документи та порядок їх проходження.
5. Додатки
Використана література.

Введение

1. Охарактеризуйте нормативно-методичні документи, що регламентують ведення діловодства на сучасному етапі.
Управління суспільством, галуззю народного господарства чи підприємством являє собою з погляду технології процес отримання, обробки і передачі інформації, переважна частина якої фіксується. Це обов'язковий елемент управлінської діяльності.
Діловодство – це діяльність із створення документів та організації роботи з ними, що означає створення умов, які забезпечують рух, пошук та зберігання документів у діловодстві.
Документ – це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Документи розрізняють на папері, перфокарті, фото-і кіноплівці, диску, дискеті та інші. Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською документацією.
Всі види документів поділяються за...


Объем: 18

Год выполнения и защиты - 2009