ВАРІАНТ № 17

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Бухгалтерский учет

Содержание

1. ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА.
2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ РАХУНКІВ.
3. Підприємство реалізувало комп’ютер за договірною вартістю 3600 грн., у тому числі ПДВ – 600 грн. Первісна вартість проданого комп’ютера – 3200 грн., зношення – 400 грн. Виконати необхідні розрахунки, скласти кореспонденцію рахунків, відобразити суми на бухгалтерських рахунках і навести їх класифікаційну характеристику.
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Введение

1. ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА.
а). Організація обліку та критерії визнання доходів.
Організація обліку доходів. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 “Дохід”.
Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).
Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, відображення доходу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, є зростання дебіторської заборгованості внаслідок відвантаження продукції з наступною оплатою.
Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту про фінансові результати згідно з принципом...


Объем: 17

Год выполнения и защиты - 2009