Опыт социального воспитания во Франции

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Педагогика

Введение

Після Великої Французької революції 1873 р. В країнй був започаткований принцип «освіта для всіх і кожного без обмежень, незважаючи на соціальний статус і прибуток». Але треба було дочекатися ще часів ІІІ Республіки, щоб закон Жуля Фері (1881 – 1882) ввів цей принцип у реальне життя, і освіта була суспільно доступною. Педагогам відводилася роль «чорних гусарів» Республіки, які повинні перемогти байдужість і працювати на користь демократії і розвитку.

Франція – це одна із небагатьох країн, де система освіти гостро централізована: все шкільне життя детально регламентується урядовими постановами і циркулярами, а навчальні плани і програми затверджуються Міністерством національної освіти і обов’язкові для всіх шкіл країни. Саме вони являються найважливішими нормативними документами, які встановлюють структуру і зміст освіти, її стандарт. Під освітнім стандартом тут розуміється єдність базового загальнокультурного «ядра» в поєднанні з багатопрофільними доповнюючими типами...


Объем: 11

Год выполнения и защиты - 2009