Спалучэнне рэализму и рамантызму у творцасци Максима Багдановича и Язэпа Пушчы (витаизм)

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Филология

Содержание

Уводзіны..................................................................................................3
Спалучэнне рамантызму і рэалізму ў творчасці
Максіма Багдановіча і Язэпа Пушчы (вітаізм)....................................5
Заключэнне............................................................................................15
Спіс выкарыстанай літаратуры..................................................................17

Список литературы

1. Багдановіч М. Поўны збор твораў. У 3 т. Т. 1.- Мн.: Навука і тэхніка, 1992.- 752 с.
2. Гарадніцкі Я. Мастацкі свет беларускай літаратуры XX стагоддзя.- Мн.: Бел. Навука, 2005. – 206 с.
3. Гніламёдаў У. Ад даўніны да сучаснасці: Нарыс пра беларускую паэзію / У. Гніламёдаў.- Мн.: Маст. літ., 2001. – 246 с.
4. Зубараў Л. Максім Багдановіч. – Мн., 1989
5. Кабаковіч А. Паэзія Максіма Багдановіча: Дыялектыка нацыянальнага і эмацыянальнага. – Мн., 1978
6. Конан У. Святло паэзіі і цені жыцця: Лірыка М. Багдановіча. – Мн., 1991 – 208 с.
7. Лазарук М., Ленсу А. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.- Мн.: Нар. асвета, 1996.- 176 с.
8. Максімовіч В. Універсалізм творчасці Максіма Багдановіча // Максімовіч В. Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. – Мн., 2000. – С. 183 – 228.
9. Майхровіч С. Максім Багдановіч.- Мн, 1958 – 202 с.
10. Мішчанчук М. Як жыць – дык жыць для Беларусі. – Мн.: Нар. асвета, 1995. –...


Объем: 17

Год выполнения и защиты - 2009