Автоматизована система екологічного контролю атмосферного повітря

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Информационные технологии

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТ СИСТЕМИ 5
1.1 Призначення й галузь застосування 5
1.2 Технічні характеристики 7
1.2.1 Склад системи 7
1.2.2 Технічні характеристики автоматизованого комплексу 7
1.2.3 Технічні характеристики каналу зв’язку 8
1.2.4 Технічні характеристики посту збору та аналізу інформації 8
1.3 Поточний стан екологічного моніторингу в державі 9
РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД МЕТОДІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 11
2.1 Огляд методів для вимірювання концентрації газу 13
2.1.1 Теплові методи контролю концентрації газу 14
2.1.2 Електрохімічні методи контролю концентрації газу 14
2.1.3 Оптичні методи аналізу 15
2.2 Огляд приладів для вимірювання концентрації газу 25
2.2.1 Газоаналізатор ATX612 25
2.2.2 Газоаналізатор «ГРАНТ» 25
2.2.3 Газоаналізатор Хоббіт-т-SO2 28
2.2.4 Газоаналізатор LTX312 29
2.3 Огляд методів організації каналу зв'язку 31
2.3.1 Аналогові телефонні мережі 31
2.3.2 Метод частотного ущільнення каналів (Frequency Division Multiplexing) 32
2.3.3 Застосування цифрових каналів для магістральних передач 33
2.3.4 Модеми для аналогових телефонних ліній 34
2.3.5 Модеми для виділених телефонних ліній 34
2.3.6 Технології xDSL 34
2.3.7 Супутникова мережа «Iridium» 35
2.3.8 Супутникова система зв'язку «Инмарсат» 36
2.3.9 Мережа GSM 36
2.3.10 Особливості зв'язку з застосуванням GSM модемів 38
2.3.11 Режими роботи GSM модемів 38
2.3.12 GPRS (General Packet Radio Service) 39
2.3.13 Принципи побудови системи GPRS 40
2.3.14 Термінальне встаткування GPRS 41
2.4 Вимоги до програмного забезпечення системи 43
2.4.1 Система керування базами даних (СУБД) 44
2.4.2 HMI (людино-машинний інтерфейс) 47
2.4.3 HMI на базі операторських станцій. 47
2.4.4 HMI на базі операторських панелей. 55
2.4.5 ПО мікроконтроллерів 60
2.4.6 Операційна система 62
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 66
3.1 Побудова функціональної схеми системи 66
3.2 Побудова структурної схеми системи з урахуванням рекомендацій по вибору окремих компонентів 70
3.3 Розрахунки, що підтверджують працездатність виробу 73
3.3.1Тепловий розрахунок роботи резисторів 73
3.3.2 Тепловий розрахунок напівпровідникових елементів. 80
3.4 Надійність роботи системи 85
3.5 Робота компонентів системи. 88
ВИСНОВКИ 92

Введение

Навколишнє середовище (біосфера) - саморегулююча система, у якій безупинно протікають процеси з поглинанням і виділенням різноманітних речовин. Проте, останнім часом, там, де з'являється діяльність людей, спостерігається порушення екологічної рівноваги, це пов'язане з забрудненням атмосфери, ґрунтового покриву, водойм.
Природне середовище, що знаходиться під постійним антропогенним впливом, поступово втрачає унікальну здатність до самоочищення, що може призвести до незворотних процесів, погрожуючих знищенням людства і без ядерного катаклізму. Забруднення атмосферного повітря наносити величезний збиток суспільству, що складається з шкідливого впливу на здоров'я людей, тваринний та рослинний світ, збільшення витрати палива через неповноту його згоряння, втрат, пов'язаних з руйнівним впливом агресивних газів на будівельні конструкції та багато іншого.
Таким чином індустріальний вплив на природне середовище настільки суттєвий, що потребує постійного контролю екологічного...


Объем: 94 стр.

Год выполнения и защиты - 2009