Добавить в закладки
 
Наши группы в социальных сетях          

Коллекция на writer5.ru

 

На сайте вы найдете большую подборку дипломных, курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных и лабораторных работ по самым разным учебным дисциплинам. Есть бакже хорошая подборка учебников и научной литературы для самостоятельной работы

Вы такде можете заказать совершенно новую работу по вашей теме, которая может быть выполнена в кратчайший срок и с хорошим качеством

Дослідження динаміки згортання плазми крові різних груп хворих на бронхіальну астму

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Здоровье

Содержание

Реферат

Проаналізовано основні стадії процесу тромбоутворення у плазмі крові і біохімічні та оптичні методи його дослідження. На основі діаграм, що характеризують динаміку згортання крові донорів різних груп в процесі тромбінової реакції, запропоновано три параметри тромбоутворення. Вперше встановлено, що вони є різними для різних груп крові і суттєво відрізняються для хворих бронхіальною астмою пацієнтів порівняно із значеннями для здорових людей відповідної групи крові.Сторінок 30, рисунків 20, таблиць 5, літературних джерел 12.

Ключові слова : плазма крові;
тромбінова реакція;
оптична густина;
коефіцієнт пропускання;
час тромбоутворення.Структура дипломної роботи

„ Дослідження динаміки згортання плазми крові різних груп
хворих на бронхіальну астму “

– Реферат 2
– Зміст 3
– Список умовних позначень, термінів, скорочень 4
– Вступ 5
І. Оглядово –аналітична частина 6
1.1 Фізико-хімічні та оптичні властивості крові і її складових 6
1.2 Біохімічні основи явища згортання крові 9
1.3 Методи дослідження процесу тромбоутворення 11
1.4 Оптичний метод дослідження динаміки утворення тромбу
у плазмі крові 15
ІІ. Експериментальна частина 18
2.1 Характеристика об’єктів та особливості методики
досліджень 18
2.2 Дослідження динаміки тромбоутворення у плазмі крові
донорів різних груп з використанням тромбінової реакції 19
2.3 Аналіз процесу тромбоутворення у плазмі крові хворих
на бронхіальну астму 25
Висновки 29
Література 30

Введение

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,
ТЕРМІНІВ,СКОРОЧЕНЬ? – довжина хвилі;
D – оптична густина;
U – мольність розчину;
Х – фактор Хагемана;
с – секунда;
нм – нанометр;
АЦП – анолово- цифровий перетворювач;
? – коефіцієнт пропускання;
?? – амплітуда зміни коефіцієнту пропускання;
?t – повний час утворення тромбу;
?t1 – власний час утворення згустка.


ВСТУП


В попередні роки на факультеті разом з кафедрою медичної фізики Чернівецького державного медичного університету розроблено оптичний метод дослідження динаміки згортання крові, який реалізовано на створеному приладі для автоматичного запису та візуалізації картини тромбоутворення. Встановлено два параметри тромбоутворення:...


Объем: 30

Год выполнения и защиты - 2009