Дослідження хаосу в полі випромінювання розсіяного рідкими кристалами

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Физика

Содержание

Реферат
Сторінок — 54.
Рисунків — 14.
Використаних джерел — 12.

В дипломній роботі описано структуру, фізичні і оптичні властивості рідких кристалів. Розроблено метод дослідження поля випромінювання розсіяного рідкими кристалами в момент фазового переходу рідина — рідкий кристал для різних товщин. Проведено вимірювання флуктуацій інтенсивності.
Описано експериментальна установка та методика вимірювань, зроблено висновки із отриманих результатів.

ЗмістВступ………….......................................................................................................5
1. Властивості рідких кристалів……………………….................7
1.1 Історія рідких кристалів..............................................................................7
1.2 Структура рідких кристалів ………………..............................................11
1.3 Загальні властивості рідких кристалів ……...........................................14
1.4 Фізичні властивості ……….........................................................................16
1.4.1 Теплові властивості……................................................................................16
1.4.2 Електричні властивості……..........................................................................20
1.4.3 Магнітні властивості……..............................................................................22
1.5 Оптичні властивості……............................................................................23
1.5.1 Загальні оптичні властивості…….................................................................23
1.5.2 Оптика нематиків……....................................................................................25
1.5.3 Оптика смектиків ……...................................................................................28
1.5.4 Оптика холестериків…...................................................................................29
1.6 Основні напрямки дослідження рідких кристалів..........................…...30
2. Стохастичні та хаотичні коливання …….............................33
2.1 Історія………..................................................................................................33
2.2 Визначення хаосу...........................................................................................34
2.3 Різновиди хаосу..............................................................................................34
2.3.1 Класичний динамічний хаос..........................................................................34
2.3.2 Статистичний опис. Дисипативнй хаос........................................................37
2.4 Розмірність…….............................................................................................38
2.5 Процедура Пакарда-Такенса для обчислення розмірності…….……..41
3. Експериментальна частина .................................................…...43
3.1 Мета експерименту.......................................................................................43
3.2 Схема експерименту.....................................................................................44
3.3 Будова кювети................................................................................................45
3.4 Пристрій для охолодження та прикладання напруги...........................46
3.5 Методика експерименту..............................................................................47
3.6 Результати експерименту............................................................................47
Висновки...............................................................................................................54
Список використаної літератури ........................................................55

Введение

Вступ

На даний час використання рідких кристалів в техніці базується на їх оптичних властивостях. До особливостей оптичних властивостей рідких кристалів можна віднести - сильна анізотропія, специфічна урівноваженість молекулярної структури, чутливість до зовнішніх дій, наявність складних закручених структур, селективно діючих на світло з певною частотою і поляризацією і т. д. Ці властивості роблять їх досить перспективними середовищами для практичних використань в оптичних приладах. В цей час найбільш широко використовується дія статичних полів на структури рідких кристалів, яка приводить до зміни властивостей світла, що проходить: різні індикатори, датчики, детектори, прилади відображення, керуючі світлофільтри, затвори і модулятори як амплітудної так і поляризованої дії.
Особливо перспективним є створення нелінійно-оптичних приладів на рідких кристалах. Перед усім тут треба відмітити область використання, уже освоєну в статистичних полях - це нелінійні...


Объем: 55

Год выполнения и защиты - 2009