Добавить в закладки
 
Наши группы в социальных сетях          

Коллекция на writer5.ru

 

На сайте вы найдете большую подборку дипломных, курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных и лабораторных работ по самым разным учебным дисциплинам. Есть бакже хорошая подборка учебников и научной литературы для самостоятельной работы

Вы такде можете заказать совершенно новую работу по вашей теме, которая может быть выполнена в кратчайший срок и с хорошим качеством

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В 12-РІЧНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Физика

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Фундаментальні експерименти фізики. 9
§1. Фундаментальні експерименти фізичної науки. 9
§2. Фундаментальні експерименти в механіці. 10
§3. Фундаментальні експерименти в молекулярній фізиці. 17
§4. Фундаментальні експерименти в електродинаміці. 24
§5. Фундаментальні експерименти в оптиці 48
§6. Фундаментальні експерименти в квантовій фізиці. 58
РОЗДІЛ 2. Фундаментальні фізичні експерименти у курсі фізики 12-річної загальноосвітньої школи 73
§1. Державні стандарти фізики та нові програми 12-річних загальноосвітніх шкіл 73
§2. Науково-методичні основи ознайомлення учнів з фундаментальними фізичними експериментами 74
§3. Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами механіки. 77
§4. Методологічні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами молекулярної фізики. 84
§5. Методологічні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами електродинаміки. 95
§6. Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами оптики. 113
§7 Методичні принципи ознайомлення учнів з фундаментальними експериментами квантової фізики. 119
ВИСНОВОК 136
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 138

Введение

ВСТУП
Проблеми сучасної освіти хвилюють усе наше суспільство. Це зумовлено не лише потребою суттєвої модернізації галузі, а й різновекторністю бачення, оцінками стану освіти й підходами до її якісного вдосконалення. Суспільство і держава прагне зберегти і розвинути усе краще, виходячи з загальних соціально-економічних та політичних тенденцій, що визначатимуть ближчу і віддалену перспективу нашого суспільного поступу. Його шлях визначено Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Державною національною програмою „Освіта”, котрі окреслюють напрями подальшого розвитку освіти впродовж 25 років – тобто на час природної зміни поколінь.
Тріада “доступність-якість-ефективність” визначає основні складники удосконаленої 12-річної шкільної освіти. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної особи швидко змінюване суспільство. За таких умов пріорітет створює увага до навчального змісту і методик, що формують світогляд,...


Объем: 133

Год выполнения и защиты - 2009