Тести як засіб контролю та оцінювання знань учнів в курсі алгебри 8-го класу в умовах рівневої диференціації.

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Педагогика

Содержание

Зміст.
Вступ ...............................................................................................................2.
Розділ 1. Тести як особлива форма контролю та оцінювання шкільних досягнень.
1.Визначення поняття „тест” в сучасній дидактиці..............................8.
2.Типи та види тестів, які використовуються в навчальному процесі...................................................................................................10.
3.Особливості створення тестових завдань..........................................23.
4.Процедура перевірки та оцінювання тестових робіт.........................29.
Розділ 2. Організація рівневого контролю та оцінювання знань учнів з алгебри у формі тесту.
1.Вітчизняний досвід використання тестів на уроках математики...............................................................................................34.
2. Рівнева диференціація, як основа тесту.............................................39.
3.Методичний аналіз теми “ Квадратні рівняння” в курсі алгебри
8-го класу.................................................................................................42.
4.Система тестів для контролю та оцінювання знань учнів з теми
“ Квадратні рівняння”.............................................................................44.
Розділ 3. Використання персонального комп’ютера для організації тестового контролю.
1.Технологія створення комп’ютерних тестів..........................................66.
2. Використання Excel для створення тестів...........................................69.

Висновки.........................................................................................................74.
Список використаної літератури..............................................................77.

Введение

Вступ.
За роки незалежності в Україні відбулися суттєві зміни в житті школи. Згідно з Законом України „ Про освіту” створено проекти освітнього стандарту, розробляються нові диференційовані програми для різних типів закладів середньої освіти. Сучасні потреби суспільства вимагають переходу на нову, більш гнучку стратегію освіти. В умовах зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин особливо важливим стає забезпечення належного рівня підготовки підростаючого покоління. В зв’язку з цим актуальним є питання вдосконалення контролю та оцінювання знань , вмінь та навичок учнів у сучасних умовах. Як свідчить досвід, найчастіше оцінювання і контроль навчальних досягнень школярів здійснюються за кінцевим результатом, майже не піддаються аналізу особливості навчальної діяльності, рівень розвитку. Контроль має бути об’єктивним і давати вчителю інформацію про реальні...


Объем: 79

Год выполнения и защиты - 2009