Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Банковское дело

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКУ 6
1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банків 6
1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями 14
1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків 22
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 27
2.1. Оцінка організації діяльності АКБ 27
2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури валютних операцій які здійснює АКБ 35
2.3. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку 47
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 68
3.1. Напрями вдосконалення механізму валютних операцій в АКБ 68
3.2. Оцінка перспектив розвитку валютних операцій банків в Україні 72
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84
ДОДАТКИ 87

Введение

Актуальність теми дослідження дуже висока і полягає в тому, що валютне регулювання – діяльність держави, яка спрямована на регламентування розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями. Не-обхідність валютного регулювання полягає у наполегливості країн та банків мінімізувати валютні ризики.
Ціллю даної роботи, є вивчення та розглядання такої ланки валютних відносин , як валютний рахунок та операції за ним. На перший погляд , валю-тний рахунок не є дуже складним кроком у напрямку до зовнішньоекономіч-них відносин, але він, у роботі клієнта з банками – є початковим. Перед тим, як здійснити будь-яку операцію за рахунком клієнта в іноземній валюті, банк повинен ознайомитися та провести валютний контроль за нею, виявити її відповідність до чинного законодавства України. Допомогти клієнту розібра-тися у всіх деталях , та забезпечити використання рахунків у іноземній ва-люті у відповідності до діючого законодавства – є завданням банків.
У...


Объем: 105

Год выполнения и защиты - 2009