Проблеми організації і шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Финансы

Содержание

П л а н

№ Назва розділу Стр.№
Вступ 5
Розділ 1. Державний фінансовий контроль
1.1 Фінансовий контроль, його організація і методи 8
1.1.1 Призначення фінансового контролю 8
1.1.2 Організація і методи фінансового контролю 10
1.2 Державна контрольно-ревізійна служба, види ревізій, прийоми контролю, планування та реалізація контрольно – ревізійної роботи 12
1.2.1 Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 12
1.2.2 Види ревізій і прийоми контролю 18
1.2.3 Планування контрольно-ревізійної роботи 21
1.2.4 Організація ревізійного процесу 23
1.2.5 Оформлення результатів ревізії 27
1.2.6 Реалізація матеріалів ревізії, перевірки 31
1.3 Зарубіжний досвід організації державного контролю
за діяльністю виробничо-господарських об'єктів 33
Розділ 2 Аналіз ефективності роботи контрольно – ревізійного управління в Дніпропетровській області
2.1 Аналіз основних показників контрольно-ревізійної роботи 40
2.2 Аналіз взаємодії ДКРС з правоохоронними органами 51
2.3 Економетричне моделювання впливу виявлених незаконних витрат, нестач, розкрадень на загальні показники виявлених порушень 58
Розділ 3. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні
3.1 Заходи по вдосконаленню організаційно-методологічної роботи 66
3.1.1 Заходи пов’язані з діяльністю ДКРС поза межами її структури 66
3.1.2 Внутрішні заходи 67
3.1.3 Інформування органів державної влади та самоврядування про результати контрольно-ревізійної роботи. 67
3.1.4 Координація роботи з органами відомчого контролю 69
3.1.5 Проведення роботи з удосконалення законодавчих актів, що регламентують права та функції органів ДКРС. 71
3.1.6 Інформування громадськості через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 73
3.1.7 Аудит ефективності виконання державних програм. 75
3.1.8 Контроль за роботою підпорядкованих підрозділів та аналіз і оцінка роботи окремих підрозділів, працівників органів ДКРС. 79
3.1.9 Здійснення заходів з підвищення професійного рівня працівників органів ДКРС. 80
3.2 Умови підвищення ефективності фінансового контролю. 81
Висновки 86
Література 88
Додатки

Введение

Вступ

Світовий досвід соціально-ринкового господарювання свідчить, що могутнім економічним інструментом втручання держави у процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту є фінанси. Саме державні фінанси є основою економічного благополуччя держави і народу, серцевиною економічної політики країни.
Головною ланкою державних фінансів є бюджет, який використовується державою, як один з основних інструментів регулювання соціально-економічних процесів у період ринкової трансформації економіки.
Стратегічні цілі бюджетної політики реалізує бюджетна стратегія. Аналіз реалізації бюджетної стратегії в країнах із розвиненою ринковою економікою свідчить про її позитивний вплив на процеси соціально-економічного зростання, стабілізацію, структурну перебудову, інноваційне оновлення виробництва. У цьому контексті вихідним методологічним положенням у визначенні бюджетної політики є її покликання слугувати реалізації...


Объем: 90

Год выполнения и защиты - 2009