Вплив Лебединського ГЗК на екологію Lacertilia в умовах заповідника «Ямський степ» (Росія)

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Экология

Содержание

ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………………………..4
1. Екологічна характеристика прудкої ящірки..…………………………..5
1.1 Систематичне положення виду……………………………………....5
1.2 Середовище існування…………………………………………………7
1.3. Забарвлення й малюнок……………………………………………...11
1.4 Живлення………………………………………………………………12
1.5 Адаптація до навколишнього середовища…………………………..14
1.5.1 Захисні пристосування………………………………………......14
1.5.2 Адаптація до температури……………………………………….16
1.6 Розмноження…………………………………………………………..18
2. Вплив антропогенних факторів………………………………………….19
3. Фізико-географічна характеристика району…………………………….21
3.1 Державний природний заповідник «Білогор′є»……………………...21
3.2 Заповідник «Ямський степ»…………………………………………..28
3.3 Загальна характеристика Лебединського
гірничо-збагачувального комбінату…………………………………30
4. Матеріал і методика досліджень прудкої ящірки……………………….32
5. Важкі метали в організмі плазунів……...……………………….....……34
5.1 Біологічна роль важких металів та їх екотоксикологічний вплив....34
5.2 Вплив забруднення навколишнього середовища важкими металами на плазунів…………………………………………………………….41
5.3 Біоакумуляція важких металів в органах прудкої ящірки заповідника «Ямський степ»……………………………………………………….42
Висновки…………………………………………………………………………47
Список використаних джерел…………………………………………………..48
Техніка безпеки

Введение

ВСТУП

Однією із серйозних проблем забруднення навколишнього середовища в Білгородській області є діяльність гірничорудної промисловості.
Ділянка «Ямський степ» державного природного заповідника «Белогор’є» розташована на північно-сході Білгородської області, де на відносно невеликій площі зосереджений цілий ряд підприємств: Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат, Стойленский ГЗК, комбінат «КМАруда», Оскольский металургійний комбінат, ТЭЦ та ін.
У безпосередній близькості від «Ямського степу», у її північної границі знаходяться хвостосховище Лебединського ГЗКа. Поверхні сухих пляжей хвостосховища є одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря. Хвости представлені головним чином здрібненими кварцитами, що містять болем 50% Si2 і збагаченими Fe, Mn, Cr, Pb, Zn та іншими металами.
Прудка ящірка - вид, широко розповсюджений, евритопний, з великим діапазоном мінливості. У багатьох біотопах України прудкі ящірки досягають значної...


Объем: 56

Год выполнения и защиты - 2009