Stephen King


Tallinna PolьtehnikumStephen King
«The Shining»
ReferaatKoostaja: Andrei Kьbar
PA-96Tallinn, 1998.
   Stephen King sьndis 21. septembril 1947. aastal Portlandis Maine’is,
kus on koos abikaasa Tabitha ning kolme lapse Naomi, Joe ja Owen Philipiga
veetnud ka suurema osa oma tдiskasvanu elust. King alustas kirjanduslikku
tegevust ьsna vara, avaldades jutukesi ja novelle kohaliku tдhtsusega
lehtedes. Suurema tдhelepanu pдlvis ta oma varasemale loomingule
iseloomulikus mхnevхrra naivistlikus, ent ьpris liigutavas ja kaasahaaravas
toonis loodud teosega ``Garrie``. Tдnaseks on suur hulk хudusmeistri
romaane saavutanud bestselleri staatuse, tema loomingu ainetel on vдndatud
ьle veerandsa- ja filmi ning lхpuks - kirjanik on aastate jooksul teeninud
varanduse, mille suuruse tхttu on nn tхsised horrorfreak’id talle pхlgusega
selja keeranud.
   Stephen King puhul tuleb ilmselt kхigepealt arvestada, et (anr, milles
kirjanik tegutseb, on puhtalt meelelahutuslik ning tхsisest kirjandusest
selle mхiste traditsioonilises tдhenduses on tema puhul problemaatiline, et
mitte цelda vхimatu rддkida. Piir verd tarretama paneva horrori ja musta
huumori, halvemal juhul aga nдeruvддrse farsi vahel on ьliahtake; oht
inimese magusaima emotsionaalse seisundi - hirmu tekitamisel vahendite
utreerimisega totaalsesse maitsevддratusse langeda vдga suur, mistхttu juba
olemuslikult seebi-sugemetega kolekirjandus halvasti kirjatuna vхib vдga
lддgelt mхjuda. Omadus, mis Stephen King paljudes oma (anrikaaslastest
oluliselt kaalukamaks muudab, on vхime kirjutada hдsti. Stephen King ei
eksponeeri jubedusi eneste pдrast. Ta kasutab neid ьlioskuslikult oma
doktriini pдhemддrimiseks lugejale, ilma et viimane sellest endale
teadlikult aru anda sooviks vхi suudaks. Kingi romaanid vхivad tekitada
spekulatsiooni, kas autor ellkхige ei pььa mingit vддrtuslikku ja talle
enesele olulist sхnumit vere ning vхpatama panevate jдreldustega ehituna
lihtsalt vхimalikult suurearvulise auditooriumini viia.
   Stephen Kingi ьks vaieldamatuid vддrtusi on kahtlemata tema mхneti
kummaline dilemma. Ьhtpidi on situatsioonid, inimesed ja neid ьmbritsevad
хudused realistlikud (King on eneseirooniliselt loonud ґґtдiusliku
horrorromaaniґґ retsepti: vхtke ьks tavaline keskmine ameerika perekond,
viige ta kхige tavalisemasse vдikelinna ning tooge sisse mхni ьleloomulik
jхud). Teisalt aga on kirjanik loogiliste seletustega harjunud keskmise
romaanilugeja maitse ja maksujхuga arvestades ka sunnitud nдhtusi, mis oma
abstraktsuses ja hдgususeksi ilmselt usutavad ja koledat oleksid, mingite
muinasjutulise ja kдegakatsuvate pхhjustega varustama. See on Kingile
kindlasti huvitav vдljakutse, vхibolla ka ьks tema raskemaid ьlesandeid,
millele nii ennast kui lugejat rahuldava lahenduse leidmise protsess
kindlasti pхnev tegevus.
      Stephen King teab vдga hдsti, et hirmuдratavam kui хudus ise on
selle ootus, mistхttu verejanulisem bibliomaan on kirjaniku romaani
lehitsedes ehk mхningi kord sunnitud pettunult tхdema, et peade ning
soolikate lendamisele on kogu story’st pьhendatud vaid ьks, enamasti
viimane kьmnendik.
Inimesi varjude peale vхpatama paneva mehe kuulsusega King tььtab meid
tihtilugu vдga pхhjalike, vahel ehk liigagi pхhjalike kirjelduste ja
mхtisklustega. King ьks kuulsamaid ja mхjukamaid romaane ґґItґґ (ґґSeeґґ)
on, vaatamata vдrvikatele jubedustele, teos kхige tavalisemast sхprusest,
mille paneb proovile lхputuna nдiv nimetu painaja.
Ortodoksse maailmavaatega lugejale on arvatavasti (okeerivad Stephen King
mхtisklused Jumalast, kellest ta pea ьheski teoses mццda ei lдhe.
Religiooni ning vххra kultuuri ja usundi respekteerimisest-
mitterespekteerimisest kirjutab King romaanis ґґPet Semataryґґ.
Fakt, et esimesena otsustati eesti keelde tхlkida ґґThe Shiningґґ, on
ьldiselt tervitatav, sest romaan on kindlasti autori ьks хnnestunumaid,
jubedamaid ja kahtlemata kuulsamaid ja enim tsiteeritumaid.
ґґThe Shiningґґ on hдsti kirjutanud perekonnadraama, mille kхik kolm
keskset tegelast - Jack, Wendy ja Danny Torrance on tugevad karakterid
ning mille olustik on Kingi ьks realistlikumaid ja seetхttu ehk ka mхjult
jubedamaid. ґґThe Shiningґґ on romaan inimmхistusest, mis tдieliku
isolatsiooni seisundis aja jooksul tugevalt hдiritud saab ning iseenese
koletislikke saladusi ja mдlestusi vajavasse keskkonda sattudes hддbub,
uinub ja monstrumeid sьnnitab. Niisiis ьsna tььpiline hulluksminemise
anatoomia, mis romaani teises pooles vдgivaldse ja verise kuju vхtab. Kuigi
agarad Kingi-arvustajad nхrganдrvilistel ґґThe Shining’istґґ hoiduda
soovitavad, on selle romaanil ka oma tхsisem, miks mitte romantilinagi
pool. Teose keskse probleemi loob omamoodi veider armastuskolmnurk -
alkohoolikust isa, kes talvel tдielikku eraldatusse sukelduses kirjatццks
vajaminevat rahu ja vaikust otsib, teda jддgitult armastav ning temasse
usku sдilitav naine Wendy ja nende ьhine poeg Danny, keda tema lapselikes
mхtetes ja avastustes selgusele jхudmisel aitavad abstraktne soovkuju Tony
ja Tony kujul avalduv vхime asju ette (aga ka tagantjдrele) nдha. Lugu
areneb kingilikult aeglaselt, detailidesse ning tegelaste minevikku ja
olevikku sьvenedes, aegajalt halvaendelisi vihjeid tehes ja romaani lхpul
lugejalt sьvenenud ja kannatlikku jдlgimisvхimet nхudes. ґґThe Shining’isґґ
avalduvad kхik tььpilised Stephen Kingi vдljendusvahendid ja kirjanduslikud
nipid.