Как декабристское движение внесло раскол в общество

       ЙбЯЯј«ФУїј ¬б¬ сС¬бнУїЯФЯ¬«С суїЄСЎїС уЎСЯЅ« УбЯ¬«Ѕ у «нЪСЯФу«.
         ЕУї уЯФТ»ЅСЎЎїї Ўб »УСЯФ«Ѕ ЗЅС¬ЯбЎсУб I їєјСЎїЅ«Яэ јЎ«ъ«С у
  «нЪСЯФуСЎЎ«® ЄїєЎї. ЗЅС¬ЯбЎсУ I у сСЎэ уЯФТ»ЅСЎїґ Ўб »УСЯФ«Ѕ «нЫґуїЅ, юФ«
 «Ў нТсСФ µбУЯФу«убФэ »« єб¬«Ўбј ї »« ЯСУсµТ нбн¬ї Яу«С® а¬бФСУїЎЩ йСЅї¬«®,
  ¬«Ф«Убґ ъ«у«УїЅб, юФ« ЅТюЮС »У«ЯФїФэ сСЯґФэ уїЎ«уЎЩХ, юСј Ўб¬бєбФэ «сЎ«ъ«
   ЎСуїЎЎ«ъ«. й «сїЎ сСЎэ «Ў «нЎбУ«с«убЅ сСЯґФэ јбЎїхСЯФ«у јїЅ«ЯФїуЩХ сЅґ
 ЎбУ«сб. оЎ«ъ« ЅЇсС® нЩЅ« у«єуУбЪСЎ« їє ЯЩЅ¬ї ї єбФ«юСЎїґ, »ЩФ¬б Я«уСУЮСЎЎ«
              ТЎїюФ«ЄСЎб. йЯСј Я«ЯЅ«уїґј нЩЅї сбЎЩ Ў«уЩС »Убуб.
     ЗЅС¬ЯбЎсУ ТюїЎїЅ 8 јїЎїЯФСУЯФу: у«СЎЎ«С, ј«УЯ¬«С, їЎЎ«ЯФУбЎЎЩХ сСЅ,
  уЎТФУСЎЎїХ сСЅ, ЇЯФїµїї, хїЎбЎЯ«у, ¬«јјСУµїї ї ЎбУ«сЎ«ъ« »У«ЯуСЪСЎїґ. йЯС
  ЭФї јїЎїЯФСУЯФуб, ¬У«јС ¬«јјСУµїї, ЯТЪСЯФуТЇФ с«ЎЩЎС. ДЎ јЎ«ъ« ЯсСЅбЅ сЅґ
 «нТюСЎїґ Яу«їХ »«ссбЎЩХ: у« уЯСХ ТСєсЎЩХ ъ«У«сбХ ТюУСсїЅ ТСєсЎЩС ТюїЅїЪб, б
  у ъТнСУЎЯ¬їХ - ъїјЎбєїї. ДЯЎ«убЅ ТЎїуСУЯїФСФЩ у ибєбЎї, тбУэ¬«уС ї жбЎ¬Ф-
    ЕСФСУнТУъС. й жбЎ¬Ф-ЕСФСУнТУъС ТЯФУ«СЎЩ уЩЯЮїС ТюСнЎЩС єбуСсСЎїґ »«с
                    ЎбєубЎїСј »Ссбъ«ъїюСЯ¬їХ їЎЯФїФТФ«у.
       ЗЅС¬ЯбЎсУ ЯФбУбЅЯґ ЅТюЮС ТЯФУ«їФэ у«®Я¬«. щСУСє юСФЩУС ъ«сб «Ў«
   »«Ўбс«нїЅ«Яэ сЅґ »«ј«Ъї ЗЎъЅїї ї ЗуЯФУїї, ЎбЮбуЮїХ у«®ЎТ Я мб»«ЅС«Ў«ј.
      оСЎґЅ«Яэ «нУбє«убЎїС ї јСЎґЅ«Яэ ЎбЯФУ«СЎїС у «нЪСЯФуС, »«ґуїЅїЯэ
 ЅЇсї, јЩЯЅїуЮїС їЎбюС, юСј »Уї ЕбуЅС, «нЪСЯФу« »«ссСУЄїубСФ Яу«н«с«ЅЇнїуЩС
                        ЎбЯФУ«СЎїґ ї сТХ »бФУї«Фїєјб.
    ЕУїнЅїЄбЅЯґ 1812 ъ«с. й«®Я¬б мб»«ЅС«Ўб єбХубФЩубЇФ н«ЅэЮїС ФСУУїФ«Уїї
      ї суїъбЇФЯґ у Ўб»УбуЅСЎїї Й«ЯЯїї. ьЩЅї УбєЎЩС »УїюїЎЩ ЭФ«® у«®ЎЩ.
 мб»«УЅС«ЎТ Х«ФСЅ«Яэ ЄСЎїФэЯґ Ўб ЯСЯФУС ЗЅС¬ЯбЎсУб 1, Ў« Ўб Яу«С »УСсЅ«ЄСЎїС
 «Ў ЎС »«ЅТюїЅ «ФуСФб. мб»«ЅС«Ў ЄСЎїЅЯґ Ўб с«юСУї буЯФУї®Я¬«ъ« їј»СУбФ«Уб ї
 ЯФбЅ уУбЄс«убФэ Я Й«ЯЯїС®. збЎґу у«®Я¬бјї уЅбсСЎїґ ъСУµ«ъб ДЅэсСЎнТУЯ¬«ъ«,
    ¬«Ф«УЩ® нЩЅ у У«сЯФуС ї »«с »«¬У«уїФСЅэЯФу«ј ЗЅС¬ЯбЎсУб, мб»«ЅС«Ў ЎС
   уЩ»«ЅЎїЅ ФУСн«убЎї® ЗЅС¬ЯбЎсУб у«єуУбФїФэ уЅбсСЎїґ. кє »УСЄЎїХ »«ЅэЯ¬їХ
  єСјСЅэ «ЯФбуїЅ Ф«Ѕэ¬« йбУЮбуЯ¬«С, у ¬«Ф«У«ј Ябјї »«Ѕґ¬ї ЯФбЅї у««УТЄбФэЯґ
          »У«Фїу Й«ЯЯїї. цУбЎµїґ ї Й«ЯЯїґ ЯФбЅї ъ«Ф«уїФэЯґ ¬ у«®ЎС.
      й«®Я¬б Й«ЯЯїї нЩЅї јбЅ«юїЯЅСЎЎЩ ї ЎС ¬«ЎюїЅбЯэ у«®Ўб Я« ЦуСµїС®,
 ЖТУµїС® ї ЕСУЯїС®. й УТЯЯ¬«® бУјїї нЩЅ« 200.000 юСЅ«уС¬, УбєсСЅСЎЎЩС Ўб ФУї
               бУјїї ьбУ¬Ѕбґ сС Ж«ЅЅї, ьбъУбФї«Ўб ї Ж«УјбЯ«уб.
       ф мб»«ЅС«Ўб нЩЅ« Фб¬«С у«®Я¬« - 600.000, ¬У«јС хУбЎµТє«у нЩЅї:
 ъ«ЅЅбЎсµЩ, ЮуСµбУµЩ, буЯФУї®µЩ, »УТЯб¬ї, їФбЅэґЎµЩ, їЯ»бЎµЩ, »«УФТъбЅэµЩ ї
   сУ. й« ъЅбуС у«®Я¬б ЯФбЅ Ябј мб»«ЅС«Ў. и Ф«јТ уУСјСЎї «Ў ЎС нЩЅ Ўї УбєТ
                       »«нСЄсСЎ, «сСУЄбЅ јЎ«ъ« »«нСс.
    6 їЇЎґ 1812 ъ«сб мб»«ЅС«Ў уЯФТ»їЅ у Й«ЯЯїЇ, сбЄС ЎС «нЫґуїу у«®ЎЩ. ДЎ
                  ъ«у«УїЅ « Яу«С® »«нСсС ї »«ъїнСЅї Й«ЯЯїї.
   кј»СУбФ«У ЗЅС¬ЯбЎсУ, «нЫґуїЅ ЎбУ«сТ « уФ«УЄСЎїї ЎС»УїґФСЅґ, »УїнбуїЅ:
"мбј ЎС «ЯФбСФЯґ ЎїюСъ« сУТъ«ъ« ¬б¬ »«ЯФбуїФэ ЯїЅЩ ЎбЮї »У«Фїу ЯїЅ
ЎС»УїґФСЅґ. мС ЎТЄЎ« јЎС Ўб»«јїЎбФэ у«Єсґј, »«Ѕ¬«у«сµбј ї у«®Ўбј «н їХ
с«ЅъС ї ХУбнУ«ЯФї. й ЎїХ їєсУСуЅС ФСюСФ ъУ«ј¬бґ »«нСсбјї ¬У«уэ ЯЅбуґЎ.
й«®ЎЩ! йЩ єбЪїФїФС уСУТ, «ФСюСЯФу«, Яу«н«сТ. f Я убјї. f ЎС »«Ѕ«ЄТ «УТЄїґ,
с«¬«Ѕэ ЎС СсїЎ«ъ« ЎС»УїґФСЅэЯ¬«ъ« у«®Ўб ЎС «ЯФбЎСФЯґ у µбУЯФуС ј«Сј".
   12 јЇЎґ ъЅбуЎЩС ЯїЅЩ мб»«ЅС«Ўб уФ«УъЅїЯэ юСУСє мСјбЎ ЎСсбЅС¬« «Ф
ъ«У«сб и«уЎ«. ЙТЯЯ¬їС у«®Я¬б, УбєсСЅСЎЎЩС Ўб «ФсСЅэЎЩС бУјїї ї ТЯФТ»буЮїС
ЎС»УїґФСЅЇ »« юїЯЅСЎЎ«ЯФї, уЩЎТЄсСЎЩ нЩЅї «ФЯФТ»бФэ. кєуСЯФїС « уФ«УЄСЎїї
мб»«ЅС«Ў«уЯ¬«® бУјїї уЯ¬«ЅЩХЎТЅ« уЯЇ Й«ЯЯїЇ »«У«Єсбґ »бФУї«Фїєј.
   ЕУ«суїЄСЎїС єбХубФюї¬«у »« єСјЅС Й«ЯЯїї ЎС нЩЅ« Я»«¬«®ЎЩј,
Ўб»«ЅС«Ў«уЯ¬їС у«®Я¬б уЯФУСФїЅї Т»«УЎ«С Я«»У«ФїуЅСЎїС. фЄС »СУуЩС
»СУС»УбуїуЮїСЯґ уУбъї нЩЅї «нЯФУСЅґЎЩ УТЯЯ¬їј ¬бєбюэїј «нЫСєс«ј. ь«ЅэЮїС ї
јбЅСЎэ¬їС ЯФЩю¬ї »У«їЯХ«сїЅї ¬бЄсЩ® сСЎэ.
   жїЅЩ уУбъб ЯЅїЮ¬«ј »УСу«ЯХ«сїЅї УТЯЯ¬їС ї »УїХ«сїЅ«Яэ «ФЯФТ»бФэ
уъЅТнэ УТЯЯ¬«® ФСУУїФ«Уїї. й ¬«ЎµС їЇЅґ - ЎбюбЅС буъТЯФб ЄСЯФ«¬їС н«ї у
Уб®«ЎС жј«ЅСЎЯ¬б. ж ¬б¬їј јТЄСЯФу«ј ї ъСУ«їєј«ј сУбЅїЯэ УТЯЯ¬їС Я«ЅсбФЩ.
оТЄСЯФу« у«їЎ«у, ¬«Ф«УЩС »УСс»«юїФбЅї ъїнСЅэ ТХ«сТ Я« Яу«С® »«єїµїї,
ХУбнУ«ЯФэ єбЪїФЎї¬«у жј«ЅСЎЯ¬б »У«їєуСЅ« Ўб хУбЎµТє«у ЯїЅэЎ«С у»СюбФЅСЎїС.
   вСУ«їєј УТЯЯ¬їХ у«®Я¬ Я Ў«у«® ЯїЅ«® »У«ґуїЅЯґ у ЯУбЄСЎїї »Уї
ь«У«сїЎС, ¬«ъсб УТЯЯ¬бґ бУјїґ »«с ¬«јбЎс«убЎїСј о. к. иТФТє«уб УСЮїЅб сбФэ
ъСЎСУбЅэЎ«С ЯУбЄСЎїС. й ЭФ«Ф «ЯСЎЎї® сСЎэ ї Уґс«уЩС Я«ЅсбФЩ ї ъСЎСУбЅЩ ¬б¬
нЩ Я«УСуЎ«убЅїЯэ у с«нЅСЯФї. иб¬ «нУбєЎ« »їЯбЅ «юСуїсСµ ЭФїХ Я«нЩФї®:
"ъУСјСЅ бс, Ў« у сТЮС УТЯЯ¬їХ у«їЎ«у СЪС ъУ«јюС ъУСјСЅ ъ«Ѕ«Я: "зб Ўбјї
о«Я¬уб !". ДсЎб¬« уУбъ нЩЅ СЪС ЯїЅСЎ. к јТсУЩ® иТФТє«у »Уї¬бєбЅ «ФЯФТ»їФэ:
бУјїґ ЎТЄсбЅбЯэ у »«»«ЅЎСЎїї УСєСУубјї, ЎТЄЎ« нЩЅ« єбјСЎїФэ уЩнЩуЮїХ
ъСЎСУбЅ«у. ЕУ«с«ЅЄбґ уЩЎТЄсСЎЎ«С «ФЯФТ»ЅСЎїС ї »Уї¬бєЩубґ «ЯФбуїФэ о«Я¬уТ
нСє Ў«у«ъ« ЯУбЄСЎїґ, иТФТє«у ТюїФЩубЅ юФ« бУјїї мб»«ЅС«Ўб »УїХ«сїФэЯґ
ЯУбЄбФэЯґ ЎС Ф«Ѕэ¬« »У«Фїу УТЯЯ¬їХ УСъТЅґУЎЩХ у«®Я¬, Ў« ї »У«Фїу ЎбУ«сб -
ХбУб¬ФСУ «ФСюСЯФуСЎЎ«® у«®ЎЩ ЯФбЎ«уїЅЯґ уЯС н«ЅСС ґЯЎЩј. мбУ«сЎЩС јбЯЯЩ
Й«ЯЯїї, ї у »СУуТЇ «юСУСсэ ¬УСЯФэґЎЯФу«, »«сЎїјбЅїЯэ »У«Фїу єбХубФюї¬«у,
¬«Ф«УЩС ЎСЯЅї ъУбнСЄї ї Ў«уЩ® ъЎСФ.
   Е«ЯЅС уФ«УЄСЎїґ Ўб»«ЅС«Ў«уЯ¬їХ у«®Я¬ ¬УСЯФэґЎС ЯФбЅї ТХ«сїФэ у ЅСЯб,
ъСУ«ї-»бУФїєбЎЩ ЯФбЅї Я«єсбубФэ ¬УСЯФэґЎЯ¬їС «ФУґсЩ ї Ўб»бсбФэ Ўб «ФсСЅэЎЩС
¬«јбЎсЩ хУбЎµТє«у. ж «Я«н«® ЯїЅ«® н«Уэнб »бУФїєбЎЯ¬їХ «ФУґс«у УбєуСУЎТЅбЯэ
»«ЯЅС »бсСЎїґ жј«ЅСЎЯ¬б ї о«Я¬уЩ. ЕбУФїєбЎЯ¬їС у«®Я¬б ЯјСЅ« ЮЅї Ўб уУбъб ї
нУбЅї у »ЅСЎ хУбЎµТє«у. иТФТє«у уЩсСЅїЅ «ФУґс сЅґ сС®ЯФуї® у ФЩЅТ уУбъб »«с
УТ¬«у«сЯФу«ј д. дбуЩс«уб, «ФУґс ¬«Ф«У«ъ« ЎбУТЮбЅ »ТФї Я««нЪСЎїґ уУбъб,
«Яу«н«ЄсбЅ »ЅСЎЎЩХ, у««сТЮСуЅґЅ јСЯФЎ«С ЎбЯСЅСЎїС Ўб н«УэнТ Я єбХубФюї¬бјї.
Е« »УїјСУТ «ФУґсб дСЎїЯ«уб ¬ «¬ФґнУЇ 1812 ъ«сб сС®ЯФу«убЅ« з6 ¬бєбюэїХ, 7
¬бубЅСУї®Я¬їХ, 5 »«Ѕ¬«у »СХ«ФЩ, 3 нбФбЅэ«Ўб СъСУС® ї сУТъїС юбЯФї, у¬ЅЇюбґ
бУФїЅСУї®Я¬їС.
   Е«ЯЅС ЎСТсбюї »«с обЅ«ґУ«ЯЅбуµСј, ¬«ъсб »Уї «ФЯФТ»ЅСЎїї їє о«Я¬уЩ
хУбЎµТєЯ¬їС у«®Я¬б нЩЅї «ЯФбЎ«уЅСЎЩ ъСУ«їюСЯ¬їј »«ЯФТ»¬«ј јбЅ«ґУ«ЯЅбуµСу
у«®Я¬ иТФТє«уб мб»«ЅС«Ў «ФсбЅ »Уї¬бє «н «ФЯФТ»ЅСЎїї »« Яј«ЅСЎЯ¬«® с«У«ъС.
жФУбФСъїюСЯ¬бґ їЎїµїбФїуб «¬«ЎюбФСЅэЎ« »СУСЮЅб ¬ УТЯЯ¬їј.
   жїЅэЎЩС ТсбУЩ »« »У«ФїуЎї¬Т нЩЅї ЎбЎСЯСЎЩ »«с йґєэј«® ї иУбЯЎЩј.
й««сТЮСуЅСЎЎЩС ЎбЯФТ»ЅСЎїСј, УТЯЯ¬їС у«®ЎЩ ЯУбЄбЅїЯэ Я «Я«нЩј ъСУ«їєј«ј.
кє 600.000 юСЅ«уС¬ у Ў«ґнУС 1812 ъ«сб »СУСЮЅї ьСУСєїЎТ ЎїюФ«ЄЎЩС «ЯФбФ¬ї
ЭФ«® бУјїї.
   ДФСюСЯФуСЎЎбґ у«®Ўб 1812 ъ«сб єбуСУЮїЅбЯэ нЅСЯФґЪС® »«нСс«® УТЯЯ¬«ъ«
«УТЄїґ. вСУ«їєј УТЯЯ¬«ъ« ЎбУ«сб, »У«ґуЅСЎЎЩ® у н«УэнС єб У«сїЎТ, »У«їєуСЅ
ЯїЅэЎ«С у»СюбФЅСЎїС Ўб уЯСХ »СУСс«уЩХ ЅЇсС® ї »УСЄсС уЯСъ« Ўб УТЯЯ¬ТЇ
»СУСс«уТЇ ј«с«сСЄэ.
   "оЩ нЩЅї сСФї 1812 ъ«сб, - »їЯбЅ сС¬бнУїЯФ обФуС® оТУбуэСу-З»«ЯФ«Ѕ,
ТюбЯФЎї¬ ь«У«сїЎЯ¬«® нїФуЩ.- ЕУїЎСЯФї у ЄСУФуТ уЯС, сбЄС ЯбјТЇ ЄїєЎэ, Убсї
ЅЇнуї ¬ ДФСюСЯФуТ нЩЅ« ЯСУсСюЎЩј »«нТЄсСЎїСј".
   ајТ уФ«УїЅ кубЎ f¬ТЮ¬їЎ, сУТъ«® сС¬бнУїЯФ, «ФЅїюїуЮї®Яґ »Уї ЖбУТФїЎС
ї обЅ«ґУ«ЯЅбуµС: "й«®Ўб 1812 ъ«сб »У«нТсїЅб ЎбУ«с УТЯЯ¬ї® ¬ ЄїєЎї ї
Я«ЯФбуЅґСФ убЄЎЩ® »СУї«с у Съ« »«ЅїФїюСЯ¬«ј ЯТЪСЯФу«убЎїї... к јЎС ФС»СУэ
СЪС »«јЎґФЯґ ЯЅ«уб ЮСсЮСъ« «¬«Ѕ« јСЎґ Я«ЅсбФб: "мТ, ЯЅбуб н«ъТ, уЯґ Й«ЯЯїґ
у »«Х«с »«ЮЅб!" й УґсбХ сбЄС јСЄсТ Я«ЅсбФбјї ЎС нЩЅ« ТЄС нСЯЯјЩЯЅСЎЎЩХ
«УТсї®; ¬бЄсЩ® юТуЯФу«убЅ, юФ« «Ў »УїєубЎ Я«сС®ЯФу«убФэ у уСЅї¬«ј сСЅС".
   й »«ЯЅСсЎїС ъ«сЩ µбУЯФу«убЎїґ ЗЅС¬ЯбЎсУб ЕбуЅ«уїюб ъУС¬ї у«ЯЯФбЅї
»У«Фїу ФТУ«¬. ЖТУ¬ї ЯФбЅї ТнїубФэ ФСХ ъУС¬«у, ¬«Ф«УЩС ЎбХ«сїЅїЯэ у
и«ЎЯФбЎФїЎ«»«ЅС ї сбЄС УбЯ»ґЅї ъУСюСЯ¬«ъ« »бФУїбУХб вУїъ«Уїґ. ЗЅС¬ЯбЎсУ
уЯФТ»їЅЯґ єб Яу«їХ СсїЎ«уСУµСу ї Х«ФСЅ у«СубФэ Я ФТУ¬бјї. м« ЎС ТЯ»СЅ ї
Я¬«ЎюбЅЯґ у ЖбъбЎУ«ъС у 1825 ъ«сТ. йЯС УТЯЯ¬їС ъ«Уэ¬« «»Ѕб¬їубЅї ¬«ЎюїЎТ
ЭФ«ъ« ъ«ЯТсбУґ, ¬«Ф«УЩ® »У«ЯЅбуїЅ Й«ЯЯїЇ Яу«їјї »«нСсбјї ї нЩЅ Фб¬ с«нУ,
юФ« єбЯЅТЄїЅ ЎбєубЎїС ьЅбъ«ЯЅ«уСЎЎ«ъ«. дбЄС їЎЯэУбЎµЩ Я«ЄбЅСЅї « Съ« ЯјСУФї
ї нЅбъ«ЯЅбуЅґЅї Съ«.
   иб¬ Ўї нЩЅї ЯЅбуЎЩ у«®ЎЩ їј»СУбФ«Уб ЗЅС¬ЯбЎсУб I, Ў« «Ўї с«У«ъ«
ЯФ«їЅї Й«ЯЯїї. Е«ЯЅСсЎїС ъ«сЩ Яу«Съ« µбУЯФу«убЎїґ «Ў »«ЯуґФїЅ Ўб Ф«, юФ«нЩ
»« у«єј«ЄЎ«ЯФї єбъЅбсїФэ ФС »«ФСУї, ¬«Ф«УЩС нЩЅї »УїюїЎСЎЩ у«®Ўбјї.
зЎбюїФСЅэЎЩХ »СУСјСЎ у« уЎТФУСЎЎСј ТЯФУ«®ЯФуС Й«ЯЯїї у ЭФ« уУСјґ ЎС
»У«їє«ЮЅ«. м« УТЯЯ¬бґ ЅїФСУбФТУб уСЯэјб УбєуїЅбЯэ. жЅбуЎС®ЮїС »їЯбФСЅї
ЭФ«ъ« уУСјСЎї їХ сТХ«уЎЩХ - јїУ«»«ЅїФЩ ЕЅбФ«Ў, ауъСЎї® ї цїЅбУСФ, ЯуСФЯ¬їС
- иУЩЅ«у, ибУбјєїЎ, еТ¬«уЯ¬ї®, вУїн«Сс«у ї ЕТЮ¬їЎ. иб»бјєїЎ Ўб»їЯбЅ кЯФ«УїЇ
в«ЯТсбУЯФуб Й«ЯЯї®Я¬«ъ«, иУЩЅ«у єЎбјСЎїФ Яу«їјї нбЯЎґјї, б вУїн«Сс«у
¬«јСсїС® »«с ЎбєубЎїСј "в«УС «Ф Тјб". ЕТЮ¬їЎ ї еТ¬«уЯ¬ї® »У«ЯЅбуїЅїЯэ
ЯФїХ«Фу«УСЎїґјї, »«ЯЅСсЎї® »УСїјТЪСЯФуСЎЎ« »СУу«сбјї. ЕТЮ¬їЎ ї уСЅї¬їС
»їЯбФСЅї уУСјСЎї мї¬«Ѕбґ I в«ъ«Ѕэ ї ьСЅїЎЯ¬ї® »У«їєуСЅї Я«уСУЮСЎЎЩ®
»СУСу«У«Ф у ЅїФСУбФТУС.
   иб¬ х«УјїУ«убЅ«Яэ сС¬бнУїЯФЯ¬«С суїЄСЎїС?
   9 хСуУбЅґ 1816 ъ«сб у ¬бєбУјС ЅС®н-ъубУсїї жСјСЎ«уЯ¬«ъ« »«Ѕ¬б
Я«нУбЅїЯэ ј«Ѕ«сЩС ъубУсС®Я¬їС «хїµСУЩ: мї¬їФб оТУбуэСу, жСУъС® ЖУТнСµ¬«®,
жСУъС® ї обФуС® оТУбуэСуЩ-З»«ЯФ«ЅЩ, кубЎ f¬ТЮ¬їЎ. й нСЯСсС «нЯТЄсбЅЯґ
у«»У«Я: юФ« ъЎСФСФ ї сТЮїФ УТЯЯ¬ї® ЎбУ«с? - «ФуСФ ЎС Т уЯСХ «сїЎб¬«у, Ў« у
¬«ЎСюЎ«ј ЯюСФС »У«єуТюбЅ »УСсСЅэЎ« ¬УбФ¬«: дажЕЗЖкзо к жЗоДдаЙеЗйка.
Е«¬«ЅСЎїС єб »«¬«ЅСЎїСј У«ЄсбСФЯґ Убнбјї, ¬«Ф«УЩС »«ЅТюбЇФ у ЎбЯЅСсЯФу«
ЯФбУбЎТ, »У«»їФбЎЎТЇ Я сУСуЎС®ЮїХ уУСјСЎ ЄСЯФ«¬«ЯФэЇ.
   ШФїХ ЅЇсС® ЯуґєЩубСФ ъЅТн«¬бґ ї їЯ¬УСЎЎґґ сУТЄнб, їЯ»ЩФбЎЎбґ у «ъЎС
Ф«Ѕэ¬« юФ« єбуСУЮїуЮС®Яґ ДФСюСЯФуСЎЎ«® у«®ЎЩ »У«Фїу мб»«ЅС«Ўб. йЯС «юСЎэ
ј«Ѕ«сЩ, Ў« уЯС ТЄС ъСУ«ї, їХ јТЎсїУЩ Т¬УбЮбЇФ «УсСЎб, «Ўї «ФјСюСЎЩ єЎб¬бјї
ЯЅбуЩ. мС¬«Ф«УЩС у ЯУбЄСЎїґХ »У«ЅїЅї ¬У«уэ. 9 хСуУбЅґ ЯФбЎСФ »бјґФЎЩј сЎСј
у їЯФ«Уїї Й«ЯЯїї. вУТ»»б ј«Ѕ«сЩХ «хїµСУ«у Я«єсбЅб Яу«С »СУу«С Фб®Ў«С
«нЪСЯФу«, ¬«Ф«У«С «Ўї Ўбє«уТФ "ж«Їє«ј Я»бЯСЎїґ", б ЎСЯ¬«Ѕэ¬« »«єЄС -
"ДнЪСЯФу«ј їЯФїЎЎЩХ ї уСУЎЩХ ЯЩЎ«у «ФСюСЯФуб". и ЭФ«јТ «нЪСЯФуТ
»УїЯ«СсїЎїЅїЯэ ЕбуСЅ ЕСЯФСЅэ, кубЎ ЕТЪїЎ, оїХбїЅ пТЎїЎ...
   Д¬«Ѕ« 30 ј«Ѕ«сЩХ ЅЇсС®, »УСїјТЪСЯФуСЎЎ« ъубУсС®Я¬їХ «хїµСУ«у,
»«¬ЅґЎТФЯґ, юФ« СсїЎЯФуСЎЎ«® µСЅэЇ їХ ЄїєЎї нТсСФ н«Уэнб »У«Фїу иУС»«ЯФЎ«ъ«
»Убуб, єб ууСсСЎїС у Й«ЯЯїї ¬«ЎЯФїФТµї«ЎЎЩХ єб¬«Ў«у, «ъУбЎїюїубЇЪїХ
бнЯ«ЅЇФїєј. мї¬їФб оТУбуэСу с«¬бєЩубСФ, юФ« ¬«ЎЯФїФТµїґ с«ЅЄЎб нЩФэ
ј«ЎбУХїюСЯ¬«®. йЯ¬«УС єбъ«у«УЪї¬ї »«ЎґЅї, юФ« ЭФ« с«ЅЄЎ« нЩФэ с«Ѕъ«®,
Т»«УЎ«® ї ЎСТЯФбЎЎ«® «УъбЎїєбµїї Ябј«ъ« сСЅб. ЕУ«С¬Ф ¬«ЎЯФїФТµїї оТУбуэСуб
«ЯТЄсбЅ ¬УС»«ЯФЎ«С »Убу« ї «нЫґуЅґЅ « Съ« «ФјСЎС. й ЎСј »УСсЅбъбЅ«Яэ уЯС
Я«ЯЅ«уЎЩС УбєЅїюїґ, у«СЎЎЩС »«ЯСЅСЎїґ, »У«у«єъЅбЮбЅ«Яэ УбуСЎЯФу« уЯСХ
ъУбЄсбЎ »СУСс єб¬«Ў«ј. м« ујСЯФС Я ФСј буФ«У »У«С¬Фб ¬«ЎЯФїФТµїї «ЯбубЅЯґ
ФуСУсЩј ЯФ«У«ЎЎї¬«ј ТЯФбЎ«уЅСЎїґ уЩЯ«¬«ъ« јїТЪСЯФуСЎЎ«ъ« µСЎєб »Уї єбЎґФїґХ
ЅЇнЩХ с«ЅЄЎ«ЯФС® у ъ«ЯТсбУЯФуСЎЎ«ј б»»бУбФС ї Я«ХУбЎСЎїґ єб »«јСЪї¬бјї
»Убуб Я«нЯФуСЎЎ«ЯФї Ўб єСјЅЇ. ду«УґЎЯ¬бґ «ъУбЎїюСЎЎ«ЯФэ мї¬їФЩ оТУбуэСуб
їјССФ «»УСсСЅСЎЎЩС »У«Фїу«УСюїґ. аъ« юТуЯФу« Я»УбуСсЅїу«ЯФї уЯСъсб ЯїЅэЎСС
»УїЎµї»«у »У«»«уСсТСј«® їј ¬«ЎЯФїФТµї«ЎЎ«® ј«ЎбУХїї. ДЎ уЩсуїъбСФ їсСЇ,
юФ«нЩ уСУХ«уЎбґ уЅбЯФэ у нТсТЇЪС® Яу«н«сЎ«® Й«ЯЯїї »«ЯЅС »«нСсЩ УСу«ЅЇµїї
»УїЎбсЅСЄбЅбнЩ мбУ«сЎ«јТ уСюС, ¬«Ф«У«С нТсСФ Я«ЯФ«ґФэ їє суТХ »бЅбФ:
йСУХ«уЎ«® сТјЩ ї ЕбЅбФЩ ЎбУ«сЎЩХ »УСсЯФбуїФСЅС®. кЯ»«ЅЎїФСЅэЎТЇ уЅбЯФэ «Ў
»УСсЅбъбЅ «ЯФбуїФэ у УТ¬бХ ј«ЎбУХб.
   ЙСЯ»ТнЅї¬бЎµЩ »У«ФСЯФ«убЅї. ЕСЯФСЅэ ЎбЯФбїубЅ юФ« Й«ЯЯїї ЎТЄЎб Ф«Ѕэ¬«
сСј«¬УбФїюСЯ¬бґ УСЯ»ТнЅї¬б ї юФ«нЩ «ъУбсїФэ СС нСє«»бЯЎ«ЯФэ «Ф у«єј«ЄЎЩХ
јСЄс«ТЯ«нїµ, ЎСЅэєґ «ЯФбуЅґФэ Ўї «сЎ«ъ« »УСФСЎсСЎФб Ўб µбУЯ¬ї® »УСЯФ«Ѕ. й«
їјґ ЭФ«® ЯуґФ«® µСЅї ЎС«нХ«сїј« "їЯФУСнїФэ" уЯС µбУЯ¬«С ЯСјС®ЯФу«!
кЯФ«юЎї¬«ј ЎбУ«сЎ«® уЅбЯФї с«ЅЄСЎ нЩФэ Ябј ЎбУ«с, ¬«Ф«У«јТ нТсСФ
»УїЎбсЅСЄбФэ їЯ¬ЅЇюїФСЅэЎ«С »Убу« х«УјТЅїУ«убФэ «ЯЎ«уЎЩС єб¬«ЎЩ. кј»СУбФ«У
нТсСФ уЯСъ« ЅїЮэ "уСУХ«уЎЩј юїЎ«уЎї¬«ј" УТЯЯ¬«ъ« »УбуїФСЅэЯФуб. ДЯ«нЩ
µбУЯ¬«® хбјїЅїї ЎС с«ЅЄЎЩ юСј Ѕїн« «ФЅїюбФЯґ «Ф «ЯФбЅэЎЩХ ъУбЄсбЎ ї
»«сюїЎґФЯґ єб¬«Ўбј, ¬б¬ уЯС «ЯФбЅэЎЩС ъУбЄсбЎС Й«ЯЯїї. ЕУїсу«УЎЩС »Уї µбУС
ЅїЮбЇФЯґ їєнїУбФСЅэЎЩХ »Убу ї у«єј«ЄЎ«ЯФї уЅїґФэ Ўб »«ЅїФї¬Т. Д»ЩФ уЯСХ
ЎбУ«с«у ї уЯСХ уУСјСЎ с«¬бєбЅ, юФ« уЅбЯФэ Ябј«сСУЄбуЎбґ УбуЎ« ъїнСЅэЎб сЅґ
»УбуїФСЅС® ї сЅґ «нЪСЯФуб, юФ« «Ўб ЎС Я«ъЅбЯЎб Ўї Я »УбуїЅбјї ЯуґФ«® уСУЩ
ЎбЮС®, Ўї Я ЎбюбЅбјї єсУбу«ъ« УбЯЯТс¬б. мСЅэєґ с«»ТЯФїФэ «ЯЎ«убЎїСј
»УбуїФСЅэЯФуб »У«їєу«Ѕ «сЎ«ъ« юСЅ«уС¬б, ЎСу«єј«ЄЎ« Я«ъЅбЯїФэЯґ, юФ«нЩ уЯС
»Убуб ЎбХ«сїЅїЯэ Ўб «сЎ«® ЯФ«У«ЎС, б уЯС «нґєбЎЎ«ЯФї Ўб сУТъ«®. жЅС»«С
»«уїЎ«уСЎїС ј«ЄСФ нЩФэ «ЯЎ«убЎ« Ф«Ѕэ¬« Ўб ЯФУбХС ї ЎСс«ЯФ«®Ў« Ўї УбєТјЎ«ъ«
»«уСЅїФСЅґ, ЎїУбєТјЎЩХ їЯ»«ЅЎїФСЅС®.
   ж«нУбЎїґ ТЯФУбїубЅїЯэ с«јб «ФсСЅэЎЩХ юЅСЎ«у Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб. жУСсї
«¬УТЄбЇЪС® їХ У«Я¬«Юї, »Уї СЄСсЎСуЎЩХ ЯбЅ«ЎЎЩХ уЯФУСюбХ юЅСЎЩ Жб®Ў«ъ«
«нЪСЯФуб ХУбЎїЅї «нЪТЇ Я»Ѕ«юСЎЎ«ЯФэ, «нЪЎ«ЯФэ µСЅї, Яу«С СсїЎ«С
»УСсЎбєЎбюСЎїС ї »УїєубЎїС. мСЯ¬«Ѕэ¬« сСЯґФ¬«у «хїµСУ«у їє ЯбјЩХ єЎбФЎЩХ
бУїЯФ«¬УбФїюСЯ¬їХ ЯСјС® »У«юЎ« нЩЅї ЯуґєбЎЩ ЯїЅ«® Яу«С® ¬ЅґФуЩ. кХ с«јб
нЩЅї УбЯ»«Ѕ«ЄСЎЩ ЎСсбЅС¬« «Ф µбУЯ¬«ъ« су«Уµб. ШФ« Ф«ЄС У«Я¬«ЮЎС®ЮїС су«УµЩ
Ябј«® »УїнЅїЄСЎЎ«® ¬ µбУЇ єЎбФї. йС¬бјї їХ »УбУ«сїФСЅї ЄїЅї ї јСюФбЅї ЅїЮэ
« нЅбъ«Я¬Ѕ«ЎЎ«ЯФї »«уСЅїФСЅґ ї ј«ЎбУХб. ШФб нЅбъ«Я¬Ѕ«ЯЯЎЎ«ЯФэ сЅґ їХ сСс«у
ї «Фµ«у Ябјбґ н«ЅэЮбґ ЎбъУбсб. Ж«Ѕэ¬« ъ«ЯТсбУэ ЄбЅ«убЅ »«јСЯФэґјї,
сСЎСЄЎЩјї ЎбъУбсбјї, юїЎ«ј, ФїФТЅ«ј. ДЎ ј«ъ ¬УбЯїуЩј µбУЯФуСЎЎЩј ЄСЯФ«ј
»«сбУїФэ є«Ѕ«ФТЇ Фбнб¬СУ¬Т, ТЯЩ»бЎЎТЇ нУїЅЅїбЎФбјї, їЅї «нЮїУЎЩјї
»«јСЯФїґјї УТЯЯ¬«® єСјЅї Я ФЩЯґюбјї ¬УС»«ЯФЎЩХ ¬УСЯФэґЎ, їЅї Т»УґФбФэ у
ЕСФУ«»буЅ«уЯ¬ТЇ ¬УС»«ЯФэ.
   ЕУ«Фїу ЭФ«® бнЯ«ЅЇФЎ«® уЅбЯФї, ТФуСУЄсбЇЪС®Яґ ТЄС јЎ«ъїјї уС¬бјї,
ъ«УЯФ¬б ј«Ѕ«сЩХ ЅЇсС® сСУєЎТЅб »«сЎґФэ јСю - юЅСЎЩ Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб. ДЎї
їЪТФ »ТФэ ¬ Я»УбуСсЅїу«ЯФї, ¬ Яу«н«сС.
   й »У«Фїу«уСЯ ¬«ЎЯФїФТµїї м. оТУбуэСуб Е. ЕСЯФСЅэ »УСсЅбъбСФ Яу«®
УСу«ЅЇµї«ЎЎЩ® »ЅбЎ »УС«нУбє«убЎїґ Й«ЯЯїї. ДЎ «ФуСУъбСФ уЩн«УЎТЇ уЅбЯФэ
ЎбУ«сЎЩХ »УСсЯФбуїФСЅС® с« Ф«ъ« уУСјСЎї, »«¬б Й«ЯЯїґ ЎС нТсСФ »«съ«Ф«уЅСЎб
¬ ФᬫјТ «нУбєТ Т»УбуЅСЎїґ. ДЎ ЯюїФбСФ, юФ« с«ЅЄЎб нЩФэ ТЯФбЎ«уЅСЎб
сї¬ФбФТУб йУСјСЎЎ«ъ« УСу«ЅЇµї«ЎЎ«ъ« »УбуЅСЎїґ, ¬«Ф«У«С єб 10 ЅСФ
»УС«нУбєТСФ Й«ЯЯїЇ. ЙбФТСФ єб »«ЅЎТЇ Яу«н«сТ ¬УСЯФэґЎ, ФУСнТСФ ЅїЮїФэ
су«УґЎ ЎС Ф«Ѕэ¬« су«УґЎЯ¬їХ »УїуїЅСъї®, Ў« ї єЎбюїФСЅэЎ«® юбЯФї єСјЅї.
   ЕСЯФСЅэ «юСЎэ Х«У«Ю« »«ЎїјбСФ, юФ« »«ЅїФїюСЯ¬«С ј«ъТЪСЯФу« су«УґЎЯФуб
ї µбУЯ¬«® уЅбЯФї єїЄсСФЯґ Ўб ¬УС»«ЯФЎ«ј »УбуС ї Я«нЯФуСЎЎ«ЯФї Ўб єСјЅЇ.
ДЯЅбнїФэ »«ЅїФїюСЯ¬їС »«єїµїї су«УґЎЯФуб - єЎбюїФ »«с«УубФэ Съ«
Э¬«Ў«јїюСЯ¬ТЇ ј«Ъэ. ДЯЎ«уЎ«® єбсбюС® йУСјСЎЎ«ъ« »УбуїФСЅэЯФуб у нТсТЪС®
УСу«ЅЇµї«ЎЎ«® Й«ЯЯїї «Ў ЯюїФбСФ Я«¬УбЪСЎїС ¬УТ»ЎЩХ єСјСЅэЎЩХ уЅбсСЎї®,
»УїЎбсЅСЄбЪїХ »«јСЪї¬бј, ї УбєсбюТ єСјСЅэ ¬УСЯФэґЎЯФуТ.
   ЖУїЯФ« ЅСФ сЅїЅЯґ Я»«У ї н«Уэнб єб єСјЅЇ... ЕСЯФСЅэ ¬б¬ »СУуЩ®
»УСсФСюб »«ЯЅСсТЇЪїХ уСЅї¬їХ їЯФ«УїюСЯ¬їХ Я«нЩФї®. кјСЎЎ« « єСјЅС уСЅїЯэ
ЯбјЩС ЯФУбЯФЎЩС Я»«УЩ ЯУСсї ј«Ѕ«сЩХ УТЯЯ¬їХ су«УґЎ.
   дУТъїС Фб®ЎЩС «нЪСЯФуб ї «УъбЎїєбµїї у«єЎї¬бЅї у нЅбъ«»УїґФЎ«®
бФј«ЯхСУС »«ЅїФїюСЯ¬«ъ« ї їсС®Ў«ъ« нУ«ЄСЎїґ. оїХбїЅ ДУЅ«у, »УїнЅїЄСЎЎЩ® ¬«
су«УТ ъСЎСУбЅ у 1815 ъ«сТ Я«єсбСФ Фб®ЎТЇ «УъбЎїєбµїЇ - ДУсСЎ УТЯЯ¬їХ
УЩµбУС®.
   ЖбЅбЎФЅїуЩ® »«ЭФ ї »їЯбФСЅэ ьСЯФТЄСу (обУЅїЎЯ¬ї®) ЎбХ«сґЯэ у
єбФ«юСЎїї у ЕСФУ«»буЅ«уЯ¬«® ¬УС»«ЯФї єб»СюбФЅСЅ сЅґ »«Ф«ј¬«у ЯТФэ
ЎбєУСубуЮїХ ї УбєУбєїуЮїХЯґ Я«нЩФї®. ДЎ УбЯ¬УЩЅ ХбУб¬ФСУЎС®ЮїС юСУФЩ Яу«Съ«
уУСјСЎї ї сбЅ «нЫґЯЎСЎїґ у«єЎї¬Ў«уСЎїЇ Фб®ЎЩХ »«ЅїФїюСЯ¬їХ «нЪСЯФу: "м« у«Ф
мб»«ЅС«Ў уФ«УъЯґ у Й«ЯЯїЇ ї Ф«ъсб УТЯЯ¬ї® ЎбУ«с у»СУуЩС «ЪТФїЅ Яу«Ї ЯїЅТ,
Ф«съб »У«нТсїЅ«Яэ у« уЯСХ ЯСУсµбХ юТуЯФу« ЎСєбуїЯїј«ЯФї, Я»СУуб
»«ЅїФїюСЯ¬«®, б у »«ЯЅСсЯФуїї ї ЎбУ«сЎ«®. й«Ф ЎбюбЅ« Яу«н«с«јЩЯЅїґ у
Й«ЯЯїї. аЪС у«®Ўб сЅїЅбЯэ, ¬«ъсб УбФЎї¬ї у«єуУбФїЅїЯэ у с«јб, »СУуЩјї
УбєЎСЯЅї У«»«Ф у ¬ЅбЯЯС ЎбУ«сб. "оЩ »У«ЅїубЅї ¬У«уэ, - ъ«у«УїЅї «Ўї, - б
ЎбЯ «»ґФэ єбЯФбуЅґЇФ »«ФСФэ Ўб нбУЪїЎС. оЩ їєнбуїЅї Й«сїЎТ «Ф ФїУбЎб, ЎбЯ
«»ґФэ ФїУбЎґФ ъ«Я»«сб."
   мбс Й«ЯЯїС® ЎбуїЯЅб јУбюЎбґ ФСЎэ ЗУб¬юССуб. Е«с »УСсЅ«ъ«ј јСЎСС
«нУСјСЎїФСЅэЎ«ъ« Я«сСУЄбЎїґ бУјїї µбУЯ¬«С »УбуїФСЅэЯФу« Я«єсбЅ« Фб¬
ЎбєЩубСј«С у«СЎЎЩС »«ЯСЅСЎїґ. мС«ъУбЎїюСЎЎЩј сї¬ФбФ«У«ј ЭФ«ъ« ъЎСФТЪСъ«
јїУб ЯФбЅ ЗУб¬юССу. оЎ«ЄСЯФу« ЯСЅ ї сСУСуСЎэ нЩЅї »СУСуСсСЎЩ у у«СЎЎЩС
»«ЯСЅСЎїґ. иУСЯФэґЎС »У«ЄїубуЮїС Фбј, «нУС¬бЅїЯэ Ўб »«ЄїєЎСЎЎТЇ Я«ЅсбФЯ¬ТЇ
ЯЅТЄнТ. м« ¬У«јС у«СЎЎ«® ЯЅТЄнЩ6«Ўї с«ЅЄЎЩ нЩЅї єбЎїјбФэЯґ єСјЅСсСЅїСј ї
с«нЩубФэ ЯСнС »У«»їФбЎїС. Жбј уЅбЯФу«убЅї»«їЯФїЎС сУᬫЎ«уЯ¬їС єб¬«ЎЩ.
   й бУјїї ЎбЯбЄсбЅїЯэ ЄСЯФ«¬їС »«Уґс¬ї. жбјЩ® ТЯСУсЎЩ® Я«ЅсбФ ЎС ј«ъ
с«ЯЅТЄїФэЯґ с« Ту«ЅэЎСЎїґ.
   дС¬бнУїЯФ З. Е«сЄї«, Х«У«Ю« єЎбуЮї® бУб¬юССуЯ¬їС »«Уґс¬ї »їЯбЅ:
"ЕбЅ¬бјї уЯФУСюбЅї ЎСЯюбЯФЎ«ъ« УС¬УТФб »Уї уЯФТ»ЅСЎїї Съ« Ўб ЯЅТЄнТ,
»бЅ¬бјї Съ« Ўб»ТсЯФу«убЅї »Уї СС »У«с«ЅЄСЎїї ї Я »бЅ¬бјї »СУСсбубЅї у
«ЄїсбуЮСС Съ« уСс«јЯФу« »«ЯЅС «ФЯФбу¬ї... ж«ЅсбФ нЩЅ Я«нЯФуСЎЎ«®
»УїЎбсЅСЄЎ«ЯФэЇ уЯґ¬«ъ«... "еїєЎэ Я«ЅсбФб нЩЅб Я»Ѕ«ЮЎ«® µС»эЇ ЎСуСУ«ґФЎЩХ
ЯФУбсбЎї®, мУбуЯФуСЎЎЩХ ї хїєїюСЯ¬їХ. ибЄсЩ® «хїµСУ ј«ъ Съ« ТЎїєїФэ,
їєнїубФэ У«єъбјї їЅї »бЅ¬бјї, їЯФґєбФэ Ю»їµУТФСЎбјї. обЅС®Юбґ ЎСнУСЄЎ«ЯФэ,
ЯбјЩ® ЎСуїЎЎЩ® »У«ЯФТ»«¬ ¬бУбЅїЯэ Я« уЯС® ЄСЯФ«¬«ЯФэЇ.
   жСУъС® ЖУТнСµ¬«® »«¬бєЩубЅ Ўб ЯЅСсЯФуїї: Е«у«с«ј сЅґ «нУбє«убЎїґ
Фб®ЎЩХ »«ЅїФїюСЯ¬їХ «нЪСЯФу нЩЅб ЅїЮэ ЅЇн«уэ ¬ «ФСюСЯФуТ...
   дС¬бнУїЯФ оїХбїЅ ц«ЎуїєїЎ »їЯбЅ, юФ« УбнЯФу« нСЯ»УбуЎ«ъ« н«ЅэЮїЎЯФуб
УТЯЯ¬їХ, ЄСЯФ«¬«С «нУбЪСЎїС ЎбюбЅэЎї¬«у Я »«сюїЎСЎЎЩјї, уЯґ¬«ъ« У«сб
єЅ«Т»«ФУСнЅСЎїґ уЅбЯФэЇ, »«уЯЇсТ µбУЯФуТЇЪї® »У«їєу«Ѕ - уЯС ЭФ« у«єјТЪбЅ« ї
»У«їєу«сїЅ« у ЎСъ«с«убЎїС «нУбє«убЎЎЩХ УТЯЯ¬їХ.
мбЯФТ»їЅ« уУСјґ УСЮїФСЅэЎЩХ сС®ЯФуї®.
   Е«Ѕ¬«уЎї¬ о.З.ц«ЎуїєїЎ ЄїуСФ у о«Я¬уС у жФбУ«¬«ЎЇЮСЎЎ«ј »СУСТЅ¬С ї
Съ« с«ј ЯФбЅ јСЯФ«ј уЯФУСю сС¬бнУїЯФ«у. мб УСъТЅґУЎЩС Я«нУбЎїґ »УїХ«сґФ
мї¬їФб оТУбуэСу, нУбФэґ жСУъС® ї обФуС® оТУбуэСуЩ-З»«ЯФ«ЅЩ, цСс«У
яСХ«уЯ¬«®, јїХбїЅ пТЎїЎ...
   й 1817 ъ«сТ »«ЯЅС УСЮСЎїґ у«»У«Яб « ъУбЎїµбХ Е«ЅэЮї, »Уї ЭФ«ј
»У«їЯХ«сїЅ« «ФФ«УЄСЎїС ьСЅ«УТЯЯїї ї ф¬УбїЎЩ «Ф Й«ЯЯїї, юФ« ТЪСјЅґЅ«
»бФУї«ФїюСЯ¬їС юТуЯФуб ¬бЄс«ъ« УТЯЯ¬«ъ«, Ф«ъсб f¬ТЮ¬їЎ кубЎ »УСсЅ«ЄїЅ ТнїФэ
їј»СУбФ«Уб »Уї уЩХ«сС їє фЯ»СЎЯ¬«ъ« Я«н«Уб ї »«Ф«ј єбЯФУСЅїФЯґ Ябј. жСУъС®
оТУбуэСу-З»«ЯФ«Ѕ ¬УїФї¬ТСФ ї »УСЅбъбСФ у»СУуЩС у««УТЄСЎЎ«С у«ЯЯФбЎїС у«®Я¬,
УбЯ¬убУФїУ«убЎЎЩХ у о«Я¬уС, б Фб¬ЄС юФ« µбУСТнї®ЯФу« ЎС µСЅэ ї
ФСУУ«УїЯФїюСЯ¬ї® б¬Ф Ф«Ѕэ¬« »«ъТнїФ їХ сСЅ«.
   й 1818 ъ«сТ »У«їє«ЮЅб УС«УъбЎїєбµїґ Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб. мб «ЯЎ«уС
"ж«Їєб ж»бЯСЎїґ" у«єЎї¬Ѕб Ў«убґ Фб®Ўбґ «УъбЎїєбµїґ - "ж«Їє нЅбъ«сСЎЯФуїґ".
оЎ«ъ«юїЯЅСЎЎ«ЯФэ Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб їјСЅб ї Яу«ї «ФУїµбФСЅэЎЩС ЯФУ«ЎЩ. й ЎСС
у«ЮЅї ї ЯЅТюб®ЎЩС ЅЇсї. ДсЎї нЩЅї »УСЅэЪСЎЩ уЎїјбЎїСј ї »УСсЅ«ЄСЎїСј
Я«ујСЯФЎ«® сСґФСЅэЎ«ЯФї Я нЅїЯФбФСЅэЎЩјї бУїЯФ«¬УбФбјї, Я уЩЯЮїјї юїЎбјї
ъубУсїї ї сбЄС ъСЎСУбЅбјї, сУТъїС ЎбсСґЅїЯэ, юФ« ЭФї єЎб¬«јЯФуб нТсТФ
Я»«Я«нЯФу«убФэ їХ ¬бУэСУС. м« ЎбЮЅїЯэ Фб¬їС, ¬«Ф«УЩС »ТФСј с«Ў«Яб ї
»УСсбФСЅэЯФуб ЎбјСУСубЅїЯэ ЯсСЅбФэ ¬бУэСУТ.
   ЖС»СУэ јЩ єЎбСј їјСЎб с«Ў«Яюї¬«у: о. и. вУїн«уЯ¬ї® ї З. м. Й«Ў«у. Е«
їХ с«Ў«Ябј уєґФЩ ъСЎСУбЅ о. ДУЅ«у, Е. вУбннС, о. З. ц«ЎуїєїЎ ї сУТъїС.
   ЕУбуїФСЅэЯФуТ ЯФбЎ«уїФэЯґ їєуСЯФЎ«, юФ« м. ЖТУъСЎСу ї ц. вЅїЎ¬б
ъ«Ф«уґФЯґ »УїЎґФэ ТюбЯФїС Ўб ¬б¬«ј-Ф« ЯЫСєсС у о«Я¬уС, ъсС с«ЅЄЎб нЩФэ
«ЯЎ«убЎб «УъбЎїєбµїґ, µСЅэЇ ¬«Ф«У«® нТсСФ «Яу«н«ЄсСЎїС ¬УСЯФэґЎ ї ЯјСЎб
»УбуїФСЅэЯФуб. ЙТ¬«у«сґЪСС ґсУ« "ж«Їєб нЅбъ«сСЎЯФуїґ" «нЫґуЅґСФ «
»УС¬УбЪСЎїї Яу«С® сСґФСЅэЎ«ЯФї.
   ц«УјбЅэЎ« Жб®Ў«С «нЪСЯФу« ЎС ЯТЪСЯФуТСФ, Ў« Ўб сУТъ«® сСЎэ ТЄС нЩЅ
УбєУбн«ФбЎ ТЯФбу, єбЅ«ЄСЎЩ «ЯЎ«уЩ нТсТЪСъ« Ў«у«ъ« Фб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб,
"«юїЪСЎЎ«ъ«" «Ф ЎСЎбсбЄЎЩХ ї »«с«єУїФСЅэЎЩХ юЅСЎ«у.
   мбјСУСубЅїЯэ Я«єсбФэ юСФЩУС УТ¬«у«сґЪїХ µСЎФУб - у ЕСФСУнТУъС,
о«Я¬уС, жј«ЅСЎЯ¬С ї ЖТЅэюїЎС. о«Я¬«уЯ¬ї® ЯЫСєс 1821 ъ«сб ґуїЅЯґ
¬ТЅэјїЎбµї«ЎЎЩј ј«јСЎФ«ј у «УъбЎїєбµї«ЎЎ«® сСґФСЅэЎ«ЯФї сС¬бнУїЯФ«у. м«
ЯЫСєс нЩЅ Ўб»УбуЅСЎ ї »У«Фїу Ўбїн«ЅСС УСу«ЅЇµї«ЎЎЩХ ї Убсї¬бЅэЎЩХ ЯїЅ, «Ў
ЯФУСјїЅЯґ «ъУбЎїюїФэ уЅїґЎїС Фб¬їХ ¬УТ»ЎЩХ ЅїюЎ«ЯФС®,¬б¬ ЕбуСЅ ЕСЯФСЅэ.
ьЩЅї Я«єсбЎЩ µСЎФУЩ у ЕСФСУнТУъС - жСуСУЎ«С «нЪСЯФу« ї у ЖТЅэюїЎС - ЧЄЎ«С
«нЪСЯФу«.
   й 1822 - 1823 ъ«сбХ Ўб ЇъС нЩЅб ТюУСЄсСЎб убЯїЅэ¬«уЯ¬бґ Т»Убуб у«
ъЅбуС Я жСУъССј оТУбуэСуЩј-З»«ЯФ«Ѕ«ј ї ј«Ѕ«сЩј оїХбїЅ«ј ьСЯФТЄСуЩј-ЙЇјїЎЩј.
ШФб Т»Убуб ЯюїФбЅбЯэ юбЯФэЇ ЇЄЎ«ъ« «нЪСЯФуб ЕСЯФСЅґ.
   оСЄсТ жСуС«ЎЩј ї ЇЄЎЩј «нЪСЯФубјї »У«їЯХ«сїЅї Я»«УЩ »« »У«ъУбјјбј ї
Фб¬ФїюСЯ¬їј у«»У«Ябј. жСуСУЎ«С «нЪСЯФу« ЯФУСјїЅ«Яэ ¬ ¬«ЎЯФїФТµї«ЎЎ«®
ј«ЎбУХїї. аъ« ТјЎЩС ї уЩЯ«¬««нУбє«убЎЎЩС УТ¬«у«сїФСЅї »«Ѕэє«убЅїЯэ «ъУ«јЎЩј
буФ«УїФСФ«ј ЯУСсї юЅСЎ«у жСуСУЎ«ъ« «нЪСЯФуб.
   Е«ЭФ и«ЎсУбФї® ЙЩЅССу єбґуЅґЅ Яу«СјТ «»»«ЎСЎФТ Е. ЕСЯФСЅЇ, юФ« Х«ФСЅ
нЩ уїсСФэ Й«ЯЯїЇ уЎбюбЅС Я їј»СУбФ«У«ј, "юэґ уЅбЯФэ ЎС с«ЅЄЎб »УСуЩЮбФэ
»«ЅЎ«ј«юї® ЅЇн«ъ« »УСєїсСЎФб".
   дЅґ Е. ЕСЯФСЅґ ЯТЪСЯФу«убЅ Ф«Ѕэ¬« «сїЎ »ТФэ - УСу«ЅЇµїґ, ¬«Ф«Убґ
»У«у«єъЅбЯїФ УСЯ»ТнЅї¬Т у Й«ЯЯїї! к уЯґ сїЎбЯФїґ Й«јбЎ«уЩХ нТсСФ
ТЎїюФ«ЄСЎб. дбЄС µбУЯ¬їС ЯТсэї »УїєЎбубЅї у ЕСЯФСЅС «сбУСЎЎ«ЯФэ «Ф »УїУ«сЩ
Я»«Я«нЎ«ЯФґјї н«ЅСС уЩЯ«¬їјї, юСј «нЩюЎЩС ЅЇсї, «Ў ґуЅґЅЯґ ъЅбуЎ«® »УТЄїЎ«®
сСґФСЅэЎ«ЯФї «нЪСЯФуб.
   и«ъсб »У«нїЅ юбЯ у ЕСФСУнТУъС »«сЎґЅ у«ЯЯФбЎїС »«ЭФ и. ЙЩЅССу. т«Фґ
«нб їЯ¬бЅї Яу«ї »ТФї усЅґ нТсТЇЪСъ« Й«ЯЯїї, Ў« «Ўї їјСЅї «сЎТ «нЪТЇ µСЅэ ї
јСюФТ - сбФэ Яу«н«сТ УТЯЯ¬«јТ ЎбУ«сТ. жФУбЮЎбґ ФУбъСсїґ уїЯСЅїµЩ ТЯФУбЎїЅб
УбєЅїюїґ їХ уєъЅґс«у.
   Е«ЅїФї¬б ЗЅС¬ЯбЎсУб I, Съ« «ФЎ«ЮСЎїС ¬ ЯФУбсбЎїґј ¬УС»«ЯФЎЩХ, ¬ јТ¬бј
ЎбУ«сб, нїю бУб¬юССуЪїЎЩ »«У«сїЅї ъЎСу ї нТЎФ УТЯЯ¬їХ юСЯФЎЩХ ЅЇсС®,
у«ЯЯФбЎїС сС¬бнУїЯФ«у. й јїјТбУбХ УТЯЯ¬ї® бУїЯФ«¬УбФ ц. ц. йїъСЅэ »їЯбЅ:
"мб »У«ЯФїУбуЮї®Яґ »СУСс Ўїј ЎбУ«с «Ў Яј«ФУСЅ Я с«ЯбсЎЩј »УСєУСЎїСј, ї
»«Ф«ј Ўї¬«ъсб ЎС нЩЅ« Ўї «сЎ«ъ« ЯЅ«уб їЅї ¬б¬«ъ«-Ѕїн« »«ЯФТ»¬б, ¬«Ф«УЩС нЩ
ЎС «ФУбЄбЅї ЭФ«ъ« »УСєУСЎїґ".
   ДФУбЄСЎїС Ўб»«ЅС«Ў«уЯ¬«ъ« ЎбЮСЯФуїґ ї »«нСсб Ўбс уУбъ«ј ЎС »УїЎСЯЅї
ЎбУ«сТ Ўї¬б¬їХ нЅбъ. обЎїхСЯФ 1 ґЎубУґ 1816 ъ«сб ¬УСЯФэґЎбј ЎїюСъ« ЎС сбЅї
»«ЯЅС ЯФ«Ѕэ ъСУ«їюСЯ¬«ъ« »«суїъб у
у«®ЎС 1812 ъ«сб.
   мС нЩЅ« «нЅбЯФї у «нЪСЯФуСЎЎ«® ї Э¬«Ў«јїюСЯ¬«® ЄїєЎї Й«ЯЯїї, ¬«Ф«У«®
нЩ сС¬бнУїЯФЩ ЎС єЎбЅї ї ЎС їєТюбЅї. ДЎї »«ЎїјбЅї, юФ« »УбуїФСЅэЯФу« Яу«С®
»«ЅїФї¬«® у« уЯСХ ЯхСУбХ ЄїєЎї УбєУТЮбСФ нЅбъ«Я«ЯФ«ґЎїС ЎбУ«сб.
ЕУбуїФСЅэЯФу« ЎС єбн«ФїФЯґ « УбєуїФїї »У«їєу«сїФСЅэЎЩХ ЯїЅ ЯФУбЎЩ. аъ«
Фбј«ЄСЎЎбґ »«ЅїФї¬б ЎС »УїЎ«ЯїФ »«ЅэєЩ УТЯЯ¬«® Э¬«Ў«јї¬С, «Ўб Я»«Я«нЯФуТСФ
ЅїЮэ «н«ъбЪСЎїЇ ¬«ЎФУ«нбЎсїЯФ«у. ДФ »У«їєу«Ѕб Ябј«сСУЄµб єбуїЯїЅб ЯТсэнб
ЅЇн«ъ« юСЅ«уС¬б. ДсїЎ ХјТУЩ® уєъЅґс їј»СУбФ«Уб ЅїЮїЅ Яу«н«сЩ «сЎ«ъ« їє
ТјЎС®ЮїХ ЅЇсС® ЯФУбЎЩ. ьСє ¬б¬їХ Ѕїн« «нЫґЯЎСЎї® ибУбјєїЎ »Уґј« їє µбУЯ¬«ъ«
су«Уµб »«»бЅ у «сїЎ їє нбЯФї«Ў«у Ябј«сСУЄбуїґ - яЅїЯЯСЅэнТУъЯ¬ТЇ ¬УС»«ЯФэ.
   й 1824 ъ«сТ »У«у«сїЅїЯэїЎФСЎЯїуЎЩС Я«уСЪбЎїґ јСЄсТ УТ¬«у«сїФСЅґјї
жСуСУЎ«ъ« ї ЇЄЎ«ъ« «нЪСЯФу. йЯФУСюї »У«у«сїЅї у ЕСФСУнТУъС. ЕСЯФСЅэ
ЎбЯФбїубСФ Ўб Ўб ЯЅїґЎїї «н«їХ «нЪСЯФу. ДЎ уСЅ «н ЭФ«ј »СУСъ«у«УЩ Я ¬ЎґєСј
жСУъССј ЖУТнСµ¬їј, с«Ѕъїјї юбЯбјї нСЯСс«убЅ Я и. ЙЩЅССуЩј.
   щЅСЎЩ жСуСУЎ«ъ« «нЪСЯФуб «ФЎ«ЯїЅїЯэ ЯсСУЄбЎ« ¬ »УСсЅ«ЄСЎїґј ЕСЯФСЅґ.
й Съ« ЅїµС уїсСЅї Ў«у«ъ« мб»«ЅС«Ўб. ЙЩЅССу уїсСЅ у ЎСј »«сУбЄбФСЅґ
мб»«ЅС«ЎТ, "»«ХїФїФСЅґ Яу«н«сЩ", єбу«СубЎЎ«® у Х«сС йСЅї¬«® хУбЎµТєЯ¬«®
УСу«ЅЇµїї.

ЗЅС¬ЯбЎсУ 1 ЯЅСсїЅ єб сС¬бнУїЯФбјї ї у ¬«ЎµС 1825 ъ«сб µбУЇ »«ЯЩ»бЅїЯэ
с«Ў«ЯЩ Ўб Жб®Ў«С «нЪСЯФу«. Е« ЭФїј с«Ў«Ябј 13 сС¬бнУґ 1825 ъ«сб нЩЅ уєґФ
»«с бУСЯФ ЕСЯФСЅэ...
ЕСЯФСЅэ юТуЯФу«убЅ «»бЯЎ«ЯФэ, Ў« Ўї¬б¬ ЎС сТјбЅ, юФ« «Ўб їЯХ«сїФ їє Съ« ЄС
»«Ѕ¬б. иб»їФбЎ об®н«У«сб, ¬«Ф«УЩ® »У«¬ТФїЅ ¬бєСЎЎЩС »«Ѕ¬«уЩС сСЎэъї, УСЮїЅ
Я»бЯФїЯэ... µСЎ«® »УСсбФСЅэЯФуб Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб. ајТ »У«ЯФїЅї хїЎбЎЯ«уЩС
јбХїЎбµїї, СЯЅї «Ў «Ф¬У«СФ µбУЇ, ¬б¬їС єбъ«у«УЪї¬ї сС®ЯФуТЇФ у Съ« бУјїї.
   д«Ў«Я нЩЅ «Ф»УбуЅСЎ Ўб уЩЯ«юб®ЮСС їјґ. жЅ«ЄСЎ ї с«Ѕ«ъ нЩЅ Съ« »ТФэ«У
¬«јбЎсїУб Й«ФФб п. Д., ¬«јбЎсїУб : ¬«У»ТЯб, у ¬«Ф«У«ј ЕСЯФСЅэ ЯЅТЄїЅ, с«
їј»СУбФ«Уб у ЖбъбЎУ«ъС.
   12 сС¬бнУґ сС¬бнУїЯФ ьбУґФїЎЯ¬ї® Ўб»УбуЅґСФ їє ЖТЅэюїЎб Фб®Ў«С »їЯэј«
сЅґ ЕСЯФСЅґ, у ¬«Ф«У«ј Я««нЪбСФ « ЯФУбЎЎ«® ЯС¬УСФЎ«® јїЯЯїї ъСЎСУбЅб
щСУЎЩЮСуб. ЕСЯФСЅэ »«ЅТюбСФ »Уї¬бє ґуїФэЯґ у ЖТЅэюїЎ. ЕУСсЯФ«ґЪї® бУСЯФ
ФЪбФСЅэЎ« јбЯ¬їУТСФЯґ. ЕУї «нЩЯ¬С Т ЕСЯФСЅґ ЎїюСъ« ЎС ЎбЮЅї.
   ЗЅС¬ЯбЎсУ I ЎС Ф«Ѕэ¬« сСУЄбЅ у ФСЎї Яу«Съ« јЅбсЮСъ« нУбФб. ДЎ ЎС
сСЅїЅЯґ Я мї¬«ЅбСј Ўї «сЎ«® ъ«ЯТсбУЯФуСЎЎ«® Фб®Ў«®, ЎС єЎб¬«јїЅ Ўї Я «сЎїј
Я¬«Ѕэ-ЎїнТсэ убЄЎЩј с«¬ТјСЎФ«ј їЅї Я»СµїбЅэЎЩј с«¬Ѕбс«ј. Д ЯТЪСЯФу«убЎїї
Фб®ЎЩХ «нЪСЯФу сС¬бнУїЯФ«у, Ўб»УїјСУ, ЗЅС¬ЯбЎсУ єЎбЅ сбуЎ«. м« «Ў Ўї УбєТ
ЎС »«сСЅїЅЯґ «н ЭФ«ј Ўї Я «сЎїј юЅСЎ«ј µбУЯ¬«® ЯСјэї.
   йЯФУСюб яСУуТсб кубЎб йбЯїЅэСуїюб Я їј»СУбФ«У«ј нЩЅб ЎС Ф«Ѕэ¬« б¬Ф«ј
»УСсбФСЅэЯФуб сС¬бнУїЯФ«у ї ЯЅСЄ¬ї ЯС¬УСФЎЩХ бъСЎФ«у єб Жб®ЎЩј «нЪСЯФу«ј.
ШФб уЯФУСюб ЯуСсСФСЅэЯФуТСФ «н «ФуУбЪСЎїї ї «Ф¬УЩФ«ј »УСєУСЎїї Ябј«ъ«
ЗЅС¬ЯбЎсУб I ¬ Я«нЯФуСЎЎЩј бъСЎФбј.
   Д Фб®ЎЩХ «нЪСЯФубХ ЗЅС¬ЯбЎсУ I у»СУуЩС ТєЎбЅ СЪС у 1819 ъ«сТ. ыСЅЩХ
ЮСЯФэ ЅСФ «Ў єЎбЅ їјСЎб ЎС¬«Ф«УЩХ єбъ«у«УЪї¬«у. к Ўї «сЎ«ъ« »Уї¬бєб «н
бУСЯФС, Ўї «сЎ«ъ« єбјСюбЎїґ, ¬У«јС Убєъ«у«Уб Я жСУъССј й«Ѕ¬«ЎЯ¬їј.
   17 Ў«ґнУґ 1825 ъ«сб їј»СУбФУїµб обУїґ цСс«У«уЎб »«ЅТюїЅб Я««нЪСЎїС їє
ЖбъбЎУ«ъб, юФ« їј»СУбФ«У нЅбъ«»«ЅТюЎ« ФТсб »УїнЩЅ. 22 Ў«ґнУґ »УїХ«сїФ
Я««нЪСЎїС, юФ« їј»СУбФ«У ФґЄСЅ« єбн«ЅСЅ, ЅїХ«Убс¬б ТЯїЅїубСФЯґ, УбєуїубСФЯґ
¬УїєїЯ Я ¬Уб®ЎС ТъУ«ЄбЇЪїјї »«ЯЅСсЯФуїґјї. кј»СУбФ«У »УїЎїјбСФ »УїюбЯФїС.
ж«ЯФ«ґЎїС їј»СУбФ«Уб ¬Уб®ЎС «»бЯЎ«С.
   иФ« нТсСФ Ў«уЩј їј»СУбФ«У«ј?
   йФ«У«® ЯЩЎ ЕбуЅб и«ЎЯФбЎФїЎ ЎбХ«сїЅЯґ у Е«ЅэЮС, у 1820 ъ«сТ «Ў
УбєуСЅЯґ Я ЄСЎ«® ї уЯФТ»їЅ у ј«УъбЎбФїюСЯ¬ї® нУб¬ Я »«ЅэЯ¬«® су«УґЎ¬«®
к«бЎЎ«® вУТсєїЎЯ¬«® ї ЎС їјСЅ ЎС јбЅС®ЮСъ« ЄСЅбЎїґ їЎбјСУСЎїґ µбУЯФу«убФэ ї
»УїуїФэ Й«ЯЯїС®. й ЕСФСУнТУъС уЯС ЭФї »«ЯЅбЎїґ юїФбЇФ Я ЎСЯ¬УЩубСјЩј
ТЄбЯ«ј. мбюїЅбЯэ їЯФїЎЎбґ ФУбъї¬«јСсїґ. Й«ЯЯїґ «ЯФбСФЯґ нСє їј»СУбФ«Уб:
»У«у«єъЅбЮСЎЎЩ® їј»СУбФ«У«ј и«ЎЯФбЎФїЎ ТъУ«ЄбСФ жїнїУэЇ ¬бЄс«јТ, ¬Ф«
ЎбєЩубСФ Съ« їј»СУбФ«У«ј.
   Е«ЯФѻѡЎ« у зїјЎСј су«УµС »«ЎґЅї, юФ« и«ЎЯФбЎФїЎ ЎС »УїнТсСФ у
ЯФ«ЅїµТ. ЕСУСЯФбЅї »«ЯФТ»бФэ «Ф ЎСъ« »їЯэјб. зᬫЎЎЩ® УТЯЯ¬ї® їј»СУбФ«У
Я¬УЩубСФЯґ ї ј«ЅюїФ.
   ж«єсбЅ«Яэ ЎСнЩубЅ«С у їЯФ«Уїї Й«ЯЯїї јСЄсТµбУЯФуїС... йСЅї¬ї® ¬Ўґєэ
мї¬«Ѕб® ЯїсїФ у зїјЎСј ї ЎС «ЯјСЅїубСФЯґ уЩ®Фї. 28 Ў«ґнУґ ТјСУ ЗЅС¬ЯбЎсУ ї
30 Ў«ґнУґ у о«Я¬уС нЩЅб »УїЎСЯСЎб »УїЯґъб Ўб уСУЎ«ЯФэ Ў«у«јТ їј»СУбФ«УТ
и«ЎЯФбЎФїЎТ. ЕУ«Х«сґФ нСЯ¬«ЎСюЎЩС єбЯСсбЎїґ ъ«ЯТсбУЯФуСЎЎ«ъ« Я«уСФб,
нСЯ»Ѕ«сЎЩС ЯЅ«у«»УСЎїґ. ж« уЯСХ ¬«Ўµ«у Й«ЯЯїї »УїХ«сґФ Я««нЪСЎїґ, юФ« бУјїґ
»УїЯСъЎТЅб Ўб уСУЎ«ЯФэ и«ЎЯФбЎФїЎТ.
   мбЯСЅСЎїС «»«уСЪбЇФ юФ« їє йбУЮбуЩ уСУЎТЅЯґ уСЅї¬ї® ¬Ўґєэ оїХбїЅ ї
аъ« йСЅїюСЯФу« ъ«ЯТсбУэ їј»СУбФ«У »УСнЩубСФ у с«нУ«ј єсУбуїї. вСЎСУбЅ дїнїю
Я««нЪбСФ мї¬«ЅбЇ « єбъ«у«УС. мї¬«Ѕб® »УСєЩубСФ Ўб Я«уСФ о. З. оїЅ«Убс«уїюб
ї З. м. в«ЅїµЩЎб. Е«ЅТюбСФ »їЯэј« «Ф и«ЎЯФбЎФїЎб Я «Ф¬бє«ј єбЎґФэ »УСЯФ«Ѕ.
   12 сС¬бнУґ мї¬«Ѕб® уЯФУСюбСФЯґ Я f. к. Й«ЯФ«уµСуЩј ї ТєЎбСФ «
ЯТЪСЯФу«убЎїї єбъ«у«Уб »У«Фїу сїЎбЯФїї, « »«съ«Ф«у¬С у«ЯЯФбЎїґ юЅСЎбјї
Жб®Ў«ъ« «нЪСЯФуб. ДЎ Я««нЪїЅ юФ« СЯЅї нТсТФ уЩуСсСЎЩ у«®Я¬б ЎбюЎСФЯґ нТЎФ.
   ЙЯФ«уµСу »УїЮСЅ ї Я««нЪїЅ ЙЩЅССуТ ї Дн«ЅСЎЯ¬«јТ « Яу«Сј »їЯэјС
мї¬«ЅбЇ. ЕСУСс ј«Ѕ«сЩјї УСу«ЅЇµї«ЎСУбјї ЯФбЅб ЯФУбЮЎбґ сїЅСјб: су«УСµ єЎбЅ,
юФ« ъ«Ф«уїФэЯґ нТЎФ, Ў« «Ўї ЯюїФбЅї, юФ« ЅТюЮС нЩФэ бУСЯФ«убЎЎЩјї Ўб
»Ѕ«Ъбсї, юСј с«јб у »«ЯФСЅї. мбЮб ЯТсэнб УСЮСЎб! - уЅЯ¬Ѕї¬ЎТЅ ЙЩЅССу -
фуСУСЎ, юФ« јЩ »«ъїнЎСј, Ў« ЎбЮ »УїјСУ нТсСФ ЄїФэ! ЕУїЎСЯСј ЯСнґ у ЄСУФуТ
у« їјґ нТсТЪС® Яу«н«сЩ ДФСюСЯФуб.
   яФбн«ј у«ЯЯФбЎїґ ЯФбЅ с«ј ЙЩЅССуб. ксТФ Я«уСЪбЎїґ сС¬бнУїЯФ«у.
ЙТ¬«у«сїФСЅСј у«ЯЯФбЎїґ ЎбєЎбюСЎ ЖУТнСµ¬«®. ЙЩЅССу »У«ЯїФ ибХ«уЯ¬«ъ« »«ЯЅС
УбєУбн«Ф¬ї у«ЯЯФбЎїґ ї ТХ«сб уЯСХ «ЯФбФЯґ ї с«ъ«убУїубСФЯґ Я Ўїј «н
Тнї®ЯФуС мї¬«Ѕбґ »Уї уЩХ«сС їє су«Уµб. ж ФґЄСЅЩј ЯСУсµСј ибХ«уЯ¬ї®
Я«ъЅбЮбСФЯґ.
   йЯС сС¬бнУїЯФЩ ЭФТ Ў«юэ ЎС Я»ґФ. ЖУТнСµ¬«® ЯЄїъбСФ с«јб уЯС
с«¬ТјСЎФЩ, ¬«Ф«УЩС Съ« ј«ъТФ Я¬«ј»У«јСФїУ«убФэ, ¬У«јС "обЎїхСЯФб". ф
ЖУТнСµ¬«ъ« ЎС ХубФбСФ сТХТ Я««нЪїФэ Ф«убУїЪбј, юФ« ЮбЎЯЩ Ўб ТЯ»СХ ЎС
уСЅї¬ї, СЯЅї Ўб »Ѕ«Ъбсэ ЎС нТсСФ уЩуСсСЎб н«ЅэЮбґ юбЯФэ у«®Я¬.
й« су«УµС Ф«ЄС ъ«Ф«уїФэЯґ "обЎїхСЯФ" їј»СУбФ«Уб мї¬«Ѕбґ. ШФб нСЯЯ«ЎЎбґ Ў«юэ
ґуїЅбЯэ »УСсуСУїСј »СУу«® у Й«ЯЯїї УСу«ЅЇµї«ЎЎ«ъ« у««УТЄСЎЎ«ъ« у«ЯЯФбЎїґ
»У«Фїу Ябј«сСУЄбуїґ. фФУ«ј »«ЯЅС нСЯСс ї »УїєЩу«у сС¬бнУїЯФ«у у о«Я¬уС ї
ЕСФСУнТУъС ЎбюїЎбЇФ у«ЯЯФбубФэ »«Ѕ¬ї.
   фФУ«ј Ўб Я«уСЪбЎїї f¬Тн«уїю ї ибХ«уЯ¬ї® «Ф¬бєЩубЇФЯґ ТнїубФэ
їј»СУбФ«Уб. ШФ« »СУубґ їєјСЎб ї ЎбУТЮСЎїС »ЅбЎб у«СЎЎЩХ сС®ЯФуї®. З ФСј
уУСјСЎСј ТєЎбЇФ юФ« «хїµСУЩ цїЎЅґЎсЯ¬«ъ« »«Ѕ¬б »УїЎїјбЇФ »УїЯґъТ мї¬«ЅбЇ.
й«ЯЯФбуЮїС у«®Я¬б Я«нїУбЇФЯґ Ўб жСЎбФЯ¬«® »Ѕ«Ъбсї Т »бјґФЎї¬б ЕСФУТ I. кє
10 ФЩЯ. »УбуїФСЅэЯФуСЎЎЩХ у«®Я¬ Я«нУбЅ«Яэ 3,5 ФЩЯґюї у«ЯЯФбуЮїХ.
   й 14 юбЯ«у »«ЯЅСс«убЅ »Уї¬бє мї¬«Ѕбґ «ФᬫубФэ у«ЯЯФбуЮїХ, Ў« бФб¬ї
нЩЅї «ФнїФЩ. оїФУ«»«ЅїФ »У«ЯїЅ ЎС »У«ЅїубФэ ¬У«уэ «сЎ«єСјµСу, Ў« »«¬їЎТЅ
»Ѕ«Ъбсэ Туїсїу »УїХ«с Ў«уЩХ юбЯФС®. ж«нУбЅїЯэ уЯС у«ЯЯФбуЮїС юбЯФї, Ў« ЎС
нЩЅ« сї¬ФбФ«Уб, їєнУбЅї Ў«у«ъ« - Дн«ЅСЎЯ¬«ъ«, Ў« уУСјґ нЩЅ« Т»ТЪСЎ«.
мбюбЅїЯэ ЯТјСУ¬ї. ьСєсС®ЯФуїС сС¬бнУїЯФ«у »«УбєїЅ« «µС»СЎСЎїСј ТјЩ ї сТХ
Т»бЅ.
   Е« »Уї¬бєТ мї¬«Ѕбґ »УїнЩЅб бУФїЅСУїґ. мб »СУуЩС єбЅ»Щ «ФуСФїЅї
¬Уї¬бјї ї нСъЅЩј «ъЎСј. дбЅСС у«®Я¬б ЯФ«ґуЪїС Ўб мСуС УТХЎТЅї у у«сТ. щїЯЅ«
ЄСУФу ЯУСсї у«ЯЯФбуЮСъ« ЎбУ«сб Я«ЯФбуїЅ« н«ЅэЮС 1000 ЯУСсї ТнїФЩХ ї
УбЎСЎЩХ.
    й 6 юбЯ«у уСюСУб у«ЯЯФбЎїС нЩЅ« »«сбуЅСЎ«. мбЯФТ»їЅ Ў«уЩ® б¬Ф
ФУбъСсїї - бУСЯФ у«ЯЯФбуЮїХ, н«ЅСС 700 юСЅ«уС¬ бУСЯФ«убЎ«. й« су«УµС µбУэ
с«»УбЮїубЅ бУСЯФ«убЎЎЩХ.
   дСЎэ 14 сС¬бнУґ єбуСУЮїЅЯґ с«»У«Ябјї, єбуСУЮїЅЯґ »«нСс«® мї¬«Ѕбґ I ї
»«УбЄСЎїСј уЯСХ у«ЯЯФбуЮїХ »У«Фїу µбУїєјб.
   фЯ»СХТ у«ЯЯФбЎїґ »«јСЮбЅ« «ФЯТФЯФуїС ФуСУс«ъ« УТ¬«у«сЯФуб,
ЎСЯу«СуУСјСЎЎЩ® уЩу«с »«Ѕ¬«у, »бЯЯїуЎбґ уЩЄїсбФСЅэЎбґ Фб¬Фї¬б ї «ФЯТФЯФуїС
Яуґєї Я ЎбУ«с«ј, ¬«Ф«У«ъ« ЎС ХубФїЅ« Ўб жСЎбФЯ¬«® »Ѕ«Ъбсї.
   дС¬бнУїЯФЩ нЩЅї бУСЯФ«убЎЩ, ЎбюбЅїЯэ с«»У«ЯЩ ї ЯЅСЯФуїС. 14 сС¬бнУґ
ЎбюбЅ«Яэ сСЯ»«ФїюСЯ¬«С µбУЯФу«убЎїС мї¬«Ѕбґ I, їєуСЯФЎ«С Я«»У«ФїуЅСЎїС
«¬бєЩубЅї Ф«Ѕэ¬« »їЯбФСЅї ї Фу«УюСЯ¬бґ їЎФСЅЅїъСЎµїґ. ЙСу«ЅЇµї«ЎЎЩ® сТХ
јЩЯЅґЪС® Й«ЯЯїї ЎбЮСЅ СсїЎЯФуСЎЎ« у«єј«ЄЎТЇ х«УјТ н«УэнЩ - ЅїФСУбФТУТ.
   дС¬бнУїЯФбјї нЩЅї ЯбјЩС с«ЯФ«®ЎЩС УТЯЯ¬їС су«УґЎС-бУїЯФ«¬УбФЩ.
жУСсї ЎїХ јЩ уїсїј ї у«ЯФ«УЄСЎЎЩХ ЇЎ«ЮС®, ї уїсЎЩХ јЩЯЅїФСЅС®, ЎСєбТУґсЎЩХ
у«СЎЎЩХ, Э¬«Ў«јїЯФ«у ї хїЅ«Я«х«у.
   мбюбЅбЯэ ФґЄСЅС®Юбґ сУбјб сЅґ сС¬бнУїЯФ«у: с«»У«ЯЩ, уЩє«уЩ ¬
їј»СУбФ«УТ, уЩЯЅТЮїубЎїС «Я¬«УнЅСЎї®, »УСєУїФСЅэЎЩХ ЎбЯјСЮС¬ ї
їєсСубФСЅэЯФуб. ДЎї ЎС нЩЅї »«съ«Ф«уЅСЎЩ ¬ ЭФїј їЯ»ЩФбЎїґј. в«Ѕ«с, ¬бЎсбЅЩ,
ЯУбЮЎЩ® јїУ ЭФїХ ¬бєСјбФ«у Я«¬УТЮбСФ їХ Я»«¬«®ЯФуїС, Ўб»«ЅЎґСФ ЯСУсµб
нСЯ»УСсСЅэЎЩј ј«ЅюбЎїСј. ьТсТЪСС сЅґ ЎїХ - ЭФ« нТсТЪСС нСє ЎбсСЄсЩ. мС нЩЅ«
УСюї « ЅїюЎ«ј нТсТЪСј. ЙбєъУ«јЅСЎЎЩС, »ЅСЎСЎЎЩС, єб¬«убЎЎЩС у ФґЄСЅЩС µС»ї,
сС¬бнУїЯФЩ ЄїуТФ у ъЅТн«¬їХ сТЮСуЎЩХ ФСУєбЎїґХ.
   Е«ЯЅС ЯТсб нЩЅї ¬бєЎСЎЩ юСУСє »«уСЮСЎїС: жСУъС® оТУбуэСу-З»«ЯФ«Ѕ,
ЕбуСЅ ЕСЯФСЅэ, и«ЎсУбФї® ЙЩЅССу, оїХбїЅ ьСЯФТЄСу-ЙЇјїЎ, ЕбуСЅ ибХ«уЯ¬ї®.
   ДЯФбЅэЎЩС Я«ЯЅбЎЩ у жїнїУэ ї сУТъїС јСЯФб. зб Яу«їјї јТЄэґјї »«СХбЅї
јЎ«ъїС ЄСЎЩ у жїнїУэ. оСЯґµ сС¬бнУэ сбЅ ЎбєубЎїС їј. ДхїµїбЅэЎЩ® ґєЩ¬
уЅбЯФС® ЎбєЩубЅ їХ "ъ«ЯТсбУЯФуСЎЎЩјї »УСЯФТ»Ўї¬бјї". м« ЎС уЯС їХ Фб¬
ЎбєЩубЅї, сЅґ ЕТЮ¬їЎб «Ўї нЩЅї сУТєэґ ї нУбФэґ. ДнЪСЯФу« УбЯ¬«Ѕ«Ѕ«Яэ Ўб
ФСХ, ¬Ф« »«ссСУЄїубЅ µбУґ ї ФСХ, ¬Ф« »«ссСУЄїубЅ сС¬бнУїЯФ«у, ЎС «ЯТЄсбґ
«Ф¬УЩФ« Фб¬ ¬б¬ ЭФ« нЩЅ« «»бЯЎ« «Ўї нСУСъЅї уСЪї ї »їЯэјб сС¬бнУїЯФ«у ї
»бјґФэ « ЎїХ.
   д« сС¬бнУїЯФ«у у Й«ЯЯїї »У«їЯХ«сїЅї Ф«Ѕэ¬« ЯФїХї®ЎЩС у«ЯЯФбЎїґ
¬УСЯФэґЎ. дС¬бнУїЯФЩ у»СУуЩС у Й«ЯЯїї Я«єсбЅї УСу«ЅЇµї«ЎЎЩС «УъбЎїєбµїї,
УбєУбн«ФбЅї »«ЅїФїюСЯ¬їС »У«ъУбјјЩ, »«съ«Ф«уїЅї ї «ЯТЪСЯФуїЅї у««УТЄСЎЎ«С
уЩЯФТ»ЅСЎїС - їФ«ъ суїЄСЎїґ сС¬бнУїЯФ«у. йЯґ »УСсЮСЯФуТЇЪбґ сСґФСЅэЎ«ЯФэ,
ЎбюїЎбґ Я їХ »СУу«® «УъбЎїєбµїї ж«Їєб Я»бЯСЎїґ, нЩЅб »«сюїЎСЎб їсС®Ў«® ї
«УъбЎїєбµї«ЎЎ«® »«съ«Ф«у¬С УСу«ЅЇµї«ЎЎ«ъ« уЩЯФТ»ЅСЎїґ »У«Фїу Ябј«сСУЄбуЎ«-
¬УС»«ЯФЎ«юСЯ¬«ъ« ЯФУ«ґ у Й«ЯЯїї. й«ЯЯФбЎїС нЩЅ« Э¬єбјСЎ«ј сЅґ сС¬бнУїЯФ«у,
»«¬бєбуЮїј ї ЯїЅэЎЩС ї ЯЅбнЩС ЯФ«У«ЎЩ їХ су«УґЎЯ¬«® УСу«ЅЇµї«ЎЎ«ЯФї:
«Фубъб, ЯјСЅ«ЯФэ, Ябј«»«ЄСУФу«убЎїС, Ў« ¬«ЅСнбЎїґ, «ФЯТФЯФуїС УСЮїФСЅэЎ«ЯФї
ї »«ЯЅСс«убФСЅэЎ«ЯФї у УСЮСЎїї у«»У«Я«у,«ФЯТФЯФуїС Яуґєї Я ЎбУ«сЎЩјї
јбЯЯбјї.
   ж »У«ФСЯФ«ј »У«Фїу ¬УС»«ЯФЎїюСЯФуб ї »У«їєу«Ѕб Ябј«сСУЄбуїґ уЩЯФТ»їЅб
ЎСн«ЅэЮбґ юбЯФэ «нУбє«убЎЎ«ъ« »СУСс«у«ъ« су«УґЎЯФуб, «ЯФбЅэЎ«С су«УґЎЯФу«
«ЯФбубЅ«Яэ уСУЎЩј »УСЯФ«ЅТ ї «ЯЎ«убј ¬УС»«ЯФЎїюСЯФуб. мбїн«ЅСС »СУСс«уЩС ї
«нУбє«убЎЎЩС ЅЇсї Яу«Съ« уУСјСЎї «Ўї »СУуЩјї »«ЎґЅї, юФ« Ябј«сСУЄбуїС ї
¬УС»«ЯФЎїюСЯФу« - ъЅбуЎЩС »УїюїЎЩ «ФЯФбЅ«ЯФї Й«ЯЯїї.


кЯ»«Ѕэє«убЎЎбґ ЅїФСУбФТУб:
   1. ь. к«Яїх«уб, дС¬бнУїЯФЩ, о., ЕУ«ъУСЯЯ, 1989;
   2. й. ж. ЗЎФ«Ў«у, о. ь. ДъЎґЎ«у, м. к. ЕїУТј«уб,
     иЎїъб сЅґ юФСЎїґ »« кжЖДЙкк жжжЙ XIX уС¬, о.,
     ЕУ«ЯуСЪСЎїС, 1989;
   3. З. Д. кЮїј«уб, кЯФ«Уїґ Й«ЯЯїї, о., иТєЎСµ¬ї®
     о«ЯФ, с«ј ЙТсᬫуб, 1866.