Владимир Сергеевич Соловьев

          йЅбсїјїУ жСУъССуїю ж«Ѕ«уэСу
й.ж.ж«Ѕ«уэСу У«сїЅЯґ у о«Я¬уС 16 ґЎубУґ 1853 ъ«сб у ЯСјэС їєуСЯФЎ«ъ«
УТЯЯ¬«ъ« їЯФ«Уї¬б жСУъСґ оїХб®Ѕ«уїюб ж«Ѕ«уэСуб(1820-1879) ї Съ« ЄСЎЩ
Е«Ѕї¬ЯСЎЩ йЅбсїјїУ«уЎЩ.
Й«с «Фµб »УїЎбсЅСЄбЅ СЪС 5-6 »«¬«ЅСЎї® Ўбєбс ¬ ЯУСсС уСЅї¬«ъ« УТЯЯ¬«ъ«
¬УСЯФэґЎЯФуб,»СУСЮСсЮСъ« у сТХ«уЎ«С Я«ЯЅ«уїС.OФСµ ЎС »У«с«ЅЄїЅ ЅїЎїЇ У«сб ї
єбЎґЅЯґ ЎбТ¬«®,Ў« нЩЅ юТЄс су«УґЎЯ¬«® ЯУСсС »У«хСЯЯ«У«у.й ЯСјэС Т ЎСъ« нЩЅї
ЯФУ«ъ«ЯФэ ї Ўб»УСУС¬бСјЩ® буФ«УїФСФ.
обФэ Е«Ѕї¬ЯСЎб йбЅбсїјїУ«уЎб нЩЅб їє Т¬УбїЎЯ¬«-»«ЅэЯ¬«® ЯСјэї ї їјСЅб у
Яу«Сј У«сТ єбјСюбФСЅэЎ«ъ« јЩЯЅїФСЅґ у«ЯСјЎбсµбФ«ъ« уС¬б 欫у«У«сТ в.ж. ДФ
ЎСС ж«Ѕ«уэСу й. ТЎбЯЅСс«убЅ »«ЭФїюСЯ¬ТЇ ЎбФТУТ.
  ДнЯФбЎ«у¬б УбЎЎїХ ЅСФ Я»«Я«нЯФу«убЅб нЅбъ«»УїґФЎ«јТ сТХ«уЎ«јТ
УбєуїФїЇ,Я«єсбЎЩ нЩЅї ЎбїЅТюЮїС ТЯЅ«уїґ сЅґ «нУбє«убЎїґ ї »«єсЎС сЅґ
ЎбТюЎ«® ї хїЅ«Я«хЯ¬«® сСґФСЅэЎ«ЯФї.
жУСсЎСС «нУбє«убЎїС «Ў »«ЅТюїЅ у 5 ј«Я¬«уЯ¬«® ъїјЎбєїї ї «¬«ЎюїЅ СС у 1869
ъ«сТ Я є«Ѕ«Ф«® јСсбЅэЇ ї єбЎСЯСЎїСј їјСЎї Ўб з«Ѕ«ФТЇ с«Я¬Т ъїјЎбєїї.й
Ю¬«ЅэЎЩС ъ«сЩ »У«ЯФТ»бЅї юСУФЩ-ЯФУбЯЎЩХ »«їЯ¬«у уЩЯЮїХ µСЅС® ї УСЅїъї«єЎЩ®
Я¬С»Фїµїєј Я ъЅТн«¬їј бЎбЅїє«ј ¬УїФї¬ї »У«µСЯЯ«у.
  йЩЯЮСС «нУбє«убЎїС «Ў »«ЅТюїЅ у кј»СУбФ«УЯ¬«ј ј«Я¬«уЯ¬«ј
ТЎїуСУЯїФСФС(1869-1873) ТюїЅЯґ Ўб јбФСјбФїюСЯ¬«ј хб¬ТЅэФСФС Я їєТюСЎїСј
с«»«ЅЎїФСЅэЎ« нї«Ѕ«ъїї,»«ЯЅС 2 ¬ТУЯб »СУСЮСЅ Ўб їЯФ«Уї¬«-хїЅ«Я«хЯ¬ї®
хб¬ТЅэФСФ.й 1874 ъ«сТ »У«ЯЅТЮбЅ у«ЅэЎ«ЯЅТЮбФСЅСј ¬ТУЯ н«ъ«ЯЅ«уїґ у дТХ«уЎ«®
б¬бсСјїї.Е«ЯЅС «¬«ЎюбЎїґ ТЎїуСУЯїФСФб »«ЅТюїЅ єубЎїС с«µСЎФб хїЅ«Я«хїї.
Е«ЯФ«ґЎЎ« їєТюбСФ їЯФ«УїЇ хїЅ«Я«хїї,у 1875 ъ«сТ у ьУїФбЎЯ¬«ј јТєСС їєТюбСФ
хїЅ«Я«хїЇ ї єбЪїЪбСФ с«¬Ф«УЯ¬ТЇ сїЯСУФбµїЇ ї Ўб»їЯбЅ "иУїФї¬Т «ФуЅСюСЎЎЩХ
ЎбюбЅ" єб юФ« «ФЯФУбЎСЎ «Ф ЅС¬Ф«УЯ¬«® сСґФСЅэЎ«ЯФї.й Съ« ЄїЅбХ ФС¬Ѕб ¬У«уэ
ФС«УСФї¬б ,»У«»«уСсЎї¬б ї уїєї«ЎСУб-юСЅ«уС¬б »УСсбЎЎ«ъ« їєЩЯ¬бЎЎЩј сТХ«уЎЩј
їЎФСУСЯбј.
 ж 1881 с« 1893 єбЎїјбСФЯґ сїбЅС¬Фї¬«® їсСбЅїєјб ї сбСФ Ф«Ѕ¬«убЎїС їЯФ«Уїї
хїЅ«Я«хїї.й 1881-1883 ъ«сбє »їЮСФ 3 УСюї у »бјґФэ д«ЯФ«СуЯ¬«ъ«.Е«ЯЅС
єЎб¬«јЯФуб у збъУСнС у 1886 ъ«сТ Я уїсЎЩј ¬бФ«ЅїюС¬Я¬їј сСґФСЅСј С»їЯ¬«»«ј
цїУ«Яјбх«ј ТуЅС¬бСФЯґ ¬бФ«Ѕїµїєј«ј.ф ЎСъ« »«ґуЅґЇФЯґ єб»УСФЩ »їЯбФэ Ўб
УСЅїъї«єЎЩС ФСјЩ.Ж«ъсб «Ў УбЯЯјбФУїубСФ »У«нЅСјЩ ЯЅбуґЎ«хїЅэЯФуб ї
єб»бсЎїюСЯФуб.Е«ЯЅСсЎїС ъ«сЩ єбЎїјбСФЯґ Ф«Ѕэ¬« у«»У«Ябјї хїЅ«Я«хїї,»їЮСФ
ЯФбФэї 1889-"иУбЯ«Фб у »УїУ«сС",1892-1894ъъ-"жјЩЯЅ ЅЇнуї",1887-"Е«ЎґФїС «
ь«ъС",у 1897-1899-ЖС«УСФїюСЯ¬бґ хїЅ«Я«хїґ.
  Е«ЯЅС ТуЅСюСЎїґ µСУ¬«уЎЩјї ФС«Уїґјї єбЎїјбСФЯґ ФС«УСФїюСЯ¬«® хїЅ«Я«хїС®,
Ў« ЎС ЎбХ«сїФ Ўї¬б¬«ъ« Я«юТуЯФуТЇЪСъ« «ФєЩуб Яу«їХ ФС«УСФїюСЯ¬їХ Убн«Ф ї Т
ЎСъ« ТХТсЮбСФЯґ ЎбЯФУ«СЎїС. ЖУбъїюСЯ¬ї »СУСЄїубСФ нСєуУСјСЎЎ«ЯФэ ¬«Ўµб
уС¬б,сбЅС¬«С «Ф Съ« ТФ«»їюСЯ¬їХ їсС®.
й »«ЯЅСсЎї® ъ«с ЄїєЎї «Ў ъ«у«УїФ « ¬«ЎµС јїУб,»УСсЯФбуЅґґ ¬бУФїЎТ ґуЅСЎїґ
бЎФїХУїЯФб.
ф ЎСъ« ТХТсЮбСФЯґ єс«У«уэС,хїєїюСЯ¬ї «Ў «ЯЅбнСубСФ.ШФ« нЩЅ нСєс«јЎЩ®
юСЅ«уС¬,нСє ЯСјэї ї нСє ТЯФУ«СЎЎ«® ЄїєЎї.ДЎ ФУТсЎ« ЯХ«сїЅЯґ Я ЅЇсэјї.аъ«
уєъЅґсЩ ЎС сбубЅї ЯХ«сїФЯґ Ўї Я»УбуЩјї ,Ўї Я ЅСуЩјї.
фјїУбС у фє¬«ј -їјСЎїї ЖУТнСµ¬їХ 31 їЇЅґ 1900 ъ«сб у у«єУбЯФС 48 ЅСФ «Ф
бФСУї«Я¬ЅСУ«єб,н«ЅСєЎї »«юС¬ ї їЯФ«ЪСЎїґ «УъбЎїєјб.Е«Х«У«ЎСЎ Ўб
м«у«сСуїюэСј ¬ЅбснїЪС.
 ДЎ «нЅбсбЅ ЎСнЩубЅ«® ЯїЅ«® јЩЯЅї ,«уЅбсСЅ јїУ«у«® хїЅ«Я«хЯ¬«® ¬ТЅэФТУ«® ї
ЄїЅ Ўб»УґЄСЎЎ«® сТХ«уЎ«® ЄїєЎэЇ.
й с«јС ,ъсС «Ў уЩУ«Я «юСЎэ ЯФУ«ъїС »УбуїЅб ї єб уЯСј у с«јС ЯЅСсїЅб
ЄСЎб.йЅбсїјїУ ж«Ѕ«уэСу ЎС їЯ»ЩФЩубЅ ¬ У«сїФСЅґј ЎбЯФ«ґЪїХ ЯСУсСюЎЩХ
юТуЯФу.й їЯФ«Уїї Съ« «ФСµ ЅЇнїЅ йЅбсїјїУб о«Ў«јбХб ї ЕСФУб 1,нЩЅ
уСЄЅїу,нЅбъ«ЄСЅбФСЅСЎ ї «юСЎэ Я н«ЅэЮїјї сСЅ«уЩјї ¬бюСЯФубјї ,ЯЅТЄнб
УС¬Ф«У«ј ТЎїуСУЯїФСФб нЩЅб СсїЎЯФуСЎЎЩј Съ« їЎФСУСЯ«ј,у ЯТнн«ФТ «Ў Х«сїЅ у
«»СУТ ,б у у«Я¬УСЯСЎэС у µСУ¬«уэ.ДЎ нЩЅ »УС»«сбубФСЅСј їЯФ«Уїї µбУСуїюб
мї¬«Ѕбґ ЗЅС¬ЯбЎсУ«уїюб,ЯЩЎб ЗЅС¬ЯбЎсУб 2.аъ« ЯФбУЮї® ЯЩЎ йЯСу«Ѕ«с (1849-
1903) »їЯбЅ У«јбЎЩ Ўб їЯФ«УїюСЯ¬їС ФСјЩ,ЯСЯФУб Е«Ѕї¬ЯСЎб »їЯбЅб ЯФїХї ї
УбЯЯ¬бєЩ,б ьУбФ оїХбїЅ(1862-1903),јЅбсЮї® їє 12 сСФС® нЩЅ їЯФ«Уї¬«ј ї
хїЅ«Ѕ«ъ«ј,»УС»«сбубФСЅСј у ъїјЎбєїї,»СУСу«сюї¬«ј ЕЅбФ«Ўб.жЩЎ оїХбїЅб
жСУъССуїюб ж«Ѕ«уэСуб -жСУъС® оїХб®Ѕ«уїю (1885-1942)нЩЅ юїЯФС®Юїј
Яїју«ЅїЯФ«ј ї «юСЎэ нЅїє«¬ йЅбсїјїУТ ї оїХбїЅТ ж«Ѕ«уэСуТ.
йЅбсїјїУ ж«Ѕ«уэСу »«ЯЅС «¬«ЎюбЎїґ ТЎїуСУЯїФСФС юїФбЅ уСЯэ ¬ТУЯ ЅС¬µї® »«
хїЅ«Я«хїї.й 1877 »СУСуСсСЎ у ЕСФСУнТУъ сЅґ єбЎґФї® хїЅ«Я«хїС® ї »«СХбЅ єб
ъУбЎїµТ,єбЪїЪбСФ с«¬Ф«УЯ¬ТЇ сїЯСУФбµїЇ »« хїЅ«Я«хїї.ЕУїСєЄбСФ у о«Я¬уТ ї
єЎб¬«јїФЯґ Т Ж«ЅЯФ«® ж.З. Я СС »ЅСјґЎЎїµС® тїФУ«у« ж.Е.ЄїуЮС® »«ЯФ«ґЎЎ« у
їјСЎїї ЕТЯФЩЎэ¬б ї »«ЅТюїуЮС® Съ« у ЎбЯЅСсЯФу«.ДЎ їЯ»ЩФЩубСФ ¬ ЎС® ЎСЄЎЩС
юТуЯФуб ,С® 29,б СјТ 24.ДЎб єбјТЄСј ї Т ЎСС 3 сСФС®.ж«Ѕ«уэСу Х«ФСЅ Ўб ЎС®
ЄСЎїФЯґ ,Ў« «Ўб ЎС ЯФбЅб УбЯФ«УъбФэ »СУуЩ® нУб¬ ,Х«Фґ ЄїЅб «ФсСЅэЎ« ї нУб¬
нЩЅ ЎСЯюбЯЎЩј.маЄЎЩС юТуЯФуб «Ў Я«ХУбЎїЅ Ўб уЯЇ ЄїєЎэ ї їјСЅ »УС¬УбЯЎЩС
«ФЎ«ЮСЎїґ Я СС сСФэјї,«Ф¬бєбЅЯґ ЄСЎїФэЯґ Ф«Ѕэ¬« у 1887ъ«сТ.
   щФ« «Ў нЩЅ єб ЅїюЎ«ЯФэ.
мбУТЄЎ«ЯФэ Т ЎСъ« нЩЅб єбъбс«юЎбґ ї ФбїЎЯФуСЎЎбґ,Ў« ї Ябјбґ
«нЩ¬Ў«уСЎЎбґ.пїµ« ЄСЎЯФуСЎЎ«-ЇЎ«ЮСЯ¬«С,нЅСсЎ«С Я н«ЅэЮїјї ФСјЎ« ЯїЎїјї
ъЅбєбјї,нСєЄїєЎСЎЎЩјї,ЯФ«ґЪїјї ї ЎС ј«УъбЇЪїјї,Яј«ФУґЪїјї у сбЅэ.жТХбґ
нЅСсЎбґ ЮСґ ї сЅїЎЎЩС Ф«Ў¬їС УТ¬ї,єбЯТЎТФЩС у ¬бУјбЎЩ їЅї »«»УбуЅґЇЪїС
у«Ѕ«ЯЩ Ўб ъ«Ѕ«уС.ъ«Ѕ«Я єуТюбЅ ї »У«Ўї¬Ў«уСЎЎ« ї ъбј«ЎїюЎ«.ДюСЎэ ¬УбЯїуЩС
ъЅбєб.иУбЯїу«С Ѕїµ« Я ЎС«нЩ¬Ў«уСЎЎ« «сТХ«Фу«УСЎЎЩј уЩУбЄСЎїСј,ЎС «Ф јїУб
ЯСъ«,Ѕїµ« ХУїЯФїбЎЯ¬«ъ« јТюСЎї¬б.
йЎТФУСЎЎґґ ї уЎСЮЎґґ сТХ«уЎ«ЯФэ Я«ујСЪбЅбЯэ Я уСЯСЅЩј ЎУбу«ј.
ДсСубЅЯґ у« юФ« »«»бЅ«,нСє«ЅбнСУЎЩ® ї ЯФУбЎЎЩ®.аъ« «ФЅїюбЅї ФС»Ѕ«С ї
Я«ЯФбсбФСЅэЎ«С «ФЎ«ЮСЎїС ¬ ЅЇсґј.ф ЎСъ« ЯјСХ нЩЅ ъЅТн«¬ »« Я«сСУЄбЎїЇ, ЯјСХ
櫬УбФб.й ј«Ѕ«с«ЯФї «ФЅїюбЅЯґ уЅЇнюїу«ЯФэЇ.
 аъ« хїЅ«Я«хЯ¬їС »У«їєуСсСЎїґ нЩЅї їсСбЅїЯФїюЎЩ ї їХ «ФЅїюбЅ«:
-їсСбЅїЯФїюСЯ¬бґ сїбЅС¬Фї¬б
-уЎТФУСЎЎСС ЎбЯФУ«СЎїС хїЅ«Я«хб,Съ« хїЅ«Я«хїґ УСᬵї«ЎЎб.ЕУ«ъУСЯЯ «ЯЎ«убЎ
Ўб µСЅэЎ«ј єЎбЎїї ї µСЅэЎ«ј юСЅ«уС¬С.
-ТФ«»їюСЯ¬бґ ФС«Уїґ «ФЎ«ЯїФСЅэЎ«ъ« ЯЅїґЎїґ µСУ¬«уЎ«® ї ЯуСФЯ¬«® уЅбЯФї у
«сЎ« µСЅ«С.
 аъ« уїсСЎїС Й«ЯЯїї ¬б¬ ЯСјэї ЎбУ«с«у ї јїУ«убґ У«Ѕэ Й«ЯЯїї нЩЅб »«ЯЅСсЎС®
јСюФ«® ж«Ѕ«уэСуб.ШФ« хїЅ«Я«хїґ ¬«Ўµб.