Банк и банковская система


ВИЩА  ШКОЛА  ПРАВА
     ПРИ  ІНСТИТУТІ  ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА  ІМ. В.М.КОРЕЦКОГО
НАН  України.

              Рівненське  відділення

             Кафедра  правознавства.               Курсова  робота

           з  фінансового права  на  тему:

           “Банк  и  банковська  система.”               Студента 2 курсу, групи П-  ,
               денної форми навчання
               Богдановича Івана Яковича
               Науковий керівник:
               Масюк Е.І.                 Рівне, 1998