Uni ja unenaod (estonii)

             Eesti Kхrgem Kommertskool              Psьhholoogia kursusetцц
               “Uni ja unenдod”                        Хppejхud: professor J. Ennulo

                            Хpilane: Mark Maslov
                                   ХB - 11                Tallinn 1998


Sissejuhatus

Eesmдrgiks on avada kursusetцц unenдo olemus vхttes aluseks inimtegevuses
loomingut, prohvetlust, endeid, arengut.
Unenдo psьhholoogia


ENNUSTAMINE JA TДHENDUSUNI LДBI AEGADE


  LOODUSRAHVASTE UNENДOD

Professor K. Ramul tsiteerib jesuiite, kes XVIIsajandi keskel lдksid
Kanadasse   indiaanlasi   (huroone)   хigesse   usku   pццrama:

,,Unenдgu on oraakel, mille poole kхik need rahvad pццrduvad ja mida nad
kuulavad; on prohvet, kes ennustab neile tuleviku sьndmusi, K.assandra
(Troojd. kuninga Priamose tьtar, ennustaja), kes hoiatab neid хnnetuste
eest, mis neid дhvardavad, harilik arst nende haigustes...
Kui pealik rддgib ьhelt poolt ja unenдgu teiselt poolt, siis vхib pealik
karjuda nii palju kui tahab — esimesena tдidetakse unenдo kдsk. Unenдgu on
sagedasti eesistujaks nende nхupidamistel.  Kauplemist,  kalapььki  ja
kьttimisf alustatakse harilikult unenдo loaga... Neil ei ole midagi nii
kallist, millest nad hea meelega ei loobuks mхne unenдo pдrast. цieti цelda
— see on huroonide peajumal."
Pхhja-Ameerika irokeesi hхimurьhma kuuluvate t ? e r o k i i d e kohta on
etnograafid mдrkinud, et neil on kombeks end ravida ka unenдos juhtunud
ussihammustuse puhul.
Suurjдrvistu ьmbruses elavatel o d z i b v a -indiaanlastel on veel tдnini
alles muistne komme saada unes juhendeid haiguse vastu. Eelnevalt tuleb
nдlgida, teistest eralduda, heita magama ja oodata vaimolevust, kes ьtleb
prognoosi ning annab soovitusi.
Arvatavasti on indiaanlased iseseisvalt tulnud samasu-gusele ravimeetodile,
nagu oli kasutusel Vana-Egiptuses ja -Kreekas.
,,Ьks suguharu pealik sai kuulda, et keegi ta alamatest oli unes nдinud
sugulist vahekorda ьhe tema tьtrega. Pealik nхudis alamalt tдie pruudi
lunaraha selle pхhjendu-sega, et magaja hing oli saanud naudingu-rahulduse,
mis seaduse jдrgi on vхimalik ainult, kui pealikule tasutakse ta tьtre
hind."
Aafrikas o n a ? a n t i rahvusel abieluinimestele ette nдhtud karistus ka
unes juhtunud abielurikkumise eest.
Etnograaf L. Sternberg kirjeldab ьht Aafrika rдndurit, kelle juurde tuli
150 km kauguselt (jalgsi muidugi) kohalik elanik ja nхudis kahjutasu orja
tapmise eest. Nimelt oli ta nдinud unes, et vххras rдndur oli tapnud tema
orja.
Aafrika k o n d e suguharu liikmed jaotavad tдhendus-unenдgusid kahte
suurde liiki: tavalised tдhendused ning teade, mille annab magajale surnu
vaim vхi jumal.
Analoogseid kirjapanekuid on ka Okeaania paapuate kohta:
,,Unenдgudel enestel on maagide nхiatoimingutes erakordselt suur tдhtsus,
sest pдrismaalaste arvates avaldub nendes nдhtustes surnud maagide tahe."
Polьneeslaste kohta on kirjutatud nii:
,,0ma kutselt olid oraaklitele vдga lдhedased ennustajad, kes nдiteks Havai
saartel ennustasid tulevikku ohvrilooma sisikonna jдrgi. Ei puudunud ka
unenдoseletajad ja maagid, kes haigeid ravisid."
Ennustamine polnud vanasti sugugi ohutu eriala. Herodotos kirjutab, mis
juhtus V sajandil e.Kr. skььdi ennustajatega, kui leiti,et nende ennustused
pole хiged.
,,Erinustajad hukatakse jдrgmisel viisil: vanker laotatakse hagu tдis ja
hдrjad rakendatakse ette; ennustajatel kцidetakse jalad  kinni,  kдed
seotakse selja taha ning suud topitakse tдis ja nad pannakse haokuhja
sisse. Haod sььdatakse pхlema, hдrjad hirmutatakse lхhkuma ning kihutatakse
sхitma. Sageli hukkuvad hдrjad koos ennusta-jatega leekides, aga juhul kui
tiisel дra pхleb, saavad hдrjad pхgenema ning pддsevad ainult pхletustega.
Siin kirjelda-tud viisil pхletavad nad ennustajaid ka teistel pхhjustel ja
nimetavad neid siis valeprohvetiteks.
Aga keda kuningas tappa laseb, nende poegadele ka ei halastata ja kхik
meessoost jдrglased hukatakse, kuid naissoole ei tehta mingit kurja."
   Samu kombeid on harrastatud ka Vana-Indias, kus kolm korda eksinud
ennustaja viidi seotult dzunglisse tiigritele toiduks.
Siberi ?amaanidel oli ennustamine samuti olulisel kohal. Nii on kirjutatud
sцlkuppide kohta jдrgmist: ,,Nдgijat nimetatakse sцlkuppidel ,,djutsilх".
Ta nдeb prohvetlikke unenдgusid. Ka tajьb ta дrkvel paragnostiliselt
ьmbruses valitsevat olukorda. Kui kellelgi tekib vajadus kutsuda ?amaani
haige juurde, teab ?amaan juba seda. Kui ta koju jддb ja haiget vaatama
tuleb, on tervistumislootust, kui aga ?amaan enne kutsumist kodunt lahkub,
pole paranemisloo-tust."
Ka ьks k e t i ?amaani, bangose funktsioone on ennustamine. E. Aleksejenko
kirjutab:
,,Bangosele omistati vхime teada, kes ammu surnud sugulastest peab tagasi
pццrduma uue inimesena. Nad teatavad rasedale naisele ta tulevase lapse
nime."
Ennustati nii unenдgude kui lхkke praksumise iseдrasus-te jдrgi.
Kauaaegsed tavad on taassьndide jдlgimisel ka t u v a ?amaanidel —
bццnidel. V. Djakonova kirjutab:
,,Pдrast samaani surma ei lдinud ta hing дra. Tema vхttis enda juurde taiga
vхi mдgede isand, muutes ta kajaks vхi millekski tьhjaks.  Sellesse
perekonda pццrdus pдrilikkuse teel tagasi vaid,, bццn" (samanistlik anne).
Erinevalt "sunusest" asub,, bццn" pдrast kandja surma kuskil lдhedases
maakohas. Mхnikord aga ei tulnud see esivane-mate peresse. Sel puhul
arvati, et ta on lдinud siinsetest kohtadest liiga kaugele.
Tugevad ?amaanid suutsid veel eluajal ennustada, kellesse sugulastest
,,bццn" siseneb. Kui ,,sunus" tuli peresse taevast (tengri), siis selline
samaan muutus tugevaks ja teda nimetati tengri bццniks. (Sama ettekuju-tus
on ka laamadel.)"
Tхenдoliselt on Tuva jt. Altai piirkondade uskumuste mцju ulatunud ka
muistsesse Tiibeti bццni-religiooni, mille  pхhjal  veel  tдnapдevalgi
otsitakse taassьndinud dalai-laamasid. Vastupidine levikutee on  vдhem
tхenдoline, sest taassьnniхpetus on levinud ьle kogu Siberi, kusjuures
puuduvad mдrgatavad budistlikud mхjud. Vхimalik on ka veel selline variant,
et Siberi ja Tiibeti rahvausund on pдrit ьhisest eelkultuurist.
Elusaatust ennustasid tuva ?amaanid vana-aasta цhtulveel  sьnnimдrkide
jдrgi. Tдhtsamaid mдrke oli 9. Mehel loeti neid kellaosuti  suunas,
arvestades seejuures 12-aastast loomkalendrit. Naise sьnnimдrke  loeti
vastupidises jдrje-korras. Tдpne mдrkide tхlgendus pole teada.
Ka meie kaugemal hхimurahval, laplastel ehk saamidel  on  huvitavaid
ennustuskombeid. Et laplased elavad ьsna hхredalt asustatud alal, siis on
iga kьlalise tulek sьndmuseks. Laplaste riietuse, saanide ja koja juures on
rohkesti tegemist paeltega. Sellega on seotud omapдrane ennete sьsteem:
— kui paelad lдhevad sхlme, tuleb vххraid;
— umbsхlme puhul on tulija vaene;
— tхmbsхlme puhul tuleb rikas;
— kui sхlme lдks nццri ots, ei ela tulija kaua;
— kui sхlm tuli keskele, elab tulija kaua.
Nagu teistelgi rahvastel, on laplaste rahvausus paremal poolel erinev
tдhendus vasemast. Nдiteks kui sьgeleb vasem kдsi, siis saad midagi;
sьgeleb parem kдsi — annad midagi.
Unesьmbolid on laplastel mцneti sarnased teistegi rahvaste omadega. Nдites:
purunenud tuba vхi ait tдhistab omaste surma; neiuga armatsemine haigust;
kui naine annab midagi, tдhendab see haigust; purjusolek halba sьndmust;
kui raske haige nдeb end tervena, vхib oodata surma.
Samanism on rahvausund olnud ka eestlastel. Veel tдnini on kдibel vдljendid
nagu ,,vaim tuleb peale" (inspiratsiooni tдhenduses). Vдljend ,,meelt
lahutama" tдhendab U. Masingu arvates hingerдndu. Veel aastal 1071 on
Novgorodi kroonikas t?uudi (eesti) nхia transsi ehk lхvesse langemist
kirjeldatud. Igatahes on Saaremaal tдnini sдilinud veel Lхve jхe nimetus.
Viljandi- ja Valgamaal on olnud. Lхve-nimelised kьlad. Lдti  Henriku
kroonikas on viiteid arbuga ennustamisele, mida toimetati enne tдhtsaid
sхjalis-poliitilisi sьndmusi.


  SUMER JA EGIPTUS

Juba maailma esimeses tsivilisatsioonis, Vana-Sumeris (hilisema nimega
Kaldea) tunti unenдgude tхlgendamist. Selle jaoks  olid  spetsiaalsed
preestrid. Nagu mдrgib antiikaja ajaloolane Strabon, teati veel meie
ajaarvamise algul nimetust ,,kaldealane" pхhitдhenduses ,,uneseletaja".
Ennustamisega ьldse tegelesid veel astroloogid jt. mantikatundjad. Sumeri
mantika ьheks erijooneks peab A. Lehman vaimkaitsja vahetut mхju. Vana-
Sumerist on teada ka in aailma esimene kirjapandud unenдgu. See on pдrit
muistse, XXIII saj. e.Kr. kirjapandud ,,Gilgame?i  eepose"  esimeselt
kiilkirjatahvlilt. Unenдo eellugu on selline: Uruki linna kuningas (elas u.
2700 a. e.Kr.) on kьll suur vдgevuselt ja toreduselt, aga ta rхhub rahvast
liiga rдngalt. Jumalad otsustavad luua talle  vastukaaluks  дlitugeva
loominimese — Enkidu. Templiprostituudi vхlusid kasutades meelitab Gilgame?
Enkidu mдgedest Uruki linna. Kui nad on linna jхudnud, ьtleb prostituut
Enkidule:
,,Veel enne, kui sa mдgedest alla laskusid, nдgi Gilgame? Uruki linnдs sind
unes. Дrgates rддkis ta sellest oma emale:
,,Mu ema, ma nдgin tдna ццsel und. Taevas oli tдis tдhti. NaguAnu (Sumeri
taevajumal — I.S.) sхjavдgi, langes mu peale Inimene, kes sьndinud mдgedes.
Ma pьiidsin teda haarata, aga tema oli tugevam. Ma pььdsin teda heita, aga
ta ei kхikunud. Tema vastu tхusis kogu Uruki rahvas. Tema aga seisis nagu
sammas ja tal suudeldi jalgu. Siis hьppasin talle peale nagu naisele. Sain
tast jagu ja paiskasin ta sinu jalge ette. Sina ju tahtsid, et me
mххdaksime jхudu."
Rimat-Helit (Gilgame?i ema, jumal Ninsani epiteet — I.S.), kes teab kхike,
rддgib isandale, Rimat-Helit, kхiketeadja, ьtleb Gilgamesile:
See, keda nдgid keset tдhti hiiglaslikus taevas, kes nagu Anu sхjavдgi
sulle peale tormas, keda sa vхitsid ja mu jalge ette paiskasid — see on aus
ja tugev sхber. Ta aitab alati sхpra. Ta jхud saab kuulsaks ьle kogu maa.
Ta jхud on suur nagu Anu sхjavдgi."
Nagu eeposest teame, saidki Gilgame? ja Enkidu sхpradeks ja sooritasid koos
mitmeid vхitlusi ja seiklusi.
Teisel savitahvlil on kirjas ka Enkidu unenдgu. Seal on juttu reisist,
mille Enkidu sooritas kotkasmehega allilma, ja on mainitud ka prohveteid.
(Tsiteeritud teoses on Enkidu asemel kasutatud Eabani nime.)
Kokku on Gilgame?i eeposes seitse unenдdkirjeldust.
Ka Vana-Egiptuses olid preesterprohvetite  koolid,  tunti  sьmboolsete
unenдgude seletamist, valmistati ette ka naisprohveteid. Et sellisele
tegevusele suurt tдhendust omistati, nдitab asjaolu, et kuningate ja
vaaraode juures tegutsesid elukutselised uneseletajad. Vanim unenдgude
seletaja ongi pдrit Egiptusest, 12. dьnastia ajast (2000-1790 a.e.Kr.).
Mхni nдide ьldse egiptuse sьmboolikast. Tхusev tдht tдhistas inimese sьndi,
rхngas mehelikkust, poolkuu meest (abikaasat), kдrg naist, ruut tдiust
(mehe ja naise ьhendus), sььdatud lamp hinge, pдike head saatust, sхlm
abielu, puu oksakoht elujхudu.
Vдrvustest sьmboliseeris helesinine kui pьha vдrv vaimu, valge tarkust,
kuldne seadust ja must allilma.
Tihti oli unedel riikide saatusi mддrav mхju. Nii viitab egьptoloog J.
Bonwick oma raamatus  Napata  linnas  asuvale  monumendile,  kus  on
hieroglььfkirjas raiutud kuningas Aman-Meri-Nout unenдgu. Vхimalik, et
tegemist on Napata kuninga Pianehi (nn. Etioopia-dьnastia, 751-656 a.e.Kr.)
egiptusepдrase nimega.
Kuningas olevat ьhel ццl nдinud, et seisab nдoga itta. Temast mхlemal pool
on aga kaks madu.
Kuninga und seletati nii, et lisaks^lхunasse jддvale Etioopiale saab ta ka
pхhjapoolse ala, Egiptuse peremeheks.
Kuningas vхtnudki ette sхjakдigu ja vallutanud pхlise Egiptuse vaaraode
residentsi — Memphise.
Vanas Egiptuses oli pхhimхte, et unenдgusid saadab jumal, kes vajaduse
korral  lдkitab  ka  uneseletaja.  Head  uned  pдrinevad  taeva-  ja
ennustusjumalalt Horuselt, halvad uned — kurjuse, tormi- ja sхjajumalalt
Setilt.
,,Gilgame?i eepose" jдrel on teiseks ьlesmдrgitud unenдoks arvatavasti
Egiptuse printsi Thutmos IV uni u. 1450 a.e.Kr.
Olles Sfinksi juurde jalutanud, heitnud prints magama. Edasi  seisab
kivitahvlil hieroglььfkirjas jдrgmist:
,,Momendil, mil Pдike oli seniidis, nдgi ta und. Talle tundus, nagu oleks
suur jumal ise temaga rддkinud:
,,Mдrka mind, vaata mind, mu poeg Thutmos. Olen su isa Hormakhu, Khepra Ra
Toom. Sa saad kuningriigi. Maa vдheneb oma pikkuselt ja laiuselt. Kьllus ja
rikkus kuivavad kokku... Sulle saab elupuult annetatud palju aastaid. Ma
annan ьlima kхigist asjadest. Selles paigas, kus ma olen, on liiv mind
katnud. Luba, et tдidad mu sьdamesoovi. Siis annetan ma sulle kunsti, mu
poeg, annetan vхime, mu aitaja..."
Kui Thutmosis IV sai vaaraoks, laskis ta puhastada Hormakhule pьhendatud
sfinksi tuiskliivast. Ja nagu unenдgu oli lubanud, oli Thutmosis IV
valitsusaeg pikk ja viljakas."
Vana-Egiptuses oli IV-III saj.e.Kr. veel komme panna haigeid peajumal
Serapise templisse magama. Jumal pidi end unes ilmutama ja andma nхu,
kuidas terveks saada.
Serapise nimi tuleneb arvatavasti surnust ьlestхusnud pьha hдrja nimest:
Apis + jumal Osiris — Oserapis — Serapis.


  VANA-KREEKA

Egiptuse uskumused levisid Kreekasse arvatavasti juba enne 1000 a.e.Kr.
Kreeta ja Foiniikia kaudu ning hiljem, kui olid Kreeka-Pдrsia sхjad, Pдrsia
kaudu.
Ka Kreekas levis ,,templiune" komme. Seda harrastati egiptlastelt laenatud
jumala Serapise ja arstikunsti jumala Asklepiose templeis ning see sai
nimetuseks inkubatsioon.
Huvitav detail: kreeka arstikunstijumal Askle-pios onennustusjumal Apolloni
poeg. Apollon on aga omakorda peajumal Zeusi (Egiptuses vastas sellele
Serapis) poeg.
Kui templiunes antud juhatus osutus хigeks, siis kingiti templile vastava
organi elevandiluust, hхbedast vхi kullast kujutis. Tavaliselt lisati sinna
veel selgituseks ,,kat onar" — une pхhjal.
Ьheks Kreeka unenдoseletaja Artemidorose allikaks olidki Asklepiose templis
nдhtus tervistumisunenдod. II saj.e.Kr. kirjutab Artemidoros kokkuvхtte
unesьmbolite tхlgendamisest — ,,0neirokritika".
Nдiteks kдsti ьhel haigel unes sььa ,,sхrmi". Uneseletaja preestri seletuse
kohaselt sхi haige datleid, mida nimetati nende kuju jдrgi ka sхrmedeks, ja
tervistus.
Ьks rinnapцletikuga naine nдgi unes, et oinas imes ta haiget rinda,
misjдrel see sai terveks. Uneseletaja kдskis ravimit valmistada ьhest
rohust, arnoglossusest (oinakee-lest) ja haige sai terveks.
Huvitav on mдrkida, et toodud nдites on rakendust leidnud sхnalised
sarnasusassotsiatsioonid. Artemido-ros lisab, et osa  ,,unenдgusid  on
realistlikud ja iga unenдo seletamisel tuleb arvestada unenдgija isiksust".
Kreeka arstikunsti esiisale Hippokratesele omistatakse tдhelepanek, et
mхnikord avaldub haigus'kцigepealt unes. Usk unes saadavaisse arstlikesse
хpetustesse oli nii tugev, et isegi Makedoonia Aleksander nдgi unes
senitundmatut ravimtaime, millega raviti terveks vдepealik Ptolemaios.
Cicero kirjutab sellest nii:
,,MafcedooTiia Aleksander, magades ьhes telgis oma sхbr» Ptolemaiosega,
keda oli tabanud vaenlase mьrginool, nдgi sellist und : tema juurde tulnud
madu, kes kutsunud Olymposelt oma ema. Sellel olnud kдes suur omapдrase
kuju ja vдrvusega ravimtaime juur, mida ta nдitas Aleksandrile. Hommikul
дrgates olnud Aleksandril selle juure vдlimus hдsti meeles. Ta saatnud
sхdurid sellist juurt otsima. Varsti ravimtaim leitigi ja Ptolemaios ning
teised mьrginoolest tabatud sхdurid said terveks."
Ateena linnriigi valitseja Periklese (495-429 a.e.Kr.) sхbrataril Aspasial
tekkinud kord haavand lхuale. Raviks aidanud vaid rohi, mida teatanud
Veenus, kps ilmus tuvi kujul.
Periklese enda kohta liigub ka selline jutt, millest rддgib Herodotos.
,,Too Agariste (Periklese ema — I.S.) abiellus Xanthip-pos Ariphronose
pojaga ja kui ta хnnistatud seisukorras oli, nдgi ta unes, et sьnnib lхvi.
Ja mхni pдev hiljem  sьnnitaski  ta  Periklese,  Xanthippose  poja."
   ,
Peale meditsiiniliste probleemide otsiti unenдgudelt abi ka riiklikes
kьsimustes. Spartas toimusid iga-aastased ,,eforad"  —  viie  kцrgema
riigiametniku templiuned, mille jдrel koostati vхi muudeti seadusi. Et
riigimeeste vхimed jдid tihtipeale kasinaks, loodi riiklike kьsimuste
tдhtsust arvestades spetsiaalsed  oraaklid,  elukutselised  ennustajad.
Kuulsaim oraakel o'li Delfis, Kesk-Kreekas Korinthose lahe ддres Parnassose
mдe nхlval. Delfi oraakli tegutsemisest on teateid alates VII saj.e.Kr.
Ekstaatilisse seisundisse viidud  naisprohvet  pььtia  andis  tдhtsaid
ennustusi. Muuseas peeti Delfis veel nn. pььtiamдnge, mis olid muusikalis-
sportlikud vхistlused ja mida peeti nagu olьmpiamдngegi iga nelja aasta
jдrel. Pььtiamдnge peeti alates 582. aastast e.Kr. kuni IV sajandini e.Kr.,
seega umbes 900 aastat.
Teatavasti oli Delfi oraakel pьhitsetud ennustusjumal Apollonile, kes oli
ьhtlasi Pдikese jumal. Apolloni kaksikхde Artemis, nхidusjumalanna, oli aga
K u u jumalanna. Nii seostati ennustamist ja maagiat kah^  peamise
taevakehaga.
Pььtia nimetus on vхib-olla seotud Delfi oraakli eellooga. Varem valitses
Delfit draakon Python, kes olevat oma raske kehaga lцmastanud mдgesid.
Apollon tapnud Pythoni oma eksimatu noolega, kaevanud ta maa sisse ja
rajanud sinna templi, et inimesed saaksid teada Zeusi tahet.
V. Blavatski jt. ajaloolased vдidavad, et Delfi pьhamu kajastas Kreekas
Kreeta kultuuri mхju.
Apolloni vхit Pythoni ьle vдljendab S. Lurje arvates ,,хhujumalate" vхitu
vanemate paikkondlike maajumalate ьle. Oli ju Delfi ennustustempel ehk
manteia (oraeula on rooma termin) algselt pьhendatud maajumalannale Gaiale.
Vхimalik ka, et Pythoni analoogiks on Typhon ja selle egiptuse vхrdkuju
Seth (kelle tappis Horus, Apolloni prototььp).
Antiikkirjanik Sophoklese ajal (V saj.e.Kr.) oli Delfi juba nii kuulus, et
Sophokles nimetab teda Maa kesk-kohaks, maailmakeskuse ohvripaigaks.
Ennustustseremoonia kдis Delfis jдrgmise rituaali kohaselt.
1. Ennustuse soovija tхi templi ees ohvri, andis kingi ja heitis teiste
samasugustega loosi, millises jдrjekorras Apolloni palge ette ilmuda.
2. Kui jдrjekord kдtte jхudis, teatas saadik oma kьsimuse spetsiaalsele
preestrile promantisele, kes selle edastas naisennustajale — pььtiale.
3. Pььtia istus spetsiaalse templi siseruumis adytonis kolmejalgsel jдril
ja viis end ekstaasi. Selleks olevat kasutatud maagaasi vхi nдritud teatud
taimi. Pььtiale esitati kьsimusi, mille peale ta vastanud ьsna seosetult.
Seda tхlgendas preester, kes formuleeris ennustuse tavaliselt salmina. Kui
saadik ei saanud sellest ennustussal-mist hдsti aru, tхlgendas seda teine
preester — eksegeet.
Delfi oraakleist on aegade jooksul sдilinud kirjeldustes palju juttu.
Viimane Lььdia kuningas Kroisos (VI saj.e.Kr.), kes olnud kuulus oma
rikkuse, ihnuse ja ettevaatlikkuse poolest, tahtnud teada, millist oraaklit
ta vхib usaldada. Ta saatnud saadikud seitsme oraakli juurde palvega
teatada, mida ta teeb kindlal pдeval ja kindlal ajal. Ainsana andnud хige
vastuse Delfi oraakel: Kroisos keetnud valgevasest katlas kilpkonna ning
lambatalle.
Delfi oraakel hakkas oma tдhtsust kaotama juba II saj.e.Kr., mil Kreeka
sattus Rooma riigi vхimu alla. Riiklikes asjades ei tuldud enam Delfisse
nхu kьsima. Oraakel langes jдrk-jдrgult tavalise, raha eest elusaatust oma
raske kehaga lцmastanud mдgesid. Apollon tapnud Pythoni oma eksimatu
noolega, kaevanud ta maa sisse ja rajanud sinna templi, et inimesed saaksid
teada Zeusi tahet.
V. Blavatski jt. ajaloolased vдidavad, et Delfi pьhamu kajastas Kreekas
Kreeta kultuuri mхju.
Apolloni vхit Pythoni ьle vдljendab S. Lurje arvates ,,хhujumalate" vхitu
vanemate paikkondlike maajumalate ьle. Oli ju Delfi ennustustempel ehk
manteia (oraeula on rooma termin) algselt pьhendatud maajumalannale Gaiale.
Vхimalik ka, et Pythoni analoogiks on Typhon ja selle egiptuse vхrdkuju
Seth (kelle tappis Horus, Apolloni prototььp).
Antiikkirjanik Sophoklese ajal (V saj.e.Kr.) oli Delfi juba nii kuulus, et
Sophokles nimetab teda Maa kesk-kohaks, maailmakeskuse ohvripaigaks.
Ennustustseremoonia kдis Delfis jдrgmise rituaali kohaselt.
1. Ennustuse soovija tхi templi ees ohvri, andis kingi ja heitis teiste
samasugustega loosi, millises jдrjekorras Apolloni palge ette ilmuda.
2. Kui jдrjekord kдtte jхudis, teatas saadik oma kьsimuse spetsiaalsele
preestrile promantisele, kes selle edastas naisennustajale — pььtiale.
3. Pььtia istus spetsiaalse templi siseruumis adytonis kolmejalgsel jдril
ja viis end ekstaasi. Selleks olevat kasutatud maagaasi vхi nдritud teatud
taimi. Pььtiale esitati kьsimusi, mille peale ta vastanud ьsna seosetult.
Seda tхlgendas preester, kes formuleeris ennustuse tavaliselt salmina. Kui
saadik ei saanud sellest ennustussal-mist hдsti aru, tхlgendas seda teine
preester — eksegeet.
Delfi oraakleist on aegade jooksul sдilinud kirjeldustes palju juttu.
Viimane Lььdia kuningas Kroisos (VI saj.e.Kr.), kes olnud kuulus oma
rikkuse, ihnuse ja ettevaatlikkuse poolest, tahtnud teada, millist oraaklit
ta vхib usaldada. Ta saatnud saadikud seitsme oraakli juurde palvega
teatada, mida ta teeb kindlal pдeval ja kindlal ajal. Ainsana andnud хige
vastuse Delfi oraakel: Kroisos keetnud valgevasest katlas kilpkonna ning
lambatalle.
Delfi oraakel hakkas oma tдhtsust kaotama juba II saj.e.Kr., mil Kreeka
sattus Rooma riigi vхimu alla. Riiklikes asjades ei tuldud enam Delfisse
nхu kьsima. Oraakel langes jдrk-jдrgult tavalise, raha eest elusaatust
ennustaja tasemele. 390 a.e.Kr. lхpetas oraakel tegevuse.
Muuseas on Delfi oraakli pдrast ka ,,pьha sхda" peetud. See oli 352.
a.e.Kr., kui Makedoonia Aleksandri isa Filippos tuli oma poliitilisi sihte
silmas pidades Kesk-Kreekasse Fookiasse, kus kreeklased olid konfiskeerinud
Delfi templi vara ning maksid sellest sхduritele palka. Kreeklased said
Makedoonia Aleksandrilt lььa ja Delfi oraakel sдilitas  veel  mхneks
sajandiks oma funktsioonid.
Peale Delfi oraakli oli veel teisigi, vдhem tдhtsaid oraaklipaiku. Tuntuim
ja vanim oli Dodona tammehiis. See asus Pхhja-Kreekas muistses Epiirias,
kus pьhade tammede kohina jдrgi pььti Zeusi tahet teada saada.
Dodona hiiest rддgib V saj.e.Kr. ajaloolane Herodotos. Arvatavasti oli hiis
asutatud juba enne VI sajandit.
Ajaloolase M. Hvostovi andmete kohaselt elas  just  Dodonas  muistne
helleenide hцim, kelle nime jдrgi hakati edaspidi nimetama kхiki kreeklasi
helleenideks ja kreeka kultuurimхju hellenismiks.
Oma tegevuse lхpetas Dodona oraakel ilmselt varem kui Delfi oma. Dodona
oraaklile on omistatud mitmeid kahe-mхttelisi ennustusi. Nдiteks цelnud ta
Lььtia kuninga-le Kroisosele, kes tuli Pдrsia sхja kohta nхu kьsima:
,,Kui iiletad Halyse jхe, purustad suure riigi!" Kroisos ьletas jхe... ja
purustas oma riigi!
Spartalased olevat enne kui arkaadlastega sхtta astusid, kьsinud sхja
tulemust. Vastus olnud lakooniline: ,,Sхda'  pisarateta."  Spartalased
vхitsid, kaotamata ьhtegi meest. Oleksid nad aga kaotanud, mehed tapetud,
naised-lapsed vangi viidud, ka siis poleks kedagi kodus nutmas olnud. Nii
arvab skeptik A. Beljavski. Minu arvates vхiks viimast ennustust siiski
хigeks pidada, sest kaotuse korral oleksid pisarad ikkagi voolanud (kas vхi
vххrsil). Ja vхita sхda ilma ьhegi  kaotuseta  pole  just  kergesti
prognoositav sьndmus.
Peale nimetatute tegutsesid oraaklid veel Beotis ja Delfi lдhedal Abais.
Amoni tempel Siva oaasis Egiptuses oli ka kreeklaste pьhamu.
Kreeka-Pдrsia sхdade ajal V saj.e.Kr. juhindusid mхlema poole vдejuhid ka
oma unenдgudest. Herodotose andmeil olevat Pдrsia kuningas Xerxes  1
sхjakдigu Kreeka vastu ette vхtnьd oma unenдo tхttu. Ta nдinud unes
jumalust, kes andnud kдsu Hellasega sхdida.
Plutarehose andmeil nдinud Kimon, Kreeka vдejuht Kreeka-Pдrsia sхjas, enne
Egiptusse ja Kьprosele soori-tatud sхjaretke und:
,,Ta nдgi, et tema peale haugub tige koer. Haukumise vahele on kuulda ka
sхnu: ,,Tegutse ning mulle enesele ja mu kutsikatele oled nii armas!"
Unenдgu tхlgendanud Kimoni sхber, uneseletaja Antifi-los nii:
,,Koer — see on vaenlane. Kхne ja haukumise vaheldumine on Pдrsia vдgi, mis
koosneb nii kreeklastest kui barbaritest. Koerale meelepдrane olla —
tдhendab surra.""
Nii juhtuski, et Kimon tхi Kreekale vхidu, kuid hukkus ise Kьprose juures
peetud lahingus 449 a.e.Kr.
Herodotosel on veel teateid Ateena endise tьranni Hippiase kohta, kes oli
sunnitud spartalaste survel Ateenast lahkuma ning vхitles Maratoni lahingus
pдrslaste poolel. Herodotos kirjutab:
,,Aga Hippias Peisistratose poeg viib barbarid Maratoni alla pдrast seda,
kui ta eelmisel ццl oli nдinud [...], et ta inagas oma lihase emaga. Seda
unenдgu seletas ta nхnda, et tuleb Ateenasse tagasi ja saab uuesti vхimule
ning sureb vanul pдevil oma kodumaal. Nхnda tхlgendas ta siis oma unenдgu."
Maratoni lдhistel lahinguks valmistudes ta haigestus ja ьks liikuv hammas
kukkus liiva sisse. Hippias asus hammast otsima. Herodotos jдtkab:
,,Kui aga hammas nдhtavale ei tulnud, ohkas ta ja lausus juuresolijaile:
,,See maa ei ole meie maa ega saa me ka iial seda oma vхimu alla. Selle
osa, mis хigusega mulle kuulus, sai niiiid hammas endale.
Hippias oletas siis, et unenдgu on sel viisil tдide lдinud."
Nagu ajaloost teada, kaotasid pдrslased Maratoni lahingu vдiksemaarvulise
Kreeka sхjavдe vastu ning Hippias sai seal 490. a.e.Kr.  septembris
surmavalt haavata.
Herodotos pajatab ka kuulsast Termopььlide lahingust. Delfi oraakel oli
ennustanud selle perioodi kohta, et kas Sparta riik vхi Sparta kuningas
peab hukkuma. Herodotos kirjutab:
,,Termopььlides vьbivatele helleenidele oli ennustaja Magistias pдrast
ohvriloomade silmitsemisf kхige esimese-m цelnud, et neil tuleb koidikul
surra."
Herodotos rддgib ka Termopььlide raidkirjast:
   ,,Teie ees kuulsa Magistiase haud, ta meedlased tapsid siin, kui
lдbisid teel just Speraeheiose vood.
Ennustaja kьll teadis, et surm on saabumas peatselt, siiski ei lahkunud ta
nььd spartalaste kuninga vдest."
Endelisi mдrkmeid on ajaloolastel ka Makedoonia Aleksandri kohta.
Ьldtuntud on seik, et Aleksander nдgi enne Foiniikia linna  Tььrose
vallutamist kilbil tantsivat saatьrit. Unesele-taja Aristandes ьtles, et
see tдhendab ,,Sa Tyros" (sinu Tььros).
Aleksander vхttis nхuks Tььrost rьnnata ja vallutas linna.
H. Bigelow lisab veel juhtumi, kus Aleksandri vдgi pддsenud  Aasia-
sхjakдigul vaid tдnu vдepealik Dionysose hoiatavale unele.
Enne 332. a.e.Kr. Pдrsiasse ettevхetud sхjaretke kьlastas Aleksander veel
ьht oraaklit. Ajaloolased T. Blavatskaja jt. kirjutavad:
,,AlefcsaTider oustas egiptuse kombeid ja isegi sooritas palverдnnaku Siva
oaasi, jumal Amoni oraakli juurde. Amoni oraaklit austasid peale egiptlaste
veel Aasia rahvad ja ka kreeklased ning makedoonlased, kes samastasid
Amonit Zeusiga.
Aleksander kьsis oraaklilt, kas ta alistab kogu Aasia, ja sai sellele
kinnituse. Plaanitsedes riskantset sхjakдiku kogu Pдrsia vallutamiseks ning
pхrgates seejuures makedoonia ьlikute vastuseisule, otsustas  ta,  et
ьldiselt austatud oraakli soodne vastus soodustab tema polьtikat."
Makedoonia Aleksandrile mддratud viimase ennustuse lausus India vang Kaleni
enne oma surma. Ta ьtles Aleksandrile: ,,Me koh.tume kaheksa pдeva pдrast
Babьlo-nis." Teatavasti tapeti Aleksander Suur 13. juunil 323. a. e.Kr.
Babьlonis.
Plato andmeil nдinud ennustavat und ka kuulus mхttetark Sokrates. Kolm
pдeva enne oma sunnitud enesetappu цelnud ta sхber Kritiasele, et sureb. Ta
nдinud unes, et ilus naine kutsunud teda nimepidi, lugedes Homerose vдrssi.
Vдrsis oli цeldud: ,,Kolme pдeva pдrast langed sa maapinnale."
Vana-Kreeka perioodil kujunesid vдlja ka pхhilised ennustuskunsti, mantika
moodused. Kokku oli neid umbes 50. Peamisteks vahenditeks ennustamisel olid
luud, viled, kдejooned, looma pealiigutused,  pendel,  veri,  hobune,
kristall, хli, tuli, ohvrilooma sisikond, tдringud, kivid, lamp, laip,
kььned, muna, linnud, pulgad, хhk, numbrid, tдhed, endelised sьndmused jt.
Ega tдnapдeval palju uuendusi olegi juurde mхeldud — ehk ьksnes kohvipaks,
kaardid ja taldrikukeerutamine.


4. VANA-ROOMA

Rooma linna ja tulevase impeeriumi legendaarseks loomisaastaks peetakse
753. a.e.Kr. Aastal 476 p.Kr. langes Lддne-Rooma riik germaanlaste ja
teiste rahvaste hoopide all. Rooma riigi tuumikuks olid kohalikud Itaalia
rahvad — etruskid, latiinid, sabiinid jt. Ilmselt olid neil VIII saj.e.Kr.
omad rahvuslikud ennustuskombed, kuid nende kohta pole suurt  teada.
Ohvrilooma sisikonna (peamiselt maksa) jдrgi ennustamist. mida harrastasid
etruskid, ei saa kuigi originaalseks pidada. Juba ennustusmeetodi nimetuses
(haruspeksia) vхime дra tunda Egiptuse ennustusjumala Horuse nime (Id.
Horus + spexi = vaatlema).  Maksa  ennustusvahendina  kasutamine  on
arvatavasti seotud arhailisema mantika moodusega — pьromantiaga, mille
vahendiks on tuli (algselt ohverdamistseremoonia tuli). Maksa on peetud
organismi tule sьmboliks. Vanimad maksaennustamise teated on pдrit Vana-
Sumerist.
Viimane, arvult seitsmes ,,kuningate perioodi" etruskist valitseja Roomas
oli Tarquinius Superbus (Uhke). Aastal 510 e.Kr. aeti ta Roomast minema ja
algas uus, vabariiklik ajajдrk.
Ajaloos on viiteid, et Tarquinius olevat Rooma kuning-liku perioodi lхppu
unes ette nдinud.
Rooma kuningliku perioodi kohta on mдrkmeid ajaloola-sel N. Ma?kinil:
,,...sageli pццrduti nхu saamiseks eriliste tarkade, augurite poole, kes
arfasid jumala tahte lindude lennu jдrgi ja selle pхhjal, kuidas nokivad
teri pьhad kanad. Pдrimuse jдrgi ilmunud Tarquinius Uhke ajal, tegelikult
aga vist vabarngi algul nn. sibьlliraamatud. Nende raamatute koostajaks
peeti ennustajat, Kyme sibьlli. Need raamatud sisaldasid mitmesuguseid
kreeka-keelseid  ennustusi.  Sibьlliraamatute  poole  pццrduti  vaid
erakordsetel juhtudel.  Nende  sдilitamine  oli  usaldatud  erilistele
preestritele ja tхlgendajatele."
Lisada vхiks veel seda, et sibьlliraamatud hдvisid Rooma tulekahju ajal 83.
a.e.Kr. Hiljem uuesti kogutud materjali kдskis Rooma vдejuht Stilieho
aastal 400 pхletada.
Esimeseks sibьlliks on peetud Trooja kuninga Priamose tьtart Kassandrat.
Kreeka mхjuna on Rooma riigis oraaklitena tegutsenud kuni 12 sibьlli.
Kuulsaimad neist tegutsesid Kymes ja Tiburis. Kyme oli algul Suur-Kreeka
koloonia. mis asutati VIII saj.e.Kr. See asub Lхuna-Itaalia lддnerannikul
Napoli lдhedal. Rooma vцimu alla langes Kyme IV saj.e.Kr.
Kui Rooma riigi piirid laienesid, ulatus siia ьha rohkem ka kultuurilisi
mхjutusi. Eriti suur oli Kreeka mхju. Kreeka pхhilised jumalad vхeti ьle
nende nimesid ja kohati ka funktsioone muutes: Zeusile hakkas vastama
Jupiter. Herale Juno, Poseidonile Neptunus, Athenale Minerva, Aresele Mars,
Aphroditele Venus, Artemisele Diana. Hephaistosele Vuleanus.  Hestiale
Vesta, Hermesele Mereurius, Demeterile Ceres, Apollonile Apollo.
Selle jumalate rea tхin, et nдidata: a i n u 11 ennustusju-mal Apollon on
sдilitanud oma pхhilise nimekuju ja funktsiooni.
Ennustusvхimet hinnati ka Rooma alamate ja orjade juures. On nдiteks
teateid suurest Sitsiilia orjade ьlestхusust aastal 138 e.Kr. Saar oli 6
aastat orjade kдes, vermiti isegi oma mьnte ьlestхusu  juhi  Eunuse
portreega. Alles mitme konsuli ьhendatud armeed suutsid orjadest vхitu
saada. Eunuse isiku kohta kirjutab ajaloolane N. Ma?kin jдrgmist:
,,Liikumise juhiks oli ori Eunus, kellega kдis kaasas vхimeka maagi ja
ennustaja kuulsus. Rддgiti, nagu oleks Eunus suure sььria jumala Athagali
kaitse all. Eunus kuulutati tsaariks ja nimetati sььria tsaaride nimega
Antioehoseks."
Ьlestхusnutel oli veel teinegi juht — Kleon, aga tema loovutas oma vхimu
Eunusele kui populaarsemale.
Kui tapetud isade asemele sirgusid pojad, tхusid Sitsiilia orjad jдlle
ьles. See oli 104.-101. a.e.Kr.
N. Ma?kin kirjutab:
,,Tsaariks kuulutati Salvius. Teda peeti kogenud ennustajaks, kes kasutas
selleks loomade sisikonda. Salvius vхttis endale nimeks Triphon."
Ka seekord oli ьlestхusul veel teinegi juht, Aphinion, keda peeti kuulsaks
tдhtede jдrgi ennustajaks. Aphinion kuulutas end samuti tsaariks.
Huvitav! Kui eelmise ьlestхusu puhul eelistati ennustajat maagi lihtjuhile,
siis kuidas talitati kahe ennustajaga?
Peajuhiks kuulutati Triphon. Ilmselt loeti haruspeksiat usaldusvддrsemaks
vхi ka operatiivsemaks kui astroloogiat.
Kuigi roomlastel olid omad sibьllid, pццrdusid nad erakordsetes olukordades
Delfi oraakli poole. Nii juhtus see ka peale Cannae lahingut. kus Kartaago
vдejuht Hannibal purustas peaaegu kogu roomlaste sхjavдe ja oleks vхinud
rьnnata kaitsetut Roomat. Tuginedes Liviusele, kirjutab I. Korabljov oma
raamatus ,,Hannibal" nхnda:
,,0raakel luges ьle jumalaid ja jumalarinasid, kellele tuli ohvreid tuua.
Ta andis ka nхu, kuidas seda teha. Sьs aga lisas: ,,Kui te, roomlased,
nхnda talitate, siis teie olukord paraneb ja kergeneb. Teie riigi olukord
muutub хnnelikuks )a vхit sхjas jддb rooma rahvale. Kui teie riigi asjad
edenevad hдsti ja ta pддstetakse,  saatke  Apolloni  pььtiale  kinke
sхjasaagist ja raha, mida saate sхjasaagi mььgist. Austage  sхjamehe
relvastust, hoiduge ohjeldamatust lхbutsemisest."
Aga ka see, Rooma riigile kхige ohtlikum sхda, II sхda Kartaagoga. olevat
alguse saanud Hannibali unenдost. Selle tagajдrjel olevat ta otsustanud
Kartaago valitsejate nхusolekuta rьnnata Rooma ,,mхjusfддri" kuuluvat Sagun-
tumi linnд. I. Korabljov kirjutab, toetudes Liviusele:
,,Arvatavasti sellel ajal levisid sхdurite ja mitte ainult sхdurite seas
kuuldused imepдrasest unenдost, mida Hannibal nдinud ja mis ennustanud
vхitu."
Ьks huvitavaid juhtumeid kogu Teise Puunia sхja jooksul oli aastal 216,
veel enne Cannae lahingut. Hannibal valmistas Rooma sхjavдele lхksu: jдttis
oma laagri nдiliselt maha, kullahunnikud nдhtaval, lхkked pхlemas. Ise aga
jдi tee ддrde varitsema, et ootamatult rьnnata. Luure teatas konsul Marius
Statiliusele, et tegemist on arvatavasti lцksuga, ja otsustati kindlustatud
laagrist mitte vдljuda. Edasi loeme J. Korabljovi raamatust:
,,Marius Statiliuse teadaanne pхhjustas efekti, mis  oli  vastupidine
sellele, mida ootas Emilius Paulus. Sцdurid hakkasid veel valjemalt ja
otsustavamalt nхudma, et antaks teeleasumise signaal. Vastasel korral
lubasid nad minna ise ja ilma signaalita. Varron andis kдsu teele asuda ja
vaid viimasel hetkel хnnestus Paulusel oma kolleegi peatada. Leegionide
riviembleemid kanti juba vдravast vдlja, kui Emiliuse saadik  teatas
Varronile, etkanadega ennustamisel ei s aanud Emi lius s oo dsat e nnet
(minu sхrendus — I.S.).
Ebausklik hirm sundis Varroni peatuma, kuid tal tuli veel kaua veenda
ьleskцetud sхdureid, et pццrdutaks tagasi laagrisse."
Seega — kui haned pддstsid Rooma linna, siis tegid kanad seda Rooma
impeeriumiga!
On sдilinud ka viide sellele, et kuulus Rooma kхnemees Ci,cero nдgi unes
tulevast Rooma keisrit Augustust, enne kui ta teda isiklikult kohtas.
Muuseas oli Augustus see, kes vхitis 31. a.e.Kr. relvastatud vцimuvхitluses
Antoniuse, 12 a. varem Cicero tappa lasknud poliitiku.
Ьldtuntud on Caesari tapmise lugu (15. mдrtsil 44. a.). On teada, et sibьll
oli Caesarit hoiatanud 15. mдrtsi eest. Teel senaatorite nхupidamisele
kohanud Caesar sibьlli ja цelnud, et 15. mдrts on kдes, aga midagi erilist
pole juhtunud. Sibьll vastanud: ,,Kдes, kuid mitte lдbi!"
Edasi kirjutab ajaloolane Grube:
,,Caesari abikaasa Calpurnia oli tema tapmisest ццsel hirmsaid unenдgusid
nдinud. Sьdamest palus Calpurnia 15. mдrtsi hommikul, et Caesar koju jддks.
Tхesti tahtis Caesar abikaasale jдrele anda ja konsul Antoniusel enese
asemel senati koosolekut lasta pidada. Aga ьks Brutuse sugulane tuli ta
jдrele ja meelitas teda, nii et ta ligi lдks."
Tagajдrg on teada — 23 noahaava.
Mida Calpurnia nдgi? V. Bitneri andmete jдrgi nдinud ta unes, et mehe bьst
jooksnud verd, maja katus langenud sisse, olnud nдha pistodadega mхrvareid.


  PIIBEL UNENДGUDEST

Piiblist leiame 12 prohvetliku unenдo kirjeldust. Need on 1 Moosese,
Kohtumхistjate ja Tanieli raamatus. Kirjeldan neid lдhemalt.
1 Moosese 28,10-15 kirjeldatakse Jakobi unenдgu. Jehoova ilmutab end unes
ja lubab maa, kus Jakob magab, temale anda. Ta ennustab ka tema suguvхsa
tulevast vхimsust ning lubab osutada selle saavutamisel kaasabi.
1 Moosese 31, 10-13 on juttu Jakobi unenдost. Jumala ingel selgitas talle
Labani riukaid ja kдskis oma sьnnimaale minna.
1 Moosese 37. 7-8 on kirjas 17-aastase Joosepi unenдgu, mida ta jutustas
oma vendadele.
,,Et vaata, meie oleme sidumas vihkusid vдljal ja vaata, minu vihk tхusis
дkki ьles ja jдi ka pьsti seisma ja vaata, teie vihud tulid tema ьmber ja
kummardasid minu vihu ette."
Ja tema vennad ьtlesid temale: ,,Peдksid sina хieti kuningaks meie ьle
saama? Kas sa peaksid хieti valitsema meie ьle? Ja nemad vхtsid teda veel
enam vihata, tema unenдgude pдrast ja ta kхnede pдrast."
1 Moosese 37. 8-10 on juttu veel ьhest unenдost. ,,Ja ta nдgi veel unes
teise unenдo ja jutustas seda oma vendadele ja ьtles: ,,Vaata, ma olen unes
veel ьhe unenдo nдinud ja vaata, pдev ja kuu ja 11 tдhte kummardasid minu
ette." Ja ta jutustas seda oma isale ja oma vendadele ja ta isa sхitles
teda ja ьtles temale: ,,Mis unenдgu see on, inis sa unes nдinud? Kas mina
ja su ema ja su vennad peavad хieti tulema ja sinu ette kummardama maani?""
1 Moosese 40, 9-13. Jutt on Egiptuse vaarao хukonnast. ,,Ja keldriteenrite
ьlevaataja jutustas oma unenдo Joosepile ja ьtles temale: Mu unenдo sees
oli nхnda. Vaata, seal oli viinapuu minu ees. Ja viinapuu kьljes olid kolm
oksa ja need olid pakatamas, ta хied olid vдlja tulnud ja tema kobarate
kьljes olid marjad valmis saanud. Ja vaarao karikas oli mu kдes ja ma
vхtsin vunamarjad ja pigistasin neid vaarao karikasse ja andsin karika
vaarao kдtte."
Ja Joosep ьtles temale: See on tema seletus: kolm oksa on kolm pдeva. Enne
kui kolm pдeva mццda saab, tхstab vaarao su pea ьles (keldriteenrite
ьlevaataja oli sel ajal eksimuse eest vangis — I.S.) ja paneb sind jдlle su
ameti peale ja sa annad vaarao karikat tema kдtte endise viisi jдrele kui
sa olid ta keldri ьlevaataja." Nii see ka juhtus. 1 Moosese 40, 16-19.
,,Kui pagarite ьlevaataja (oli ka vangis koos keldriьlema ja Joosepiga —
I.S.) nдgi, et ta hдsti oli дra seletanud, siis ьtles ta Joosepi vastu:
,,Mina olen ka unes nдinud ja vaata, kolm punutud korvi olid mu pea peal.
Ja ьlema korvi sees oli kхiksugu vaaraole tehtud pagarirooga ja linnud sхid
 seda korvist mu pea pealt дra."
 Ja Joosep vaatas ja ьtles: ,,See on tema seletus: kolm  feorvi on kolm
pдeva. Enne kui kolm pдeva mццda saab, vхtab vaarao su pea otsast дra ja
poob sind ьles puusse ja linnud sццvad su liha sinu pealt дra." Nii see ka
juhtus.
1 Moosese 41. 17-21, kus Joosep kutsuti vaarao unenдgu seletama:
,,Ja vaarao ьtles Joosepi vastu: ,,Mu unenдos oli nхnda see: vaata, ma
seisin jхe ддres. Ja vaata, jхest tхusid ьles seitse lehma, mis lihavad
liha poolest ja ilusad pealt nдha ja nemad sхid aasa peal.
Ja vaata, teist seitse lehma tхusid nende jдrel ьles, vдetimad ja vдga
pahad pealt nдha ja lahjad liha poolest, ei ma pole kхige Egiptuse maal
sдherdusi pahu nдinud.
Ja lahjad pahad lehmad sхid need seitse esimest lihavat lehma дra. Ja nemad
said nende kхhtu ega olnud tunda, et nemad nende kхhtu saanud. Ja nende
nдgu oli paha, nхnda kui ennegi. Ja ma дrkasin ьles.""
Samas, 1 Moosese 41, 22-24 jдtkab vaarao nхnda:
,,Pдrast nдgin ma omas unes ja vaata, seitse viljapead tхusid ьhest
kхrrest, tдied ja head.
Ja vaata, seitse kuiva, peenikest, hommikutuulest дra kхrvetatud pead
tхusid nende jдrel ьles.
Ja peenikesed viljapead neelasid need seitse head pead дra."
Jдrgneb Joosepi seletus, et tuleb seitse viljarikast aastat ja siis seitse
nдlja-aastat, kus kхik kogutud vili дra sььakse. Joosep lisab:
,,Ja et unenдgu vaaraole on kaks korda olnud, on see, et see asi on
Jumalast tхesti seatud ja et Jumal pea jхuah seda tegema."
Kohtumхistjate 7, 13-15.
On puhkemas lahing Kideoni 300-mehelise eliitvдeosa ja  rohkearvulise
Midjani sхjavдe vahel. Olles luurel, kuuleb Kideon pealt vaenlase sхdurite
vestlust.
,,Ja Kideon tuli ja vaata, teine jutustas teisele ьht unenдgu ja ьtles:
,,Vaata, ma nдgin unes ja vaata, ьks kьpsetatud odraleib veeretas end
Midjanite leeri ja kui see telkidele kьlge sai, siis lхi ta neid, et nemad
maha langesid ja lхi alumise poole peale ja telgid olid maas."
Ja teine vastas ja ьtles: ,,See ei ole muud mitte kui lisraeli mehe Joase
poja Kideoni mххk. Jumal on ta kдtte andnud Midjani rahva ja kхik leeri."
Ja see sьndis kui Kideon unenдo juttu kuulis ja selle seletust, siis
kummardas tema ja lдks tagasi lisraeli leeri ja ьtles: ,,Tхuske ьles, sest
Jehova on Midjani leeri teie kдtte andnud.""
Ja nii see sьndiski.
Tanieli 2. pt.
Paabeli kuningas Nebukadnetsar nдgi und, aga Kaldea targad ei saanud seda
seletada, ning mддrati seetхttu hukkamisele.
,,Siis ilmutati Tanielile see salaja asi ьhes nдgemises ццsel. Siis kiitis
Taniel taeva Jumalat.
Taniel lдinud ku'ninga juurde ja kхigepealt jutustanud talle vaid kuningale
teadaolnud unenдo:
,,Sina, kuningas, nдgid ja vaata, seal oli iiks suur kuju. Seesinane kuju
oli suur ja tema au selgus oli vдga kallis, see seisis su kohal ja oli
hirmus pealt nдha.
Kuju pea oli heast kullast, tema rinnad ja ta kдevarred hхbedast, tema kхht
ja puusad olid vasest. Tema sддred olid rauast, tema jalad olid muist
rauast, muist savist.
Sa nдgid, kui ьks kivi en-nast maha laskis, ei mitte kдtega ja lхi kuju
tema jalgade peale, mis rauast ja savist olid ja peksis need rusuks katki.
Siis pekseti rusuks ьhtlasi raud, savi, vask, hхbe ja kuld ja said дra
nхnda kui pхrm viljapeksu pхranda pealt ja tuul viis need дra ja neile ei
leitud ьhtegi paika.
Aga kivi, mis kuju •maha lхi, sai suureks mдeks ja tдitis kхik maailma.
See on see unenдgu. Nььd tahame kuninga ette цelda, mis see tдhendab.
Sina, kuningas, oled kuningate kuningas. Sulle on taeva Jumal andnud
kuningriigi, vдe ja rammu ja au... Sina oled pea, mis kullast.
Ja sinu jдrel tхuseb teine kuningriik, mis sinust halvem ja kolmas
kuningriik, mis vasest, mis kхige maa ьle peab valitsema. Ja neljas
kuningriik peab olema nii tugev kui raud, seepдrast et raud kхik puruks
peksab ja vaeseks teeb. Nхnda peab see, otsegu raud, mis kхik asjad pihuks
lццb, rusuks peksma ja pihuks lццma.
Et sa aga oled nдinud jalad ja sхrmed muist pottsepasa-vist ja muist rauast
olevat, on see: see peab ьks lхhkilццdud kuningriik olema, aga raua tugevus
on seal sees, nхnda kui sa oled nдinud rauda sitke saviga segatud olevat.
Et jalgade varbad olid muist rauast ja muist sauest, on see: teine osa
kuningriigist peab tugev olema ja teine osa peab rabe olema.
Et sa oled nдinud rauda sitke saviga segatud olevat, on see: nemad segavad
end inimeste seemnega, kosides. Aga nemad ei jдд mitte teineteise kьlge
kinni, otsegu raud ei anna ennast segada saviga.""
Kuningas Nebukadnetsari arvates oli see хige seletus.
Tanieli 4. pt. Kuningas Nebukadnetsari teine unenдgu.
,,...ma nдgin ja vaata, ьks puu oli kesk maa peal ja ta kхrgus oli suur.
Suur oli puu ja jдme ja ta kхrgus ьletas taevast saadik ja see oli nдha
kхige maa otsani. Tema lehed olid ilusad ja ta vilja palju. Ja temas oli
toidust kхigile. Tema all oli varju metsa elajatele ja ta okste peal elasid
linnud, mis taeva all ja kхik liha toitis ennast temast.
Ma nдgin oma pea nдgemiste seas oma voodi peal ja vaata, ьks pьha vahimees
tuli taevast maha.
Ta hььdis valjusti ja ьtles nхnda: Raiuge puu maha ja laasige ta oksad,
puistake ta lehed maha ja pillake vili laiali — siis pхgenevad elajad tema
alt дra ja linnud ta okste pealt.
Дrge jдtke tema kдnd juurtega maa sisse ja raud- ja vaskahelas kinni vдlja
rohupeale. Ja ta peab taeva kastega saama kastetud ja maa rohi peab temale
osaks saama metsalistega.
Tema sьda peab saama muudetud, et see ei jдд inimeste sarnaseks ja
metsalise sьda peab temale antama ja seitse aega peavad tema ьle mццda
saama."
Jдrgnevalt seletab Taniel hirmuvдrinaga, et puu all tuleb mхelda kuningat
ennast, keda ajutiselt eraldatakse inimestest ja ta peab ,,seitse aega"
metsloomade seas olema. ,,Senikui sa tunned, et Kхigevдgevam on valitseja
inimeste kuningriigis ja seda annab, kellele ta iial tahab."
Nii olevat aasta pдrast ka lдinud.
Tanieli 7. pt.
Kirjeldatakse Tanieli enda sьmboolset unenдgu  neljast  ,,elajast"  —
tulevastest kuningriikidest. Viimasel olnud 10 sarve — 10 kuningat, kellest
viimane kiusanud usklikke ja saab seetхttu taevaliku kohtu lдbi ,,дra
kaotatud ja hukka saama otsani".
Tundub nii. et 1 Moosese raamatu kahes esimeses unenдos ilmneb antiikajale
iseloomulik uskumus, et jumal on inimestega nende unenдo ajal kontaktis.
   Parapsьhholoogiliselt kхige usutavamad on Joosepi enda kaks unenдgu
ja neli unenдgu, mida ta tхlgendas, samuti sхdurite prohvetlikud unenдod
enne lahingut (Kideoni lugu).
Tanieli  raamatu  kolm  unenдgu  on  aga  arvatavasti  ideoloogilised
konstruktsioonid, mille aluseks on sumeri 4 ajastu legend, vajadus oma usku
ьlistada ning vaenlasi heidutada. Analoogne on ka Johannese ilmutusraamat,
mis kannab Rooma impeeriumi vastast programmi.
Tuleks tдhelepanu juhtida veel asjaolule, et Piiblis realiseerub prohvetlus
hiljemalt 14 aasta jooksul. Aastasa-dade vхi -tuhandetega pole siin mingil
juhul tegemist. Isegi siis, kui usuksime sхna-sхnalt Tanieli raamatu
ennustusi, ei ulatuks nende tдidemineku aeg ьle paarisaja aasta.
Piiblis on veel ьheksa viidet unenдgude k o h t a.
V Moosese 13, 2-6.
,,Kui prohvet ehk unenдgija peaks su seas tхusma ja ta lubab sulle ьhe tдhe
ehk imeteo ja see tдht ehk imetegu tuleb, mis ta su vastu rддkinud ja ta
ьtleb: lдhme teiste jumalate jдrele, mis sa ei tunne ja teenigem neid.
Ei pea sa mitte selle prohveti ehk selle unenдgija sхna vхtma kuulda..."
1 Samueli 28, 6.
Saul kьsib nхu Jehoovalt vilistide vastu.
,,Ja Saul kьsis Jehovalt aga Jehova ei vastanud temale ei unenдgude ega
Arimi ega prohvetite lдbi."
Siis lдks Saul spiritistliku meediumi juurde nхu saama. Samueli vaim
ennustas talle kadu.
1 Kuningate 3, 5.
,,Kibeonis nдitas ennast Jehova Salomonile ццsel unes ja Jumal ьtles:
,,Palu, mis ma pean sulle andma.""
1 Kuningate 9, 2-9.
,,Siis andis Jehova ennast Salomonile teist korda nдha, nхnda kui ta ennist
temale oli Kibeonis annud nдha."
Koguja 5, 6.
,,Sest kus palju unenдgusid, seal on tьhised asjad, nхnda ka kus palju
sхnu, aga sina karda Jumalat."
Jeremia 23, 25-30.
Jehoova kхne: ,,Ma olen kuulnud, mis prohvetid ьtle-vad, kes minu nimel
prohveti viisil valet rддgivad ja ьtlevad: ,,Ma olen unenдo nдinud... Nemad
on prohvetid oma sьdame kavaluse jдrele...
Prohvet, kelle juures on unenдgu, see jutustagu unenдgu ja kelle juures on
minu sхna, see rддkigu mu sхna tхes, mis on хlil tegemist puhta viljaga?
ьtleb Jehova.
Vaata, seepдrast ьtleb Jehova, tulen mina prohvetite peale, kes mu sхnad
ьks teise kдest varastavad."
Jeremia 27, 9.
,,Ja teie дrge vхtke mitte kuulda eneste prohveteid, ei eneste хnneandjaid
ega eneste unenдgemist, ei eneste lausujaid ega eneste nхidasid, kes teie
vastu ьtlevad sedaviisi ,,Teie ei pea mitte Paabeli kuninga alla saama.""
Tanieli 1, 17.
,,Aga neile nelja noore mehele andis Jumal tundmise ja mхistuse kхiksuguses
kirjas ja tarkuses ja Taniel oli mхistlik kхiksuguse nдgemise ja unenдgude
peale."
Joeli 3, 1.
Jehoova kхneleb: ,,Ja pдrast seda peab sь'ndima: ma tahan oma vaimu vдlja
valada kхige liha peale ja teie pojad ja teie tьtred peavad prohveti viisil
rддkima; teie vanarahvas peab unenдgusid unes nдgema, teie noored mehed
peavad prohveti nдgemusi nдgema."
Mida kokkuvхtteks цelda? Ka siin ilmneb varakristlaste vцitlus oma usu
eest. Tunnustatakse ,,unenдgijate" ja ,,prohvetite" vaimset vхimu. Oli ju
vanasti sageli pхhimхt-teks: anna mulle ,,tдht" (mingi ime vхi prohvetlus)
ja ma usun kхike, mida sa kuulutad! Ja polnud sugugi ьkskхik, mida
kuulutati. ,,хige" ja ,,vale" prohveti eristamisel oli peale sьndmustekohtu
veel ideoloogiline kriteerium.
Kinn-itatakse veel kord: Jehoova annab unenдod ja ka vхime neid mхista.


  RAHVUSEEPOSED

HOMEROSE ,,ILIAS" (u. VIII saj.e.Kr.)
Siin on hulganisti viiteid ennetele,  ennustustele  ja  prohvetlikele
unenдgudele. Tsiteerin huvitavamaid.
Et lasta troojalasi ajutiselt vхita ning sellega tхmmata Achilleust taas
vхitlusse, otsustas Zeus:
,,Siis parem kхikidest muist nдis jдrgmine otsus ta meelest: et nдeks
petlikku und Agamemnon, Atreuse vхrse.
Kutsuski Und siis Kronion ja nii sхnad lennukad lausus:
Atreuse poeg Agamemnoni telki sa kuulmatult hiili ning seal tдpselt nii
sхnad teata, mis ьtlen ma sulle.
Las kдsib sдttida valmis end kхik pikkhiuksed argiivid vхitluseks; ьtle, et
nььd kord viimati vallata vхib ta laiateelise Trooja, et kдes ses asjas on
ьksmeel taevaste keskel Olympose hooneis. Kхik on Hera veennud palvega
neid. Nььd hukatus ootamas Troojat.
Ьtles ta nii. Kohe lдks Uni petlik, kuuldes kдsku, tхttaval lennul Ahhaia
mustkьlgsete laevade juurde ning Agamem-noni telki, ta Atreuse jдrglase
leidis suikumas ning tema ьmber ambroosialikuna hхljus.
Seisma siis jдi tema peatsis ja nдolt nдis just nagu Nestor, Neleuse poeg,
keda muist enam austas vьrst Agamemnon raukade seas. Tema nдol Uni taevalik
nхnda nььd ьtles...
Ьtles ta nхnda ja siis kadus. Atreuse jдrglase jдttes pea tдis mхtteid ja
plaane, mis ei pidanud teostuma iial."
Oluline on Kalchise ennustus loomaende pхhjal — madu sццnud altari alt дra
9 poega koos emalinnuga. Seda tхlgendanud Kalchis nii. et Trooja langeb
kьmnendal aastal.
Saatuse vддramatust nдitab jдrgmine lхik, mis rддgib Odysseusest  ja
Diomedesest:
,,Nььd ьhes vankriga saagiks nad said kaks sangarit vahvat, kel isaks
Perkota maa ennustustark oli, Merops.
Poegade saatust see nдgi ette ja ei lubanud sхita neid mehitapvasse
taplusse. Kuid pojad sellest ei hoolinud, sest kodunt kiskusid neid дra
surma ja saatuse haldjad."
Erandliku juhusena on ennustuse ьtlejaks jumalanna Hera tahtel isegi
kхnevхimeliseks saanud Achilleuse hobune Xanthos. Ta ьtleb oma peremehele:
,,Ka sina hukkuma pead mehe maise ja taevase kдe all."
Ennustuse teataja vхib esineda ka surnu vaimuna. Nii ilmub Patroklose vaim
Achilleuse telki ja ennustab sхbrale peatset surma. Ьhtlasi palub ta nende
luud ьhte matuseurni panna.
HOMEROSE ,,ODЬSSEIA" (VIII saj.e.Kr.)
Mдrkimisvддrne on ennustuse tдitumise aja pikkus (Alithersose ennustus
Odysseusele):
,,Ennustan harjunud suul, oma asja ma hдsti ju tunnen.
    Kхik on kulgenud nхnda ka, ьtlen, Odysseuse saatus, kui seda
ennustanud siis ma, kui sangarid lдksid Ahhaiast Ilionisse ja nendega koos
arurikas Odysseus: et hдdad suured tal ees, et hukkuvad kaaslased kхik tal,
et koju tundmatult saabub ta kord — kahekьmnendal aastal."
Nagu ,,Iliases", nii vхib ka ,,0dьsseias" jumalus saata magaja juurde mingi
uneolendi, ilmutuse. Nii tegi Pallas Athena, saates Penelopeia juurde selle
une ajal ta хe Iphtima kujulise ilmutuse, et see Penelopeiat trццstiks.
Mхnikord moondab aga jumalus end ise mхne inimese taoliseks ja ilmub unes.
Nii lдheb Athena vьrst Alkinoosi tьtre juurde tema sхbrannana ja soovitab
minna pesu pesema (et neiu pддstaks seal merehдdast ellujддnud Odysseuse).
Mдrkimist vддrivad kolm lхiku, kus ennustuse tдitumis-aeg pole antud mitte
ajaьhikutes kindlast hetkest arvates, vaid seostatud mingi teise sьndmusega
(Homerose aegadel ju kuupдeva ega aastaarvu tдhtajana ei saanud olla, sest
puudus ьhtne ajaarvamine):
,,...sest oli seadnud ju saatus, et Ilion hukkub, kui sinna veetakse
puuhobu suur."
Faiaakide vьrst Alkinoos kхneleb: isa Nausithoos rддkis, et Poseidon lццb
puruks faiaakide kindlaima laeva ,,kui kojusaatmise teelt udusinkjatel
lainetel see saabub ning suleb linnagi meil, tehes mдe ьlikхrge me ьmber.
Nь kord ennustas rauk."
Kьkloop rддkis, et ennustustark Telemos Eyrymides ennustas, et k u i
saarele tuleb Odysseus, siis kaotab ta oma ainsa silma (Odysseuse eest ei
teadnud kьkloop aga end hoida, sest Odysseus ьtles enda olevat Eikeegi).
Vanade kreeklaste arvates ei olnud saatus mitte alati jдigalt fikseeritud:
oli vхimalus kulgeda mitme variandi jдrele. Nii ennustab Hadeses Tark
Teiresias Odysseusele pдrast musta jддrд vere joomist jдrgmist: nende laev
satub Thrinakia randa. Sealt kas saadakse kohe koju, kui mehed hoiavad endi
soove vaos (ei vхta loomi), vхi siis mehed hukkuvad ja Odysseus saab ьksi
koju, k u i mehed end vaos ei hoia (vхtavad loomi).
Omapдrase kirjandusliku vхtte leiame XIX laulus, kus Penelopeia rддgib oma
unenдost kerjuseks riietatud Odysseusele. Unenдos tappis kull 20 хuel teri
nokkivat hane ja hakkas pдrast seda inimkeeles seletama unenдo tдhendust —
kosilaste hukkamist Odysseuse poolt. Kerjus Odysseus kinnitas seda veel
kolmandat korda.
XX laulus on kirjeldatud nдgija Theoklymenese prohvetlikku visiooni, kui ta
kohtas Penelopeia peigmehi:
,,0h mehed хnnetud! Mis hдda langend on alla te peale! Pead, nдod, pхlvedki
teil — kхik kaetud on nii nagu ццga. Oigeid kuulen ma ьmber ja nдen:
pisaraid pхsil voolab, verd tдis pritsitud on maja seinad ja palgidki lae
all! Varjusid tulvil on хu ning eeskoda tдis. Ьha lendab neid maa alla, kus
ootamas nдen Eubost juba. Kustunud taevast pдikene ning must sьngus kхiki
on peitnud."
Peiud vaid naersid selle peale.
Lхpetan tsitaadiga, milles  on  juttu  prohvetlikest  ja  tavalistest
unenдgudest.
,,Kahtsugu on vдravaid, kust ilmuvad hingetud ulmad:
sarvised on ьhed neist, elevandi on luust aga teised.
Ulmad, mis saabunud on lдbi hдilitud pinnaga luude,
petavad
meid vдlispinnaga vaid, sьdant vaevavad muidu.
Mis aga sarviseist on vдravaist sile-vдlkuvaist tulnud,
kхik
ka tдpselt tдituvad nii nagu keegi neid nдinud."
STURLUSSONI KOOSTATUD "VANEM EDDA" (13. saj.)
Ka Homerose eeposest 2000 aastat hiljem loodud ,,Vanem Edda" ei saa lдbi
ilma ennete, ennustuste ja unenдgudeta.
Lauldes Sigvцrdrist Faafniritapjast ennustab ennustaja Griipin Sigvцrdrile
surma tulevase naise Gudruuni vendade kдe lдbi. Enne seda aga хnnestub tal
tasuda oma isa surma eest.
Nagu teada, tappis Gudruun antiikseid jдlkusi korrates oma pojad, sццtis
nende sьdamed sisse nende isale — Atlile. Pдrast seda tappis ta pistodaga
Atli ja sььtas maja koos pererahvaga.
Nagu loeme Gudruuni II laulust, kдisid selle tragццdia eel endelised uned,
mida Gudruun pььab vддrtхlgendada.
,,ATLI: ,,'Mindki ajasid ьles дsja just nornid, unenдost veidrast — kui
oskaksin mхista! Mulle nдis, mu Gudruun Gjuukitьtar, nagu lццnuksid meelega
mххga mu ihusse."
GUDRUUN: ,,Unes terast nдha tдhendab tuld, ent emanda viha — indu ja
uhkust; pхletan puha su pahad haavad, sind hoian ja arstin, kuigi endal mul
valus on."
ATLI: ,,Koplis maas nagu olnuksid noored puud, mis olid mul kavas kasvama
jдtta, kхik juurtega vдljas, verest punased, lauale pandud, et proovi ja
maitse.
Nagu oleksid kдtest mul lennanud kullid, lennanud saagita 'masendusmajja,
nagu neelanuks maaga ma nende sьdameid, rдnkraskel meelel, veri rutjumas
soontes.
Nagu oleks mu kдtest jooksnud kaks koera, tujutult kumbagi  kuulsin
haukuvat, nagu oleks liha neil tardunud laibaks, vхikust tundes toitusin
korjustest.""
,,Grццnlaste loos Atlist" kavatseb Atli tappa Gudruuni vendi Hцgnit ja
Gunnarit ning kutsub neid enda poole. See хnnestub ja pдrast nende
vastupanu murdmist lхigatakse elusal Hцgnil sьda kehast vдlja. Gunnar
puuakse ussaeda.
Hцgni noor naine Kostbera rддgib mehele oma hoiatus-unedest, see aga
vддrtхlgendab neid.
,,...und nдgin, Hцgni, ei pea seda endale, vхib nurjuda matk, kui mu murel
on pхhjust.
Su linad paistsid kui pхlevat tules, kхrge leek lippas lдbi mu maja."
Hцgni ei pea seda und endeliseks. vaid hoiatab linade sьttimise eest.
Kostbera rддgib edasi:
,,Nagu ilmunuks karu, murdnuks siin kirste, kдppi raputas, nii et mul hirm
kandus rindu, pani koonugi kьlge, nii et kangeks jдime, ja siis trampimist
oli хige tunduval mддral."
,,HЦGNI: ,,Puhkeb torm, paisub maruks, kui see oli jддkaru, tuleb rajuilm
idast."
KOSTBERA: ,,Nagu lennanuks kotkas lдbi koja, vist tдhendab vaeva see ja
meid piserdas ve.rega, oli olevus otsekui Atli vari.""
Ka Gunnari naine Glaumvцr oli nдinud halvaendelisi unenдgusid.
,,Nagu seisnuksid ristipuud, sina said ristile, ussid sind sхid, tegin su
terveks, saabus maailma ots — ьtle, mis oli see?
Nagu verine mххk oleks vдlkunud sдrgist sul — halb lausuda kaasale
sдherdust lumma — nagu piik oleks lццdud su kerest lдbi ja хues ja aias
ulusid hundid...
Nagu mцllanuks jхevoog kaudu maja — pahinal, metsikult pinke ujutas,
mхlemal vennal teil murdis jalad, polnud maruveel peatust, see vist midagi
tдhendab?
   Nagu kдinuksid ццsel siin koolnud naised, vaevalt et riides, sind
valida tahtsid nad, ootasid, kutsusid sind oma istmele, sinust lahkuvad
vahest su paremad vaimud?"
Nagu sageli. ei olnud naiste hoiatustel mхju ja mхlemad vennad tapeti.
Nдhes vendi Atli poole lхksu tulevat, ьtles Gudruun:
,,Anda mдrku ma katsusin, et hoida kodus teid, kuid saatust ei sulusta ja
siia te tulite!"

E. LЦNNROTI KOOSTATUD ,,KALEVALA" (1835)
Selle eepose runod ulatuvad oma vanuselt lдbi kahe aastatuhande. Nad
kajastavad soome,  karjala  ja  eesti  rahvauskumusi,  sealhulgas  ka
prohvetlust.
Nii kьsib Vдinдmцinen unehaldja Untamo kдest nхu, kus vхiks olla kadunud
tьtarlaps Aino. Unehaldjas juhatab teda vette, neeme juurde, saariku
juurde, kivide vahele.
XII runos kavatseb oma naise pettusest solvunud Lemminkдinen sцtta minna.
Ta naine Kyilikki aga rддgib oma hoiatavast unenдost:
            ,,Kьll see Kyllikki kхneles,
            naine ette hoiateli:
            ,,Oioi armas Ahtikene!
            Дra sa mine sхdaje!
            Nдgin unda ma magades,
            sьgavasti suikudessa:
            tuba kхik oli tulessa,
            leeki suuri lхkateli
            ьsna meie akna alla,
            pдraseina peenderalla,
            sддlta tuisahti tubaje,
            kosena ьles kohades
            pхrandalauasta lageje
            akkenasta ukse kьlge."
 Lemminkдinen ei usu ja saab surma. On kirjeldatud ka ennustusmeetodeid.
Nдiteks kui visata pihlakad tulle ning need ajavad verd, siis tuleb sхda,
kui aga vett, pьsib rahu, ning kui mett, siis tulevad kosilased.
Tдhtsamate asjade puhul kьsiti jumalalt-loojalt  arbuga  nхu,  seades
lepalaaste arbusхelale.


F.R. KREUTZWALDI KOOSTATUD ,,KALEVIPOEG" (1857)
II loos ennustab Kalev oma peatset surma ja seda, et pдrast tema surma
sьnnitab Linda poja. Sellest (kuigi noorimast pojast) saab kuningas, kes
toob rahvale хnne.
III loos soovitab vanem vend pдrast Linda kadumist magama heita, et unes
saaks ,,taevaliku tarkus, Uku unes ilmutada" ja nхu anda.
V loos, kui Linda oli ikka veel kadunud, nдgi Kalevipoeg und:
,,Eite хitses noorel ilul, хitses kui mхrsja kambris, Naine noorik laua
taga Pulmapдeva pidudella
Kuju tuli kaugemalta
Eite istus Uku хues
хnnepдeva paistusella." Hommikul Kalevipoeg
,,Hakkas ццsist unenдgu,
Lugu lдbi mхtlemaie;
Mхtles tunni, mхtles teise,
Siis aga nхnda pajatas..." Linda on varastatud ja surnud. On kirjeldatud ka
telepaatilist unenдgu. Kalevipoeg
,,Дrkas unest ehmatades.
Kuri unenдo-kuju
hдdaohtu дhvardelles
vхitis mehe vдsimuse." Samal ajal murdsid hundid Kalevipoja hobuse. Ka
,,Kalevipojas" on mainitud mitteprohvetlikku petu-unenдgu, mida ta nдgi
seitse nдdalat kestnud nхidusunes:
,,Eilse pдeva ilmutused
unenдona uuendati,
kirjuks kangaks kujutie
petispaelusse paelutie."
PUMPURSI ,,LДCPLESIS" (1888)
II loos on juttu ,,aulisest vanakesest" Vaidelotist, kes  ennustanud
Lдcplesisele kuulsusrikast tulevikku; seda, et lддnest saabuvad vallutajad
ning et sajandite pдrast saavad lдtlased vabaks.
III loos ьtleb vхitluses Lдeplesisega jдnnijддnud eesti hiid Kalapьis, et
ta ema ennustanud rццvrььtlite kallale-tungi  siis,  kui  ta  kohtab
Lдcplesist.
VI loos aimab Lдcplesise armastatu Laimdota halba rььtlist, kes hiljem
Lacplesise tapab.


  ENDED

Ende all mхistan ennustatavale sьndmusele sageli eelnevat, kuid mitte selle
pцhjuseks olevat sьndmust.
Viiteid ennetele  on  juba  antiikajast.  Nii  ennustanud  ,,Iliases"
ennustustark Kalchis Trooja langust kьmnen-dal aastal selle jдrgi, et madu
sццnud ohvrialtari alt дra ьheksa linnupoega ja emalinnu ning moondunud
siis kiviks.
Luurele lдinud Odysseusest ja Diomedesest paremal lendutхusnud haigur
ennustas head.
Ьle Trooja sхjavдe lendas vasemalt poolt kotkas, keda lennul hammustas
nokas hoitav madu ning kotkas laskis mao lahti. See ennustas sхjalist
ebaedu.
Preester Nestor palus Zeusilt ahhailaste pддstmist ning Zeus andis jaatava
vastuse kхuekхmina nдol.
,,0dьsseia"
Lindude vaatleja Alitherses ennustas Odysseuse  poja  Telemachose  ja
peigmeeste kohal vхitlevate kotkaste pхhjal, et Odysseus tuleb tagasi ja
tapab peigmehed.
Kui Telemachos oli Menelaose pool, lendas sealt ьle i d a poolt tulnud
kotkas, kььnte vahel suur valge hani ja mццdus neist paremalt. See tдhendas
ikka veel ilusa Helena seletust mццda Odysseuse saabumist ja peigmeeste
hukku.
Ennustaja Theoklymenosest lendas vхitluse ajal ьle paremalt poolt tulnud
kull, kel oli kььsis tuvi. Ennustaja seletas seda nii, et Odysseuse
suguvцsale jддb saarel vхim.
Kui Penelopeia soovis, et Odysseus ometi tagasi tuleks ja  ьlbetele
peigmeestele tasuks, siis Telemachos aevastas. See oli kinnitav enne.
Kui Odysseus palus Zeusilt head ennet, siis kхlas k х u ja jahujahvataja
ьtles, et olgu see sццming peigudel viimane.
Telemachose tapmise plaane hauduvatest peigudest lendas ьle vasemalt poolt
tulev kotkas, tuvi kььsis. See oli ettevхtmise nurjumise enne.
,,Vanem  Edda"
,,Laulus Sigvцrdrist Faafniritapjast" on peetud lahin-gueelseteks headeks
enneteks jдrgmisi.
Paremal pool lendab pigimust kaaren.
Eemal on nдha kaht kuulsusehimulist kerglast.
   Kuuldub hundi ulgumist.
Kauguses on nдha sцrkivaid hunte.
H a 1 v a k s endeks arvatakse seda, kui taplusse torma-tes jalg дra
lььakse.
,,Grццnlaste loos Atlist" tabavad Hцgnit ja Gunnarit halvad ended siis, kui
nad on teel neid tappa kavatseva Atli poole. Neil lдks paadi kiil pooleks;
katkesid rihmad ja tullid; randa jхudes ei kinnitatud laeva;  vдrav
kriuksus, kui Hцgni virutas.
Ennete kohta onka ajaloolisi viiteid.
Herodotos kirjutab, et enne kui pдrslased vхtsid ette sхjakдigu Kreekasse
olnud Delose saarel maavдrin, mida seal varem polnud juhtunud. Ta kirjutab:
,,Vхib-olla oli maavдrin mдrk, millega jumalus inimeste-le tulevasi hдdasid
ilmutas."
Hilisemast ajast kirjutab F. Nork oma raamatus XIX sajandi juhtumistest.
— Vastabiellunud abielupaar istus toas. Naisel purunes kudumise ajal heleda
plaksuga laulatussхrmus nime ja laulatuse aastaarvu vahelt. Mees seda ei
mдrganud. Kolm nдdalat hiljem suri ta mees samal kuupдeval, mil neid oli
laulatatud.
— Altenburgi kloostris seisnud kellegi V. kingitud  klaaslaud.  Дkki
purunenud klaas nime kohalt ilma vдlise pхhjuseta. Kaheksa pдeva hiljem
suri V. rongiцnnetuse tagajдrjel.
— Ьhes seltskonnas tхstis keegi klaasi uue silla terviseks. Ьldiselt teati,
et sild on vilets, seetхttu ei joonud keegi. Jooja pani klaasi enda ette
lauale, kus see purunes. Sild purunes ьhe kuu  pдrast,  pхhjustades
inimohvreid.
Samas raamatus on vihjeid ka karjatuste ja koputuste  ning  lхhnade
endelisele tдhendusele.
Lхpuks veel ьhest antiikaja endest.
Kartaago vдejuht Hannibal  pццrdus  202.a.e.Kr. laevastikuga Itaaliast
tagasi Aafrikasse. Liviusele toetudes kirjutab J. Korabljev jдrgmist:
,,Hannibal oli juba oma merereisi lхpetamas. Lдhenedes Aafrika rannale,
kдskis ta ьhel meremehel ronida masti otsa ja vaadata — kuhu on suunatud
laeva nina. Kuuldes, et see on purustatud matusepaik, pidдs ta seda halvaks
endeks ning kдskis kursi vцtta Lepstisesse ja randuda seal."
Nagu ajaloost teada, ei aidanud Hannibali ka kursi muutus — Rooma vдejuht
Scipio purustas ta vдed samal, 202. a.e.Kr. Aafrika pinnal ning Hannibal
mьrgitas enda mхni aasta hiljem.


  KILDE KESK- JA UUSAJAST

Prohvetlike juhtumite kirjeldusi on palju. Nende seas vхiksid kхige rohkem
huvi pakkuda ьldtuntud nimed ja sьndmused.
Ьks esimesi keskaegseid teateid on ьhe IX sajandi suurema riigi, Bagdadi
kalifaadi kaliifi Harun-ar-Ra?idi lugu, mis juhtus 809. a. algul.
Kaliif nдinud unes enda poole sirutuvat kдtt, mis hoidis punakat mulda. Ta
kuulis hддlt, mis ьtles: ,,Sellesse mulda maetakse Harun!" Teine hддl
kьsinud: ,,Kuhu ta maetak-se?" Vastus oli: ,,Thusi."
Mхne aja pдrast lдinud Harun-ar-Ra?id Samarkandi ja Oxuse  provintsi
ьlestхusu maha suruma. Tee viis lдbi Gruusia. Gruusias rдnnates jдi kaliif
haigeks. Muidugi peatuti. Kalьf kьsinud, mis koht see on. Vastati, et Thus.
Nььd kдskinud kaliif ьhel teenril tuua nдha siinset mulda. Teener ulatanud
peoga nдha mulda, mis oli punaka varjundiga.
Mхne pдeva pдrast Harun-ar-Ra?id suri ja ta laip maeti Gruusiasse, Thusi.
Tьrgi sultan Murat 1 nдgi 1389. aastal ццl vastu 15. juunit enne serblaste
ja bosnialastega Kosovo juures peetud lahingut, et langes vaenlase sхduri
kдe lдbi. Et Murat 1 end lahingus hoidis, jдi ta ellu. Ent kui ta pдrast
lahingut koos vesiiriga vastase tapetud sцdureid vaatas, hьppas ьks haavatu
tema juurde ja tappis ta.
Teatavasti lahkus 1428. a. 16-aastane prantsuse talutьd-ruk Jeanne d'Arc
kodutalust, et kroonida kuningaks dofддn Charles ja juhtida sхjavдge
inglastevastases vabadussхjas. Oma plaanidest ei rддkinud ta kellelegi,
sest  vastasel  korral  poleks  teda  kuhugi  lastud.  Hilisematel
kohtuprotsessidel arutati Jeanne'i kodune olukord pхhjalikult lдbi ja
ilmnes jдrgmist.
Tхepoolest oli isa ьht-teist ette tundnud. Jeanne'i ema jutustas, et enne
seda nдgi isa unes, nagu oleks ta tьtar ,,lahkunud koos sхduritega".
Kui see tцepoolest nii juhtus, olnud isa maruvihane ja lubanud tьtre
uputada.
   Saksi kuurvьrst Friedrich III nдgi unes vastu 31. ok-toobrit 1517. a.
ьht munka hiiglasliku sulega, mis pidi hдvitama Rooma. Uni olnud nii
erutav, et ta oli sel ццl kolm korda ьles дrganud.
Teatavasti lхi Martin Luther oma kuulsad 95 katolitsismi vastu sihitud
teesi Wittenbergi kirikuuksele jдrgmisel pдeval, 31. oktoobril 1517.
Muuseas tuli Friedrich III endal Lutheriga veel tegemist. Viie aasta pдrast
tuli tal Lutherit varjata ja tema lossis tхlkis Luther 1522. a. Uue
Testamendi saksa keelde.
Martin Lutheri naine Katharina nдgi kord unes kaht vххrast daami, kes tulid
ehtima pulmadeks nende tьtart Magdalenat. Peatselt nende tьtar suri.
Katariina di Medici, Prantsuse kuninga Henri II naine, nдgi ццl vastu 1559.
aasta 29. juunit, et ta mees lamas maas verisena. Sel ajal oli kuningal
plaan minna rььtliturniirile. Naine keelitas teda, et ta ei lдheks vхi
vдhemalt turniirist isiklikult osa ei vцtaks. Kхik asjata! Turniiril sattus
kuningale piigikild silma ja mхne pдeva pдrast 40-aastane kuningas suri.
Prantsuse kuningas Henri III nдgi kolm pдeva enne oma surma unes, et kroon,
skepter ja purpurmantel olid verised ja jalge alla tallatud.
Teatavasti suri Henri III 1. aprillil 1589 dominiiklase Clementi noa lдbi.
liri arhipiiskop Usher ennustas ja kirjeldas 1601. a. Dub-linis puhkevat
iirlaste inglisevastast ьlestхusu, mis algas 1641. a.
Maria di Medici, Prantsuse kuninga Henri IV naine, riдgi 1610. a. unes, et
krooni ehted muutusid pдrliteks (tavaliselt tхlgendatakse neid pisaratena).
Ьks usufanaatik tappis Henri IV 14. mail 1610.
See oli juba kolmanda Henri хnnetu surm jдrjest!
Suurbritannia tegelikule  valitsejale  Buckinghami  hert-sogile  George
Villiersile ьtles 1628. a. ьks ta aadlikust sхber, et nдeb, nagu oleks
talle pistoda rindu torgatud. Seda tegigi vandenхulane Fulton 3. augustil
1628.
Veristele lugudele vahelduseks XV sajandil Inglismaal Yorkshire's elanud
Ursula Shiptoni ennustus selle kohta, mis tuleb ,,viimastel aegadel",
pдrast 1900. a.
   Siis tulevat ,,imelikud pдevad: naised riietuvad meeste kombel,
kannavad pьkse, lхikavad juuksed дra ega hooli aust. Armastus sureb ja
abielu rikutakse. Vankrid sхidavad kхikjal ilma hobusteta ja inimmхte
kihutab silmapilgu vдltel lдbi ilmamaa... Inimesed kдivad ka vee all, isegi
magavad ja rддgivad seal... siis aga lendavad linnu kombel kхrges хhus lдbi
pilvede."
Selle unenдo nдgija pole mingi kuulsus, vaid lihtne 24-aastane naine
Margarethe Landbrock Elterleinist. Tema unenдgu sai aga ьldteatavaks, sest
see puudutas rootslaste-ga peetavat sхda. Uusaasta ццl vastu 1643. aastat
nдgi ta, et Rootsi kindral Torstenrohn pani keti ьmber Freiburgi linna.
Siis tuli aga linnast rььtel ja raius selle mххgaga lдbi. Sьmboolika oli
kхigile mхistetav: Freiburgi piiramine ei anna tulemusi. Seitsme nдdala
pдrast Freiburg vabaneski.
Teatavasti oli Londonis 1666. aastal suur tulekahju, pхles дra ligi
kolmandik linna — 13 000 maja, 90 kirikut. On kirjanduslikke viiteid selle
kohta, et seda katastroofi nдgid juba 1660. a. ette Humphrey Smith, 1661.
a. George Fox ja 1664. a. Thomas Briggs.
See vхis olla umbes 1790. aasta paiku, kui ьhele Kariibi mere saare
Martinique'i neiule rддkis mulatitarist ennusta-ja Euphemia David tema
tulevikust. Selle neiu nimi oli Marie Rosa Josephine Tasher de la Pagerie.
Ennustaja ьtles, et tal saab olema kaks meest. Esimese mehega sьnnib tal
kaks last. Mees ise on pдrit ьhelt saarelt, nad hakkavad elama Euroopas.
Siis see mees sureb traagiliselt.
Teine mees on ьlemaailmselt kuulus, lapsi neil pole. Teine mees sureb
saarel хnnetuna.
Juhtus nii, et Josephine'i esimeseks meheks sai kindral Beauharnais,
kellega neil oli kaks last. Kui kindral oli 31 aastat vana, laskis
Robespierre tal 1794. a. pea maha raiuda.
Kahe aasta pдrast sai Josephine'ist  ьhe  teise  kindrali,  Napoleon
Bonaparte'i naine. Kooselu kestis 1796.-1809. aas-tani. Napoleoni edasine
saatus ja lхpp 1821. a. Saint Helena saarel on ьldtuntud. Muuseas oli
Josephine'ile enne ta esimese mehe surma ja abielu Napoleoniga ta tulevast
saatust ennustanud ka kuulus Pariisi ennustaja Marie-Anne Lenormand (1772-
1843). M. Lenormand ennustas talle, et tema teine abielu lahutatakse. See
leidis aset 1809. aastal.
Tuntud prantsuse teadlane ja fьsiognomist Lavater oli korduvalt unes nдinud
ja sellest ka teistele teatanud, et sureb vдgivaldsesse surma.
Juhtuski nii, et 26. septembril 1799 tulistati teda ning veidi hiljem ta
suri.
USA presidendil A. Lincolnil oli oma  traagilise  lхpu  kohta  mitu
parapsьhholoogilist elamust.
1861. aastal, esimesel ццl pдrast presidendiks valimist vaatas Lincoln
peeglisse ja nдgi seal  oma  normaalse  peegelkujutise  kхrval  veel
vaimkahvatut varju. Ta kohkus sellest ja tunnetas lдhenevat katastroofi.
1865. a. mдrtsis, kuus nдdalat enne mхrva, nдgi ta und, millest rддkis
lдhedastele: ,,See asi on hakanud mind nagu Banquo vaim kummitama ega taha
ununeda."
Uni ise oli selline.
,,Mulle tundus, et mind ьmbritseb surmavaikus. Siis kuulsin ma summutatud
nuukseid, nagu nutaks hulk inimesi. Nдhtavasti tхusin voodist ja lдksin
alumisele korrusele. Siis katkestas vaikust jдllegi  seesama  kaeblik
nuuksumine, kuigi leinajaid polnud nдha.
Lдksin ruumist ruumi, ilma et oleksin kedagi kohanud. Needsamad kurblikud
ja ahastavad helid kohtasid mind mu teel. Kхik ruumid olid valgustatud. Iga
asi siin oli mulle tuttav. Kuid kus on siis need inimesed, kes nхnda
kurvastavad, nagu tahaks nende sьda lхhkeda? Ma olin segaduses ja erutatud.
Mis vхis olla koige selle tдhendus, Otsustanud leida nii mьstiliste ja
vapustavate asjade pхhjuse, jдtkasin liikumist, kuni jхudsin Ida saali.
Astusin sisse. Mind ootas ebameeldiv ьllatus. Mu ees asus katafalk, millel
lebas suririietes laip. Selle ьmber seisid auvalves sхdurid. Seal seisis ka
hulk rahvast. Mхned vahtisid kaetud nдoga surnu poole, teised nutsid
haledasti.
,,Kes on Valgest Majast surnud?" kьsisin ьhe sхduri kдest.
,,President," vastas ta. ,,Ta mхrvati."
Siis jдrgnes rahvamassi vali halamine, mis дratas mi-nd unest.
Kuigi see oli vaid uni, ei uinunud ma sel ццl enam. Olen sellest masendatud
isegi nььd veel."
Ьks pдev enne oma mхrvamist nдgi Lincoln sellist und.
   ,,0lin paadiga sьgaval laial tugevavoolulisel jхel. Kukkusin paadist
jхkke."
Mхrvapдeval, nagu kinnitab kirjanik Ch. Dickens oma kirjas 1868. a. 4.
veebruarist, цelnud ta senaator Sumneri-le: ,,Hдrra! Midagi ebatavalist
juhtub ьsna pea!"
Ja saabuski saatuslik teatriхhtu (15. aprillil 1865), mil kхlasid surmavad
lasud.
On andmeid, et oma vдgivaldset surma nдgid ette ka presidendid J. Garfield
(1831-1881) ja W. McKinley (1843-1901).


9. EESTI

Eesti prohvetitest on andmeid ьsna vдhe.
Oma raamatus ,,Eesti prohvet Jдrwe-Jaan" Tallinn, 1921, kirjutab M.J. Eisen
kellestki sepp Niilsist (rootslane?), kes Pхhjasхja algul nдinud unes, et
Eesti langeb Vene vхimu alla. Algul kьll Raudpea (Kaarel XII) vхidab, aga
pдrast kaotab. Nii see ka lдks.
Ennustaja Jдrwe-Jaan sьndis Pдrnumaal Mihkli kihelkonnas Jдrve kьlas 16.
oktoobril 1768. Ennustamisega hakanud ta tegelema umbes 40-aastase mehena
(s.o. umbes 1818. a.). M.J. Eisen kirjutab:
,,Korra pannud Jaan Virtsu Kiisamдel maantee ддrde teivad pьsti, sidunud
lхngad teivaste vahele. Kьlataat lдinud mццda, kьsinud: ,,Jaan, mis nььd
teed?" Jaan vastas: ,,Nagu ma nььd teen, tehakse edaspidi. Mхtte kдrmusel
rддgitakse kaugele!"
Ka hiljem on Jaan korduvalt teibaid pьsti seadnud ja цelnud, et tulevikus
saab sхbraga 1000 versta taha kхnelda.
Kord цelnud ta hobusele, et tuleb aeg, kus tuli ja vesi hakkavad sinu eest
koormaid vedama: vanker sхidab maanteel ilma hobuseta!
Vene-Jaapani sхja ja selle tulemuse ennustanud ta jдrgmiselt ette: ,,Kui
sild Kasari jхele ehitatakse, siis tuleb Venel sхda. Kui sillale pragu
sisse lццb, siis Vene kaotab."
Oletatakse, et ta ennustanud ette ka 1905. a. revolut-s i o o n i sьndmusi.
Jaan цelnud, et tuleb aeg, kus mхisad pхlevad kui kььnlad, nii et teisel
pдeval saab tuhas kartuleid kьpsetada.
Vдidetavalt ennustanud Jдrwe-Jaan ette ka Esimest maailmasхda. ,,Kord
kuulutanud Jaan: ,,Kord algab maailmasхda. Tuleb suur verevalamine. 10-12
kuningat hakkavad teineteisega sхdima.  Ka  meie  maale  tuleb  suur
verevalamine. Sхda tuleb Pдrnu poolt..."
Teine kord ьtelnud Jaan kodus Annusel tara ehitades:
,,Kui mu kдtetццd enam tarvis ei ole, tuleb sхda." 1914. a. tehtud uus tara
ja sхda algaski."
Vene riigile kuulutanud Jaan ette suurt vдhenemist. Seda olevat ta teinud
jдrgmistes ьtlustes: ,,Vene riigi piirid pigistatakse nii kokku  kui
lambaraudade pдrad." — ,,Vene riik saab hobuserauataolise kuju."
Lхpuks ennustanud Jaan Vene riigi kohta, et see ,,...jддb viimaks nii
vдikeseks, et kuningas ьlemise toa aknast oma riiki vхib дra nдha."
Huvitav, kas Ipatjevi maja Jekaterinburgis, kus v i i m a n e Vene tsaar
Nikolai II 1918. a. oma tapmiseelsed kuud veetis, oli hobuseraua kujuga?
Siin on veel ьks ajalooline paradoks. N. Ipatjevi esivanema Ipatjevi
kloostris kuulutati 1613. a. tsaariks esimene Vene tsaar Mihhail Romanov.
Tuntud ennustaja oli enne Esimest maailmasцda  Tallinnas   Lasnamдel
elanud  M a r i e  K u u g e 1 (1844?-1910). Oma unedest ja nдgemustest
jutustas ta tьtrele, kes need ьles kirjutas (ise ta ei osanud). Ka
joonistas ta oma nдgemusi ьles, andes tьtrele nende kohta seletusi.
Mхningaid tдhtsamaid tдitunud ennustusi.
— Tallinnas raekojas pannakse inimesi paari ilma laulatamata. Seda teeb
noor mees, kes pole kirikuхpetaja.
Teatavasti algas Eesti Vabariigis ilmalik abieluregistree-rimine 1920.
aastal.
— Vagunid lendavad хhus. Ristitaolised kujundid lendavad хhus Tallinna
kohal ja heidavad ,,tuliseid kerasid" linna peale. Linnas pole leiba ega
liha. Poodides on sabad. Inimesi aetakse keldritesse, kaasa peab vхtma
toitu ja joogivett. Majad langevad kokku.
Need ennustused on kirjas Tallinnas 13. mail 1935 ilmu-nud ,,Rahvalehes",
seega ьheksa aastat enne seda, kui Nхukogude lennuvдgi 9. mдrtsil 1944
Tallinna pommitas.
10.  oktoobril  1931  ilmus  ,,Uudislehes"  artikkel  pealkirja-ga
,,Selgeltnдgija ennustab Eesti tulevikku: Tallinna hдvitatakse!"
Tegemist on arvatavasti Mai Kalamehe  hьpnoosiseansiga  B.  Johansoni
eestvцttel. Artikli andmed bn pдrit kelleltki Arthur R-ilt, kes viibis
seansil.
Pдrast hьpnotiseerimist цeldi M. Kalamehele, et on aasta 2000, ja paluti
jutustada vahepealsetest sьndmustest. Meedium rддkis muu hulgas jдrgmist:
,,...Nдen rohukamarasse kasvanud varemeid, nдen lхputuid riste, haudu...
nдen ьksikuid inimesi, pisaraid. Tallinn on purustatud, varemetes."
,,,,Millal see juhtus?" pдris edasi hьpnotisццr. Kхik on hingetud, ддrmises
pхnevuses.
,,Kaksteist aastat varemalt... sхda... hirmus... julm. Jaaniцц, rahvas
lхbutseb, loidavad jaanituled...
Nхukogude Venemaa sхjalennukid, terve taevas on neid tдis... Nad rьndavad
Tallinna. Pommid lхhkevad, majad purunevad. Tдnavad on tдis laipu...
veri... laibad... rusud... kogu linn... rusuhunnik."
,,Aga meie lennukid? Mis teeb meie хhulaevastik?"
,,Ьksteise jдrgi meie lennukid lastakse alla vaenlase poolt. Ka vastase omi
langeb palju..."
,,Edasi! Millega lхpeb see kхik?"
,,Sхda, hirmus sхda puhkeb lahti. See kestab palju aastaid."
Peagi lхpeb seanss. Ja varsti on meedium jдlle harilik inimene. Ainult ta
on pisut kahvatu ja kurnatud ilmega. Kui toasviibijad jutustavad talle
temalt kuuldud sхnu, siis vхpatab ta ja ei taha seda kuidagi uskuda. Ta
vдriseb sealjuures kogu kehast, tдis hirmu."
Toodud seansikirjeldusest lдks paljugi tдppi. Vahetult Eestit puudutav
Saksamaa ja N. Liidu sхda algas ццsel kell 4, 22. juunil 1941. Jaaniхhtu
lхkked sellepдrast дra ei jддnud. Maale jхudis sхjateade mхnepдevase
hilinemisega.
1944. a. 9. mдrtsi хhurьnnakus sai surma palju tsiviilelanikke. Tallinna 13
000 majast hдvitati 6000.
Ja nagu teada, ei tulnud Hitleri mхnekuisest Blitzkrie-gist midagi vдlja —
sхda kestis kuus aastat.,
Ka hiljem, 1932. a. on Mai Kalamees hьpnoosiunes цelnud: ,,Pдts on
leivapдts, kui Pдts on, on leib, kui ta kaob, tulevad segased ajad."
1933. a. avaldas ta ьhel seansil, et Vene vдed tulevad Eestisse sisse!
Kьsimuse peale: ,,Kas nagu  Gruusias?"  (s.t.  pдrast  kommunistlikku
riigipццret) vastas ta: ,,Ei. Neile avatakse vдravad!"
   1934. a., viibides Berliinis Saksa Teadusliku Okultismi Seltsis,
teatas ta hьpnoosunes, et kuuleb Eestis saksa keelt rддgitavat ja Hitler on
seal vхimul! (Insener Joh. Tootsi memuaaridest)


10. XX SAJAND

Ьks esimesi sьndmusi, mis pдlvis XX sajandil ьldsuse suure tдhelepanu, oli
1500 reisijaga inglise ookeaniauriku ,,Titanic" hukkumine 15. aprillil
1912. Nagu nдitavad USA psьhhiaatriaprofessori Jan Stevensoni uurimused, on
kirjanduses fikseeritud vдhemalt kьmme seda sьndmust ettenдinud unenдgu.
Tдhendusunenдgu nдinud isikud elasid Inglismaal,  USA-s,  Kanadas  ja
Brasiilias. Lisaks sellele nдgi katastroofi samal ццl unes veel seitse
inimest.
Huvitava detailina kirjeldab J. Stevenson ьhe mees-ametniku unenдgusid. Sel
mehel oli pilet ,,Titanicule". Ta nдgi unes ,,Titanicut" uppumas, laev
kaldus, kruvi хhus pццrlemas, reisijad merehдdalistena paatides. Ometi ei
loobunud ta reisist enne, kui ametitalitused teda selleks sundisid.
Kьmnest tдhendusunest olid neli vдhemalt 10 pдeva enne katastroofi, kuus
unenдgu olid 10 pдeva kuni mхni kuu varem.
Esimese maailmasхja vallapuhkemise kohta on kindlasti palju unenдgusid.
Minugi kollektsioonis on mхned. Tдhtsamatest meestest, kes saatuslikku
sьndmust para-psьhholoogiliselt tajusid, on mainitud Ungari  piiskoppi
Joseph de Lanyi'd. ццl vastu 28. juunit 1914 nдgi ta unes sхja ajendiks
saanud Austria-Ungari troonipдrija Franz Ferdinandi tapmist.
1978. a. kandis Lддne-Saksa professor  Hans  Bender  parapsьhholoogia
konverentsil Cambridge'is ette juhtumi Saksa sхduri sдilinud  kirjast
(detsember 1914), kus oli juttu ka Hitlerist ja  Teise  maailmasцja
puhkemisest.
Ka Teise maailmasхja algust ja tulemusi oli spontaanselt paljudel juhtudel
ette nдhtud, nagu nдhtub H. Benderi ja E. Hanefeldi kollektsioonidest.
Mхned nдited on ka minul, kuid nendest hiljem.
Paljude vдljapaistvate riigitegelaste atentaate oli unes vхi muul viisil
ette nдhtud. Nii oli see ka John ja Robert Kennedyga. Peale Jeane Dixoni
jt. tuntud nдgijate olid need sьndmused ette tajutavad ka Lддne-Saksamaal,
Soomes, Eestis.
Esitan Soome etnograafi L. Virtaneni kogutud juhtumi. John Kennedy mхrva
nдgi Soomes ette ьks naisхpetaja:
,,0lime juba voodis ja tuli oli kustutatud. Siis tuli tьtar uksele ja
ьtles:
,,President Kennedyt on tulistatud. ta on raskesti haavatud. Veel pole
teada, kes teda tulistas."
Mina aga ьtlesin, et mis ta lobiseb: kes nььd Kennedyt tulistab. Tьtar aga
kinnitas, et nii цeldi uudistesaates.
Paar nдdalat hiljem istusin (TV) хhtu-uudiseid vaatama ja siis korrati sama
teadet president Kennedy surmast.
Tundsin lausa хudust. Kuidas oli vхimalik, et tьtar oli rддkinud sedasama
kaks nдdalat varem?
See mхrv oli tдitunud varasema plaani kohaselt, nii et telepaatiline teade
sellest oli kindlasti ilmas olemas. Sealt sai selle ,,kinni pььda" isik,
kel oli vastuvхtuvхime."
Kahjuks pole juhtumi kirjelduses mдrgitud, kuidas tьtar seda teadet tajus.
Vхimalik, et tegemist oli kuulmishallutsi-natsiooniga дrkvelolekus.
Ьks цnnetus, mis avaldas mхju ka prohvetluse uurimise-le, oli 21. oktoobril
1966. a. Inglismaal toimunud maalihe. Surma sai 144 inimest, neist 128
last.  Nдdal  pдrast  katastroofi  avaldas  psьhhiaater  J.C.  Barker
ajakirjanduses ьleskutse, et need, kes olid katastroofi unes vхi muul
viisil ette aimanud, teataksid endast. Kinnitavaid vastuseid laekus ьle
Inglismaa 76. Uurija hindas rahuldavaks 34 kirjeldust (neist 28 unenдgu,
millest 70% olid sьmboolsed). Kirjutajate seas oli naisi 5 korda rohkem kui
mehi (vхib oletada, et juhtumitest teatanud naiste seas  oli  palju
surmasaanud laste emasid).
Prohvetlik elamus oli olnud 18 juhul vдhernalt neli pдeva varem, 8 juhul
kuni kaks nдdalat varem ning 8 juhul ulatus vahe mхne kuuni.
Siit tuleneski spontaansete prohvetlusjuhtude praktilise kasutamise idee.
Tuleks koguda elanikelt andmeid lдhe-nevate katastroofide kohta ja pььda
цnnetusi vдltida (vхi vдhemalt organiseerida kiiremini abi, vдhendada
ohvrite arvu). Londonis on loodud spetsiaalne keskus — British Premonitions
Bureau (Grove House 14, West Grove, Lond. SE 10 England).
Analoogne keskus oli loodud ka USA-s New Yorgis —Central Premonitions
Registry. Kдesoleval ajal keskus ei tegutse.
Spontaanseid хnnetuseelseid andmeid kogub veel USA-s Virginia Ьlikooli
psьhhiaatriateaduskonna parapsьhho-loogia  osakond  eesotsas  prof.  J.
Stevensoniga.
Niisugused spontaansete nдhete kogumise keskused on alates 1971. a. veel
Kanadas Torontos (aastas laekub u. 2000 teadet, millest keskmiselt 10%-1 on
praktiline vддrtus) ja Lддne-Saksamaal — Institut fьr Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene im Freiburg.
Spontaansest uneprohvetlusest on teada veel inglase Maleolm  Bessenti
tдitunud ennustused 1969. a. no-vembrist:
— Ta ennustas, et lдhema 4-6 kuu jooksul teeb Onassisele kuuluv kreeka
tanker avarii. Sellest tuleb rahvusvahelise mastaabiga pahandus.
Suure хlireostuse pхhjustanud  avarii juhtuski 1970. a. veebruaris Nova
Scotia lдhedal.
— Kindral de Gaulle'ile ennustas ta surma ьhe aasta jooksul.
De. Gaulle surigi 10. nov. 1970.
— Inglismaa sisepoliittka kohta ennustas ta, et peaminister Wilson vahetab
jдrgmisel suvel valitsuse koosseisu. Nii juhtuski.
Selle sajandi tuntumatest ennustajatest vхiks nimetada veel USA-s elavat
Jeane Dixonit, 1918. a. sьndinud saksa immigrandi Franz Pincerti tьtart.
Jeane avastas oma vхimed juba enne 10. eluaastat. Nimelt teatas ta isale,
et mхne pдeva pдrast saab ta musta ддrisega kirja. Oma onule ennustas ta
цigesti pillimehekuulsust.  J.  Dixoni  ennus-tustest  vхiks  nimetada
nдitlejanna Marilyn  Monroe  enesetappu,  esimese  Nхukogude  sputniku
vдljasaatmist, Mahatma Gandhi mхrvamist, ЬRO peasekretдri Ham-marskjцldi
surma lennuхnnetusel (ka Jeane'i enda mees suri lennuхnnetusel, mida ta
ette nдgi) ning Hiina esimese aatomipommi plahvatust.
Viis pдeva enne John Kennedy mхrva (22. nov. 1963) nдgi ta presidendi
kirstu Valgesse Majja kantavat ning rддkis sellest mitmele tunnistajale.
Esimene kaudne ennustus John Kennedy tapmise kohta on tehtud juba 11.
mдrtsil 1956, mil ta oli цelnud: 1960. a. valitakse demokraat presidendiks
ja ta sureb traagiliselt vдljaspool Valget Maja. J. Dixon pььdis K. Halle
ja mrs. Bumgardeni kaudu J. Kennedyt hoiatada. Ilmselt ei vхetud hoiatust
tхsiselt ja sхitu Dallasesse дra ei jдetud.
J. Dixon rддgib, et enne visiooni teket on juba mitme pдeva jooksul tunda
erilist pinget.
Tuleviku kohta ennustas J. Dixon, et 5. veebruaril 1962 sьndivat poeglaps,
kellest edaspidi tulevat juhtiv tegelane, ьhendamaks inimkonna rahu- ja
progressi-pььdlusi. Selle mehe mхju olevat maksimaalne 1999. aastal.
Teine tuntud meedium on USA-s Virginias elanud Edgar Cayce (1877-1945).
Kuigi E. Cayce oli rohkem ravimeedium kui ennustaja, on ka temalt mitmeid
ennustusi. Need on kirjas  stenogrammides,  mida  tema  mediumistlike
autohьpnootiliste seansside jдrgi on proto-kollitud u. 14 000. Mхned ta
ennustused on alljдrgnevad.
1939. a. ennustanud ta ette Vietnami sхda, mis tulevat USA jaoks suurim
pдrast Teist maailmasхda, mis lцpeb 1945. a.
1927. a. ennustas E. Cayce ette 1929. a. suurt majan-duskriisi.
Ta ennustas хigesti Esimese maailmasхja alguse- ja lхpuaasta.
Enda tulevase taassьnni kohta rддkis Cayce, et sьnnib uuesti aastal 2100
Nebraskas. Lapsena vдidab ta end olevat Edgar Cayce'i, kes elanud Virginias
200 aastat tagasi! Teadlased kutsuvat teda kьlastama neid kohti, kus ta
vдidab end olevat elanud — Virginiat, Kentucky't, Alabamat, New Yorki,
Michigani. Transpordiks olevat piklik sigaritaoline хhusхiduk, mis liigub
suure kiirusega. Aastal 2100 olevat osa Alabamast vee all. Norfolk on suur
sadam. New York on vahepeal hдvinud ja teistsugusena ьles ehitatud, nii et
Cayce seda algul дragi ei tunne!
Iseloomulik on seik, et kui E. Cayce hakkas ennustama totalisaatoril
hobuste vхidusхite, siis kadusid ta vхimed ьheks aastaks.
Suur osa Jaapanit vajub enne 1998. a. merre.
Maa pooluste nihke tхttu muutub kliima keskvццtmes soojemaks.  Paljud
rannikualad USA lддne- ja idarannikul hдvivad.
E. Cayce ennustas, et Bimini saarte piirkonnast leitakse esimesed viited
Atlantisele. Maa hakkab seal tхusma ja tulevikus vхtab ta enda alla
mitmesajaruutmiilise ala.
   1968. a. leidiski USA merevдelendur R. Brushi Bimini ja Androse saare
piirkonnast veealuseid mььre ja sambaid. Allveearheoloogide  uurimused
nдitasid, et mььre moodus-tanud 5-tonnised kiviplokid olid murtud ligi 10
000 a. tagasi mььri asukohast 40 km pхhja pool asuvast kivimurrust.
Skandinaavia ennustaja John Sundstrцm (sьnd. 1903) oli хigesti ennustanud
1976. a. olьmpiamдngude boikoti ja Iraani ?ahhi surma (1978. a.). Samuti
цelnud ta ette John Kennedy surma ja 1972. a. Mьncheni olьmpia-mдngudel
sportlastele tehtava atentaadi.
Sel sajandil on olnud palju katastroofe. Ьks kvalitatiiv-selt omapдrasemaid
oli aatomipommi  esmakordne  sхjaline  katsetamine  Hiroshimas.  Selle
katastroofi erakordsus viib mхttele, et peaks olema isikuid, kes suutsid
seda ette nдha. Spetsiaalseid uurimusi selle kohta pole mul цnnestunud
leida. Karl Bruckner, kes on Hiroshimast kirjutanud dokumentaalse romaani
(vene k. ,,Sadako tahab elada" M., 1964), toob дra ьhe Hiroshima elaniku
proua Kumakisi unenдo enne saatuslikku 6. augustit 1945. a.:
,,Aga mina nдgin tдna ццsel maavдrisemist. Majad purunesid, kхik ьmberringi
oli haaratud tulest. Aga kхige hirmsam oli see, et pдike langes maa peale.
Дrkasin hirmu tхttu ja jдtkasin karjumist, juba niinematil istudes.
Vana naine kummardus ja tх'mbas pea хlgade vahele. Hirmust  suurte.
silmadega, surudes nimetissхrme nina juurde, sosistas proua  Kumakisi
kдhedal hддlel: ,,Kхik, mida ma unes nдen, lдheb tдide.""
On vдhe tхenдoline, et Hiroshima-mastaabilist ka-tastroofi nдhakse ette
vaid mхni tund. Reaalsьndmuste kдik oli selline:
— 6. augustil 1945 kell 8.15 lхhkes aatomipomm u. 500 m kхrgusel, olles
lastud langevarjuga alla 8000 m kхrguselt lendavalt pommituslennukilt B-29.
Jaa-panlaste endi andmete kohaselt sai Hiroshima 470 000 ela-nikust surma
86000. Hooneist hдvis 60%.
— 6. augusti varahommikul 1945 oli pommituslennuki komandцr kolonel Tibets
saanud teada lahinguьlesande sihtmдrgi — Hiroshima.
— 24. juulil 1945 oli USA president Truman andnud kдsu kasutada augusti
algul mхne Jaapani linna vastu pommi.
16. juulil 1945 oli New-Mexico kхrbes korraldatud esimene aatomipommi
katsetus.
— 1. juunil 1945 oli USA valitsus pхhimхtteliselt otsustanud kasutada
loodavat pommi sхjas Jaapani vastu.
— 1940. aasta suvel oli alustatud aatomirelva looval Manhattani projekti,
mis haaras 128 000 teadlast ja tehnikut ning neelas 2 miljardit dollarit.
Olen kindel, et prohvetlikke andmeid Hiroshima hдvingu kohta peaks olema
juba enne Teise maailmasхja algust. Jaapanist kaugel asuvas Eestiski on
juba 1943. aas-tast ennustatud, et sхja Jaapanis lцpetab aatom.
Nььd mхned ajaloolised detailid, mis vхiksid seoses Hiroshima tragццdiaga
huvi pakkuda.
6. augustil 1653 oli Hiroshimast lдbi voolaval Ota jхe] suur ьleujutus. See
olnud nii hдvitav, et veel XX sajandil peeti 6. augustit halvaks pдevaks.
Muuseas ei piirdunud saatuse hдvitustцц linna kallal 6. augustiga 1945. 17.
septembril 1945 puhkes orkaan, millele liitusid paduvihm ja ьleujutus. Kui
algul oli linna hдvitanud tuli, siis ьlejддnu tegi vesi. Kui pomm suutis
hдvitada vaid 10 silda, siis uputus lхhkus neid  20.  Pealtnд-gijad
kirjeldavad ьleujutusjдrgset Hiroshimat kui suurt jдrve.
Ka teisel aatomijхul purustatud linnal Nagasakil on spetsiifilisi jooni.
Nagasaki  oli  alates  XVI  sajandist  pхhiline  (1725-1854  ainuke)
vдlismaailmaga kaubavahetust pidavsadam.
Omaette uurimisteema vхiks olla ьldse suurte katastroo-fide etteaimamine.
Polnud ju Hiroshima ja Nagasaki suurimad.  Juba  ainuьksi  Dresdeni
pommitamine USA-Suurbritannia lennuvдe poolt nхudis 1945. a. veeb-ruaris
120 000 sakslase elu, rohkem kui oli vahetuid ohvreid Hiroshimas ja
Nagasakis kokku! Hamburgis nхudis analoogne operatsioon 1943. a. augustis
40 000 sakslase elu. Nende arvude ьle me vдga ei imesta, sest iga Teise
maailmasхja pдev nхudis umbes 25 000 inimelu. Inimohvri-te poolest ajaloo
suurim katastroof oli siiski Hiina 1556. a. maavдring, kus ohvreid oli 830
000. Gangese ьleujutus nхudis 1737. a. 300 000 ohvrit. Ka Jaapani pinnal
oli varem olnud suuremaid katastroofe, nдiteks Tokio maavдrin 1923. a.
Ohvreid oli siis 143 000.
Selliste katastroofide puhul kerkib praktiline kьsimus, kui pikalt on
vхimalik neid ette цelda ja kas on vхimalik inimkaotusi vдhendada?


11. PROHVETITE EKSIMUSED

Pole ьhtegi teadlast, arsti ega ajaloolast, kes poleks eksinud. Ometi ei
sea me kahtluse alla teadusi, meditsiini ega ajalugu kui selliseid. Lisame
veel, et viimaste puhul on tegemist eksimisega oleviku vхi mineviku hindami-
sel. Tohutult raskem on aga tдpselt ette цelda tulevikus  saabuvaid
sьndmusi.  Sellest  on  tingitud  ka  parimate  nдgijate  eksimused.
Illustratsiooniks pakun vдlja mхned neist.
Jeane Dixon arvas ekslikult, et 1980. a. algab Kolmas maailmasхda, kus USA,
N. Liit ja Saksamaa liituvad Puna-Hiina vastu ning et 1964. a. lammutatakse
Berliini mььr.
Edgar Cayce eksis, arvates, et Hitlerist tuleb demokraat, et Hiina muutub
enne 1968. aastat domineeri-valt kristlikuks, et Venemaast saab inimkonna
lootus, sest seal hakkab igaьks elama oma ligimese heaks ja kommunism kaob.
Skandinaavia ennustaja J. Sundstrцm arvas eksli-kult, et 1982. a. puhkeb
sхda NATO ja Varssavi bloki vahel, kuhu 1984. a. liitub Hiina ja et sхjas
lastakse Sundstrцm ise maha kas 12. mдrtsil vхi 12. novembril 1984.
Ka tuntud Eesti meedium Mai Kalamees eksis, kui rддkis hьpnoosis 4.
veebruaril 1930 ьhest ajalehest vдljalхigatud portree kohta (mida ta ise ei
nдinud):
,,See mees on vдga terase loomuga, uhke. Kui ta vihastab, siis on vдga
metsik, kui ta siiveneb millessegi asjasse, siis viib ta selle lдbi.
Sхjavдgi, hauad. Ta peab sundima teisi tapma, kuigi ta ise seda ei taha.
Kхik rahutused surub ta veriselt maha. Ei lдhe kaht aastat, siis on tal
lхpp. Teda veetakse lohinal ja kuskil koopas on tema lхpp. Valitakse uued
esindajad. Kommunism parandatakse. Seda teeb alamrahvas ja allasurutud
intelligents. Punane madu vдsib, ta liigutab veel, et hinge sees hoida."
Tхenдoliselt rддkis hьpnoosis meedium seda, mida temalt ootas hьpnotisццr
B. Johanson. Jutt oli Stalinist.


LХPETUSEKS

Vхib-olla toimub tulevikus unenдgude uurimine hoopis objektiivsemalt kui
praegu. Tдnaseks pдevaks on arvamus, et unenдgu on suunatud tulevikku,
mitte mineviku. Aga see tuleviik sхltub kдitumisest ja  psььhilisest
protsessidest minevikus.


LISAMATERJALI

Bro, H.H. Edgar Cayce in dreams. N.Y., 1970.
Evans-Wentz, W.Y. (ed.) The tibetan book of the dead. London, Oxford, N.Y.
1971.
Jacobson, N.0. Life without death? N.Y., 1971.
Miller, A. Selgeltnдgemine ja ennustamine. Tall., 1935.
Stearn, J., Edgar Cayce the sleeping prophet. Toronto-N.Y., 1967.
Богатырев, В. Подсознание на фотобумаге. Ж. Изобретатель и Рационализатор.
9/1979, ее. 4-7 и 24-25.
Вейн, А.М. Три трети жизни. М. 1979.
Грузенберг, С.О. Гении и творчество. Л. 1924.


SISUKORD

Sissjuhatus
1. Unenдod loodusrahvail
2. Sumer ja Egiptus
3. Vana-Kreeka
4. Vana-Rooma
5. Piibel unenдgudest
6. Rahvuseeposed
7. Ended
8. Kilde kesk- ja uusajast
9. Eesti
10. XX sajand
11. Prohvetite eksimused
Lхpetuseks
Lisamaterjali
Sisukord