Бизнес план (булка)                 БІЗНЕС-ПЛАН                             виконали: Лысюк Д.


                                  Павлюк Е.

                                 Адаменко И.


                                   Блюс А.


                                  Кикоть А.

                                Кифоренко Д.Титул  1

Резюме  2


Опис товару (послуги)  3


Оцінка ринку збуту  4


Оцінка Конкурентів  5План маркетингу  6План виробництва  7

  Закупівля сировини матеріалів комплектуючих

  Виробничий цикл

  Витрати на одиницю продукції

  Розрахунок крапки беззбитковості


Організаційний план  8

Юридичний план  9Оцінка ризиків  10Фінансовий план і фінансова стратегія  11
  Звіт про рух грошових коштів


                  1. Титул

  Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування
інвестицій.
Містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги  випуску
продукції, характеристики ринків збуту і  сировинної  бази,  потреба
виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить
ряд показників, що дають представлення про комерційного, бюджетній і
економічного ефективності розглянутого проекту й у першу чергу учасників-
інвесторів, що представляють інтерес для, проекту. Розрахунки показників
адаптовані до вимог і умов сучасного  вітчизняного  і  закордонного
інвестування.

Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної
таємниці і підлягає відповідному захистові.                 2.Резюме

   Приватне підприємство “Булка” було утворено в 1991 році і весь період
свого існування займалося оптовою торгівлею продуктами харчування.

   В даний час, бажаючи розширити сферу свого бізнесу, підприємство
вирішує зайнятися виробництвом і збутом власної продукції, а саме булочок.
Виходячи зі своїх можливостей, підприємство вирішує випускати дешевий і
якісний продукт, що дозволить йому зайняти нішу, що пустує, в Україні.

   Для виробництва булочок необхідно купити устаткування, у зв'язку з
чим, первісні інвестиції складуть 322.3 тисячі гривень. Фінансування буде
вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. При цьому
передбачуваний обсяг продажів складе 36 млн. булочок у рік, очікувана
чистий прибуток складе 3960000 гривень, тобто проект цілком окупить себе
через 1 мес.

Цілями дійсний бізнес плану є:

 . Пророблення одного з можливих варіантів розширення бізнесу і збільшення
  прибутку

 . Планування виробництва і продажу товарів

 . Підвищення іміджу фірми             3. Опис товару (послуги).

   Продукт - булочка, типу “Рогалик”, призначений для задоволення
життєвих потреб людини.

Розфасовка в яскраві, кольорові обгортки по 0,25 кг. Можлива добавка
різних, натуральних ароматичних речовин, що дозволить зробити цей продукт
більш різноманітним і популярним. Головна відмінність – випускатися буде на
найсучаснішому, ефективному устаткуванні; із продуктів вищої якості, що
поліпшить смакові якості і підвищить продуктивність праці.

              4. Оцінка ринку збуту.

   На підставі проведених маркетингових досліджень, а також на підставі
того, що підприємець близько 5 років займався закупівлею і реалізацією
оптових партій продуктів харчування, у т.ч. булочок; було встановлено, що
булочки можуть купувати 2% жителів України щодня, тобто 1 млн. штук. Для
зниження ризику, виробничу програму знизимо в 10 разів, тобто робити
будемо 0.1 млн. у день, або 3 млн. булок на місяць.

   В міру розвитку виробництва, заплановано розробляти і випускати іншу
продукцію на цьому ж устаткуванні (наприклад: торти, печиво), що дозволить
зміцнити положення фірми на ринку виробників харчових продуктів.              5. Оцінка конкурентів.

   На сьогоднішній день найбільший виробник і продавець булочок –
“Київський булочний комбінат”. Ці булочки гарної якості і відповідно мають
високу товарну вартість. Але високі ціни не залучають масового покупця,
тому що родин межах, що мають доход у, прожиткового мінімуму більшість, і
різниць у ціні 5%-10% виявиться істотною.

   Існує також ряд малих виробників булочок на непродуктивному
устаткуванні, отже, більш низької якості, що не залучає покупця.

   З огляду на всі ці фактори, можна розраховувати, що наш продукт займе
одне з лідируючих місць на ринку.              6.Стратегія маркетингу.

   Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межах цін конкурентів. У
сполученні з високою якістю, що забезпечить нам успіх.

|          |ВАГА|ЦІНА  |
|Оптова ціна однієї |0,25|0.11  |
|банки        |кг |грн  |   Схема реалізації булочок:50% вивозиться на власні магазини, 30% на
оптові бази і ринки міста, 20% в інші місця збуту.               7.План виробництва.

   Попит –100000 булок у день. Продуктивна програма 100000 булок у день
або 3000000 булок на місяць.

   Устаткування, продуктивністю 5 тонн продукції в зміну, купуємо на
Харківському Електромеханічному заводі.

   Ціна устаткування 185000 карбованців.

   Обране устаткування підходить по потужності тому що намічено випускати
9000*0,25=2,25тонни в зміну, а запасли потужності буде використаний для
підвищення ефективності підприємства.

6.1. Закупівля сировини матеріалів і комплектуючих.

Сировина закуповується на оптових фірмах і базах м. Екатеринбурга. Коробки
закуповуються на Екатеринбургской фабриці паперових виробів, баночки, разом
з етикеткою закуповуються в Туреччині. Якість комплектуючих визначається
візуально, а також до них додаються сертифікат і документи, що визначають
їхню якість

6.2. Виробничий цикл.

 . Перша стадія – складування. Усі сировина, баночки, коробки, закуповуються
  і доставляються на склад сировинних матеріалів. Там них зберігають, поки
  вони не знадобляться.

 . Друга стадія – власне виробництво.

 . Третя стадія – розливши: готовий майонез розливається по баночках.

 . Четверта стадія – упакування: баночки закриваються і складаються в
  коробки, а коробки транспортуються в холодильники.

6.3.Витрати на одиницю продукції.

|Статті витрат        |Сума, грн.          |
|Матеріали сировина і     |0,001            |
|комплектуючі         |               |
|оренда            |0,007            |
|витрати на транспорт     |0,03             |
|заробітна плата робітником  |0,018            |
|витрати на продаж      |0,03             |
|амортизація         |0,01             |
|енергоресурси        |0,0004            |
|інші витрати         |0,0116            |
|Разом            |0,108            |
|               |               |6.4. Розрахунок крапки беззбитковості.

Р – ціна за одиницю виробу  (0.11грн.)

V – перемінні витрати     (1р.38,4коп.)

F - постійні витрати      (11,6коп.)

X – крапка беззбитковості.              7. Організаційний план.

   Діяльність підприємства координує директор, бухгалтерія. Постачанням
буде займатися відділ постачання. Він займається також доставкою продукції
на власний офіс-склад, на оптові бази і ринки міста.

               8. Юридичний план.

   Фірма “Хеликс” була организованна в 1991 році і зареєстроване як
приватне підприємство зі спільною формою власності.

   Статутний фонд був сформований із приватного майна Громыко Андрія
Петровича, надалі, генерального і фінансового директора. Засновник несе
відповідальність по зобов'язаннях у межах статуту фірми “Хеликс”         9. Фінансовий план і фінансова стратегія.

   Приватне підприємство “Хеликс” існує 7 років, і за час своєї
діяльності у фірми зібралися чималі доходи. У зв'язку з цим, засновником
було прийняте рішення про розширення виробництва.

   Первісні інвестиції складуть 215 000грн.

   Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку
минулих років.

            Звіт про рух грошових коштів|               |   |Інтервал|часу |   |
|               |   |и    |   |   |
|               |1(10)%|2(30)% |3(70)%|4(100|
|               |   |    |   |)%  |
|Виторг від реалізації    |148,5 |475,5  |1039,5|1485 |
|Коефіцієнт інфляції     |1,02 |1,02  |1,02 |1,02 |
|Виторг з урахуванням інфляції|151  |485   |1060 |1514,|
|               |   |    |   |7  |
|Разом приплив:        |151  |485   |1060 |1514,|
|               |   |    |   |7  |
|               |   |    |   |   |
|Інвестиційні витрати     |0   |0    |0   |0  |
|Інвестиційні витрати з    |0   |0    |0   |0  |
|обліком           |   |    |   |   |
|інфляції           |   |    |   |   |
|Операційні витрати      |-180 |-385  |-785 |-1025|
|Операційні витрати з обліком |-183,6|-392,7 |-800 |-1045|
|інфляції           |   |    |   |   |
|Податок           |-64,26|-137,4 |-280 |-367 |
|Податок з урахуванням    |-65,3 |-140  |-285,6|-373 |
|інфляції           |   |    |   |   |
|Разом відтік:        |-248,9|-532  |-1085,|-1418|
|               |   |    |6   |   |
|               |   |    |   |   |
|Чистий потік коштів     |-97,9 |-47   |-25  |96,7 |
|те ж наростаючим підсумком  |   |-144,9 |-165,9|-69,2|