Информатика


ЕпЗм-ЕPДжЕаиЖ ТюСнЎї¬б "кмцДPоЗЖкиЗ" сЅґ ЯФТсСЎФ«у СЯФСЯФуСЎЎ«ЎбТюЎЩХ
Ўб»pбуЅСЎї® ї Я»СµїбЅэЎ«ЯФС® йфз«у
ййадамка
ДнЯТЄсбЇФЯґ »pСсјСФ ї јСФ«сЩ їЎх«pјбФї¬ї ¬б¬ ЎбТ¬ї «н «pъбЎїєбµїї »p«µСЯЯ«у
»«ЅТюСЎїґ, ХpбЎСЎїґ, «нpбн«Ф¬ї ї »СpСсбюї їЎх«pјбµїї Я їЯ»«Ѕэє«убЎїСј Шйо.
дбСФЯґ «»pСсСЅСЎїС їЎх«pјбµї«ЎЎ«® ФСХЎ«Ѕ«ъїї ¬б¬ Я«у«¬Т»Ў«ЯФї јСФ«с«у ї
ЯpСсЯФу «pъбЎїєбµїї їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у. иpбФ¬« «ЯуСЪбЇФЯґ
їЯФ«pїюСЯ¬їС бЯ»С¬ФЩ у«єЎї¬Ў«уСЎїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї®. й ЭФ«® Яуґєї
»«сюСp¬їубСФЯґ ФСЯЎбґ Яуґєэ pбєуїФїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї® ї
ФСХЎїюСЯ¬їХ ЯpСсЯФу їХ pСбЅїєбµїї Я сpСуЎС®ЮїХ уpСјСЎ с« ЎбЪїХ сЎС® ("«Ф
бнб¬б с« ¬«ј»эЇФСpб").
Е«сюСp¬їубСФЯґ, юФ« ¬«ј»эЇФСp ґуЅґСФЯґ ЯpСсЯФу«ј, »«єу«ЅґЇЪїј pСбЅїє«убФэ
Ў«уЩС їЎх«pјбµї«ЎЎЩС ФСХЎ«Ѕ«ъїї, ¬бюСЯФуСЎЎ« «ФЅїюбЇЪїСЯґ «Ф »pСЄЎїХ
Тp«уЎСј буФ«јбФїєбµїї ї їЎФСЅЅС¬ФТбЅїєбµїї їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у.
дбСФЯґ ¬pбФ¬бґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б «ЯЎ«уЎЩХ Ўб»pбуЅСЎї® їЎх«pјбФї¬ї:
- pбєpбн«Ф¬б ї Я»Сµїхї¬бµїґ ј«сСЅС® »p«µСЯЯ«у ї ґуЅСЎї® pСбЅэЎ«ъ« јїpб сЅґ
»«ЅТюСЎїґ Ў«у«® їЎх«pјбµїї « єб¬«Ў«јСpЎ«ЯФґХ їХ у«єЎї¬Ў«уСЎїґ ї pбєуїФїґ;
- бЅъ«pїФјїєбµїґ ї »p«ъpбјјїp«убЎїС ј«сСЅС® сЅґ їХ їЎФСp»pСФбµїї у ЯpСсС
Шйо;
- «pъбЎїєбµїґ уЩюїЯЅїФСЅэЎ«ъ« ї їјїФбµї«ЎЎ«ъ« Э¬Я»СpїјСЎФб Я ј«сСЅэЇ;
- «pъбЎїєбµїґ їЎФСЅЅС¬ФТбЅэЎ«ъ« »pСсјСФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎ«ъ« їЎФСpхС®Яб
»«Ѕэє«убФСЅґ Я їЎФСp»pСФїpТЇЪС® ЯpСс«® Шйо;
- «pъбЎїєбµїґ ЯСФСуЩХ ЯФpТ¬ФТp »СpСсбюї їЎх«pјбµїї Я јЎ«ЄСЯФуСЎЎЩј с«ЯФТ»«ј
Ўб «ЯЎ«уС ¬«ЎµС»µїї «Ф¬pЩФЩХ ЯїЯФСј;
- «pъбЎїєбµїґ »p«µСЯЯ«у ХpбЎСЎїґ ї »«їЯ¬б їЎх«pјбµїї Ўб «ЯЎ«уС ¬«ЎµС»µїї
нбє сбЎЎЩХ;
- Я«єсбЎїС Ў«уЩХ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї® Ўб «ЯЎ«уС ¬«ЎµС»µїї
їЯ¬ТЯЯФуСЎЎ«ъ« їЎФСЅЅС¬Фб.
Еp«у«сїФЯґ бЎбЅ«ъїґ јСЄсТ їЎх«pјбµї«ЎЎЩјї ї јбФСpїбЅэЎЩјї pСЯТpЯбјї. мб
ЭФ«® «ЯЎ«уС їЅЅЇЯФpїpТСФЯґ у«єpбЯФбЎїС p«Ѕї ї єЎбюСЎїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ
pСЯТpЯ«у у Я«уpСјСЎЎ«ј «нЪСЯФуС.
Д»pСсСЅґЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС µСЅї Ўб»їЯбЎїґ ТюСнЎї¬б: ЎС Ф«Ѕэ¬« сбФэ »pСсЯФбуЅСЎїС
«н «pъбЎїєбµїї їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ¬«ј»эЇФСpЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї®, Ў« (ї ЭФ« ъЅбуЎ«С)
Ях«pјїp«убФэ Т юїФбФСЅґ Яу«® Я«нЯФуСЎЎЩ® уєъЅґс Ўб јїp ¬«ј»эЇФСpб ¬б¬ Ўб
ЯpСсТ, ¬«Ф«pТЇ ј«ЄЎ« Ўб»«ЅЎїФэ їЎх«pјбµї«ЎЎЩј Я«сСpЄбЎїСј єбсбю pбєЅїюЎ«®
»pСсјСФЎ«® «pїСЎФбµїї, «ЪТФїФэ ЄСЅбЎїС »«Яј«ФpСФэ Ўб pСбЅэЎЩ® «¬pТЄбЇЪї®
ЎбЯ јїp юСpСє »pїєјТ ¬«ј»эЇФСpб.
впЗйЗ 1. кмцДPоЗыкДммша ЕPДыажжш к ЖатмДпДвкк
й ъЅбуС «»їЯЩубСФЯґ »«ЎґФїС їЎх«pјбµїї ¬б¬ «нЪСЎбТюЎ«® ¬бФСъ«pїї, уу«сґФЯґ
Ўбїн«ЅСС ЯТЪСЯФуСЎЎЩС «»pСсСЅСЎїґ їЎх«pјбµї«ЎЎ«® јСpЩ, «»pСсСЅґЇЪС®
¬«ЅїюСЯФу« їЎх«pјбµїї. PбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ФсСЅэЎЩС бЯ»С¬ФЩ ФС«pїї їЎх«pјбµїї
ї їХ Яуґєэ Я «pъбЎїєбµїС® Шйо, уу«сїФЯґ »«ЎґФїС х«pјЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ
їЎх«pјбµїї.
1.1. кЎх«pјбµїґ ¬б¬ «нЪСЎбТюЎбґ ¬бФСъ«pїґ
дбСФЯґ «нЪбґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б »p«µСЯЯ«у, ЯуґєбЎЎЩХ Я »«ЅТюСЎїСј, ХpбЎСЎїСј,
»СpСсбюС® ї «нpбн«Ф¬«® їЎх«pјбµїї. Е«¬бєЩубСФЯґ, юФ« СсїЎЯФу« єб¬«Ў«у
«нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї у ЯїЯФСјбХ pбєЅїюЎ«® »pїp«сЩ (бЎФp«»«ъСЎЎЩХ,
нї«Ѕ«ъїюСЯ¬їХ, Э¬«Ѕ«ъїюСЯ¬їХ, Я«µїбЅэЎЩХ ї Ф.».) ґуЅґСФЯґ хТЎсбјСЎФбЅэЎ«®
«ЯЎ«у«® ФС«pїї їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у.
ДнЯТЄсбЇФЯґ pбєЅїюЎЩС «»pСсСЅСЎїґ »«ЎґФїґ "їЎх«pјбµїґ", ЯуґєбЎЎЩС Я Ўїј
»p«нЅСјЩ сСФСpјїЎїєјб ї ЯЅТюб®Ў«ЯФї, хїЅ«Я«хЯ¬їС бЯ»С¬ФЩ Э¬Я»СpїјСЎФбЅэЎЩХ
їЯЯЅСс«убЎї®, у«ЯХ«сґЪїС ¬ ЎСъЭЎФp«»ї®Ў«јТ »pїЎµї»Т ьpїЅЅЇЭЎб, Яуґєэ
їЎх«pјбµїї Я хїєїюСЯ¬їјї »p«µСЯЯбјї, pбєЅїюЎЩС їЎФСp»pСФбµїї ЭФ«ъ« »«ЎґФїґ
(у хїєї¬С, ФСpј«сїЎбјї¬С, Хїјїї ї Ф.с.).
Еpїу«сїФЯґ «н«нЪСЎЎбґ ЯїЯФСјбФїєбµїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у (їєјСpСЎїС,
Э¬Я»СpїјСЎФбЅэЎЩС їЯЯЅСс«убЎїґ, »СpСсбюб Я««нЪСЎї® »« ¬бЎбЅбј Яуґєї,
ј«сСЅїp«убЎїС, Тј«єб¬ЅЇюСЎїС), «нЯТЄсбЇФЯґ »p«нЅСјЩ ЯФбpСЎїґ їЎх«pјбµїї,
µСЎЎ«ЯФї ї Яу«СуpСјСЎЎ«ЯФї СС »«ЅТюСЎїґ.
1.2. йуСсСЎїС у ФС«pїЇ їЎх«pјбµїї
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС ¬«ЅїюСЯФуСЎЎ«® јСpЩ їЎх«pјбµїї (»« яСЎЎ«ЎТ). Е«¬бєЩубСФЯґ
ФСЯЎбґ Яуґєэ ЭФ«® јСpЩ Я »p«нЅСј«® уЩн«pб (»pїЎґФїґ pСЮСЎїґ). мб ЭФ«®
«ЯЎ«уС «нЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС ЭЎФp«»її ¬б¬ јСpЩ б»pї«pЎ«® ЎС«»pСсСЅСЎЎ«ЯФї
«ФЎ«ЯїФСЅэЎ« їЯФ«юЎї¬б їЎх«pјбµїї.
йу«сїФЯґ СсїЎїµб їєјСpСЎїґ їЎх«pјбµїї (нїФ) ї «нЯТЄсбСФЯґ ¬«ј»эЇФСpЎбґ
їЎФСp»pСФбµїґ »«ЎґФїґ ЭЎФp«»її ¬б¬ јїЎїјбЅэЎ«® сЅїЎЩ ЭЅСјСЎФб ХpбЎСЎїґ
їЎх«pјбµїї у »бјґФї Шйо. иpбФ¬« Хбpб¬ФСpїєТСФЯґ бЅъ«pїФјїюСЯ¬бґ ФС«pїґ
їЎх«pјбµїї, «ЯЎ«убЎЎбґ З.м.и«Ѕј«ъ«p«уЩј, ї pбєуїубЇЪбґ ¬«ЎµС»µїї яСЎЎ«Ўб
»pїјСЎїФСЅэЎ« ¬ «»їЯбЎїґј їЎсїуїсТбЅэЎЩХ «нЫС¬Ф«у.
дбСФЯґ «нЪбґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б сpТъїХ »«сХ«с«у ¬ «»pСсСЅСЎїЇ їЎх«pјбµї«ЎЎ«®
јСpЩ, »p«у«сїФЯґ їХ Я«»«ЯФбуЅСЎїС ї Ўб ЭФ«® «ЯЎ«уС «нЯТЄсбСФЯґ «нЪСС
Яу«®ЯФу« бссїФїуЎ«ЯФї їЎх«pјбµїї.
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС »«јСХї, «нЯТЄсбЇФЯґ уїсЩ »«јСХ (ЮТјЩ, »«ъpСЮЎ«ЯФї, Ян«ї,
«Юїн¬ї) ї «нЪїС єб¬«Ў«јСpЎ«ЯФї уЅїґЎїґ »«јСХ Ўб ¬«ЅїюСЯФу« »«ЅТюбСј«®
їЎх«pјбµїї.
ДнЯТЄсбЇФЯґ бЯ»С¬ФЩ ¬«ЎЯФpТ¬ФїуЎ«ЯФї ФС«pїї їЎх«pјбµїї ¬б¬ јбФСјбФїюСЯ¬«®
ЎбТ¬ї. Еpї ЭФ«ј уЩсуїъбСФЯґ ТФуСpЄсСЎїС, юФ« ФС«pїґ їЎх«pјбµїї у ¬бюСЯФуС
«ЯЎ«уЎЩХ pСєТЅэФбФ«у »«єу«ЅґСФ »«ЯФp«їФэ «µСЎ¬ї »«ФСЎµїбЅэЎЩХ у«єј«ЄЎ«ЯФС®
»p«µСЯЯ«у »«ЅТюСЎїґ їЎх«pјбµїї.
(йЯС јбФСјбФїюСЯ¬їС »«ЎґФїґ, їЯ»«ЅэєТСјЩС у ЭФ«ј pбєсСЅС, «нЯТЄсбЇФЯґ Ўб
уСpнбЅэЎ«ј Тp«уЎС, ЎС ФpСнТЇЪСј Я»СµїбЅэЎЩХ єЎбЎї® »« ФС«pїї уСp«ґФЎ«ЯФС® ї
јбФСјбФїюСЯ¬«® ЯФбФїЯФї¬С).
1.3. ц«pјб »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї
ц«pјб »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї їЎФСp»pСФїpТСФЯґ ¬б¬ ЯїЯФСјб ¬«ЎЯФpТїp«убЎїґ
їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ «нpбє«у «нЫС¬Ф«у pСбЅэЎ«ъ« јїpб (ЯїЯФСјб ¬«сїp«убЎїґ
їЎх«pјбµїї). PбЯЯјбФpїубЇФЯґ pбєЅїюЎЩС х«pјЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї:
Яїју«ЅэЎбґ, ЅїЎъуїЯФїюСЯ¬бґ, ФбнЅїюЎбґ, ъpбхїюСЯ¬бґ. Е«¬бєЩубСФЯґ, юФ«
ЅЇнбґ х«pјб ¬б¬ ЯїЯФСјб ¬«сїp«убЎїґ Хбpб¬ФСpїєТСФЯґ ЎбЅїюїСј «ЯЎ«уЩ
(бЅхбуїФ, ФСєбТpТЯ, Я»С¬Фp µуСФЎ«ЯФї, ЯїЯФСјб ¬««pсїЎбФ, «ЯЎ«убЎїС ЯїЯФСјЩ
ЯюїЯЅСЎїґ ї Ф.».) ї »pбуїЅ ¬«ЎЯФpТїp«убЎїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ «нpбє«у Ўб ЭФ«®
«ЯЎ«уС.
ж ЭФїХ »«єїµї® ¬pбФ¬« pбЯЯјбФpїубЇФЯґ pбєЅїюЎЩС х«pјЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ
їЎх«pјбµїї:
- ЯїЯФСјЩ ЯюїЯЅСЎїґ сЅґ »pСсЯФбуЅСЎїґ юїЯСЅ;
- ґєЩ¬ »p«ъpбјјїp«убЎїґ ¬б¬ х«pјбЅэЎбґ ЯїЯФСјб «»їЯбЎїґ «нЫ-
 С¬Ф«у, ФбнЅїµб, ТpбуЎСЎїС;
- ъpбхї¬, ЯХСјб, сїЎбјїюСЯ¬ї® »«pФpСФ (ФpбС¬Ф«pїґ), ъїЯФ«ъ-
 pбјјб, pїЯТЎ«¬.
ДнЯТЄсбЇФЯґ у«єј«ЄЎ«ЯФї »pСсЯФбуЅСЎїґ «сЎ«® ї Ф«® ЄС їЎх«pјбµїї у pбєЅїюЎЩХ
х«pјбХ ї ¬«ЎЯФбФїpТСФЯґ ЎС«нХ«сїј«ЯФэ ЎСх«pјбЅэЎ«ъ« Я««ФуСФЯФуїґ
їЯ»«ЅэєТСј«ъ« їЎх«pјбµї«ЎЎ«ъ« «нpбєб ЯСјбЎФїюСЯ¬їј бЯ»С¬Фбј »pСсЯФбуЅґСј«®
їЎх«pјбµїї.
1.4. ЕpС«нpбє«убЎїС їЎх«pјбµїї
ДнЯТЄсбЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ хТЎ¬µї® »pС«нpбє«убЎїґ їЎх«pјбµїї їє «сЎ«® х«pјЩ
у сpТъТЇ сЅґ µСЅС® ХpбЎСЎїґ їЎх«pјбµїї у »бјґФї Шйо, ¬«сїp«убЎїґ,
Юїхp«убЎїґ ї єбЪїФЩ їЎх«pјбµїї, ЯЄбФїґ їЎх«pјбµїї (Я«¬pбЪСЎїґ
їєнЩФ«юЎ«ЯФї), »«їЯ¬б ї «»СpбФїуЎ«ъ« у«Я»pїґФїґ їЎх«pјбµїї.
Еpї ЭФ«ј їЯ»«ЅэєТЇФЯґ »«ЎґФїґ «нpбФїј«ъ« ї ЎС«нpбФїј«ъ« »pС«нpбє«убЎїґ,
їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »«ФСpэ ї Сј¬«ЯФї їЎх«pјбµї«ЎЎ«ъ« «нpбєб. фЯФбЎбуЅїубСФЯґ
Я««ФуСФЯФуїС Сј¬«ЯФї ї ¬«Ѕј«ъ«p«уЯ¬«® ЭЎФp«»її «»їЯбЎїґ «нЫС¬Фб.
мб »pїјСpбХ «нpбФїјЩХ »pС«нpбє«убЎї® (сїххСpСЎµїp«убЎїС/їЎФСъpїp«убЎїС,
їЎФСъpбЅэЎЩС »pС«нpбє«убЎїґ, Я»С¬ФpбЅэЎЩ® бЎбЅїє) «нЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС
їЎх«pјбФїуЎ«ЯФї х«pјЩ ї »p«нЅСјб уЩґуЅСЎїґ Я¬pЩФЩХ єб¬«Ў«јСpЎ«ЯФС® у
їЎх«pјбµї«ЎЎ«ј «нpбєС «нЫС¬Фб »ТФСј уЩн«pб бсС¬убФЎ«® х«pјЩ Съ«
»pСсЯФбуЅСЎїґ.
З¬µСЎФїpТСФЯґ p«Ѕэ «Юїн«¬ у «нpбФїјЩХ »pС«нpбє«убЎїґХ їЎх«pјбµїї, Я»«Я«нЎЩХ
»pїуСЯФї ¬ »«ЅЎ«® СС »«ФСpС (Ўб »pїјСpС »pґј«ъ« ї «нpбФЎ«ъ« »СpСу«сб
ФС¬ЯФб).
й єб¬ЅЇюСЎїС «нЯТЄсбСФЯґ ТФуСpЄсСЎїС, юФ« »p«µСЯЯ »pС«нpбє«убЎїґ їЎх«pјбµїї
ј«ЄСФ pбЯЯјбФpїубФэЯґ ¬б¬ »p«µСЯЯ, Я«єсбЇЪї® ЯСјбЎФїюСЯ¬ї Ў«уТЇ їЎх«pјбµїЇ.
ж ЭФїХ »«µїµї® pбЯЯјбФpїубЇФЯґ ЎС¬«Ф«pЩС »pїјСpЩ, «ФЎ«ЯґЪїСЯґ ¬ ЯФбФїЯФї¬С,
сїбъЎ«ЯФї¬С, Э¬ЯФpб»«Ѕґµїї.
вЅбуб 2. ДьЬаиЖмД-ДPкамЖкPДйЗммша оДдапк ЕPаджЖЗйпамкf кмцДPоЗыкк.
й ъЅбуС «»їЯЩубЇФЯґ «ЯЎ«уЩ «нЫС¬ФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎ«ъ« »«сХ«сб ¬
»pСсЯФбуЅСЎїЇ їЎх«pјбµїї у Шйо. ДнЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ «нЫС¬Ф«у
у »бјґФї Шйо, бнЯФpбъїp«убЎїґ Фї»«у, їсСЎФїхї¬бµїї ї їЎФСp»pСФбµїї
«нЫС¬Ф«у, pбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ »p«µСЯЯб ¬б¬ б¬ФїуЎ«ъ« «нЫС¬Фб («нЫС¬Фб-
б¬Ф«pб), Юїp«¬« їЯ»«ЅэєТСјбґ у єбсбюбХ їјїФбµї«ЎЎ«ъ« ј«сСЅїp«убЎїґ.
(кєЅ«ЄСЎїС уСсСФЯґ Я їЯ»«Ѕэє«убЎїСј pТЯЯ¬«ґєЩюЎ«® Ў«Фбµїї, бЎбЅ«ъїюЎ«®
бЅъ«pїФјїюСЯ¬їј ґєЩ¬бј-»бЯ¬бЅ«їсбј (ЕбЯ¬бЅэ,о«сТЅб-2). ШФб Ў«Фбµїґ уу«сїФЯґ
ЎСх«pјбЅэЎ«, у »p«µСЯЯС їєЅ«ЄСЎїґ јбФСpїбЅб ї с«»«ЅЎґСФЯґ Ў«уЩјї
¬«ЎЯФpТ¬Фїубјї бЅъ«pїФјїєбµїї »« јСpС ЎС«нХ«сїј«ЯФї. й »pїЅ«ЄСЎїС уЩЎ«ЯїФЯґ
х«pјбЅэЎ«С «»pСсСЅСЎїС ЯїЎФб¬ЯїЯб їЯ»«ЅэєТСј«ъ« ґєЩ¬б «»їЯбЎїґ бЅъ«pїФј«у
ї ЯФpТ¬ФТp у Ў«Фбµїї pбЯЮїpСЎЎ«ъ« х«pјбЅїєјб ьЭ¬ТЯб-мбТpб.)
2.1. иЅбЯЯЩ ї «нЫС¬ФЩ
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ суб »«сХ«сб ¬ «»pСсСЅСЎїЇ ¬ЅбЯЯб: ¬ЅбЯЯ ¬б¬ јЎ«ЄСЯФу«
«нЫС¬Ф«у ї ¬ЅбЯЯ ¬б¬ бЅъСнpб (јЎ«ЄСЯФу« «нЫС¬Ф«у + јЎ«ЄСЯФу« «»Сpбµї® Ўбс
Ўїјї). йФ«p«® »«сХ«с «»pСсСЅґСФЯґ Я«у«¬Т»Ў«ЯФэЇ їјјбЎСЎФЎЩХ Яу«®ЯФу,
»pїЯТЪїХ ЅЇн«јТ «нЫС¬ФТ ¬ЅбЯЯб. PбЯЯјбФpїубЇФЯґ суС «ЯЎ«уЎЩХ pбєЎ«уїсЎ«ЯФї
Фб¬їХ Яу«®ЯФу: хТЎ¬µї«ЎбЅэЎЩС (»p«µСсТpЎЩС, б¬ФїуЎЩС) ї сСЯ¬pї»ФїуЎЩС
(ЎС»p«µСсТpЎЩС, »бЯЯїуЎЩС).
ДнЯТЄсбЇФЯґ суС «ЯЎ«уЎЩХ pбєЎ«уїсЎ«ЯФї «нЫС¬Ф«у: ЯФбФїюСЯ¬їС ї
сїЎбјїюСЯ¬їС, Я«єсбубСјЩС у сїЎбјїюСЯ¬«® »бјґФї. ДнЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС
уpСјСЎї ЄїєЎї «нЫС¬Фб ї јСХбЎїєјЩ Я«єсбЎїґ/ТЎїюФ«ЄСЎїґ «нЫС¬Ф«у. (Еpї ЭФ«ј
у«»p«ЯЩ Т»pбуЅСЎїґ сїЎбјїюСЯ¬«® »бјґФэЇ »«сp«нЎ« ЎС «нЯТЄсбЇФЯґ, Яј. 2.5).
ДнЯТЄсбЇФЯґ ¬«ЎµС»ФТбЅэЎЩС у«»p«ЯЩ »pїЎбсЅСЄЎ«ЯФї «нЫС¬Фб ¬ЅбЯЯТ ї
у«єј«ЄЎ«ЯФї »СpСХ«сб «нЫС¬Фб їє «сЎ«ъ« ¬ЅбЯЯб у сpТъ«® (ФpбЎЯх«pјбµїї
«нЫС¬Фб).
2.2. ЕpСсЯФбуЅСЎїС «нЫС¬Ф«у
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС ЭЅСјСЎФб ХpбЎСЎїґ «нЫС¬Фб ¬б¬ «нЅбЯФї »бјґФї Шйо, у
¬«Ф«p«® ј«ъТФ нЩФэ pбєјСЪСЎЩ єЎбюСЎїґ Яу«®ЯФу «нЫС¬Фб, Я«у«¬Т»Ў«ЯФэ ¬«Ф«pЩХ
Я«ЯФбуЅґСФ »pСсЯФбуЅСЎїС їЎх«pјбµїї «н «нЫС¬ФС у »бјґФї Шйо -
їЎх«pјбµї«ЎЎЩ® «нpбє «нЫС¬Фб. (Е« Х«сТ їєЅ«ЄСЎїґ уу«сґФЯґ «ЯЎ«уЎЩС »«ЎґФїґ,
ЯуґєбЎЎЩС Я «pъбЎїєбµїС® »бјґФї Шйо: нб®Ф, бсpСЯ, јбЮїЎЎ«С ЯЅ«у«, хб®Ѕ,
pбн«юСС »p«ЯФpбЎЯФу« бсpСЯ«у ї Ф.».).
йу«сґФЯґ хТЎ¬µїї «»pСсСЅСЎїґ pбєјСpб ЭЅСјСЎФб ХpбЎСЎїґ «нЫС¬Фб.
PбЯЯјбФpїубСФЯґ Т»p«ЪСЎЎбґ ЯХСјб »p«µСЯЯб ФpбЎЯЅґµїї «»їЯбЎїґ «нЫС¬Фб
(ЅїЎъуїЯФїюСЯ¬«ъ«, ъpбхїюСЯ¬«ъ« ї Ф.».) у їЎх«pјбµї«ЎЎЩ® «нpбє «нЫС¬Фб, »pї
ЭФ«ј уу«сґФЯґ »«ЎґФїґ «нЫС¬Ф«у хбєЩ ФpбЎЯЅґµїї, «нЫС¬Ф«у хбєЩ
ј«сСЅїp«убЎїґ, «нЫС¬Фб-¬«ЎЯФбЎФЩ, «нЫС¬Фб-»СpСјСЎЎ«®.
2.3. ЕСpСюїЯЅїјЩ® Фї» ї «нЫС¬ФЩ-јЎ«ЄСЯФуб
йу«сїФЯґ ¬«ЎµС»µїґ »СpСюїЯЅСЎїґ єЎбюСЎї® «нЫС¬Ф«у, ЯуґєбЎЎ«С Я ЎС® »«ЎґФїС
»СpСюїЯЅїј«ъ« Фї»б ї Я»«Я«н »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї, «ЯЎ«убЎЎЩ® Ўб
їЯ»«Ѕэє«убЎїї су«їюЎ«® ЯїЯФСјЩ ЯюїЯЅСЎїґ (¬«сїp«убЎїґ). Е«¬бєЩубСФЯґ, юФ«
»СpСюїЯЅСЎїС - «ЯЎ«уЎ«® Я»«Я«н »pСсЯФбуЅСЎїґ ЅЇн«® їЎх«pјбµїї, «»їЯЩубСј«®
у ¬«ЎСюЎ«ј бЅхбуїФС (»«ЎґФї®, Яїју«Ѕ«у, єЎб¬«у ї Ф.».). й ЭФ«® Яуґєї
pбЯЯјбФpїубЇФЯґ у«»p«ЯЩ «ъpбЎїюСЎЎ«ЯФї pбєpґсЎ«® ЯСФ¬ї Шйо ї »pїЎµї»їбЅэЎбґ
ЎСу«єј«ЄЎ«ЯФэ їЯ»«Ѕэє«убЎїґ ¬«ј»эЇФСpб сЅґ Ф«юЎ«ъ« pСЮСЎїґ єбсбю
¬ЅбЯЯїюСЯ¬«® ¬«ЎФїЎТбЅэЎ«® јбФСјбФї¬ї. фЯФбЎбуЅїубСФЯґ Я««ФуСФЯФуїС јСЄсТ
pбєјСp«ј ЭЅСјСЎФб ХpбЎСЎїґ «нЫС¬Фб »СpСюїЯЅїј«ъ« Фї»б ї ј«ЪЎ«ЯФэЇ бЅхбуїФб,
їЯ»«ЅэєТСј«ъ« сЅґ Съ« «»їЯбЎїґ.
мб «ЯЎ«уС »СpСюїЯЅїј«ъ« Фї»б уу«сїФЯґ »«ЎґФїС јЎ«ЄСЯФуСЎЎ«ъ« бнЯФpб¬ФЎ«ъ«
Фї»б, «нЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ «нЫС¬Ф«у-јЎ«ЄСЯФу у »бјґФї Шйо,
«»Сpбµї® Ўбс јЎ«ЄСЯФубјї, їЯ»«Ѕэє«убЎїґ јЎ«ЄСЯФу сЅґ ј«сСЅїp«убЎїґ «нЫС¬Ф«у
pСбЅэЎ«ъ« јїpб.
2.4. ДнЫС¬ФЩ-бъpСъбФЩ
PбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ бъpСъїp«убЎїґ Яу«®ЯФу у ЯФpТ¬ФТpС «нЫС¬Фб ї
«нЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї у «нЫС¬ФбХ - бъpСъбФбХ.
Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ бъpСъїp«убЎїґ «сЎ«p«сЎЩХ Яу«®ЯФу (јбЯЯїуЩ), pбєЎ«p«сЎЩХ
Яу«®ЯФу (єб»їЯї), бъpСъїp«убЎїґ Ўб бЅэФСpЎбФїуЎ«® «ЯЎ«уС (єб»їЯї Я
убpїбЎФбјї). ДнЯТЄсбСФЯґ ЯФpТ¬ФТpб ЭЅСјСЎФ«у ХpбЎСЎїґ «нЫС¬Ф«у-бъpСъбФ«у.
2.5. ксСЎФїхї¬бµїґ «нЫС¬Ф«у
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ суб «ЯЎ«уЎЩХ уїсб їсСЎФїхї¬бµїї «нЫС¬Ф«у »pї pСЮСЎїї єбсбю
«нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї у Шйо: їјСЎ«убЎїС ї Т¬бєбЎїС (ЯЯЩЅ¬б). йу«сїФЯґ
«»pСсСЅСЎїС ¬убЅїсСЎФб (¬убЅїхїµїp«убЎЎ«ъ« їсСЎФїхї¬бФ«pб «нЫС¬Фб).
Е«сp«нЎ« pбЯЯјбФpїубСФЯґ ЯЯЩЅ«юЎЩ® Фї», ЯФpТ¬ФТpб ЯЯЩЅ¬ї, їЯ»«Ѕэє«убЎїС
ЯЯЩЅ«¬ сЅґ їсСЎФїхї¬бµїї «нЫС¬Ф«у, сїЎбјїюСЯ¬їС »p«µСЯЯЩ
Я«єсбЎїґ/ТЎїюФ«ЄСЎїґ «нЫС¬Ф«у, »p«нЅСјЩ "уїЯґюїХ" ЯЯЩЅ«¬ ї "јТЯ«pб", б
Фб¬ЄС ЭххС¬ФЩ хpбъјСЎФбµїї »бјґФї.
йу«сїФЯґ «»pСсСЅСЎїС с«ЯФТ»б ¬ «нЫС¬ФТ, «»pСсСЅґСФЯґ сїЯФбЎµїґ с«ЯФТ»б »pї
їЯ»«Ѕэє«убЎїї ¬убЅїсСЎФб, »p«у«сїФЯґ ЯpбуЎСЎїС јСХбЎїєј«у с«ЯФТ»б юСpСє
ЯЯЩЅ¬Т ї юСpСє їјґ «нЫС¬Фб. ДнЯТЄсбСФЯґ ЯФpТ¬ФТpб ї їЯ»«Ѕэє«убЎїС «»СpбФ«pб
»pїЯ«СсїЎСЎїґ, »«єу«ЅґЇЪСъ« Я«¬pбФїФэ сїЯФбЎµїЇ с«ЯФТ»б ї »«уЩЯїФэ
ЭххС¬ФїуЎ«ЯФэ «нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї у «нЫС¬ФС.
ДнЯТЄсбСФЯґ їЎсС¬Яїp«убЎїС ¬б¬ јСФ«с с«ЯФТ»б ¬ «нЫС¬ФТ, «ЯЎ«убЎЎЩ® Ўб
»pїЎµї»С уЩюїЯЅґСј«ъ« бсpСЯб. Еp«у«сїФЯґ ЯpбуЎСЎїС »pїЎµї»«у уЩюїЯЅґСј«ъ« ї
ХpбЎїј«ъ« бсpСЯб ¬б¬ суТХ «ЯЎ«уЎЩХ јСХбЎїєј«у с«ЯФТ»б ¬ «нЫС¬ФТ.
2.6. кЎФСp»pСФбµїґ «нЫС¬Ф«у
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС Фї»б ¬б¬ Я»«Я«нб їЎФСp»pСФбµїї «нЫС¬Фб ї Ўб ЭФ«® «ЯЎ«уС
«»pСсСЅґСФЯґ »«ЎґФїС »p«ъpбјјЎ«ъ« »«Ѕїј«pхїєјб ¬б¬ у«єј«ЄЎ«ЯФї
јЎ«ЄСЯФуСЎЎ«® їЎФСp»pСФбµїї «нЫС¬Фб. й ЭФ«® Яуґєї «нЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ
Я«ујСЯФїј«ЯФї Фї»«у у бЅъ«pїФјїюСЯ¬їХ ґєЩ¬бХ, »pїу«сґФЯґ »pїјСpЩ хТЎ¬µї®
»pС«нpбє«убЎїґ ї »pїуСсСЎїґ Фї»«у, «нЯТЄсбСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ ЯФp«ъ«ъ« ґєЩ¬б,
їЯ»«ЅэєТЇЪСъ« ЯpСсЯФуб ¬«ЎФp«Ѕґ Я«ујСЯФїј«ЯФї Фї»«у, ї ЎСЯФp«ъ«ъ«,
с«»ТЯ¬бЇЪСъ« "Яу«н«сЎТЇ" їЎФСp»pСФбµїЇ «нЫС¬Фб.
ДнЯТЄсбЇФЯґ »«ЎґФїґ Яу«н«сЎ«ъ« ї «ъpбЎїюСЎЎ«ъ« Т¬бєбФСЅґ (ЯЯЩЅ¬ї), јСФ«сЩ
јЎ«ЄСЯФуСЎЎ«® їЎФСp»pСФбµїї «нЫС¬Фб (єб»їЯї Я убpїбЎФбјї, ЎбЅ«ЄСЎїС јбЯ¬ї,
»pС«нpбє«убЎїС Фї»«у) ї у«єј«ЄЎ«ЯФї сїЎбјїюСЯ¬«ъ« їєјСЎСЎїґ Фї»б «нЫС¬Фб,
їЯ»«ЅэєТСјЩС у «ФсСЅэЎЩХ ґєЩ¬бХ »p«ъpбјјїp«убЎїґ (Ўб»pїјСp, Clipper).
2.7. ДнЫС¬ФЩ-б¬Ф«pЩ
PбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ б¬ФїуЎ«ъ« «нЫС¬Фб (б¬Ф«pб), у ¬«Ф«p«ј pбєуїубЇФЯґ
Я«нЯФуСЎЎЩС їЎсїуїсТбЅэЎЩС »p«µСЯЯЩ. Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ єбсбю ј«сСЅїp«убЎїґ
«нЫС¬Ф«у pСбЅэЎ«ъ« јїpб, у ¬«Ф«pЩХ їЯ»«Ѕэє«убЎїС ¬«ЎµС»µїї б¬Ф«p«у ґуЅґСФЯґ
Ўбїн«ЅСС СЯФСЯФуСЎЎ«® х«pј«® бнЯФpбъїp«убЎїґ (б у« јЎ«ъїХ ЯЅТюбґХ
СсїЎЯФуСЎЎ«®).
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ у«»p«ЯЩ pСбЅїєбµїї хТЎ¬µї«ЎбЅэЎЩХ Яу«®ЯФу «нЫС¬Ф«у-б¬Ф«p«у
юСpСє »СpСјСЎЎЩС »p«µСсТpЎЩХ Фї»«у ї pСбЅїєбµїї »p«µСЯЯ«у Ўб «ЯЎ«уС
¬«ЎµС»µїї Я«»p«ъpбјј ї »pїЎµї»б pССЎФСpбнСЅэЎ«ЯФї.
впЗйЗ 3. оаеипЗжжДйша к оаеДьЬаиЖмша ДЖмДяамкf
й ъЅбуС pбЯЯјбФpїубЇФЯґ јСЄ«нЫС¬ФЎЩС ї јСЄ¬ЅбЯЯ«уЩС «ФЎ«ЮСЎїґ, «»pСсСЅґЇЪїС
ј«сСЅї «pъбЎїєбµїї нбє сбЎЎЩХ.
3.1. ьїЎбpЎЩС «ФЎ«ЮСЎїґ ї ъpбхЩ
PбЯЯјбФpїубСФЯґ »p«ЯФС®Юї® уїс «ФЎ«ЮСЎїґ јСЄсТ «нЫС¬Фбјї: нїЎбpЎ«С
«ФЎ«ЮСЎїС ї сСЅбСФЯґ ¬pбФ¬«С ууСсСЎїС у јбФСјбФїюСЯ¬ТЇ ФС«pїЇ «ФЎ«ЮСЎї®:
«»pСсСЅґЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС Яу«®ЯФуб нїЎбpЎЩХ «ФЎ«ЮСЎї®, їХ »pСсЯФбуЅСЎїС у уїсС
ъpбх«у, »«ЎґФїґ »p«їєуСсСЎїґ «ФЎ«ЮСЎї® ї ФpбЎєїФїуЎ«ъ« єбјЩ¬бЎїґ.
ЗЎбЅїєїpТЇФЯґ ¬«ЎЯФpТ¬ФїуЎЩС у«єј«ЄЎ«ЯФї їЯ»«Ѕэє«убЎїґ нїЎбpЎЩХ «ФЎ«ЮСЎї®
сЅґ pСЮСЎїґ єбсбю »pСсЯФбуЅСЎїґ ї «нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї у Шйо.
3.2. ДФЎ«ЮСЎїС «н«нЪСЎїґ ї ЎбЯЅСс«убЎїС Яу«®ЯФу
Д»pСсСЅґСФЯґ нїЎбpЎ«С јСЄ¬ЅбЯЯ«у«С «ФЎ«ЮСЎїС «н«нЪСЎїґ, »pїу«сґФЯґ »pїјСpЩ
Фб¬їХ «ФЎ«ЮСЎї®, їЅЅЇЯФpїpТЇЪїС ¬«ЎµС»µїЇ »p«ъpбјјЎ«® Фб¬Я«Ў«јїї ї
»«¬бєЩубЇФЯґ у«єј«ЄЎ«ЯФї ЯїЯФСјбФїєбµїї єЎбЎї® « »pСсјСФЎ«® «нЅбЯФї Ўб
«ЯЎ«уС јСХбЎїєјб ЎбЯЅСс«убЎїґ Яу«®ЯФу.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ ј«сСЅї СсїЎїюЎ«ъ« ї јЎ«ЄСЯФуСЎЎ«ъ« ЎбЯЅСс«убЎїґ,
«нЯТЄсбЇФЯґ Яу«®ЯФуб «ФЎ«ЮСЎїґ «н«нЪСЎїґ, ЯФpТ¬ФТpб Фб¬Я«Ў«јїюСЯ¬«ъ«
сСpСуб, «ФЎ«ЮСЎїґ ¬ЅбЯЯ-»«с¬ЅбЯЯ, »«ЎґФїС p«с«у«ъ« ¬ЅбЯЯб ї ЯТ»Сp¬ЅбЯЯб.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ у«єј«ЄЎ«ЯФї ¬«ЎЯФpТїp«убЎїґ «нЫС¬Ф«у Ўб «ЯЎ«уС ј«сСЅС®
ЎбЯЅСс«убЎїґ Яу«®ЯФу.
3.3. оСЄ«нЫС¬ФЎЩС «ФЎ«ЮСЎїґ ї нбєЩ сбЎЎЩХ
мб «ЯЎ«уС «нЫС¬Ф«у-бъpСъбФ«у, »pСсЯФбуЅґСјЩХ у х«pјС ФбнЅїµ, уу«сґФЯґ
«ЯЎ«уЎЩС «ФЎ«ЮСЎїґ ї ЯХСјЩ, pСбЅїєТСјЩС у ЯїЯФСјбХ нбє сбЎЎЩХ. йу«сґФЯґ
»«ЎґФїґ їСpбpХїюСЯ¬«®, ЯСФСу«®, pСЅґµї«ЎЎ«® нбєЩ ї »p«у«сїФЯґ їХ ЯpбуЎСЎїС.
Д»pСсСЅґЇФЯґ »«ЎґФїґ ¬ЅЇюб, Ў«pјбЅэЎ«® х«pјЩ ї сбСФЯґ «нЪбґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б
pСбЅїєбµїї нбєЩ сбЎЎЩХ Ўб хб®Ѕ«уЩХ ЯФpТ¬ФТpбХ, б Фб¬ЄС »p«µСЯЯ«у »«їЯ¬б
їЎх«pјбµїї.
Д»їЯЩубЇФЯґ »pїЎµї»Щ «pъбЎїєбµїї «нЫС¬ФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎЩХ нбє сбЎЎЩХ.
впЗйЗ 4. кмцДPоЗыкДммша жЖPфиЖфPш
й ъЅбуС «»їЯЩубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ЯФpТ¬ФТp, їЯ»«ЅэєТСјЩХ сЅґ
»pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ «нЫС¬Ф«у у Шйо ї pСбЅїєбµїї бЅъ«pїФј«у
«нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї.
4.1. ДЯЎ«уЩ ЯФpТ¬ФТpїєбµїї єЎбЎї®
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС µСЅ«ЯФЎ«ЯФї ї »«ЅЎ«ФЩ їЎх«pјбµїї, pбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС
уїсЩ ЯФpТ¬ФТpїєбµїї: ¬ЅбЯЯїхї¬бµїґ, «н«нЪСЎїС, бъpСъїp«убЎїС, бЯЯ«µїбµїґ.
мб ЭФ«® «ЯЎ«уС «нЯТЄсбЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ ЯФpТ¬ФТpЎЩХ «ФЎ«ЮСЎї® ї
»pСсЯФбуЅСЎїґ ЯФpТ¬ФТp у »бјґФї Шйо.
ДнЯТЄсбСФЯґ «ЯЎ«уЎбґ єбсбюб ЯФpТ¬ФТpїєбµїї їЎх«pјбµїї: сС¬«ј»«єїµїґ µСЅ«ъ«
Ўб юбЯФї ї «»pСсСЅСЎїС «ФЎ«ЮСЎїґ јСЄсТ юбЯФґјї. PбЯЯјбФpїубЇФЯґ »pїјСpЩ
ЯФpТ¬ФТpїєбµїї сбЎЎЩХ ї єЎбЎї®.
4.2. дїЎбјїюСЯ¬їС ЯФpТ¬ФТpЩ
йу«сїФЯґ ¬«ЎµС»µїґ сїЎбјїюСЯ¬їХ «нЫС¬ФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎЩХ ЯФpТ¬ФТp ї
сїЎбјїюСЯ¬їХ «ФЎ«ЮСЎї® јСЄсТ «нЫС¬Фбјї ¬б¬ «ЯЎ«уЎ«® јСХбЎїєј сЅґ
ј«сСЅїp«убЎїґ сїЎбјїюСЯ¬їХ »p«µСЯЯ«у ї ЯїЯФСј pСбЅэЎ«ъ« јїpб. ДнЯТЄсбЇФЯґ
«ЯЎ«уЎЩС уїсЩ сїЎбјїюСЯ¬їХ бЯЯ«µїбµї® «нЫС¬Ф«у: «юСpСсэ, ЯФС¬, сС¬.
йу«сґФЯґ у pбЯЯј«ФpСЎїС Я»їЯ¬«уЩС ЯФpТ¬ФТpЩ, «нЯТЄсбСФЯґ ъpбхї¬б Я»їЯ¬«у,
«сЎ«p«сЎ«ЯФэ ї pС¬ТpЯїуЎ«ЯФэ Я»їЯ¬«у, pбЯЯјбФpїубЇФЯґ ЅїЎС®ЎЩЎЩС, ¬«ЅэµСуЩС
ї јЎ«ъ«ЯуґєЎЩС Я»їЯ¬«уЩС ЯФpТ¬ФТpЩ.
PбЯЯјбФpїубСФЯґ ТЎїуСpЯбЅэЎбґ ЯФpТ¬ФТpб Ўбн«pб, їЅЅЇЯФpїpТСФЯґ
їЯ»«Ѕэє«убЎїС ЯФpТ¬ФТpЩ Ўбн«pб у ґєЩ¬бХ »p«ъpбјјїp«убЎїґ (S-уЩpбЄСЎїґ
пїЯ»б, «н«нЪСЎЎЩ® јбЯЯїу иЅї»»Сpб ї Ф.».).
4.3. кСpбpХїюСЯ¬їС ЯФpТ¬ФТpЩ
йу«сїФЯґ «»pСсСЅСЎїС ЯФpТ¬ФТpЩ сСpСуб, pбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС »«ЎґФїґ,
ЯуґєбЎЎЩС Я сСpСуэґјї, їЯ»«Ѕэє«убЎїС ЯФpТ¬ФТpЩ сСpСуб сЅґ »pСсЯФбуЅСЎїґ
їЎх«pјбµїї. ДнЯТЄсбЇФЯґ pбєЅїюЎЩС уїсЩ сСpСуэСу, х«pјЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ
сСpСуэСу (Я¬«н«юЎбґ єб»їЯэ, ЯуґєбЎЎбґ ЯФpТ¬ФТpб, »«ЯЅСс«убФСЅэЎбґ
ЯФpТ¬ФТpб), »pС«нpбє«убЎїґ сСpСуэСу «сЎ«ъ« уїсб ¬ сpТъ«јТ.
ДЯ«н«С уЎїјбЎїС ТсСЅґСФЯґ нїЎбpЎЩј сСpСуэґј, «»Сpбµїґј «нХ«сб сСpСуб,
сСpСуэґј сїХ«Ф«јїї, Я«pФїp«у¬С ї »«їЯ¬Т Ўб сСpСуэґХ, ЯнбЅбЎЯїp«убЎЎЩј
сСpСуэґј.
4.4. PС¬ТpЯїуЎЩС ЯФpТ¬ФТpЩ
PС¬ТpЯїґ pбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬б¬ «сїЎ їє јСХбЎїєј«у ЯФpТ¬ФТpїєбµїї єЎбЎї®.
Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ pС¬ТpЯїуЎЩХ «»pСсСЅСЎї® pбєЅїюЎЩХ ЯФpТ¬ФТp, у юбЯФЎ«ЯФї
ЯФpТ¬ФТpЩ сСpСуб ї ЅїЎС®Ў«ъ« Я»їЯ¬б. жpбуЎїубСФЯґ pС¬ТpЯїуЎЩ® ї
ЎСpС¬ТpЯїуЎЩ® »«сХ«сЩ ¬ «»pСсСЅСЎїЇ ї »pСсЯФбуЅСЎїЇ їЎх«pјбµїї.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ pС¬ТpЯїуЎЩС »p«µСсТpЩ, ЯpбуЎїубСФЯґ їЯ»«Ѕэє«убЎїС pС¬ТpЯїї
ї їФСpбµїї, «нЯТЄсбСФЯґ їЯ»«Ѕэє«убЎїС ЯФpТ¬ФТpЩ ЯФС¬б у єбсбюбХ
pС¬ТpЯїуЎ«ъ« »p«ъpбјјїp«убЎїґ.
4.5. о«сТЅэЎЩС ЯФpТ¬ФТpЩ
ДнЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ «pъбЎїєбµїї ј«сТЅэЎ«ъ« »p«ъpбјјїp«убЎїґ ї ЯуґєбЎЎЩС Я
Ўїј »p«нЅСјЩ сС¬«ј»«єїµїї їЯЯЅСсТСј«® »pСсјСФЎ«® «нЅбЯФї Ўб »p«ъpбјјЎЩС
Э¬уїубЅСЎФЩ бнЯФpб¬ФЎЩХ ¬бФСъ«pї® ЭФ«® «нЅбЯФї - ј«сТЅї.
ДнЯТЄсбЇФЯґ »«ЎґФїС ј«сТЅґ ¬б¬ »p«ъpбјјЎ«ъ« Э¬уїубЅСЎФб бнЯФpб¬ФЎ«ъ« Фї»б,
у«»p«ЯЩ «pъбЎїєбµїї «н«Ѕ«ю¬ї ј«сТЅґ ї їЎ¬б»ЯТЅґµїї «нЫС¬Ф«у, їј»«pФб-
Э¬Я»«pФб «нЫС¬Ф«у, «pъбЎїєбµїї јСЄј«сТЅэЎЩХ ЯуґєС®, «pъбЎїєбµїї »б¬СФ«у
»pї¬ЅбсЎЩХ »p«ъpбјј (ЕЕЕ) ¬б¬ pбЯЯЅ«СЎЎ«® ЯФpТ¬ФТpЎ«® јЎ«ъ«Тp«уЎСу«®
Я«у«¬Т»Ў«ЯФї ј«сТЅС®. мб ЭФ«® «ЯЎ«уС «нЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ ФСХЎ«Ѕ«ъїї
pбєpбн«Ф¬ї ЕЕЕ.
Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ ј«сТЅэЎЩХ ЯФpТ¬ФТp ЕЕЕ сЅґ pбєЅїюЎЩХ »pї¬ЅбсЎЩХ єбсбю.
вЅбуб 5. ЗпвДPкЖош ДьPЗьДЖик дЗммшт
й ъЅбуС «»їЯЩубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у, pСбЅїєТСјЩХ Ўб
Шйо, їХ Я»СµїхїюСЯ¬їС «Я«нСЎЎ«ЯФї ї бЅъ«pїФјЩ.
 5.1. кЎх«pјбµї«ЎЎЩ® »«їЯ¬ ї Я«pФїp«у¬б
йу«сґФЯґ «ЯЎ«уЎЩС »«ЎґФїґ, ЯуґєбЎЎЩС Я »p«µСЯЯбјї »«їЯ¬б ї Я«pФїp«у¬ї,
pбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС бЅъ«pїФјЩ »«їЯ¬б ї Я«pФїp«у¬ї, »pїу«сґФЯґ »pїјСpЩ
Фб¬їХ бЅъ«pїФј«у, pСбЅїє«убЎЎЩС Ўб pбєЅїюЎЩХ ЯФpТ¬ФТpбХ, «нЯТЄсбСФЯґ јСФ«с
»pС«нpбє«убЎїґ ¬ЅЇюб у бсpСЯ, їЯ»«ЅэєТЇЪї® ХСЮїp«убЎїС.
ДФсСЅэЎ« pбЯЯјбФpїубСФЯґ Ф«»«Ѕ«ъїюСЯ¬бґ Я«pФїp«у¬б ї «нЯТЄсбСФЯґ СС
»pїјСЎСЎїС сЅґ »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї, єбсбЎЎ«® у х«pјС ъpбхб.
Д»pСсСЅґСФЯґ »«ЎґФїС ЯЅ«ЄЎ«ЯФї бЅъ«pїФјб ї »p«їєу«сїФЯґ Я«»«ЯФбуЅСЎїС
pбєЅїюЎЩХ бЅъ«pїФј«у »« ЯЅ«ЄЎ«ЯФї. дбСФЯґ «нЪСС »pСсЯФбуЅСЎїС «н бЅъ«pїФјбХ
Э¬Я»«ЎСЎµїбЅэЎ«® ЯЅ«ЄЎ«ЯФї ї NP-єбсбюбХ.
5.2. йЩюїЯЅїФСЅэЎЩ® Э¬Я»СpїјСЎФ
PбЯЯјбФpїубСФЯґ »p«µСЯЯ уЩюїЯЅСЎї® Ўб Шйо, «»pСсСЅґЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ
їЎЯФpТјСЎФбЅэЎЩХ »«ъpСЮЎ«ЯФС®, »p«µСЯЯЩ Ўб¬«»ЅСЎїґ »«ъpСЮЎ«ЯФС® ї
pбЯ»p«ЯФpбЎСЎїґ «Юїн«¬, Я»СµїхїюСЯ¬їС «Я«нСЎЎ«ЯФї јбЮїЎЎ«® бpїхјСФї¬ї.
дбСФЯґ «нЪСС »pСсЯФбуЅСЎїС « јСФ«сбХ уЩюїЯЅСЎї® Ўб Шйо (юїЯЅСЎЎЩХ јСФ«сбХ),
сСЅбСФЯґ ууСсСЎїС у уЩюїЯЅїФСЅэЎТЇ јбФСјбФї¬Т, сбСФЯґ «н«нЪСЎЎбґ
ЯїЯФСјбФїєбµїґ юїЯЅСЎЎЩХ јСФ«с«у, їЯ»«ЅэєТСјЩХ сЅґ pСЮСЎїґ Ўб Шйо єбсбю
¬«ЎФїЎТбЅэЎ«® јбФСјбФї¬ї.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ «нЪїС у«»p«ЯЩ «pъбЎїєбµїї уЩюїЯЅСЎї® у Я»СµїбЅэЎЩХ
ЯФpТ¬ФТpЎЩХ нбєїЯбХ (Ўб »pїјСpбХ уЩюїЯЅСЎї® у Ф«юЎЩХ сp«нґХ ї у ¬«ј»ЅС¬ЯЎЩХ
юїЯЅбХ).
PбЯЯјбФpїубСФЯґ «pъбЎїєбµїґ pбєЅїюЎЩХ «н«Ѕ«юС¬ Ўбс уЩюїЯЅїФСЅэЎЩјї »б¬СФбјї
»pї¬ЅбсЎЩХ єбсбю: ґєЩ¬«уЩС «н«Ѕ«ю¬ї сЅґ ЯФбФїЯФїюСЯ¬їХ pбЯюСФ«у,
ЭЅС¬Фp«ЎЎЩС ФбнЅїµЩ.
5.3. кјїФбµї«ЎЎЩ® Э¬Я»СpїјСЎФ
кјїФбµїґ pбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬б¬ «сїЎ їє «ЯЎ«уЎЩХ јСФ«с«у їЯЯЅСс«убЎїґ ЯЅ«ЄЎЩХ
ЯїЯФСј Ўб Шйо, «»pСсСЅґЇЪї® Ў«уТЇ їЎх«pјбµї«ЎЎТЇ ФСХЎ«Ѕ«ъїЇ ј«сСЅїp«убЎїґ.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС бЯ»С¬ФЩ їјїФбµї«ЎЎ«ъ« ј«сСЅїp«убЎїґ (ј«сСЅї
»«уСсСЎїґ, їЯ»«Ѕэє«убЎїС »ЯСус«ЯЅТюб®ЎЩХ юїЯСЅ, Ян«p ЯФбФїЯФї¬ї, сїЯ¬pСФЎ«-
Я«нЩФї®Ў«С ї Хp«Ў«Ѕ«ъїюСЯ¬«С Т»pбуЅСЎїС, ЎС»pСpЩуЎ«-сїЯ¬pСФЎЩС ј«сСЅї ї
Ф.с.).
дбСФЯґ «нЪбґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б ґєЩ¬«у ј«сСЅїp«убЎїґ ї «ЯЎ«уЎЩХ ¬«ЎµС»µї®,
їЯ»«ЅэєТСјЩХ сЅґ сС¬«ј»«єїµїї їЯЯЅСсТСјЩХ ЯїЯФСј.
5.4. жїју«ЅэЎЩС уЩюїЯЅСЎїґ
PбЯЯјбФpїубСФЯґ «Я«нЩ® уїс Яїју«ЅэЎЩХ »pС«нpбє«убЎї®, »«ЅТюїуЮї® ЎбєубЎїС
"Яїју«ЅэЎЩС уЩюїЯЅСЎїґ" - »pС«нpбє«убЎїґ бЅъСнpбїюСЯ¬їХ уЩpбЄСЎї®.
ЕpСсубpїФСЅэЎ« «нЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС pбуСЎЯФуб ¬б¬ х«pјЩ єбсбЎїґ јСЄ«нЫС¬ФЎЩХ
«ФЎ«ЮСЎї® ї »pбуїЅб »СpС»їЯЩубЎїґ ¬б¬ »p«µСсТpЎ«® «ЯЎ«уЩ сЅґ Яїју«ЅэЎ«ъ«
»pС«нpбє«убЎїґ уЩpбЄСЎїґ (»«сЯФбЎ«у¬ї).
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ »pїЅ«ЄСЎї® Яїју«ЅэЎЩХ уЩюїЯЅСЎї® ¬ pСЮСЎїЇ
бЅъСнpбїюСЯ¬їХ єбсбю:
- Т»p«ЪСЎїС бЅъСнpбїюСЯ¬їХ уЩpбЄСЎї® (»pїуСсСЎїС »«с«нЎЩХ юЅСЎ«у,
»СpСјЎ«ЄСЎїС, pбєЅ«ЄСЎїС ЎС јЎ«ЄСЯФуб ї Ф.».);
- pСЮСЎїС ТpбуЎСЎї® (у Яїју«ЅэЎ«ј уїсС);
- Яїју«ЅэЎ«С сїххСpСЎµїp«убЎїС;
- бЎбЅїє pбєјСpЎ«ЯФС®.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ ЯФpТ¬ФТpЩ ї бЅъ«pїФјЩ Яїју«ЅэЎЩХ уЩюїЯЅСЎї®.
впЗйЗ 6. fзшик жЕаыкцкиЗыкк зЗдЗщ
й ъЅбуС «»їЯЩубЇФЯґ ј«сСЅї ґєЩ¬«у сЅґ Я»Сµїхї¬бµїї єбсбю ї ј«сСЅї
ФpбЎЯЅґµїї сЅґ »СpСу«сб «»їЯбЎїґ єбсбюї у СС їЎФСp»pСФїpТСјЩ® «нpбє у
»бјґФї Шйо.
6.1. йуСсСЎїС у Я»Сµїхї¬бµїЇ єбсбю
йу«сїФЯґ «н«нЪСЎЎ«С »«ЎґФїС єбсбюї «нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї ¬б¬ «нЫС¬Фб, у
¬«Ф«p«ј «»їЯЩубЇФЯґ їЯХ«сЎЩС сбЎЎЩС сЅґ СС pСЮСЎїґ, бЅъ«pїФјЩ, јСФ«сЩ,
єб¬«ЎЩ ї Ф.».
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ суб «ЯЎ«уЎЩХ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯб, ЯуґєбЎЎЩХ Я »«ЎґФїСј
єбсбюї: «»їЯбЎїС єбсбюї (Я»Сµїхї¬бµїґ) ї pСЮСЎїС єбсбюї Ўб Шйо
(їЎФСp»pСФбµїґ). й ЭФ«® Яуґєї уу«сїФЯґ »«ЎґФїС ґєЩ¬б ¬б¬ ЯpСсЯФуб
Я»Сµїхї¬бµїї єбсбюї ї ФpбЎЯЅґµїї ¬б¬ »p«µСЯЯб »pСсЯФбуЅСЎїґ єбсбюї у
їЎФСp»pСФїpТСј«ј уїсС сЅґ »«ЯЅСсТЇЪСъ« pСЮСЎїґ Ўб Шйо.
Д»їЯЩубЇФЯґ уїсЩ ґєЩ¬«у, їЯ»«ЅэєТСјЩХ сЅґ Я»Сµїхї¬бµїї єбсбю:
сСЯ¬pї»ФїуЎЩС (ЎС»p«µСсТpЎЩС), »p«µСсТpЎЩС (бЅъ«pїФјїюСЯ¬їС), ґєЩ¬ї
сїбЅ«ъб, ґєЩ¬ї Фї»б "јСЎЇ", ФбнЅїюЎЩС ґєЩ¬ї (Фї»б "єб»«ЅЎї нЅбЎ¬"), ґєЩ¬ї
»ї¬Ф«ъpбјј ї Ф.». Еp«у«сїФЯґ ЯїЯФСјбФїєбµїґ pбєЅїюЎЩХ уїс«у ґєЩ¬«у »« їХ
сСЯ¬pї»ФїуЎЩј у«єј«ЄЎ«ЯФґј ї Ўб јЎ«ЄСЯФуС ґєЩ¬«у Я»Сµїхї¬бµїї уЩсСЅґЇФЯґ
х«pјбЅэЎЩС ґєЩ¬ї хpбє«уЩХ ЯФpТ¬ФТp, ¬б¬ Ўбїн«ЅСС ј«ЪЎ«С ЯpСсЯФу«
Я»Сµїхї¬бµїї єбсбю.
ДнЯТЄсбСФЯґ »p«нЅСјб »pСсјСФЎ«® «pїСЎФбµїї ґєЩ¬б, єб¬ЅЇюбЇЪбґЯґ у
pбєpбн«Ф¬С »pСсјСФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎ«ъ« ґєЩ¬«у«ъ« їЎФСpхС®Яб »«Ѕэє«убФСЅґ -
їЯЯЅСс«убФСЅґ у ¬«Ў¬pСФЎ«® »pСсјСФЎ«® «нЅбЯФї, ЎС «нЅбсбЇЪСъ« єЎбЎїґјї у
«нЅбЯФї »p«ъpбјјїp«убЎїґ.
Д»pСсСЅґСФЯґ »«ЎґФїС Тp«уЎґ »pСсјСФЎ«® «pїСЎФбµїї ґєЩ¬б ї «нЯТЄсбСФЯґ
¬«ЅїюСЯФуСЎЎбґ єбуїЯїј«ЯФэ ЎбсСЄЎ«ЯФї «»їЯбЎїґ єбсбюї (їЎх«pјбµї«ЎЎбґ јСpб
бсС¬убФЎ«ЯФї «»їЯбЎїґ) «Ф Тp«уЎґ ґєЩ¬б, »«ЯФp«СЎЎбґ Ўб «ЯЎ«уС уСp«ґФЎ«ЯФЎ«®
ј«сСЅї »p«µСЯЯб їЎсїуїсТбЅэЎ«® Я»Сµїхї¬бµїї.
6.2. fєЩ¬ї хpбє«уЩХ ЯФpТ¬ФТp
йу«сґФЯґ нбє«уЩС »«ЎґФїґ ФС«pїї х«pјбЅэЎЩХ ґєЩ¬«у: бЅхбуїФ, ЯФp«¬б,
ФСpјїЎбЅ, ЎСФСpјїЎбЅ, »p«сТ¬µїґ (»pбуїЅ« уЩу«сб). мб ЭФ«® «ЯЎ«уС »p«у«сїФЯґ
ЯїЯФСјбФїєбµїї х«pјбЅэЎЩХ ґєЩ¬«у (»« т«јЯ¬«јТ) ї «»pСсСЅґЇФЯґ »«ЎґФїґ
бнЯФpб¬ФЎ«ъ« ЯїЎФб¬ЯїЯб, ЯСјбЎФї¬ї ї »pбъјбФї¬ї ґєЩ¬б.
дЅґ Я»Сµїхї¬бµїї ЯїЎФб¬ЯїЯб хpбє«уЩХ ЯФpТ¬ФТp уу«сїФЯґ х«pјбЅэЎбґ Ў«Фбµїґ
ьЭ¬ТЯб - мбТpб (ьмц). ДнЯТЄсбЇФЯґ pбЯЮїpСЎїґ ьмц (Pьмц). Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ
«»їЯбЎїґ ЯїЎФб¬ЯїЯб хpбє«уЩХ ЯФpТ¬ФТp у Pьмц ї у уїсС ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬їХ
сїбъpбјј.
ДнЯТЄсбЇФЯґ ґєЩ¬«уЩС бЯ»С¬ФЩ, ¬«Ф«pЩС ЎС ТсбСФЯґ «»їЯбФэ у pбј¬бХ
х«pјбЅэЎ«ъ« ЯїЎФб¬ЯїЯб, »pї ЭФ«ј їЯ»«ЅэєТЇФЯґ »«ЎґФїґ ЯСјбЎФї¬ї ґєЩ¬б ї
¬«ЎФС¬ЯФб. Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬їХ ї ЯСјбЎФїюСЯ¬їХ «Юїн«¬ у
«»їЯбЎїї єбсбю.
6.3. и«ЎФС¬ЯФЎ«-Яу«н«сЎЩС ъpбјјбФї¬ї
ДнЯТЄсбЇФЯґ ј«сСЅї иж-ъpбјјбФї¬, їХ їЯ»«Ѕэє«убЎїС у »p«µСЯЯбХ »«p«ЄсСЎїґ
хpбє«уЩХ ЯФpТ¬ФТp (ЯСЎФСЎµїбЅэЎЩХ х«pј) ї бЎбЅїєб Фб¬їХ ЯФpТ¬ФТp у «»їЯбЎїї
єбсбю.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ у«»p«ЯЩ ¬«ppС¬ФЎ«ЯФї «»pСсСЅСЎїґ ъpбјјбФї¬ї ї уїсЩ
ъpбјјбФїюСЯ¬їХ «Юїн«¬: јЎ«ъ«¬pбФЎ«-«»pСсСЅСЎЎЩС ЎСФСpјїЎбЅЩ, ЎС«»pСсСЅСЎЎЩС
ЎСФСpјїЎбЅЩ (ФТ»ї¬ї), Я»СµїхїюСЯ¬їС «Юїн¬ї їЯ»«Ѕэє«убЎїґ pС¬ТpЯїї ї Ф.».
ДнЯТЄсбЇФЯґ у«»p«ЯЩ »pС«нpбє«убЎїґ ї «»Фїјїєбµїї ъpбјјбФї¬, б Фб¬ЄС
«pъбЎїєбµїї ї pСбЅїєбµїї ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬«ъ« бЎбЅїєб Я їЯ»«Ѕэє«убЎїСј иж-
ъpбјјбФї¬, у¬ЅЇюбґ «pъбЎїєбµїЇ ЅС¬ЯїюСЯ¬«ъ« бЎбЅїєб, уЩсСЅСЎїС ¬ЅЇюСуЩХ
ЯЅ«у ґєЩ¬б, їЯ»«Ѕэє«убЎїС ЯїЎФСpј«у ї Ф.».
й єб¬ЅЇюСЎїС pбЯЯјбФpїубЇФЯґ "ФpбЎЯЅїpТЇЪїС" ъpбјјбФї¬ї - иж-ъpбјјбФї¬ї,
pбЯЮїpСЎЎЩС уЩє«убјї ЯСјбЎФїюСЯ¬їХ »p«µСсТp.
6.4. жїЎФб¬ЯїюСЯ¬ї Т»pбуЅґСјЩС »p«µСЯЯЩ ФpбЎЯЅґµїї
Еp«µСЯЯ ФpбЎЯЅґµїї «»їЯбЎїґ єбсбюї pбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬б¬ »p«µСЯЯ
»pС«нpбє«убЎїґ ЅїЎъуїЯФїюСЯ¬«ъ« «нpбєб єбсбюї у їЎФСp»pСФїpТСјТЇ ЯФpТ¬ФТpТ
сбЎЎЩХ. ДнЯТЄсбЇФЯґ pбєЅїюЎЩС уїсЩ Фб¬їХ ЯФpТ¬ФТp (јбЮїЎЎЩ® ¬«с, »p«ъpбјјб
Ўб »p«јСЄТФ«юЎ«ј ґєЩ¬С, ЯФpТ¬ФТpб сбЎЎЩХ ї Ф.».).
ДнЯТЄсбЇФЯґ »«ЎґФїґ ¬«ј»їЅґµїї ї їЎФСp»pСФбµїї ї Я««ФуСФЯФуСЎЎ«
¬«ј»їЅїpТСј«ъ« ї їЎФСp»pСФїpТСј«ъ« ґєЩ¬б. PбЯЯјбФpїубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС хбєЩ
»p«µСЯЯб ¬«ј»їЅґµїї, «ЯЎ«уЎЩС уїсЩ «Юїн«¬ у «»їЯбЎїї єбсбюї («Юїн¬ї хбєЩ
¬«ј»їЅґµїї), б Фб¬ЄС «Юїн¬ї хбєЩ їЎФСp»pСФбµїї єбсбюї (»pбъјбФїюСЯ¬їС
«Юїн¬ї).
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬ї Т»pбуЅґСј«ъ« »p«µСЯЯб ФpбЎЯЅґµїї,
pбЯЯјбФpїубЇФЯґ ЎС¬«Ф«pЩС уїсЩ Фб¬їХ »p«µСЯЯ«у, »«сp«нЎСС pбЯЯјбФpїубСФЯґ
»p«µСЯЯ ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬ї Т»pбуЅґСј«ъ« Я»ТЯ¬б »« сСpСуТ ъpбјјбФї¬ї Ўб «ЯЎ«уС
јСХбЎїєјб pС¬ТpЯїї. й ЭФ«® Яуґєї «нЯТЄсбСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ "¬«ј»їЅґФ«pб
¬«ј»їЅґФ«p«у" - ЯїЯФСјЩ буФ«јбФїєїp«убЎЎ«ъ« ¬«ЎЯФpТїp«убЎїґ ФpбЎЯЅґФ«p«у
ґєЩ¬«у Я»Сµїхї¬бµїї єбсбю.
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ ЎС¬«Ф«pЩС бЯ»С¬ФЩ ЯїЎФб¬ЯїюСЯ¬ї-Т»pбуЅґСј«ъ« »p«µСЯЯб
pСсб¬Фїp«убЎїґ «»їЯбЎїґ єбсбюї.
впЗйЗ 7. ййадамка й кжифжжЖйаммшл кмЖаппаиЖ
дбСФЯґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б Ў«уЩХ »«сХ«с«у ¬ »pСсЯФбуЅСЎїЇ єЎбЎї® у
їЎх«pјбµї«ЎЎ«® ЯpСсС ¬«ј»эЇФСpб ї Ў«уЩХ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї®,
нбєїpТЇЪїХЯґ Ўб Фб¬їХ »«сХ«сбХ.
7.1. З¬ФТбЅїєј ї ¬«ЎЯФpТ¬Фїуїєј у јбФСјбФї¬С
фФуСpЄсбСФЯґ, юФ« ¬«ј»эЇФСp ¬б¬ ЯpСсЯФу« pСбЅїєбµїї їЎх«pјбµї«ЎЎ«®
ФСХЎ«Ѕ«ъїї Я»«Я«нСЎ »pїЎµї»їбЅэЎ« їєјСЎїФэ Хбpб¬ФСp їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ
»p«µСЯЯ«у, юФ« «»pСсСЅґСФЯґ ¬«ЎЯФpТ¬ФїуЎ«ЯФэЇ ¬«ј»эЇФСpЎЩХ ј«сСЅС®
«нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї.
й ЭФ«® Яуґєї Т»«јїЎбСФЯґ « суТХ Ўб»pбуЅСЎїґХ у Я«уpСјСЎЎ«® јбФСјбФї¬С:
б¬ФТбЅїєјС ї ¬«ЎЯФpТ¬ФїуїєјС (їЎФТїµїбЅїєјС). ДнЯТЄсбЇФЯґ »pїЎµї»їбЅэЎЩС
«ФЅїюїґ ¬«ЎЯФpТ¬ФїуЎЩХ ј«сСЅС® «Ф ¬ЅбЯЯїюСЯ¬їХ јбФСјбФїюСЯ¬їХ »«ЯФp«СЎї®
б¬ФТбЅїєјб. Жб¬«С «нЯТЄсСЎїС »p«у«сїФЯґ Ўб »p«ЯФЩХ ¬«Ў¬pСФЎЩХ »pїјСpбХ
(їјїФбµї«ЎЎ«ъ« ј«сСЅїp«убЎїґ ї pСЮСЎїґ ТpбуЎСЎї®).
мб «ЯЎ«уС бЎбЅїєб ЭФїХ »pїјСp«у »«¬бєЩубСФЯґ, юФ« сбЄС у єбсбюбХ, ¬«Ф«pЩС
ј«ЄЎ« «ФЎСЯФї ¬ ¬ЅбЯЯїюСЯ¬їј, їЯ»«Ѕэє«убЎїС ¬«ЎЯФpТ¬ФїуЎ«® ј«сСЅї ј«ЄСФ
¬бюСЯФуСЎЎ« їєјСЎїФэ уЯС, «Ф х«pјЩ »pСсЯФбуЅСЎїґ їЎх«pјбµїї
(їЎх«pјбµї«ЎЎ«ъ« «нpбєб) с« јСФ«сб pСЮСЎїґ єбсбюї.
й ЭФ«® Яуґєї «нЯТЄсбЇФЯґ суб Ўб»pбуЅСЎїґ у pбєуїФїї ¬«ј»эЇФСpЎЩХ
ФСХЎ«Ѕ«ъї®:
- бсб»Фбµїґ ¬«ј»эЇФСpб ¬ јСФ«сбј pСЮСЎїґ єбсбю, Ях«pјТЅїp«убЎЎЩХ у pбј¬бХ
¬ЅбЯЯїюСЯ¬«® јбФСјбФї¬ї (Э¬ЯФСЎЯї«ЎбЅэЎ«С Ўб»pбуЅСЎїС) ї
- pбєpбн«Ф¬б ј«сСЅС®, ЎС їјСЇЪїХ бЎбЅ«ъ«у у ¬ЅбЯЯїюСЯ¬«® јбФСјбФї¬С
(їЎФСЎЯї«ЎбЅэЎ«С Ўб»pбуЅСЎїС).
йФ«p«С Ўб»pбуЅСЎїС pбЯЯјбФpїубСФЯґ »pї ЭФ«ј ¬б¬ «»pСсСЅґЇЪСС Я«у«¬Т»Ў«ЯФэ
»«сХ«с«у ¬ «pъбЎїєбµїї їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у јСФ«сбјї їЯ¬ТЯЯФуСЎЎ«ъ«
їЎФСЅЅС¬Фб. жpСсї ЎїХ у »СpуТЇ «юСpСсэ: бнЯФpбъїp«убЎїС ї «нЫС¬ФЎ«-
«pїСЎФїp«убЎЎЩС ј«сСЅї, Ѕ«ъїюСЯ¬ї® уЩу«с, їјїФбµїґ, ¬«ЎµС»ФТбЅэЎ«С
»p«ъpбјјїp«убЎїС.
7.2. п«ъїюСЯ¬ї® »«сХ«с ¬ pСЮСЎїЇ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«нЅСј
кєЅбъбЇФЯґ «ЯЎ«уЩ нТЅСу«® бЅъСнpЩ, «»pСсСЅґСФЯґ »«ЎґФїС їј»Ѕї¬бµїї,
»pСсї¬бФб, уу«сґФЯґ у pбЯЯј«ФpСЎїС »p«сТ¬µїї т«pЎб ї Ўб ЭФ«® «ЯЎ«уС
їєЅбъбЇФЯґ »pїЎµї»Щ Ѕ«ъїюСЯ¬«ъ« уЩу«сб, pСє«ЅЇµїї ї Ѕ«ъїюСЯ¬«ъ«
»p«ъpбјјїp«убЎїґ.
ДнЯТЄсбЇФЯґ «ъpбЎїюСЎЎЩС у«єј«ЄЎ«ЯФї »«сХ«сб, «ЯЎ«убЎЎ«ъ« Ўб "юїЯФ«®"
Ѕ«ъї¬С, сЅґ pСЮСЎїґ єбсбю н«ЅэЮ«® pбєјСpЎ«ЯФї.
йу«сїФЯґ »«ЎґФїС ЭуpїЯФї¬ї ї СС ЎбсСЄЎ«ЯФї. мб ЭФ«® «ЯЎ«уС «нЯТЄсбСФЯґ
¬«ЎµС»µїґ Э¬Я»СpФЎЩХ ЯїЯФСј ї єЎбюСЎїС Э¬Я»СpФЎЩХ єЎбЎї®.
дбСФЯґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б ґєЩ¬б ЕPДпДв ї єбсбю, »pї pСЮСЎїї ¬«Ф«pЩХ
µСЅСЯ««нpбєЎ« їЯ»«Ѕэє«убФэ Ѕ«ъїюСЯ¬«С »p«ъpбјјїp«убЎїС. Еpїу«сґФЯґ »pїјСpЩ
Ѕ«ъїюСЯ¬ї Я¬«ЎЯФpТїp«убЎЎЩХ »p«ъpбјј.

мб ЭФ«® «ЯЎ«уС «нЯТЄсбСФЯґ Ўб»pбуЅСЎїС, ЯуґєбЎЎ«С Я pбєpбн«Ф¬«® Э¬Я»СpФЎЩХ
ЯїЯФСј, «нЯТЄсбЇФЯґ »pїЎµї»Щ »«ЯФp«СЎїґ, у«єј«ЄЎ«ЯФї »«ЅТюСЎїґ Ў«у«®
їЎх«pјбµїї, СС с«ЯФ«уСpЎ«ЯФэ.
7.3. PСЮбФСЅї єбсбю: ¬«ЎµС»ФТбЅэЎ«С »p«ъpбјјїp«убЎїС
PбЯЯјбФpїубСФЯґ ¬«ЎµС»µїґ "pСЮбФСЅґ єбсбю" ї ЯуґєбЎЎ«С Я ЎС® »«ЎґФїС
¬«ЎµС»ФТбЅэЎ«ъ« »p«ъpбјјїp«убЎїґ. Д»їЯЩубЇФЯґ «ЯЎ«уЎЩС »pїЎµї»Щ
Я»Сµїхї¬бµїї »pСсјСФЎ«® «нЅбЯФї у уїсС ЯФpТ¬ФТpЩ ЯСјбЎФїюСЯ¬«® ЯСФї,
»pїу«сґФЯґ Я«сСpЄбФСЅэЎЩС »pїјСpЩ Фб¬їХ ЯСФС®.
ДнЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС ТpбуЎСЎїґ нбЅбЎЯб (pбуЎ«уСЯїґ), у«ЯХ«сґЪСС ¬ pбЎЎїј
pбн«Фбј ц«ppСЯФСpб »« ј«сСЅґј јїp«у«® Э¬«Ў«јї¬ї, ї »«¬бєЩубСФЯґ, юФ«
ЯСјбЎФїюСЯ¬бґ ЯСФэ ј«ЄСФ pбЯЯјбФpїубФэЯґ ¬б¬ х«pјб »pСсЯФбуЅСЎїґ ТpбуЎСЎїґ
нбЅбЎЯб.
ДнЯТЄсбЇФЯґ јСФ«сЩ pбєpСЮСЎїґ ЯСјбЎФїюСЯ¬їХ ЯСФС® ї буФ«јбФїюСЯ¬«ъ« ЯїЎФСєб
»p«ъpбјј pСЮСЎїґ єбсбюї.
ДнЯТЄсбЇФЯґ с«ЯФ«їЎЯФуб ї ЎСс«ЯФбФ¬ї «»їЯЩубСј«ъ« »«сХ«сб ї »p«нЅСјЩ,
ЯуґєбЎЎЩС Я »«ЯФp«СЎїСј ј«сСЅї ЯСјбЎФїюСЯ¬«® ЯСФї (µСЅ«ЯФЎ«ЯФэ ї »«ЅЎ«Фб,
у«єј«ЄЎ«ЯФї х«pјбЅэЎ«ъ« ¬«ЎФp«Ѕґ ¬«ppС¬ФЎ«ЯФї ї Ф.».).
иpбФ¬« «»їЯЩубЇФЯґ ЯїЯФСјЩ ¬«ЎµС»ФТбЅэЎ«ъ« »p«ъpбјјїp«убЎїґ.
7.4. и«јнїЎбФ«pЎ«-Ѕ«ъїюСЯ¬ї® »«сХ«с
PбЯЯјбФpїубЇФЯґ »pїјСpЩ (їє «нЅбЯФї їъp ї јбФСјбФїюСЯ¬їХ ъ«Ѕ«у«Ѕ«ј«¬) ї
сбСФЯґ «нЪбґ Хбpб¬ФСpїЯФї¬б ¬«јнїЎбФ«pЎ«-Ѕ«ъїюСЯ¬їХ єбсбю, сЅґ ¬«Ф«pЩХ
Хбpб¬ФСpСЎ ЭххС¬Ф "¬«јнїЎбФ«pЎ«ъ« уєpЩуб".
ДнЯТЄсбСФЯґ »«ЎґФїС "»Ѕ«Х« «»pСсСЅСЎЎ«®" єбсбюї (ЯЅ«ЄЎ« «»pСсСЅСЎЎ«®) ¬б¬
єбсбюї, ¬«Ф«pТЇ ЎСу«єј«ЄЎ« уСpїхїµїp«убФэ, ФpТсЎ«ЯФї ¬«ЎЯФpТїp«убЎїґ
бЅъ«pїФјб СС pСЮСЎїґ, у«єј«ЄЎ«ЯФї їЯ»«Ѕэє«убЎїґ ЯФpТ¬ФТpЩ сСpСуб µСЅС® ї
ЭуpїЯФїюСЯ¬їХ »«сХ«с«у.
ДнЯТЄсбЇФЯґ »pїјСpЩ ї у«єј«ЄЎ«ЯФї ЭуpїЯФїюСЯ¬«ъ« »p«ъpбјјїp«убЎїґ б Фб¬ЄС
»СpЯ»С¬ФїуЩ pбєуїФїґ ЭФ«ъ« Ўб»pбуЅСЎїґ.
7.5.м«убґ бpХїФС¬ФТpб уЩюїЯЅїФСЅэЎЩХ ЯїЯФСј
фФуСpЄсбСФЯґ, юФ« »СpЯ»С¬ФїуЩ pбєуїФїґ Ў«уЩХ їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ ФСХЎ«Ѕ«ъї® у«
јЎ«ъ«ј ЯуґєбЎЩ Я Я«уСpЮСЎЯФу«убЎїСј Я«нЯФуСЎЎ« уЩюїЯЅїФСЅэЎЩХ ЯїЯФСј (їХ
бpХїФС¬ФТpЩ ї «pъбЎїєбµїї). й ЭФ«ј »ЅбЎС ¬pбФ¬« Хбpб¬ФСpїєТЇФЯґ Ў«уЩС
Ўб»pбуЅСЎїґ pбєуїФїґ уЩюїЯЅїФСЅэЎ«® ФСХЎї¬ї:
   - ФpбЎЯ»эЇФСpЎЩС ЯїЯФСјЩ,
   - ЯСФСуЩС ЯФpТ¬ФТpЩ ї «Ф¬pЩФЩС ЯїЯФСјЩ,
   - Шйо Я »pСсјСФЎ«-«pїСЎФїp«убЎЎ«® бpХїФС¬ФТp«®.
зЗипЧщамка
й єб¬ЅЇюСЎїї уЩЯ¬бєЩубЇФЯґ »«ЄСЅбЎїґ у бсpСЯ юїФбФСЅґ ї уЩpбЄбСФЯґ
ТуСpСЎЎ«ЯФэ, юФ« »«ЎїјбЎїС »pїЎµї»«у «pъбЎїєбµїї ¬«ј»эЇФСpЎЩХ
їЎх«pјбµї«ЎЎЩХ »p«µСЯЯ«у, бнЯФpбъїp«убЎїґ ї ЯФpТ¬ФТpїєбµїї, ¬«Ф«pЩј
»«ЯуґЪСЎ ТюСнЎї¬, »«єу«ЅїФ юїФбФСЅЇ нЩЯФp« ї ЭххС¬ФїуЎ« «Яу«їФэ ЅЇнТЇ
¬«Ў¬pСФЎТЇ ЯїЯФСјТ «нpбн«Ф¬ї їЎх«pјбµїї.
ЕpїЅ«ЄСЎїС 1. ц«pјбЅэЎ«С «»pСсСЅСЎїС ЯїЎФб¬ЯїЯб ґєЩ¬б «»їЯб-
Ўїґ бЅъ«pїФј«у, їЯ»«ЅэєТСј«ъ« у ТюСнЎї¬С.