Блок контролю та управління пристрою безперебійного живлення ПБЖ-12

дипломные работы, Электроника и радиотехника

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: Договорная

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ………….….7
ВВЕДЕННЯ……………………………………………………….…..8
1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
1.1 Аналіз призначення………………..……………………………….…9
1.2 Аналіз електричної схеми та принципу роботи пристрою...……….12
1.3 Аналіз умов експлуатації…………………………………...………..14
1.4 Аналіз елементної бази.……………………………………………...17
1.5 Аналіз порівняних конструкцій…………..…………………………38
1.6 Технічні вимоги на розробку.…….……………..……………………39
1.7 Аналіз технології виготовлення…………………………………….40

2 РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ
2.1 Вибір типа та розмірів друкованої плати.……………………….…..42
2.2 Конструктивно – технологічний розрахунок друкованої плати.….46
2.3 Постановка завдання трасування друкованої плати…………….…52
2.4 Розрахунок по постійному струму….……………………….………53
2.5 Розрахунок по змінному струму…..………………………….….….55
2.6 Перевірочний розрахунок теплового режиму.………………..……59
2.7 Розрахунок надійності блоку ….……………………………..……..61
3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БЛОКУ
3.1 Структура технології виготовлення блоку …...................................64
3.2 Вибір метода виготовлення друкованої плати
3.2.1 Підготовчі операції..……………………………………….……… 66
3.2.2 Метод отримання провідного малюнка…..…………………….…67
3.3 Поверхневий монтаж
3.3.1 Нанесення припойої пасти…………………….…………….……..70
3.3.2 Установка SMD компонентів………………………………… …..70
3.3.3 Оплавлення припійної пасти………………………………………….71
3.4 Установка навісних елементів
3.4.1 Підготовка навісчних елементів ………………………………………72
3.4.2 Полуавтоматична установка навісних елементів з використанням світломонтажного столу……………………………………………………..72
3.5 Контроль контактних з’єднань. Функціональний контроль і покриття лаком………………………………………………………………………..…75
3.7 Аналіз технологічності виробу……………….…………………..….76

4 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ
4.1 Методика автоматизованого проектування блоків елементів
4.1.1 Структура і функції САПР PCAD+IMPULS………………..……….79
4.1.2. Конфігурація САПР...

Для забезпечення високої якості електропостачання, захисту електронної апаратури від виходу з ладу, а також щоб забезпечити безперебійне живлення були спеціально розроблені і створені пристрої безперебійного живлення.
За своїми технічними даними ПБЖ працює і як акумулятор. Під час своєї роботи ПБЖ накопичує електроенергію. У разі відсутності подачі струму із зовнішніх електромереж пристрій здатний автономно забезпечити протягом певного часу (до повної розрядки) безперебійне живлення для роботи техніки.
Більшість сучасних ПБЖ, крім свого основного завдання - забезпечувати безперебійне живлення, - ще й фільтрують напругу, що надходить на навантаження (виступають як фільтр мережевих перешкод), і стабілізують напругу (виступають як стабілізатор напруги)
Функціонально ПБЖ містить такі вузли, як блок силовий, блок контролю і управління, блок індикації, вхідний і вихідний фільтри, акумуляторна батарея, вентилятори.
Результатом виконання дипломного проекту є розробка конструкції і технології виготовлення блоку контрлю та управлыння відповідно до технічного завдання.

У результаті виконаної роботи розроблено блок контролю і управління, що реалізований на двосторонній друкованій платі. За конструктивним і габаритним вимогами він повністю відповідає вимогам технічного завдання.
Проведено розрахунок надійності блоку, з якого видно, що розроблений блок може безвідмовно працювати протягом 247019 годин. Цей час безвідмовної роботи задовольняє технічним вимогам виробу.
У результаті виконаного теплового розрахунку блоку було встановлено, що конструкція блоку обрана вдало. Розрахунок надійності показав, що вірогідність безвідмовної роботи після 10 тис. годин склала 0,989, що повністю задовольняє технічному завданню.
При виконанні технологічної частини проекту була вибрана послідовність типових технологічних операцій для виробництва і збірки пристрою. Для підвищення технологічності і зменшенню часу виготовлення блоку був вироблений вибір автоматичного устаткування для установки КПМ на ПП, розрахований комплексний показник технологічності пристрою, на підставі якого був зроблений висновок про не достатню технологічність пристрою, що розробляється, і впливаючих на неї чинників.
У даному дипломному проекті розроблений автоматизований технологічний процес збирання та монтажу електронної апаратури.