Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

дипломные работы, культура

Объем работы: 64 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: Договорная

 
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1. Загальна еволюція видів менеджменту ………………………………….. 4
2. Два полюси у розвитку видів управління ……………………………….16
3. Континуум організаційно-управлінських культур і можливість їх
поєднання ……………………………………………………………………..23
4. Восьмикутник балансу — інструмент діагностики видів
управління за багатьма основами……………………………………………45
Висновки ……………………………………………………………………… 55
Література ……………………………………………………………………. 57

Тема дипломної роботи «Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур».
Вид менеджменту і корпоративна культура - ці поняття близькі, взаємо¬пов'язані, десь перетинаються, але ні в якому разі не збіга¬ються.
Корпоративна культура — це система цінностей, вірувань, ритуалів і т.д., а вид менеджменту — парадигма управління, поєд¬нання концептуальних характеристик методів управління.
Необхідно розглянути природну еволюцію видів управління, а також методи їх аналізу та зміни в конкретній організації у тому напрямку, який обумовлюється вимогами часу, певною ситуацією і стратегічними планами розвитку організації, забезпеченням її ефек¬тивної діяльності. Крім того, важливо показати, що вид управлін¬ня — це поєднання, баланс організаційно-управлінських структур.

1. Еволюція КК і видів менеджменту пов'язана із зміною інших взаємопов'язаних факторів: періоду часу, зовнішнього сере¬довища, внутрішнього середовища організації, ступеня реалізації цілей, особистості співробітників. Так, існує тенденція переходу від технократичного, авторитарного менеджменту до о