\"КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЮРИДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА\"

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 112 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: Договорная

 
Вступ
1 Дослідження теоретичних аспектів комплексної оцінки функціонування юридичного підприємства.
1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.
1.2 Загальна характеристика потенціалу підприємства.
1.3 Структура потенціалу підприємства.
1.4 Графоаналітична модель потенціалу підприємства.
1.5 Виробничо-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка й управління.
1.6. Метод оцінки потенціалу підприємства „Квадрат потенціалу”.
2. Комплексне управлінське дослідження об’єкта аналізу.
2.1 Характеристика об’єкта дослідження з теми дослідження.
2.1.1 Юридично правова форма власності, організація системи управління, показники керування.
2.1.2 Господарські результати об’єкту дослідження.
2.1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності шахти №81 «Київська».
2.1.3.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції
2.1.3.2 Аналіз собівартості продукції.
2.1.3.3 Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами.
2.1.3.4 Аналіз використання трудових ресурсів.
2.1.3.5 Аналіз ефективності використання основних фондів.
2.1.3.6 Аналіз фінансових результатів.
2.1.4 Ділова активність об’єкту дослідження.
2.1.5 Виробничий менеджмент.
2.2. Комплексна оцінка використання виробничо-економічного потенціалу на шахті №81 „Київська” ДП „Ровенькиантрацит”
2.2.1 Оцінка потенціалу ТЕС через розрахунок „Квадрату потенціалу”.
2.2.2 Оцінка рівня ринкової партнерської надійності шахти №81 „Київська”серед складових ДП „Ровенькиантрацит”.
2.2.3 Інтегральний показник ефективності використання виробничого потенціалу шахти.
3 Рекомендації і пропозиції.
Висновки.
Перелік посилань.
Додатки:

Після досягнення незалежності Україна вступила в епоху реформ, унікальний характер яких проявляється в тому, що на протязі дуже короткого періоду часу здійснюється перехід від консервативної, яка не приймала ніяких змін державної системи, до нових відносин у сфері політики, економіки, управління, організації
Головним фактором успішного здійснення усіх змін в суспільстві є створення ринкової середи функціонування підприємств та економіки держави в цілому. Але не можливо при цьому розраховувати на успішний характер здійснення реформ, не приділяючи потрібної уваги питанням управління економічними процесам, розробки ефективних механізмів функціонування господарюючих суб’єктів та формуванню системи їх економічних інтересів.
Однією з важливих задач, які стоять в наступний час перед керівництвом на різних рівнях господарювання, є задача формування нової системи прогнозування й планування різних територіальних комплексів, галузей, окремих підприємств та їх структурних одиниць. При цьому в першу чергу необхідно враховувати не стільки можливості виробництва товарів та послуг окремими галузями і підприємствами, що являлось одним з головних показників рівня потенціалу в період планової економіки, скільки здатності задовольняти потреби та максимально враховувати інтереси усіх учасників на кожній стадії відтворювального процесу.
Аналіз і оцінка вказаних умов здійснюється на основі використання системи показників економічної та підприємницької могутності держави, окремого регіону, галузі та конкретного підприємства, яка враховує величину накопичених ресурсів та ступінь використання потенційних можливостей. У вітчизняній практиці для оцінки економічної мощі об’єкта використовується такий показник як його потенціал. Слід відзначити, що для отримання найбільш достовірних даних про потенціал конкретного об’єкта постає необхідність здійснення його моніторингу на різних рівнях управління, вчасності, на рівні регіону та на рівні конкретного підприємства. Необхідність проведення...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Можна назвати внутрішні механізми фінансової стабілізації в діяльності шахти, які сприяють підвищенню платоспроможності:
1.Зменшення поточних внутрішніх і зовнішніх обов’язків підприємства за рахунок:
а) скорочення суми постійних витрат (включно скорочення управлінського персоналу, витрат на поточний ремонт і т. п.);
б) скорочення рівня перемінних витрат (включно скорочення виробничого персоналу основних і допоміжних підрозділів; зниження обсягів виробництва неякісної продукції );
в) продовження терміну кредиторської заборгованості по товарним операціям (отриманому банківському кредиту);
г) пролонгація короткострокових банківських кредитів;
2.Збільшення суми грошових активів у поточному періоді за рахунок:
а) ліквідації портфелю короткострокових фінансових вкладень;
б) реалізації окремих високоліквідних грошових і фондових інструментів портфелю довгострокових фінансових вкладень:
в) рефінансування дебіторської заборгованості з ціллю зменшення загальної її розміру;
г) прискорення обороту дебіторської заборгованості, особливо по товарним операціям, за рахунок скорочення термінів комерційного і споживчого кредитів які пропонуються;
д) нормалізація розмірів поточних запасів товарно- матеріальних цінностей.
Ціль цього етапу фінансової стабілізації рахується досягнутою, якщо ліквідована поточна неплатоспроможність.