Аналіз та аудит фінансового стану підприємства

дипломные работы, аудит

Объем работы: 107 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: Договорная

 
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємства та методика складання балансу
1.1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з аналізу та аудиту фінансового стану підприємства
1.2. Огляд літературних джерел з аналізу та аудиту фінансового стану підприємства
1.3. Методика складання балансу
1.4. Організаційно – інформаційна модель аналізу та основні концепції аудиту фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти аналізу та аудиту фінансового стану
НВПП „ДАК-Електропром”
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз складу майна підприємства та джерел його утворення
2.3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
2.4. Оцінка показників ділової активності та рентабельності підприємства
2.5. Аудит балансу підприємства
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення аналізу та аудиту фінансового стану підприємства
3.1. Автоматизація аналізу та аудиту фінансового стану, як один із шляхів покращення облікового процесу в цілому
3.2. Пропозиції щодо удосконалення аналізу та аудиту фінансового стану підприємства, рекомендації щодо його покращення

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ