library/personalom-upravlenie
 Имя файла           Размер, Кбайт        Создан         Изменён   Атрибуты      Комментарии 
...
dovidnik-kvalifikatsiynih-harakteristik.php     51   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:53     A               
index.php                3   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:53     A               
lektsii-predmetu-upravlenie.php     10   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:54     A               
lichnost-rukovoditelya-motivatsiya-ego.php      6   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:54     A               
nezamenimyiy-mojno-bez-vas.php     43   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:54     A               
osnovyi-teorii-gosudarstvennoy-kadrovoy.php     12   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:54     A               
upravlenie-chelovecheskimi-resursami.php     57   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:55     A               
upravlenie-personalom-shpargalka.php     12   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:56     A               
upravlenie-personalom-sovremennoy.php     18   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:57     A               
upravlenie-personalom.php        6   08.04.2014 9:13:00   27.12.2014 9:40:57     A