Структурні схеми каналів зв’язку

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программированиеМіністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Реферат

Структурні схеми каналів звязку

Чернівці

2008

План

  1. Структурні схеми каналів звязку
  2. Сигнали і перешкоди

Висновок

Література

1. Структурні схеми каналів звязку

Каналом звязку прийнято називати сукупність технічних засобів, що необхідні для передачі повідомлення від джерела до споживача. Цими засобами є передавач, лінія звязку і приймач. Канал звязку разом з джерелом і споживачем утворює систему звязку. Розрізняють системи передачі дискретних повідомлень (наприклад, система телеграфного звязку) і системи передачі неперервних повідомлень (системи радіомовлення, аналогового телебачення, телефонії і т. п.). Існують також системи звязки змішаного типу, в яких неперервні повідомлення передаються дискретними сигналами, наприклад системи імпульсно-кодової модуляції. Система звязку називається багатоканальною, якщо вона забезпечує незалежну передачу декількох повідомлень по одному спільному каналу звязку.

Лінією звязку називається середовище для передачі сигналів від передавача до приймача. У системах електричного звязку, зокрема, це пара дротів, кабель або хвилевід, в системах радіозвязку - область вільного простору (ефір), в якому розповсюджуються електромагнітні хвилі, в системах оптичного звязку - область вільного простору або оптоволокно.

Специфіка різних сфер застосування систем звязку (систем передачі інформації) вимагає різного підходу до їх реалізації. Система передачі даних по телефонних каналах абсолютно не схожа на систему космічного звязку або цифрову систему тропосферного звязку. Проте в методах побудови і призначення окремих пристроїв найрізноманітніших систем багато спільного. Це дає можливість розглядати неперервні і дискретні (включаючи цифрові) системи звязку із спільних позицій, відволікаючись від специфіки їх застосування і конкретних умов роботи, що дозволяє зясувати ряд важливих положень, характерних для будь-якої системи передачі інформації.

Канал передачі інформації в найпростішому випадку складається з провідної лінії звязку ЛЗ (рис.1, а) з джерела інформації І на вході і приймача П на виході. У випадку багатоканальної передачі або радіоканалу додатково використовуються модулятор М і демодулятор Д (рис.1, б), у випадку передачі цифрових сигналів - кодер К і декодер Д (рис.1, в-ж), а у випадку необхідності додаткової обробки сигналів - обчислюючі пристрої S на виході (рис.1, г-ж) і Р на вході (рис.1, д-ж). При особливо високих вимогах до достовірності передачі інформації можуть використовуватися прямі ПК і зворотні ЗК канали з інформаційним (рис.1, е) або обчислюючим оберненим звязком (рис.1, ж).

Рис. 1. Структурні схеми каналів передачі інформації

В цифрових системах для економнішого використання ліній звязку, а також для зменшення впливу різних перешкод і спотворень дискретна послідовність, що передається в загальному випадку може бути піддана подальшому перетворенню в кодуючому пристрої К, який може складатися з ряду операцій, що включають облік статистики випадкової послідовності, що поступає, для усунення надлишкової інформації (статистичне кодування), а також введення додаткових елементів для зменшення впливу перешкод і спотворень (перешкодостійке кодування). Крім того, до складу кодуючого пристрою в загальному випадку можуть входити пристрої статистичного аналізу дискретної послідовності, що поступає, якщо її статистика заздалегідь невідома, а також пристрої, що перетворюють дискретну послідовність з одного алфавіту в іншій. В результаті ряду перетворень на виході кодера утворюється випадкова послідовність елементів, яка за допомогою модулятора змінює один або декілька параметрів сигналу-носія інформації, що генерується в пристрої, який його передає. Процес зміни параметрів сигналу носія відповідно до змін дискретної послідовності називається маніпуляцією на відміну від модуляції для неперервних сигналів. Сукупність операцій, повязаних з перетворенням повідомлень, що передаються, називається способом передачі.

Маніпульований дискретним повідомленням сигнал випромінюється в середовище (лінію звязку), виконуючи роль переносника інформації між пунктами передачі і прийому. При цьому він може послаблюватися із-за поглинання і розсіювання енергії і спотворюватися внаслідок завмирання, відбиття від неоднорідностей ЛЗ, перешкод і т. п. Тому поступаючи в приймач сигнали можуть істотно відрізнятися від випромінюваних передавачем не лише енергією, але і статистичними характеристиками і спектральним складом. У приймачі суміш сигналу і перешкод перетворюється в дискретне повідомлення, відповідне переданому повідомленню. Це перетворення складається з ряду операцій, обернених виконуваним в передаючій частині системне. Після фільтрації і підсилення у виборчій частині приймача сигнал демодулюється, внаслідок чого утворюється дискретна послідовність, яка повинна відповідати послідовності на виході кодера. Повнота цієї відповідності залежить від ко