Информация

 • 10041. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
  Менеджмент

  Розглянемо ознаки визнання заборгованості безнадійною наведені у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємства». Відповідно п.1.25 безнадійною вважається заборгованість:

  • по зобовязанням, термін позовної давності яких минув;
  • прострочена заборгованість, яка залишилась не погашеною в наслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора направлені на примусове стягнення заборгованості майна боржника, не привели до повного відшкодування заборгованості ;
  • заборгованість, що залишилась не погашеною в наслідок відсутності майна фізичної або юридичної особи, обявленої банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;
  • яка залишилась непогашеною внаслідок недостатньої кількості грошових коштів, отриманих від продажу на аукціонах майна боржника, яке було передане під заставу як забезпечення вказаної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості;
  • заборгованість стягнення якої стало неможливим у звязку з діями непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажор), підтверджених в порядку, передбаченому законодавством;
  • прострочена дебіторська заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, визнаних в судовому порядку зниклими без вісті, померлими або не дієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, яких позбавлено волі.
 • 10042. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки
  История

  Діюча в даний час конституція Індонезії 1945 р. проголосила суверенітет народу і п'ять принципів державної ідеології: віру в єдиного бога, єдність нації, демократію, гуманізм, справедливість. Своєрідним вищим органом державної влади став Народний консультативний конгрес. Він складається з парламенту (Рада народних представників), а також призначуваних президентом представників від провінцій і груп населення. Народний консультативний конгрес збирається один раз у п'ять років для розробки й удосконалювання конституції, обрання президента і віце-президента. Президент автоматично стає прем'єр-міністром і главою виконавчої влади, має дуже широкі повноваження. Посилення особистої влади президента відбулося наприкінці 50-х початку 60-х рр., коли президент Сукарно проголосив перехід до "демократії". Після масових репресій проти лівих сил у 1965 р. і встановлення "нового порядку" під керівництвом генерала Сухарто в Індонезії була продовжена перебудова політичної системи. Існуючий військовий режим спирається на перевагу однієї партії - Голкар (офіційно дозволені три), що має переважну більшість місць у парламенті. Вирішальна роль у державному керівництві суспільством належить військовим, котрі складають особистий апарат президента і велику частину призначуваних членів консультативного конгресу і парламенту.

 • 10043. Вплив екологічних факторів на стан здоров’я учнівської молоді на прикладі захворювань щитовидної залози
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Ці цифри не враховують вклад в опромінення від радіоактивних відходів, утворюваних в результаті переробки руди, і від відпрацьованого палива. Є основа гадати, що в найближчі декілька тисяч років внесок радіоактивних захоронень в основну дозу опромінення буде залишатися малим, 0,1-1% від очікуваної колективної дози для всього населення. Однак радіоактивні твели збагачуваних фабрик, якщо їх не ізолювати відповідним чином, без сумнівів, створять серйозні проблеми. Якщо врахувати ці два додаткових джерела опромінення, то для населення Землі очікувана колективна ефективна еквівалентна доза опромінення за рахунок довго живучих радіонуклідів складе близько 4000 люд-Зв на кожний гігават-рік виробленої енергії. Всі подібні оцінки, однак, неминуче являються орієнтованими, оскільки важко судити не тільки про майбутні технології переробки відходів, чисельності населення і місцях їхнього проживання, але і про дозу, яка буде мати місце через 10 000 років. Річна колективна ефективна еквівалентна доза опромінення від всього ядерного циклу в 1980 році складала близько 500 люд-Зв, в 2000 вона виросла до 10 000 люд-Зв, а в 2100 очікується, що вона виросте до 200 000 люд-Зв. ЦІ оцінки основані на песимістичних припущеннях, що нинішній рівень викидів збережеться і не будуть введені істотні технічні вдосконалення. Але навіть і в цьому випадку середні дози будуть малі в порівнянні з дозами, які отримуємо від природних джерел, - в 2100 році вони складуть лише 1% від природного фону.

 • 10044. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики
  Физика

  Виконавши зі своїми студентами дуже плідне дослідження провідності в газах, Томсон, підбадьорений успіхами, впритул зайнявся невирішеним питанням, яке займало його вже багато років, а саме складом катодних променів. Як і інші його англійські колеги, він був переконаний в корпускулярній природі катодних променів, вважаючи, що це могли бути швидкі іони або інші наелектризовані частки, що вилітають з катода. Повторивши досліди Герца, Томсон показав, що насправді катодні промені відхиляються електричними полями. (Негативний результат у Герца був пов'язаний з тим, що в його газорозрядних трубках знаходилося надто багато залишкового газу.) Томсон пізніше відмічав, що "відхилення катодних променів електричними силами стало цілком помітним, а його напрям вказував на те, що складові катодні промені частки несли негативний заряд. Цей результат усуває протиріччя між дією електричних і магнітних сил на катодні частки. Але він має набагато більше значення. Тут виникає спосіб виміру швидкості цих часток v, а також і e/m, де m - маса частки, а е - її електричний заряд".

 • 10045. Вплив електронного і гама-опромінення на властивості сплавів заліза
  Производство и Промышленность
 • 10046. Вплив іонизуючого опромінення на тварин
  Разное

  Іонізуюче випромінення невидимі оком випромінення високої енергії , що уявляють з себе потоки елементарних часток ( електронів , позитронів , мезонів , протонів та нейтронів ) , а також більш важких багатозарядних іонів ( альфа-частки , ядра більш важких елементів , або мають електромагнітну природу ( гамма- та рентгенівські промені ). Всіх їх обєднує схожість фізичних властивостей та , перш за все аналогічний характер взаємодії з речовиною. Так , наприклад , кванти гамма- та рентгенівських променів при зустрічі з атомами речовини віддають їм частку своєї енергії , при цьому електрично нейтральний атом речовини перестає існувати перетворюючись у пару протилежно заряджених іонів . Частка або квант високої енергії вибиває один з електронів , що уносить з собою з атома один відємний заряд , тому атом стає позитивнозарядженим , а електрон приєднується до сусіднього атому утворюючи відємний іон .

 • 10047. Вплив кризи на кадрову політику
  Менеджмент

  В даний час систему управління персоналом вітчизняних підприємств можна охарактеризувати всі ще як "перехідну". У більшості своїй служби управління персоналом підприємств роблять безпланово, стихійні спроби привести сформовані раніше принципи кадрової політики і технології управління персоналом у відповідність до вимог, що їх диктують ринковою системою господарювання. Орієнтуються вони при цьому на нагальні потреби, загальна концепція кадрової діяльності (концепція кадрової політики), як правило, не опрацьовується, що в підсумку призводить до тимчасового поліпшення ситуації і не дозволяє усунути весь комплекс проблем, що існують у сфері управління персоналом. Як показує практика функціонування вітчизняних підприємств, їх керівництво і кадрові служби в одиничних випадках займаються проблемами вивчення і цілеспрямованого впровадження організаційної культури. Дані соціологічного опитування керівників підприємств промислових міст Росії показують, що ці питання ніколи не цікавили більше 20% опитаних, а менш половини з них спантеличено лише створенням системи внутрішньо організаційні цінностей. Це свідчить про те, що проведені на підприємствах перетворення, в т.ч. і сфери управління персоналом, які потребують переорієнтації на нову філософію роботи, а отже, зміни системи пріоритетів та критеріїв оцінки, втрачають такий потужний важіль впливу, як організаційна культура.

 • 10048. Вплив мобільних телефонів на здоров'я людини
  Безопасность жизнедеятельности

  Нетермічний ефект (або інформаційний ефект). Процес дії випромінювання стільникового телефону на мозок, так званий інформаційний ефект вивчений поки недостатньою мірою. Суть його полягає в наступному: мобільні телефони стандарту GSM здійснюють передачу інформації імпульсами, об'єднаними в блоки. Блок складається з 8 імпульсів. У розпорядженні кожного користувача находиться тільки один із восьми імпульсів. Решта сім належать іншим семи абонентам, які у цей момент на даній частоті можуть вести телефонні розмови. Тривалість одного GSM-блоку становить 4,616 мілісекунди (мс), отже, частота пульсації мобільного телефону становить 1/4,616 мс = 216,6 Гц, або закруглено 217 Гц. Водночас з генерацією кожного восьмого імпульсу відбувається і пропорційне виділення енергії. Якщо номінальна потужність стільникового апарата, згідно інструкції, рівна 2 Вт, то потужність, що виділяється при кожному імпульсі, буде: 2/8 = 0,25 Вт. Це ще не все. Блоки згаданих імпульсів між мобільним телефоном і базовою станцією групуються в мультиблоки, що складаються з 26 повторень. Отже, другою частотою, яка створюється стільниковим телефоном, є частота: 217/26 = 8,35 Гц. Більше того, деякі види мобільних апаратів, що працюють в енергозбігаючому режимі (DTX), здатні генерувати третю частоту - 2 Гц. Ось у цьому наборі низькочастотних випромінювань і прихована одна з небезпек мобільного зв'язку. Річ у тому, що згадані частоти стільникових апаратів співпадають з частотами власної, природної біоелектричної активності головного мозку людини, які реєструються на електроенцефалограмі (ЕЕГ). Так, частота 217 Гц співпадає з так званим гамма-ритмом мозку, 8,35 Гц - із альфа-ритмом, а 2 Гц - з дельта-ритмом. Отже, ззовні (з безпосередньої близькості) в головний мозок людини потрапляють сигнали, що здатні взаємодіяти з власною біоелектричною активністю головного мозку (наприклад, шляхом резонансу) і тим самим порушувати його функції. Такі зміни помітні на електроенцефалограмі й не зникають тривалий час після завершення розмови. Дуже важливо відзначити ще й те, що самі альфа-хвилі надзвичайно індивідуальні, безпосередньо пов'язані з розумовою діяльністю людини і вважаються віддзеркаленням сканування внутрішніх образів свідомості. Абстрактне мислення пов'язане саме з альфа-ритмом мозку, під час сну переважає дельта-ритм, а гамма-хвилі відповідають активній діяльності людини. Тому звичка деяких людей розташовувати біля узголів'я ліжка стільниковий телефон і використовувати його як будильник, виявляється, може бути шкідливою. Мобільний телефон уночі не «спить», а постійно, навіть у стані очікування виклику, працює в пульсуючому режимі.

 • 10049. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника
  Педагогика

  Засвоїти народознавчі знання дітям допоможуть «мандрівки» до українського села, краєзнавчого музею, частування їх національними стравами під час «святкового обіду» у бабусі Параски, посильна участь дітей у приготуванні національних страв (ва-реників, галушок, жайворонків, гречаників); розписування писанок, вишивання рушни-ків, серветок; виготовлення витинанок тощо. Багато радощів принесуть дитині справж-ні колядки, щедрівки, посівання. Запам'ятається дітям участь у святково прикрашеній груповій кімнаті. К.Д. Ушинський писав: «Хто спостерігав дітей, той знає, що дитина щаслива тоді, коли вона цілком займається ділом, яке її захопило... Яку іграшку воліє дитина: ту, яка тішить її блиском, дзвоном та яскравими барвами, чи ту, яка дає поси-льну, але самостійну діяльність її душі?...Після веселощів діти неодмінно нудьгують, а за сильним сміхом майже завжди слідом йдуть сльози, тоді як самостійна діяльність за-лишає душу в нормальному, здоровому стані».

 • 10050. Вплив підвищення торгових бар’єрів на світову економіку
  Юриспруденция, право, государство

  На думку заступника виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, введення торгових обмежень не стане глобальним, а їх вплив на світову торгівлю не буде катастрофічним. Розвинені економіки навряд чи будуть захоплюватися обмежувальними інструментами, а підвищення імпортних тарифів на товари в інших країнах витримають завдяки сильним внутрішніх ринків. У кращому становищі опиняться держави, що розвиваються, які нещодавно увійшли до ЄС і отримали гарантований ринок збуту - 27 країн Європи. Наприклад, Польща максимально захищена від втрат у результаті підвищення торгових бар'єрів. Минулого року ця країна реалізувала всередині ЄС понад 77% експортної продукції. Більше за інших постраждають малі економіки, на зразок України, - зі слабким внутрішнім ринком і високим рівнем експортної залежності. Вони будуть активно використовувати огороджувальні інструменти, щоб захистити місцевих виробників, але в підсумку можуть понести ще більші втрати через введення протекціоністських заходів торговими партнерами.

 • 10051. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
  Экономика

  По-сьоме, доцільною видається система податкових пільг на доходи від капіталу, зокрема: відсоткові доходи по вкладах у банки, дивіденди по цінних паперах. Проте, впродовж останніх років спостерігається світова тенденція щодо скорочення числа країн, в яких відсоткові доходи не оподатковуються податком на прибуток. З 1.07.2005 р. вступила у дію Європейська податкова директива, згідно з якою банки 12-ти країн (Великобританії, Німеччини, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Португалії, Франції, Фінляндії і Швеції) зобов'язані інформувати податкові служби країн-членів ЄС про наявність рахунків їх громадян. Своєю чергою Австрія, Бельгія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Андорра, а також офшорні центри Джерсі, Гернсі і острів Мен не будуть надавати відомості про вкладників податковим службам інших країн, але за це будуть вилучати податок з банківських доходів нерезидентів (до введення директиви ці доходи податком не обкладались). Ставка податку у 2005 р. становить 15%, з 01.01.2006 р. вона становитиме 20%, з 01.01.2011 р. - 35%. При цьому податкові надходження будуть розподілені: 25% залишаються у державі, в якому отримано даний дохід, а 75% надійдуть в бюджет країни проживання інвестора. Реалізація подібних заходів в Україні привела би до відтоку вкладів населення з банків і зниження інвестиційної активності в економіці. За цієї причини Україна продовжила до 01.01.2010 р. мораторій введення податку на відсотки по банківських вкладах і ощадних сертифікатах фізичних осіб (його ставка запланована на рівні 5%) [4].

 • 10052. Вплив різноманітних факторів на показники надійності електронних апаратів
  Компьютеры, программирование

  Етапи і види робітПричини відмовВідмови апаратури %Помилки, зроблені під час розробки схеми Е3, принципу дії апаратури та конструкції1. Електричні 1.1 Недоліки схеми Е3 1.2 Хибний вибір електричних величин 1.3 Неправильне застосування елементів 2. Механічні 2.1 Хибний вибір елементів 2.2 Неправильна механічна конструкція 11 10 12 5 5Помилки, допущені під час виробництва (Технологічні відмови)1. Виготовлення не відповідає технічним умовам 2. Недоброякісна сировина та напівфабрикати 18 2Експлуатаційні відмови1. Кліматичні і механічні навантаження не відповідають заданим 2.Неправильне обслуговування 3. Хибний режим експлуатації 12 10 8Інші відмови1.Спрацювання, старіння матеріалів та елементів 2. Невстановлені та різні 4 3

 • 10053. Вплив російської кризи на економіку України
  Экономика

  . Не слід відкидати того факту, що в Російській Федерації також далеко не всім потрібний міцний і стабільний рубль, і, насамперед, експортерам. Якщо ж врахувати знищення світових цін на нафту і газ, то особливо в цьому не зацікавлені РАТ “Газпром” та нафтові компанії. Всі ці події на фінансовому ринку Російської Федерації не могли вплинути на ситуацію в Україні, економіка якої переживає не кращі свої часи. Починаючи з 14 серпня 1998 року, коли значення курсу національної валюти становило 2,14 грн\дол., відбулось різке падіння гривні за межу встановленого валютного коридору 2,25 грн\дол. На початку вересня межі валютного коридору були змінені до 2,5 – 3,5 грн\дол. Вже 8 вересня офіційний курс гривні становив 2,52 грн\дол., а 1 жовтня він сягнув позначки 3,405 грн\дол, наблизившись до межі валютного коридору. Значно погіршився стан фондового ринку, який і до того був дуже “млявим”. Якщо 13 серпня індекс позабіржової фондової торговельної системи (ПФТС) становив 40,46 то 17 вересня – 23,54. На первинному ринку ОВДП практично їж єдиним покупцем став НБУ, що намагався кредитувати у такий спосіб Міністерство фінансів.Вкладники банків щоденно забирали до 20 млн. гривень. Значно збільшився попит населення на іноземну валюту. В серпні куплено на 9,5 млн. доларів більше, ніж продано. До всього, в Росії заблоковано українських коштів на загальну суму 100 млн. доларів США. Падіння курсу гривні не можно пояснювати тільки впливом фінансової кризи в Росії. Основною причиною є зменшення протягом 1998 року валютних резервів НБУ. Цей процес особливо прискорився з червня по серпень 1998 року (на 1 червня 1998 року валові валютні резерви НБУ становили 2,06 млрд. доларів США, то вже на початок серпня 1998 року їх залишилось близько 1,66 млрд.доларів). За підрахунками, станом на третю декаду серпня 1998 року валютні резерви НБУ не перевишювали 1 млрд. доларів США. Таке значне скорочення валютних резервів призвело до того, що подальше їх використання для підтримки курсу гривні могло б призвести до повного їх вичерпання. Не було і значних реальних джерел їх поповнення. Нерезиденти залишали український фондовий ринок, виводячи свої кошти. Не надходили кредити МВФ, а також кошти Світового Банку та інші іноземні кредити у валюті, які б наповнювали валютний ринок. До того ж в середині 1997 року було скасовано обов’язковий продаж 50% валютних надходжень експортерами. Тільки останнє одержання (у вересні минулого року) позики МВФ в сумі 257 млн. доларів США дало змогу дещо поповнити валютні резерви, але цих резервів не вистачає для підтримки курсу національної валюти. В цілому ситуація на Україні схожа на російську. Спостерігаються падіння ВВП, подовження тінізації економіки, нізький рівень монетизації, значний обсяг бартерізації внутрішніх розрахунків (біля 50%), велика кредиторська та дебіторська заборгованість, заборгованість по зарплаті та інших соціальних виплатах. Україна також має значний дефіцит державного бюджету, недостатній рівень використання його дохідної частини, недосконале податкове законодавство, значні обсяги зовнішньої і внутрішньої заборгованості. До того ж, на відміну від Росії, Україна ще й має від’ємне сальдо торговельного балансу, переважно в торговлі з Росією. Ринок ОВДП відволікав на себе кошти, що могли бути спрямовані на кредитування підприємницької діяльності. В Україні також є наявність протистояння виконавчої та законодавчої гілок влади. Певні сили в державі намагаються ще більше дестабілізувати ситуацію в державі, вимагаючи відставки уряду та імпічменту президента. Та всеж таки, становище в Україні багато в чому відрізняється від російського і ці відмінності слід вважати позитивними. Передусім, Україна не має такої диспропорції на фондовому ринку між внутрішними і зовнішними позичками, на українському ринку корпоративних ціних паперів відсутні валютні ризики, НБУ не страхує ризики комерційних банків. Завдяки цьому, монетарний чинник не створює в Україні відчутного тиску, так само, як і дії нерезидентів, кількість і активи яких в Україні мало відчутні. Українські комерційні банки, на відміну від російських, не мають значних обсягів заборгованості перед іноземними кредиторами. Ще з самого початку минулого року в Україні почали проводись заходи, спрямовані на поліпшення ситуації в бюджетно-податковій сфері, тому криза у фінансовій системі України не набула такої гостроти, як в Росії. Україна має значно менші, ніж Росія, обсяги внутрішньої і зовнішньої заборгованості. Падіння світових цін на паливо повинно зробити критичний імпорт для України більш дешевим. Україна виявилася досить надійним партнером стосовно розрахунків з іноземними інвесторами. У відповыдній заяві Кабінету Міністрів України та НБУ від 19 серпня 1998 року висловлена готовність України до виконання зобов’язань перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами. Виконання своїх зобов’язань було продемонстровано своєчасним розрахунком за позику японської компанії «Namura» (12 серпня 1998 року) та «Merrill Lynch» (22 вересня 1998 року). Якщо під великим питання є надання Росії в поточному році другого траншу позики МВФ в обсязі 4,3 млрд.. доларів США, то 4 вересня МВФ прийняв рішення про виділення Україні кредиту “механізм розширеного фінансування загальним обсягом 2,226 млрд. доларів США, з яких 757 млн. вже одержано в минулому році. А 15 вересня і Світовий Банк прийняв рішення про виділення Україні кредитів загальним обсягом 949,6 млн. доларів США. Однак, реальна загроза для України з боку Росії створюється у сфері торговельно-економічних стосунків. Вони найбільш тиснуть на Україну і можуть призвисти до екскалації торговельної війни. З огляду на це, спроби Уряду і НБУ запевнити громадкість і фінансові кола в тому, що Україна матиме в 1998 році спокійні фінансові ринки, виглядають дещо наївними. Адже на Російську Федерацію припадає 32% експорту й 38% імпорту України, а дисбаланс у торгівлі становить 4 млрд. доларів США на користь Російській Федерації. Росія є практично монопольним поставником енергоресурсів на український ринок. При цьому Україна є храничним боржником Росії по розрахункам на енергоносії, і це є ще одним дестабілізуючим чинником. Сладне становище склалося в Україні по обслуговуванню зовнішних та внутрішніх боргів, яких на сьогодні накопичено близько 37 млрд. гривень, з них 15 млрд. – внутрішній і 22 – зовнішній. Це критичні показники, як і те, що в першому півріччі 1998 року на обслуговування боргу пішло близько 90% усіх бюджетних надходжень. На 1 вересня 1998 року в обігу знаходиться ОВДП на суму близько 10,3 млрд. гривень, тоді як на початок року цей показник не перевищував 8,8 млрд. гривень. Тільки за три дні (10-13 серпня 1998 року) було розміщено ОВДП на суму 928млн. гривень. Фінансова криза в Росії може і надалі негативно впливати на економічну безпеку України. Незважаючи на зусилля Президента, Уряду та НБУ, зберігаються слабкість бюджетного ланцюга щодо збирання податків, погашення заборгованості з платежів до бюджету, недоїмки до Пенсійного фонду і фондів для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Податкові платежі за перший квартал 1998 року становили всього 62% планової величини. Останнім часом загострилася ситуація на валютному ринку України. ЇЇ головною причиною став масовий вихід іноземців з ринку ОВДП. Їх частка на ринку становила за різними оінками 50-80%, а на сьогодні не перевищує 10%. Все це сильно вдарило по гривні. За підрахунками експертів, сумарний обсяг ОВДП, які належать іноземним інвесторам, з початку року зменшився з 4,1 млрд. гривень до 1 млрд. гривень. Таким чином, було виведено з ринку приблизно 3 млрд. – суму, що значно перевищує валютні резерви НБУ. Таким чином, проблеми, що стоять перед економікою країни не послаблюються, а продовжують загострюватись. Підсумки 9 місяців 1998 року для фінансового ринку невтішні. Враховуючи ситуацію, Урядом і Національним банком вжито ряд заходів, спрямованих на покращення ситуації у фінансовій сфері держави. Так, з 19 серпня ломбардна ставка НБУ збільшеня до 92%. З 1 вересня 1998 року норма резервів комерційних банків в НБУ становить 16,5%(до цього становила 15%). Починаючи з 25 серпня здійснюється добровільний обмін ОВГЗ на конверсійні облігації внутрішньої державної позики. Постановою НБУ від 10 вересня 1998 року №1413 затверджено та введено в дію Антикризові заходи фінансової стабілізації. Вони налічують 73 пункти і складаються з 4 блоків. Перший блок містить положення про обов’язковий продаж експортерами 75% валютної виручки (потім зменшено до 50%), припинення роботи міжбанківського валютного ринку та проведення всіх валютних торгів тільки на УМВБ і КМВБ. Положення другого блоку спрямовані на стимулювання експорту, скорочення імпорту та підтримку відчизняного товаровиробника. Третій блок спрямований на поліпшення ситуації у бюджетно- податковій сфері. І, нарешті, четвертий – містить заходи щодо забеспечення соціальної підтримки населення. До того ж, прийнято Указ Президента України “Про фонд гарантування вкладів населення” та постанову КМУ “Про індексацію грошових доходів населення”. З 18 серпня 1998 року заборонена попередня оплата по імпортних контрактах. Для купівлі валюти буде вимагатись довідка податкових органів про відсутність заборгованості перед бюджетом. 18-19 вересня 1998 року відбулася зустріч президентів України та Росії. За результатами переговорів створено спільну українсько-російську антикризову групу, що має розглядати, передусім, стан взаєморозрахунків. Запропоновано механізм погашення частини боргу за газ товарними поставками, в тому числі продуктами харчування. Досягнуто домовленності про створення зон вільної торгівлі, зняття обмежень на бартер та 3%-ного ввізного мита на українські товари. Ці кроки певною мірою пом’якшують ситуацію на фінансовому ринку України, але не гарантують подальшої девальвації гривні та зростання цін. Необхідним є постійний моніторинг ситуації ті керування нею в оперативному режимі.

 • 10054. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
  Психология

  Взаємовідносини між об'єктивним змістом хвороби і усвідомленням її розкривається краще на відносно простій моделі. Різна рана на долонній поверхні останньої фаланги вказвного пальця правої руки. Поверхня її чиста, кровотеча припинилася швидко, це звичайне, як правило, нешкідливе пошкодження тканин. Разом з тим зовнішня типовість такої рани у різних хворих супроводжується неоднаковою оцінкою, усвідомленням її : від повного душевного спокою і байдужості, сприйняття такої рани як незначного явища до панічної охопленності страхом з супроводжуючимим вегетативними порушеннями . У одного хворого спостерігалась саме така невгамовна реакцію ю Його уява малювала картини катастрофи, спочатку через " мождивості повторної кровотечі", а пізніше у зв'язку з "можливістю зараженям правцем". Протягом тижня, коли вже зникли сліди самої рани, в хворій зміні свідомості його продовжували змінюватись уявлення про котастрофічні наслідки. В "усвідомденні хвороби" розрізнябть ряд істотних взаємопов'язаних аспектів. По-перше, все нові для індивіда зміни в організмі, відображені в свідомості. З часом, в результаті аналогічних або близьких хворобливих станів або затіжного перебігу хвороби, накопичені в суб'єктивному досвіді знання про хворобу, співвідносяться, хвороба усвідомлюється все більш повним і детальним. Маннасейн В.В. вважав, що в умовах, коли група уявлень була пов'язана з хворобливими явіщами в організмі, легко виникає схильність до того, щоб при повторенні цих явищ повторювались і відомі уявлення. По-друге, в неперервній єдності з таким процесом хвороби в свідомості хворого формується індивідуальне відношення до змін , які відбуваються в організмі , до самої хвороби, її можливим індивідуальним і суспільним наслідкам. Такє відношення спочастку знаходить відображення в особливостях загального суб'єктивного переживання хвороби , в змінах самопочуття хворого. Воно може зберігатися лише в межах внутрішніх преживань або набувати різних форм виявлення зовні (слова, жести, скарги, поради, прохання, вчинки). Спочатку усвідомлення хвороби , яка є новим досвідом для хворого, може істотно не змінювати психіку. Але, як правило, більш, або менш подовжене відображення хворобливих змін, які відбуваються у внутрішніх органах, в свідомості і супроводжуюче ускладнення відношення до хвороби вносіть змінні або стійкі зміни в клініку. Ці зміни при одній і тій же хворобі і при однакових об'єктивних зрушеннях в сиситемах (органах) організму виявляються різними в зв'язку з преморбідними особливостями його особистості. Відображення в свідомості виникаючих хворобливих змін у внутрішніх органах відбувається в єдності з формуванням з відношенням хворого до них. Так як між відображенням в свідомості хворого і обєктивним характером її також ніколи не виникає повної відповідності. Діапазон варіантів усвідомлення хвороби представлений таким різноманітям, в себе включене безмежне різноманіття індивідуальності людей. Явища анагнозії (субєктивна недооцінка, заперечення обєктивно існуючої хвороби). Гіперногнозія (різні форми субєктивної переоцінки обєктивних соматичних порушень). Між ними знаходиться велика кількість проміжниж станів усвідомлення хвороби. Аногнозії частини спостерігаються при повільному, поступовому розвитку хвороби, симптоми якої формуються непомітно (хронічний турбекульоз легень). Гіперногнозії супроводжуються гстро, катастрофічно розвиваючимся соматичним захворюванням (напади стенокардії, інфаркти міокарда). Особибливості усвідомлення хвороби, і впершу чергу гіперногностичного варіанту його, отримують відображення не лише в змісті переживання хвороби, а і усій поведінці, особливо повно представлені в скарагах: в їх змісті, емоційній зафарбованості, ступені близькості, акутальності для хворого. Так, хворі на виразку шлунка, охоплені страхом, часто вперто гастоюють на тому, що в них стійкі виснажливі кровотечі, тоді, як при динамічному досліджені вмісту гемоглобіну в крові не виявляється його зниження. Образно явище аногнозії порівнюють з "втечею від хвороби", а гіперногнозії - з "заглибленням в хворобу". "Усвідомлення хвороби", "внутрішня картиина" її охопює, таким чином всі хвилювання хворого, навязані зі своїм станом. Сюди входить уявлення про значення для нього ранніх виявів хвороби, особливсті зміни самопочуття в звязку з ускладненням порушення на єтапі зворотнього розвитку хвороби і відновлення стану здоровя після її припинення, уявлення про можливі наслідки хвороби для себе, сімї, подальшої продуктивності професійної діялбності, про відношення до нього в період хвороби членів сімї, співробітників, медичних праціників. Практично немає таких боків життя хворого, які б не знаходили відображення у видозміненому хворобою стані. Інакше кажучи, хвороба - це життя в змінених умовах, які повинні розглядатись уважно, забеспечуватись допомогою. Всі особливості усвідомлення хвороби можна поділити на дві групи: звичайні форми усвідомлення хвороби предстають собою лише особливості психіки хворої людини, а саме він потреюує повсякденного розумного, турботливого підходу лікаря. Стан хвороби, який супроводжується аномальними реакціями на неї, які виходять за рамки типових для даної людини, а тим більш породжуємі внутрішньою хворобою стійкі порушення психіки хворого є вже хворобливим станом психіки, яку доповнюють і ускладнюють клінічну картину основної хвороби. Найбільш частими психологічними конфліктами є виникаюча в ході хвороби невідповідність між зберігаючимися або навіть ростучими потребіми хворого і його зменшуваними можливостями. Клінічні варіанти зміни психіки при соматичних хворобах можуть бути систематизовані:

  1. Масивні розлади психіки, виникаючі на висоті хвороб, які супроводжуються лихоманкою, що нерідко набуває характеру психоза. Найбільш частою і типовою формою таких порушень є стан делірія, гострий страх, дезорієнтування в оточуючому середовищі, що супроводжується зоровими ілюзіями і гілюцінаціями. Граничні форми нервово-психіних порушень - найбільш поширена клінічна картина порушень психіки при хворобах внутрішніх органів. Вони можуть бути соматичного походження (неврозоподібні) або психічного (невротичні порушення). Хворий відрізняється від здорової людини тим, що в нього поряд із змінами функціонування внутрішніх органів і самопочуттям якісно змінює сприйняття і відношення людини до оточуючих подій, до самого себе, створює особливе положення серед близьких людей і в суспільстві. Спостерігається перебудова інтересів від зовнішнього світу до власних відчуттів, функцій власного тіла, обмеження інтересів. При цьому змінюється особливость з усіх боків: ефективна налаштованість, момторика, мова. При сенсорній загрозі для життя і благополуччя людини можуть порушитись сприяйняття часу у вигляді його прискорення або уповільнення. Великого значення набувають спогади, вираженість і деяке насильництво яких можуть бути повязані з інтоксикацією, викликаною хворобою. Психіка хворого з початку захворювання перебуває в незвичному стані, бо в звязку з хворобою порушується звичайний ритм життя, праці, відпочинку, сну і бадьорості. Відбуається перебудова в значенні відчуттів. Велике значення для хворого мають обходи. Часто в присутності хворого користуються незрозумілими термінами, не знаючи, яку реакцію це викликає у людини.
 • 10055. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності
  Психология

  Сімейні відносини виявляються порушеними, якщо мають місце антагоністичні взаємодії та взаємовідносини між членами сім'ї, що призводить до несприятливих наслідків дл соціального та емоційного розвитку дитини.Ці конфліктні відносини пов'язані з порушенням формування сім'ї, хоча механізми, за допомогою яких вони впливають, ще недостатньо вивчені.Деякі з внутрішньосімейних вредностей прямо діють на відносини дитини з членами сім'ї, інші створюють загальну несприятливу сімейну атмосферу, в якій дитина повинна виховуватися.
  Дитина може опинитися під впливом однієї, декількох або всіх цих шкідливих речовин в один і той же час.Передбачається, що, хоча способи вираження і пороги прояви почуттів варіюються залежно від культури, недоліки і викривлення в цих областях схожі в будь-яких суспільствах.Всі двосторонні взаємини людей залежать від поведінки кожного з них. Варіюючи за ступенями, порушені сімейні відносини можуть виникати частково як результат реакцій, відносин або дій самої дитини.У кожному окремому випадку часто буває важко судити про його дійсному участь у внутрішньосімейних процесах.Оцінка ступеня порушення сімейних відносин має робитися тільки на основі змін поведінки інших членів сім'ї, безвідносно до ролі дитини, яка своєю поведінкою у відповідь на сімейні негаразди може погіршувати сімейний психологічний клімат.До окремих випадків порушення сімейних відносин відносять брак теплоти у спілкуванні між батьками і дитиною, дисгармонійні відносини між батьками, ворожість до дитини, жорстоке поводження з дитиною, сексуальні зловживання.Явний недолік позитивних почуттів по відношенню до дитини з боку батьків зазвичай виражається в тому, що останній не виявляє емоційної теплоти під час вербального або невербального спілкування, не здатен створити для нього фізичний комфорт.У цих випадках батько звертається до дитини відстороненим або бездушним тоном, не виявляючи значного інтересу до того, чим він займається, не співпереживаючи його труднощів, рідко заохочуючи і схвалюючи.Дитяча поведінка яка пов'язана з переживаннями, зустрічається з роздратуванням і зазвичай припиняється.Дисгармонійні відносини між дорослими (батьками та іншими членами родини) зазвичай проявляються сварками або постійною атмосферою важкої емоційної напруги, що є результатом натягнутості відносин.У результаті цього поведінка окремих членів родини стає некерованою і ворожою, завзято зберігається атмосфера жорстокого ставлення один до одного.Ворожість деяких батьків проявляється в постійному покладанні відповідальності на дитину за чужі провини, що фактично перетворюється на психічне катування.Інші піддають дитини систематично приниженням і образам, переважно його особу.Вони нагороджують дитину негативними характеристиками, провокують на конфлікти, агресію, незаслужено карають.Жорстоке поводження з дитиною чи фізичне катування його батьками небезпечно не тільки для соматичного, але і для психічного здоров'я.Поєднання болю, соматичних страждань з переживаннями образи, страху, обурення, відчаю і безпорадності через те, що найближча людина несправедлива і жорстока, може призвести до психосоматичних розладів.

 • 10056. Вплив спільної валюти євро на інтеграційні процеси
  Юриспруденция, право, государство

  Входження Польщі у зону сиро є одним з обов'язків і висновків приєднання країни до ЄС. На разі в Польщі суспільство поділене на два протилежні боки, бо не сформована ще загальна думка стосовно впровадження євро. Щоб перехід був більш м'яким і свідомим, за участю Національного банку (N6?) публікуються матеріли, які є доступними в кожному польському банку. За ініціативою Бізнес-клубу проходять соціальні кампанії з роз'яснювальної роботи для суспільства. За даними опитувань, більшість поляків згодна з тим, що євро буде впроваджене у 2011-2012 рр., і кількість респондентів, які очікують на це введення в такий термін, збільшилася з 42% у 2005 р. до 51% у 2007 р. В брошурі «Євро - за кожним разом ближче»5" дані відповіді, наприклад, на питання: «Чому 12 країн ЄС відмовилося від власної валюти? Що відбудеться з нашими заощадженнями, кредитами та полісами страхування? Чи залишаться дійсними наші угоди з фінансовими інституціями? Чи будемо мати якусь користь як клієнти банків після впровадження євро? Що зміниться в крамницях? Яке значення для мене як підприємця або працівника має введення євро?» Як на мене, така робота є досить ефективною з економічної точки зору і важливою - з соціальної, бо формує активну громадську позицію і порушує питання, з якими мешканець стикається в повсякденному житті.

 • 10057. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру
  Экономика

  Сінгапур відносять до східно-азіатських «тигрів» через швидкий стрибок економіки до рівня розвинених країн. У країні розвинено виробництво електроніки (як багатьох відомих європейських, американських, японських компаній, так і сінгапурських, наприклад Flextronics), суднобудування, сектор фінансових послуг. Один з найбільших виробників CD-приводів. Ведуться масштабні дослідження в галузі біотехнологій. Широко відомі у світі сінгапурські авіакомпанії, сінгапурський холдинг Raffles володіє міжнародною мережею готелів Swissotel .(2) Сінгапур має досить розвинену і успішну ринкову економіку, середовище якої характеризується відкритістю та відсутністю корупції, стабільністю цін та вищим рівнем ВВП на душу населення, ніж у більшості розвинених країн. Економіка сильно залежить від експорту, особливо в області побутової електроніки, продуктів інформаційних технологій, фармацевтичних препаратів, а також від зростаючого сектору послуг. Зростання реального ВВП склало в середньому 7% у період між 2004 і 2007 роках, але знизилось до 1,1% в 2008 році в результаті глобальної фінансової кризи. Економіка скоротилася протягом останніх трьох кварталів 2008 року. Прем'єр-міністр Лі та інші високопоставлені чиновники виказали своє сподівання на швидке зростання показників в 2009 році. У довгостроковій перспективі уряд сподівається створити нові шляхи зростання, які будуть менш уразливими через глобальні цикли попиту, особливо для продуктів інформаційних технологій. Уряд також залучив значні інвестиції у розвиток виробництва фармацевтичних і медичних технології і буде далі намагатись перетворити Сінгапур на фінансовий і технологічний центр Південно-Східної Азії. (1)

 • 10058. Вплив фізіології на психологію
  Психология

  На основі цих експериментів Вебер дійшов висновку, що, цілком ймовірно, здатність розрізняти залежить не від абсолютної різниці у вазі двох вантажів, а від відносної. Він проводив досвіди й по візуальному визначенню розходжень і виявив, що тут співвідношення величин менше, ніж у випадку м'язових відчуттів. Вебер припустив, що для визначення ледь помітного розходження між двома подразниками можна ввести якийсь постійний коефіцієнт - свій для кожного з почуттів. Дослідження Вебера довели відсутність прямої відповідності між фізичним подразником і нашим сприйняттям цього подразника. Однак, як і Гельмгольц, Вебер цікавився тільки фізіологічними процесами й не замислювався про значення своїх вишукувань для психології. Його робота проклала шлях дослідженням взаємозв'язку між тілесними відчуттями й мисленням, між подразником і наступним сприйняттям роздратування. Це був справжній прорив у науці. Тепер єдине, що було необхідно, - це гідно, відповідно до важливості знову розробленого методу, застосувати його.

 • 10059. Вплив філософії на психологію
  Философия

  Таким чином, годинні механізми й автомати проклали дорогу ідеї про те, що поводження й функціонування людини підкоряється механічним законам і що пізнати сутність людини можна за допомогою тих же експериментальних і кількісних методів, які настільки успішно зарекомендували себе при розкритті секретів фізичного миру. В 1748 році французький лікар Жюльен де Ла Метри (який згодом умер від надмірного вживання фазанів і трюфелів) повідав миру про якесь бачення, що з'явилося йому, коли він лежав у лихоманці з високою температурою. Йому привиділося, що люди - це машини, хоча й наділені свідомістю. Людські тіла, відзначав він, є не що інше, як годинники, які здатні самі заводити свої пружини. Це уявлення стало головною рушійною силою, своєрідним «духом часу» у науці й філософії XVII століття й самим рішучим образом змінило всі уявлення про природу людини. Воно настільки просочило собою суспільна думка, що, наприклад, навіть у період громадянської війни в Сполучених Штатах Америки (1861-1865) офіцер армії жителів півночі писав, міркуючи про смерть свого друга, що від нього не залишилося нічого, «крім поламаного механізму, що колись приводився в рух душею».

 • 10060. Вплив фінансів на суспільне виробництво
  Экономика

  Натуральне виробництво має такі основні риси:

  • Універсальність праці. Діяльність субєкта господарювання при натуральній формі виробництва, спрямована на задоволення власних потреб, як правило, з однаковим набором видів праці. Щоправда, усередині натурального господарства праця поділяється між окремими людьми та групами.
  • Замкненість виробництва. Кожне господарство спирається на власні виробничі ресурси і забезпечує себе усім необхідним. У такому господарстві виконується будь-яка робота від добування сировини до виготовлення готової продукції та її споживання.
  • Прямі економічні звязки між виробництвом і споживанням. Прямі натуральні звязки призводять до безпосереднього використання виробленого продукту самими виробниками, що і є визначальною рисою натурального господарства. Подібні звязки відображають спосіб руху виробленого продукту за такою схемою: виробництво розподіл споживання.